InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana
 
Butlletí número 567 (dimecres 07/12/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
2) Núria Puyuelo - La tercera sempre és la bona
 
3) Carme Forcadell - No toqueu TV3
 
 
5) Diego Gómez - La meua germana
 
 
 
8) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
 
 
1)
 
 
 
 
2)
 
Publicat a
 
 
Núria Puyuelo
 
Dijous un article d'opinió en aquest diari recordava que Rajoy havia aconseguit la presidència espanyola després d'haver-ho intentat tres cops. I a la tercera va ser la bona, es titulava. L'expressió la tercera és la bona és la forma correcta en català, tot i que molta gent diu a la tercera va la vençuda, una fórmula calcada del castellà. La frase s'utilitza per assenyalar que, si no hem aconseguit el nostre objectiu en el primer o el segon intent, ho aconseguirem en el tercer. La gènesi de la locució és un proverbi llatí (ad triarios ventum est) i el seu origen no és gaire clar. Una primera hipòtesi explica que el proverbi prové dels combats de lluita grecoromana, en què es considerava que un competidor perdia quan queia a terra tres vegades.

Una altra teoria indica que en la milícia romana hi havia tres files, i en la tercera hi anaven els triarii o triarios, que eren els més valents, que cridaven: Ad triarios ventum est. Finalment una tercera suposició explica que l'expressió podria venir del dret dels segles XVI i XVII, que fixava que el tercer cop que una persona cometia un robatori o un furt havia de ser executada.

Com que prové del llatí, trobem fórmules equivalents en altres llengües per expressar la mateixa idea. Els francesos diuen la troisième sera la bonne i els italians, la terza volta è quella buona. També hi ha locucions equivalents en anglès (third time lucky i third time is the charm).

 
3)
 
Publicat en tribuna.cat dimarts 29 de novembre del 2011
 
 
Carme Forcadell
 
Els mitjans de comunicació públics catalans han contribuït de manera directa i eficient a la normalització lingüística de la llengua catalana en tots els territoris on es parla.
 

I en aquests moments de crisi econòmica, però també cultural i lingüística, pel qüestionament de l'ensenyament en català a les escoles de Catalunya, cal reforçar més que mai la necessitat de disposar d'un espai comunicatiu català, que potenciï la utilitat, la necessitat i la normalitat de l'ús de la llengua catalana.

La funció que desenvolupen els mitjans de comunicació públics en el nostre País no és la mateixa que la que fan en altres països que ens envolten com poden ser Espanya, França, Itàlia o Portugal on compleixen una funció informativa i instructiva molt important, però que també poden fer, amb més o menys encert i imparcialitat, altres mitjans de comunicació privats d'acord amb els interessos econòmics de cada grup.
 
Els nostres mitjans de comunicació, a més de la funció informativa i instructiva, desenvolupen una funció encara més important de cohesió nacional i lingüística, mantenint, afavorint i potenciant referents culturals, nacional i lingüístics com no ho pot fer cap altre mitjà.

El paper de TV3 com a entitat normalitzadora de la llengua catalana és tan important com el paper de l'escola catalana, s'alimenten mútuament, no podem pretendre convertir les escoles en unes illes lingüístiques, els nostres alumnes, però també la ciutadania necessiten tenir referents culturals que usin la nostra llengua amb normalitat, necessiten que la nostra televisió els ajudi a consolidar l'ús de la llengua.

És cert que bona part de la ciutadania entén les retallades i accepta que cal fer sacrificis, però no fins al punt de desmuntar els mitjans de comunicació públics, perquè aquesta dràstica reducció afectarà la qualitat i quantitat dels programes. La llengua catalana no es pot permetre perdre cap canal en català perquè ha de competir, amb un mínim de dignitat, amb els centenars de canals que hi ha en llengua espanyola, francesa i en moltes altres llengües.
 
