InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana
 
Butlletí número 562 (dimarts 29/11/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Manuel S. Jardí - Eines útils, acadèmics inútils
 
 
 
4) Conferència d'Aldo Sari: Lo llenguatge de la publicitat
 
 
 
7) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
 
 
1)
 
Article d'opinió publicat en el número 1431 de la revista EL TEMPS (dimarts 15 de novembre del 2011)
 
Article d'opinió publicat en la web de la revista EL TEMPS (divendres 11 de novembre del 2011)
 
 
Manuel S. Jardí
 
Les quatre universitats públiques del País Valencià han participat en l'edició de Gramàtica zero, un manual elaborat des del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, amb una acollida editorial extraordinària dins els campus i fora, com acredita la demanda i les reimpressions que van exhaurint-se a la carrera.
 
De manera pràctica i simple, el manual resol els problemes sintàctics més freqüents, alhora que permet de ser consultat de diverses maneres: per a trobar la resposta a un dubte concret, per a autoavaluar-se i per a revisar qüestions fonamentals, errades típiques de castellanoparlants i problemes generals. El millor ús del català amb la mínima gramàtica. Una eina d'utilitat pública, mai tan ben expressat. Paral·lelament, des de la inutilitat institucional, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) acaba d'apadrinar un nyap –un altre en la tradició de la casa– titulat Llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià, fonamentalment adreçat a deteriorar, encara més, el català que s'empra ocasionalment a la Radiotelevisió Valenciana.

Per si de cas, els professionals més responsables han ignorat un regal tan enverinat com les glorioses paraules prohibides que fa més de vint anys va intentar imposar, també sense èxit, Amadeu Fabregat amb la complicitat i el patrocini d'algun acadèmic dels que hi ha blindats al si d'una corporació que demana a crits la dissolució, ni que siga perquè no empitjori la salut mental ni la capacitat intel·lectual dels damnificats potencials. L'engendrament d'aquesta “ferramenta” estilística –en cap cas eina o instrument– ha patit un procés rocambolesc, digne d'una crònica periodística que sens dubte contribuiria a l'engrandiment del ridícul consolidat de l'AVL. Durant la presentació pública del nyap, a la qual van faltar quasi tots els autors –que no es reconeixen en la manipulació posterior que ha sofert un encàrrec consistent en plagis i devaluacions successives–, no faltaren agraïments a tots els que havien col·laborat en l'atemptat lingüístic, incloent-hi Lo Rat Penat.

Ja ho dic: per poc que algú rasqui, en traurà petroli! La pregunta de costum persisteix: per què l'Institut d'Estudis Catalans tolera, manté i, per tant, es fa còmplice de la doble militància que practiquen els inquisidors amb nòmina mercenària de l'AVL?
 
 
2)
 
Publicat en el blog Sant Tornem-hi divendres 18 de novembree del 2011
 
 
Xavier Rull
 
A la Universitat Rovira i Virgili tinc els alumnes de 1r del Grau de Llengua i Literatura Catalana. També hi assisteixen estudiants d'altres carreres d'idiomes (anglès i castellà). Són una canalla la mar de trempada, amb potencial, amb ganes d'aprendre, amb capacitat per a absorbir el que els explico (no tan sols qüestions lingüístiques), preocupats per la societat i el seu futur. En fi, un grup eixerit. (Un cop vaig sentir dir a la ràdio a l'Andreu Mayayo, professor d'Història, que el millor de la universitat són els alumnes. Doncs això.)

A cops em trobo que algun alumne diu que el mot X el corregiria perquè no és als diccionaris. Aleshores dic que, si és un derivat predictible (és a dir, si s'hi ha adjuntat un sufix determinat), no cal que l'esmenin. Que deixin fluir la llengua.

El català té una gran capacitat per a crear de mots. Com qualsevol altre idioma. Ens pot semblar que el francès, l'italià o l'anglès tenen una gran capacitat neològica; i la tenen, de fet (la gandula es diu transat en francès, de transatlàntic; els italians anomenen el mòbil telefonino, si bé també tenen la solució més formal cellulare; en anglès van crear el mot workaholic ‘feinaddicte'; etc.). Però el català està a la mateixa altura. Una altra cosa és que, al català formalitzat que aprenem a l'escola i que es vehicula pels mitjans de comunicació importants, això no es vegi (o es vegi molt poc). Però capacitat per a créixer en té, i bastant més de la que sembla a primera vista.

En poso alguns exemples; segur que xalareu:

Com n'hem de dir, dels participants al ral·li Dakar? (encara que es corri per l'Argentina i Xile, es diu així, el Dakar). Doncs dakarians, tal com fa el diari Regió 7 (“Tots els dakarians ja són a casa”, any 2010). No és als diccionaris, però no hi fa res. Ens cal l'adjectiu? Doncs avall.

El mot deixalleria. S'ha format a partir de deixalla ‘resta, residu', derivat del verb deixar. És un mot que llisca força bé, creat des de dins de l'idioma (tot i que pot haver-hi hagut influència del francès), tan de dins que no hi ha manera de traduir-ho al castellà.

Qui no ha sentit a parlar d'una maragallada? En Pasqual Maragall, president de la Generalitat (2003-2006), per les seves pensades, va permetre que s'encunyés aquest terme que evoca una idea impregnada de genialitat.

Hi ha una antiga moneda castellana, l'ochavo (és a dir, que valia una vuitena part d'una altra moneda). Això va donar el català xavo, que diem en frases com Això val quatre xavos ‘val molt poc'. El sufix -alla és col·lectivitzador, de manera que xavalla va acabar designant un aplec de monedes. (Algun lingüista va arribar a proposar, per a mi encertadament, que havíem de difondre xavalla per tal de substituir el castellanisme estrident suelto.)

Quan hi ha una OPA, és a dir, una oferta pública d'accions, molts economistes parlen d'opar, de l'empresa opant i de l'empresa opada. Aquest joc derivatiu -que també es troba en castellà- és necessari per a designar tots aqueixos conceptes.

Hi ha establiments de restauració que ofereixen truites. És una alternativa nostrada als búrguers ianquis. D'això se'n diu truiteria. N'hi ha a manta. Als anys 90 del segle XX, a Lleida, vora el Rectorat de la Universitat de Lleida, van posar-n'hi un (no sé si encara hi és; si algú hi passa que m'ho digui). També hi ha la truitera L'Ou d'Or, de Figueres; i la truiteria Flash-Flash, de Barcelona. Certament, la primera té un nom més adequat que la segona pel tipus de producte que s'ofereix; però tal volta a Barcelona necessiten menjar més de pressa que a Figueres...

Si tens com a gana entre hores pots fer un mos. Si el mos és consistent rai; però sovint mengem una coseta de no-re. Llavors el que ens posem a la panxa és... com ho podem dir? Jo aposto per enganyaventres. Tant hi fa que no figuri als diccionaris: si s'entén (i s'entén perfectament) ja n'hi ha prou.

En català es creen força noms d'acció amb el sufix -ment adjuntat a verbs: agermanament, enfosament, seguiment, moviment, acabament, agraïment, enviament, etc. Però quan es vol donar una idea d'exageració se sol posar en femení. Així, podem dir enfadament, emprenyament o empipament (tots tres sinònims) però també podem dir enfadamenta, emprenyamenta o empipamenta, que és més grossa. Aquesta distinció pot ser útil. Ma tia Mercè, de Falset, un cop va dir-me que No és el mateix el despiste que la despistamenta. I, efectivament, té raó.

El món de les festes juvenils permet crear coses noves ben imaginatives. A l'associació juvenil vallenca La Fàbrica, per la festa de cap d'any del 2010-2011, van muntar la Capdanyada. I al poble de Ponts (Noguera) el jovent fa anys que organitza Lo Festeto (masculinització de festeta ‘festa petita').

Els valencians tenen els térmens menfot i menfotisme, creats a partir de l'expressió Me'n fot (d'això). Ja sabeu que el verb fotre vol dir de tot. Aqueixos mots poden servir per a fer fora els castellanismes passota i passotisme. Podem dir passo d'ell (com es diu en els jocs de cartes), però el sufix -ota (de valor despectiu) és vingut de fora i, si us hi fixeu, en català no creem nous derivats amb aquest sufix. Per tant, no siguem menfotaires i utilitzem el vistós menfot (Aquest paio és un menfot) i el més elaborat menfotisme (El menfotisme és una xacra).

Fa molt temps que es parla de canviar les províncies per vegueries. Ara no entro a discutir-ho (de fet, és un canvi més que necessari, però els polítics solen ser reacis a canviar les estructures de poder, per obsoletes i afuncionals que siguin). Sí que m'agradaria fer notar que, en parlar de les vegueries, cal fer-ne un adjectiu. El que m'agrada més és veguerial.