El senyor Francesc Homs va dir que rebaixaran dos canals de televisió, però que es mantindrà el mateix nivell de català, com es pot fer això? Que ens expliquin com es pot mantenir la mateixa presència del català amb dos canals menys. Si ara n'hi ha 6 i en treuen dos, sis menys dos fan quatre, no fan sis per més qualitat que tinguin. En aquest cas la qualitat no pot suplir la quantitat de català a la televisió.

Si algú ha de retallar els mitjans de comunicació en català que siguin els ministres espanyols, que siguin el PP o el PSOE que, des de fa temps, treballen per a la minorització del català i per a la substitució lingüística del català pel castellà, però de cap manera no ho hem de fer els catalans, ans al contrari, ens hem d'unir per evitar-ho, perquè com va dir el president Pujol el manteniment de la llengua catalana a l'escola, a l'administració i als mitjans de comunicació han de marcar les línies vermelles que ningú no pot trepitjar.

El paper dels mitjans de comunicació públics en la construcció nacional de Catalunya és indiscutible i cal que continuïn liderant la programació audiovisual per consolidar l'espai comunicatiu català. Ens hi juguem el futur de la nostra llengua i de la nostra identitat.
 
 
 
4)
 
 
Joan Lladonet
 
Les orientacions unitaristes, centralistes i centralitzadores del PP tenen en el seu punt de mira les “altres llengües” (sembla que l'èuscar no els amoïna massa), però els seus torpedes i míssils apunten cap a tres indrets que creuen suficientment desprotegits per intentar destruir-los. Apunten cap a Galícia, el País Valencià i les Illes Balears, que són tres reductes que varen aparèixer vestits de blau en el mapa electoral. D'aquí la seva seguretat, d'aquí la seva tranquil·litat; creuen que tindran molta gent al seu favor si produeixen una massacre.

Després d'haver preparat el terreny, han minat i debilitat el seu enemic amb l'artilleria i la guerra psicològica, i han aconseguit situar la infanteria en els punts estratègics i neuràlgics de poder de cada un d'aquests indrets. A les Illes Balears han hagut d'utilitzar personal extern i gent forastera, ajudats per gent de la terra de tota la vida (o bé amb un desconeixement total de la seva identitat, o bé totalment descastada), perquè poguessin potejar la cultura i la llengua indígenes sense miraments (tant els és canviar el nom mil·lenari d'algunes ciutats com suprimir la segona festa de Nadal de tota la vida). Però la seva arma principal és la provocació d'un terratrèmol artificial, quan han suprimit el requisit de conèixer el català per part de l'Administració, és a dir, de les persones funcionàries i polítiques que la formen. Aquesta és una arma letal, perquè saben que si eliminen la necessitat del coneixement d'una llengua, extingeixen les ganes d'aprendre-la i d'estudiar-la.

A Galícia i al País Valencià ja ho han aconseguit; han eliminat aquest requisit; i a les Illes Balears es troben en camí de fer-ho, i ho duran a terme perquè tenen majoria absoluta al Parlament, majoria guanyada a unes eleccions, però aquí ve la qüestió que vull exposar, perquè els lectors puguin tenir una opinió formada i fonamentada. En el títol d'aquest article, he posat que continuen amb la repressió, perquè no obligar els funcionaris a conèixer la llengua pròpia i oficial d'aquest país fa més mal que si la prohibissin, i també he dit que trepitgen la Llei i això és el que posaré a la vostra consideració:

L'Estatut d'Autonomia de Galícia, a l'article 5, diu:
  1. A lingua propia de Galicia é o galego.
  2. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar.
  3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento.
  4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.
Posen el gallec per damunt del castellà en reconèixer que és llengua pròpia i atorguen els mateixos drets d'usar els dos idiomes, però, a més, el Govern ha de garantir el seu ús normal en la vida pública i no es pot discriminar ningú per la seva llengua. Queda molt clar que és impossible, que amb uns jutges neutrals no es condemni qualsevol Govern que hagi eliminat la condició de requisit del gallec per part dels funcionaris.