Un cop vaig sentir dir a una responsable d'un organisme governamental que, “en un atac de pidolància extrema”, havia demanat diners a un altre organisme per tal de sufragar una despesa. A pidolar ‘demanar caritat' hi va afegir el sufix -ància, i d'aquí pidolància. Aquesta paraula tenia una formalitat aparent, bé que, de fet, era una manera d'accentuar la graciositat de l'acte.

Si hi ha moltes coses podem usar el sufix -am (Quin cabellam!, vaig sentir dir al meu amic Bartomeu) o -ada (Quina cotxada!, va dir un cop la meva dona en veure una corrua de cotxes). Són sufixos corrents. La massa de seguidors del Barça rep el nom col·loquial de culerada, a partir de l'adjectiu culer ‘seguidor del Barça'. Aquest mot ha passat al castellà. Igualment, els diners també s'anomenen col·loquialment calés. Aquest mot evoca els gitanos, el poble caló, perquè hi havia unes monedes més fosques que d'altres (els gitanos tenen la pell més morena que la majoria d'europeus). Quan parlem de molts diners, doncs, diem calerada o caleram (els seguidors del Barça sovint diuen que tal jugador “ha costat un caleram” o “una calerada”). I en Jordi Salvat, a l'article “Idea empresarial!” (DelCamp.cat, 24-9-2009), usa el nom bitlletada (“Avui em sento generós i us plantejaré un projecte empresarial que, si el tireu endavant, en poc temps us farà navegar enmig d'una bitlletada indecent sense haver de recórrer a mètodes com els emprats per Fèlix Millet”). (En aquest mateix article d'en Salvat hi veiem el mot facturot: “Abans d'esmorzar ja el tens fet però el lliures al cap d'unes quantes setmanes passant un facturot del quinze”. És un altre cas de creació neològica expressiva, ara amb el sufix augmentatiu i sovint despectiu -ot.)

El sufix -ada de ‘gran quantitat', que acabem de veure, és especialment útil en tecs. Quan es vol dir una ‘gran menjada' solem posar-hi el sufix -ada: una calçotada, una arrossada, una botifarrada, etc. Fins i tot fideuada, que en pronúncia valenciana és fideuà (com mascletà per mascletada, llauraor per llaurador, maür per madur, etc.). A les Terres de l'Ebre tenen les baldanes, i els estudiants de Catalana de la URV, quan fan una calçotada, alhora fan una baldanada. I això ho podem fer amb qualsevol menja (sempre que hom no estigui a règim, és clar). La Colla Pessigolla va fer una menjada de pizzes el 2009 i en van dir pizzada; ho podeu veure al seu blog, on un diu: “Espero q tornem a repetir això de la pizzada, perque també esteu fets uns artistes amb les masses de pizza!!”.

Com que avui dia has de presentar un currículum brillant (si no, no ets res), ha aparegut una nova malaltia: la curriculitis. Consisteix a posar-hi tantes coses com sigui possible (també si tens gat). En el món acadèmic hi ha una variant d'aquesta malaltia, la publiquitis (cal publicar molt i en llocs destacats, per tal d'omplir el currículum).

La darrera setmana de novembre i primera setmana de desembre del 2010, el diari satíric i canyer El Triangle alertava d'una Catalunya Ciucialista. Una altra manera de referir-se a la sociovergència, una aliança tàcita entre CiU i el PSC.

Hi ha gent que consideren que, en certes coses, o s'hi va a totes o més val no anar-hi. És el que se'n diu tot o res. De l'actitud d'aquesta gent, com se n'ha de dir? Fàcil: totorresista. Aquest derivat apareix fins i tot en àmbits formals. Per exemple, al Diari de Sessions del Parlament de Catalunya del 4-3-2010 hi apareix una intervenció d'en Javier de Lucas Martín, un expert convidat a la cambra. Va començar la seva intervenció en català i acte seguit va dir: “Jo em trobe molt més còmode en castellà i, per tant, seguiré en castellà”, i dit i fet. Però a mitja intervenció diu: “yo creo que el argumento universalista que yo utilizo es un argumento que no es, si me permite la incorrección -es una incorrección aceptable, creo-, «totoresista», en el sentido de que nos coloca ante una lógica de o tot o res”. O sigui que l'home, tot i sentir-se més còmode parlant en castellà, per a expressar aquesta idea va haver de recórrer al català.

El nadal del 2010, la cadena de botigues de congelats La Sirena va fer una campanya publicitària (com fa sovint, val a dir). Els tríptics (i també la ràdio i la tele) deien Aquest Nadal, Sirena't, surt a compte. Feien un joc de paraules amb asserenar-se (joc que llisca més bé en castellà: serénate versus sirénate).

El sufix -era permet designar les ‘ganes de fer una cosa'. Així, diem que tenim pixera ‘ganes d'orinar', caguera ‘ganes de defecar' o xarrera ‘ganes de xarrar'. A les Illes, tal sufix s'utilitza moltíssim, fins al punt que diuen que hom té casera ‘ganes de casar-se'; que el temps no té ploguera ‘sembla que no plourà'; o fins i tot podem llegir dormiguera ‘ganes de dormir' (“es teu llit fa dormiguera”, fotolog d'Ezgaradeus, de Palma, maig del 2009). I n'hi ha molts més exemples. Si algú té exemplifiquera, que posi exemples a l'apartat de coments.

Al llibre Se sabrà tot, d'en Xavier Bosch (2010), hi llegim (pàgina 21) “Endreçava les seves coses fins a la collonèsima”. A la collonèsima: un nou numeral.

Per a feminitzar oficis i càrrecs (i altres conceptes) disposem del sufix -essa. Així, tenim alcaldessa, jutgessa, sastressa, deessa, vampiressa, tigressa. (Als noticiaris de TV3 s'entossudeixen a dir la jutge, usant una solució ben allunyada de la parla popular, on es diu jutgessa. I això que a TV3 mateix empren el terme sastressa als crèdits dels programes. En fi.) Com que vivim en l'era de la correcció política, els patges dels Reis Mags també poden ser dones. D'aquí que es creï el mot patgessa, com fa servir l'Ajuntament de Campdevànol (3-1-2011).

Si us passegeu per l'avinguda Catalunya de Tarragona veureu que hi ha un establiment de menjar que té per nom La Picateca. Un nom així convida a fer un tast!

El català crea molts noms d'acció amb el participi de passat (en femení) d'un verb. Així, una frenada ‘fet de frenar', una encaixada de mans ‘fet d'encaixar les mans', una caminada ‘fet de caminar, excursió', una abraçada ‘fet d'abraçar-se', una cantada d'havaneres ‘fet de cantar havaneres', fer una telefonada ‘trucar per telèfon', la portada d'aigua de Sant Magí ‘fet de portar aigua', una badada ‘fet de badar', una bona rebuda ‘fet de rebre bé algú o alguna cosa', fer una ferida a algú ‘ferir', fer una llegida ràpida ‘llegir ràpidament una cosa', la caiguda de les accions ‘acció de caure', la fosa de neu ‘acte de fondre's la neu', la represa ‘acció de reprendre una cosa', una bestreta ‘allò que es bestreu', etc. A partir del verb quedar ‘fet de trobar-se dues o més persones' hom pot dir una quedada. Al fotolog de Cheltenham07 hi llegim: “Aquí una foto de l'última quedada” (setembre 2008). És magnífic.

El novembre del 2010, el Consell Comarcal de l'Alt Camp va editar uns fulls amb motiu d'una campanya perquè hom posés xip al gos. L'expressió posar xip és llarga, certament. Doncs al Consell Comarcal de l'Alt Camp ho van resoldre per la via ràpida (i encertada): el full tenia per títol Xipa'm i censa'm. No es van quedar aquí: al revers hi ha una mica més d'informació i hi llegim: omple la sol·licitud pel xipatge del teu gos. Aquesta mena de verbalització és d'allò més productiva. Així, jo a voltes uso el verb cafeïnar-se (dic “Anem a cafeïnar-nos?”), una manera lúdica de dir que em cal prendre un cafè per tal d'eixorivir-me, perquè puc estar una mica abatut. També hi ha el verb clicar, a partir de l'onomatopeia clic ‘acte de pitjar el botó del ratolí informàtic'. Aquest verb existeix en totes les llengües de la vora, però els xiquets catalans i andorrans n'han estès el significat: ara ja “cliquen” els botons de l'ascensor o els la pantalla del caixer automàtic. Per tant, podem dir que, en un futur molt proper, en català clicar també serà sinònim de pitjar, prémer. Semblantment es fa servir el verb lincar ‘fer un enllaç entre pàgines web' i ‘establir una connexió entre idees', a partir de l'anglès link ‘enllaç'. Potser no cal, ja que podem dir enllaçar, connectar... Finalment, tenim l'aplicació del Twitter, que ha donat el verb tuitejar (calcat de l'espanyol) però també piular i el derivat piulada (del qual he parlat adés) ja que l'anglès twitter significa ‘un ocell, cantar; piular; el fet de piular'. Aquest nou significat de piular més enllà dels moixons se suma a un altre, ‘explicar alguna cosa', ja usual en català de fa temps (Si ta mare et pregunta què fem, tu ni piulis, entesos?). 