L'Estatut d'Autonomia del País Valencià, a l'article sext diu:

1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
2. L'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyament del, i en, idioma valencià.
3. La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el seu coneixement.
4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
5. S'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

I a l'article 9, en el segon paràgraf de l'apartat 2 diu:

Així mateix, els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.

Més clar, aigua; incompleixen l'article 6è i l'article 9è. Com és possible que qualsevol valencià es pugui adreçar a l'Administració en la seva llengua i obtenir resposta en la mateixa si no s'ha obligat els funcionaris a conèixer-la? I aquí no hi ha ni trucs ni baldufes. No es pot dir que quan alguna persona parli en valencià, en cercaran una que li pugui contestar i així la faran esperar fins que trobin la que parla en castellà. No. Els articles de la Llei hi són perquè es compleixin sense dilació en el temps. A més, qualsevol funcionari d'una oficina o d'una escola ha de poder assistir a una reunió interna amb els altres funcionaris i llavors també haurà d'atendre els companys en la llengua que usin. Per tant, han trepitjat també la Llei.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a l'article 4, titulat la llengua pròpia, diu:

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial.
2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l'idioma.
3. Les institucions de les Illes Balears garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

I a l'article 14.3, podem llegir:

Els ciutadans de les Illes Balears tindran dret a dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.

Què us ha semblat? Infringeixen o no aquests governs del PP la Constitució (Estatut) de cada Comunitat? Per tant, el que s'ha de fer és dur-los a tots els tribunals i institucions que tinguin atribucions sobre el tema, que existeixin en l'àmbit territorial, estatal, europeu o mundial. Se'ls ha de desemmascarar i se'ls ha de demostrar que no ha existit cap dictadura que hagi volgut reprimir tant la població indígena com fan ells. A partir de l'actuació de les minories no alienades s'ha d'anar conscienciant la resta de la població.
 
5)
 
Article publicat en el diari digital L'INFORMATIU dijous 1 de desembre del 2011
 
 
Diego Gómez
 

Ara fa quaranta anys, el País Valencià rebia l'arribada de població de gent procedent dels territoris limítrofes. Persones de Castella-la Manxa, d'Aragó, de Múrcia i també d'Andalusia, varen omplir els barris de les nostres grans ciutats i les nostres poblacions més representatives de les nostres comarques. Era la primera gran onada d'immigració procedent del món rural. Entre aquestes famílies arribava la meua.

La meua germana i jo mateix, ja varem nàixer a València, ja ens registraren com a valencians en el jutjat. Cal recordar que en aquella època no hi havia presència de la nostra llengua en cap àmbit i poc es sentia parlar en valencià pel carrer. Sols el meu germà major va tenir la sort d'integrar-se ràpidament en el món valencianoparlant gràcies a la immersió lingüística que va suposar l'estima per la seua companya i des d'aleshores muller, del barri del Cabanyal. Pel contrari la meua germana i jo continuarem a la Malva-rosa amb un total desconeixement de la realitat de disglòssia que patíem al nostre País.

En aquella època és clar, no hi havia Voluntariat pel Valencià i la meua germana prompte es va apuntar a la falla del barri com a estratègia d'integració social i lingüística, encara que era jo qui li venia la loteria pel veïnat. La història familiar d'alguna forma es va repetir, i de la meua relació amb una jove mestra de la Ribera, es va produir el canvi afectiu envers el valencià, convertir-se des d'aleshores en la meua llengua de relació, de pensament i de professió. Mentre la meua germana ha continuat vehiculant el seu devenir diari sempre en castellà.