Al programa Els Matins de TV3 (30-11-2010), a l'espai de la tertúlia, es parlava d'en José Montilla (president de la Generalitat sortint) i de n'Artur Mas (president entrant). Vegeu què es va dir quan els tertulians volien crear adjectius: en Vicenç Villatoro va dir montillà (i montillanament); en Josep Cuní va dir montilià (llatinitzant-ne un xic el nom), arturista i masista; i en Juan Carlos Girauta va dir arturí. Més diversitat és gairebé impossible.

I si ens cal dir que una cosa es pot fer? Cap problema: posem el sufix -ble a l'arrel verbal. Molts d'aquests derivats ja són als diccionaris: desitjable ‘que és de desitjar', inservible ‘que no serveix', imprimible ‘que pot ser imprès', etc. Però sovint en necessitem de nous; doncs els creem i els diem. Així, agafable (“Aquest xicot és escorredís: és poc agafable”). O votable: bé hem de poder dir que “tal opció política és invotable” perquè no ofereix solucions als problemes socials.

A Andorra, una de les primeres línies de busos urbans va ser coberta per l'empresa Clípol. És un acrònim de Climent i Pol, els dos propietaris de l'empresa. Per això avui els andorrans (sobretot la gent més gran o de mitjana edat, no tant el jovent) anomena clípol l'autobús (podeu sentir una frase com “Agafem el clípol?”).

El sufix -aire indica generalment una ‘persona que fa una cosa'; també dóna adjectius (és el seu sentit original). Així, dansaire, escombraire, etc. A la Catalunya Nord fins i tot diuen pescaire ‘pescador', caçaire ‘caçador' per influx de l'occità. Tot i ser un sufix aparentment poc usat, es fa servir prou. Per exemple, a Tarragona hi ha una de les primeres xarxes ciutadanes d'internet, Tinet; els seus usuaris s'anomenen tinetaires. En altres àmbits d'internet també s'utilitza: blocaire ‘persona que fa blogs'. En altres camps n'hi ha més mostres. La maionesa Hellmann's va emetre un anunci per televisió el juny i juliol del 2011. L'anunci consistia en una tirallonga de mots en -aire, com maionesaire i quetxupaire. Igualment, al número de novembre del 2010 de la revista Súpers!, del Club Super 3, en parlar de diversos llibres infantils, escriuen: “Tres contes preguntaires per abordar els teus dubtes existencials”. L'adjectiu preguntaire és adequat pel context: fa referència als infants que formulen preguntes a sons pares.

Ma filla, quan tenia 6 anys (any 2010), va demanar si compraria una colònia en una colonieria. Ja té raó: si hi ha papereries, copisteries i floristeries, per què no hi ha colonieries?

A l'Ordal (Penedès) hi ha una barana que, el novembre del 2010, tenia guixada una inscripció següent: ordalencament. Ni més ni menys. Una afirmació identitària concisa i per això mateix impactant. Som nosaltres, i aquí som. Hom no pot reivindicar-se amb més impacte i alhora precisió.

I qui no s'ha sentit alleujat quan, en voler dir una cosa i no li surt el nom de la cosa, ho resol amb un daixonses o un dallonses?

I per què és important inventar paraules (a partir dels recursos propis, com adjuntar-hi sufixos, crear compostos, fer truncacions, etc.)? Doncs perquè una llengua ha de poder créixer per si sola. Malament si l'encotillem. Malament també si només creix perquè rep interferències de llengües superposades culturalment (en el cas català, avui serien el castellà, el francès i l'anglès). Fem-la créixer des de dins; i deixem-la créixer quan creï brots per iniciativa pròpia. Que no es torni mústia! Com deia l'enyorat Joan Solà, que no se'ns revollin les paraules al diccionari, que el diccionari no faci pudor de resclosit. Avant amb la creació nostrada, avant!

3)
 
Publicat en el diari ARA dimecres 23 de novembre del 2011
 

La consellera de Cultura valenciana atribueix 'Tirant lo Blanc' a Ausiàs March en una gala literària

Durant l'entrega dels premis de la Generalitat Valenciana als llibres més ben editats amb motiu del Dia del Llibre Valencià, va elogiar l'obra de Joanot Martorell, però la va atribuir a Ausiàs March

La consellera de Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, Lola Johnson, va fer mèrits ahir per passar a formar part de la llista de les grans relliscades de responsables institucionals de la cultura. Si Esperanza Aguirre, quan era ministra de Cultura, va elogiar l'obra de "l'excel·lent pintora Sara Mago" quan José Saramago va guanyar el Nobel, ahir Johnson no es va quedar curta en atribuir l'obra de Joanot Martorell Tirant lo blanc a Ausiàs March.

Etiqueta a Twitter

La relliscada de Johnson en l'entrega dels premis de la Generalitat Valenciana als llibres més ben editats amb motiu del Dia del Llibre Valencià, ha aixecat rebombori a les xarxes socials. Així, a Twitter triomfa l'etiqueta #lolajohnsonfacts, on els tuitaires ironitzen sobre la preparació de Lola Johnson per dirigir la cultura valenciana. Els clàssics mai moren.

 
----------------------------
 
Publicat en EL PUNT dimecres 23 de novembre del 2011
 
 
Lola Johnson confon l'autoria de la novel·la, que és de Joanot Martorell, en la cerimònia de lliurament dels premis als millors llibres editats
 
L'equivocació omple la xarxa social Twitter de comentaris

La xarxa social Twitter s'ha fet ressò de la confusió que aquest dimarts va tenir la consellera valenciana de Cultura i portaveu del govern, Lola Johnson, en atribuir l'autoria del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell al poeta Ausiàs March. Johnson va fer aquestes declaracions davant un auditori ple d'editors i llibreteres en la cerimònia de lliurament dels premis als millors llibres editats i ràpidament ha esdevingut trending topic. L'etiqueta #LolaJohnsonFacts registra comentaris on els usuaris posen a prova el seu enginy amb frases com “Joan Fuster, aquell escriptor de Suècia” o “Els germans Marx eren tres: Groucho, Harpo i Ausiàs”.

“M'encanta el quadre de Las Mellizas de Velázquez' o “M'encanta Fernando Savater, tinc tot els seus llibres i els discos de la seua filla Letícia” són algunes de les frases que els usuaris han emprat per parodiar l'error de la consellera.

La confusió ha provocat nombrosos comentaris a la xarxa social. Molts dels usuaris recorden la relliscada de l'actual presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quan en la seva etapa de ministra de Cultura va arribar a confondre públicament l'escriptor José Saramago amb una escriptora suposadament anomenada Sara Mago.

----------------------------
 
Publicat en VilaWeb dimecres 23 de novembre del 2011
 
 
L'error de la consellera, que va atribuir 'Tirant lo Blanc' a Ausiàs March, rebota a Twitter · Fem un recull dels comentaris més enginyosos
 

Des que ahir es va saber que la consellera de Cultura, Turisme i Esport, Lola Johnson, havia atribuït a Ausiàs March l'obra de Joanot Martorell 'Tirant lo Blanc', a Twitter van començar a proliferar tot de comentaris fent-ne mofa, sota l'etiqueta #LolaJohnsonFacts, que encara avui és ben activa. Centenars d'usuaris de la xarxa social van optar, com passa sovint, per agafar-s'ho en clau d'humor. A VilaWeb hem fet un recull de les piulades més enginyoses.

els germans marx eren 3, groucho, harpo i ausias (@valencianna)

El Manifest Comunista, d'Ausiàs Marx (@Jordimap)

Els moros van gobernar al Regne de València fins fa relativament poc; l'últim fou Al Binyana 1978-1979 (@Josep_Barbera)

Lola ja ha demanat disculpes personalment a Joanot Martorell (@Ferrandipo)

M'encanta Tintín i el seu gos Ideàfix (@XaviOvf)

Estic llegint la gran obra de Shakespeare, "El mercader de Benissa" (@quinses)

que visca la geperudeta de notre dame!! (@en_pepet)

Benidorm, planificada meticulosament per Ildefons Cerdà, ha guanyat el premi Ciutat de l'any (@eligirona)

Felicite a Uralde pels 186 diputats (