La manca de sensibilitat i de promoció institucional de la nostra llengua per part de les administracions, i els referents tan dolents dels nostres representants institucionals, no han ajudat en res a la difusió i fidelització del valencià. La meua germana, encara que amb respecte per la nostra llengua pròpia, no ha tingut ni té la necessitat d'utilitzar-la. I sols gràcies a l'oferta del programa del Voluntariat pel Valencià pot aprendre i practicar el valencià, en un nivell molt elemental però amb una forta carrega afectiva. Tot un regal que els valencianoparlants oferim a la resta de valencians i valencianes.

El passat dimecres 23 de novembre, el mateix dia que commemoràvem el vint-i-vuitè aniversari de la LUEV, el Voluntariat pel Valencià donava un pas endavant amb la participació dels nostres polítics en el programa. Per primera vegada alguns diputats i diputades a les nostres Corts, donaven exemple i deixaven de costat la seua rivalitat per a reconèixer que el valencià, és cosa de tots i de totes i que el valencià és de llei. Les parelles lingüístiques formades per Mª Josep Català (alcaldessa de Torrent-PP) i Marga Sanz (portaveu d'EUPV) per una banda i Fran Ferri (Compromís) i Ana Barceló (PSPV) per altra, s'apuntaven al Voluntariat com a voluntaris i aprenents.

Ara persones com la meua germana, no tenen excusa per a parlar en valencià i sentir-se més valencians. Entre tots i totes hem de saber integrar a les persones nouvingudes, hem d'oferir noves oportunitats a tota la gent que vol sentir-se part del nostre futur col·lectiu, donar opcions d'aprendre valencià a tota la gent que porta un grapat d'anys visquen a les nostres comarques i que no ha tingut oportunitat de fer-ho. Abans calia apuntar-se a la falla, a la colla de festers del poble o a qualsevol associació esportiva de la localitat, per a sentir-se més valencià o valenciana, sense necessitat de parlar la nostra llengua. Ara cal donar un pas més enllà i entre altres coses, cal portar als nostres fills a l'escola en valencià, cal participar en les Trobades i apuntar-se al Voluntariat pel Valencià per a portar una xapeta al pit que diu Parla'm en valencià!

 
6)
 
Publicat en el diari digital VilaWeb divendres 2 de desembre del 2011
 
 
 
7)
 
Publicat a
Pau Vidal
 
Columna Edicions acaba de publicar un llibre de l'actor Jordi Sánchez, Humans que m'he trobat, en el qual figuro com a traductor. Però el text que jo vaig enviar a l'editorial no és el que s'ha publicat.

Allà on jo escrivia ‘la canalla' ara hi diu els nens; on deia ‘pansa' diu herpes al llavi; on deia ‘calamarsada', ‘marrecs' i ‘a cabassos' diu gelada, nens i moltes; on deia ‘una galta a la fresca' diu una galta a fora, i a ‘cargolar-se de riure' diu descollonar-se. Més: allà on jo deia ‘paio', ‘cardar', ‘clau', ‘fava' o ‘cigala', ‘puta' i ‘pardal' diu tio, follar, polvo, polla, puto i minga; on deia ‘orelles de pàmpol' diu orelles de nansa, per ‘pencar' diu treballar, per ‘marieta' efeminat i per ‘es cruspeix les sobralles' es menja les restes.

L'actor, tot i que no es va veure amb cor d'escriure en català, deu tenir una idea molt sòlida de com s'ha de fer, perquè substitueix ‘beneita' i ‘fer-se l'orni' per tonta i fer-se el tonto; ‘poruc' per espantat, ‘fer el got' per fer una cervesa, ‘baixeta' per menuda, ‘barroer i malcarat' per estúpid i dolent, i ‘socarrats' per cremats. Els verbs ‘sacsejar' i ‘enrojolar-se' li deuen sonar tan decimonònics que els canvia per moure i posar-se vermell, igual que l'expressió ‘roig com un paó', que per ell és vermell com un pebrot (!); ‘pèl moixí' i ‘clavar queixalada' són tan carques que valen més els quatre pèls (del bigoti) i mossegar, així com ‘fer-ne de tots colors' sucumbeix a putejar; i la metàfora ‘toca'm els ous' resulta ineficaç davant de menja'm la polla.

El calcs del castellà són tan sistemàtics que el text sembla obra d'un traductor automàtic: ‘estudiábamos de la mañana a la noche' en català es diu estudiàvem del matí fins a la nit (i no pas, com deia jo, ‘de cap a cap del dia'); ‘se lanzó sobre Miguel' és es va llençar (falta d'ortografia inclosa), i no ‘es va abraonar'; ‘no me admitieron' fa no em van voler (sense pronom empipador: ‘no m'hi van voler') o ‘Conoces algun actor?' esdevé Coneixes cap actor? (molt més senzilla que ‘Tu en coneixes cap, d'actor?').

Catanyol, doncs, en estat pur. Arrodonit per unes quantes pífies gramaticals (convèncer a tots i semblants) i quatre barbarismes imprescindibles: bulto, susto i l'inevitable que cabron! (que a sobre han tingut el cinisme de desaccentuar). El retraductor tampoc es descuida els possessius saxons que tota llengua moderna ha de vantar: ‘ens va dir el pare' ha de ser ens va dir el meu pare (l'original, ves per on, deia ‘nos dijo mi padre') i ‘la vella treu la llengua' es converteix en la vella treu la seva llengua (i quina volies que tragués, la de sa cosina?).

Ara, la creativitat d'aquest nou esperanto ateny el zenit en expressions tan plenes de matisos com et fots un tiro de merda (‘et tires daltabaix' era la meva banalíssima proposta), l'esplèndida [un veí recollia trastos] com si fos un agafamerdes (on la meva trista versió deia ‘com un mort de gana') o la no menys excepcional es movien amb els colzes en comptes de ‘feien anar els colzes' (a l'original a codazo limpio). I, finalment, la meravella del títol, que representa el pas definitiu en el procés de catanyolització: la madrilenyització. L'original deia ‘Un año trabajando mucho en un trabajo que me encanta con un equipo que, para nada, me desencanta' (noteu el subtil doble joc de paraules i les eficaces comes inútils). La versió en català li devia semblar tan antediluviana (‘Un any treballant molt en una feina que em té el cor robat amb un equip que deunidó'), i tan injusta amb el seu joc cacofònic, que el retraductor no es va saber estar de restituir-lo: Un any treballant molt en una feina que m'agrada amb un equip que per res em desagrada. Si ho hagués sabut li poso ‘treballant de valent': què t'hi jugues que li salta el miocardi?

Ineptituds personals a part, el veritable problema que planteja un abús com aquest és el de l'autoria: de qui és el text, de qui l'engendra (autor) o de qui li dóna forma (traductor)? Fins a quin punt té dret un escriptor a intervenir en l'obra d'un altre? I, centrats en el cas català, en què es basa l'editorial per creure que un autor en castellà és competent en català? Només perquè el sap parlar? Això vol dir que jo li puc esmenar la plana al meu traductor francès, per exemple, o italià, si mai n'haig de tenir?

Perquè la qüestió de la coherència estilística val més que la deixem córrer. Qui li explica què són la versemblança, l'anacronisme i la variabilitat del llenguatge popular i l'argot? I això em duu a pensar que aquí el problema més aviat és un altre: si els farandulaires sempre es busquen un negre per poder treure la cagadeta de Sant Jordi, qui va enredar el pobre actor fent-li creure que a ell no li calia?

PAU VIDAL

Traductor i novel·lista

 
8)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 24).
 

39. A la Catalunya Nord, el català crec que va bé i que té futur; hi ha de més a més joves que aprenen el català. He cantat també per les escoles catalanes. I sobretot hi ha estrangers, gent que arriba per viure aquí i que vol aprendre el català…

 

Jordi Barre

Cantant i compositor

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací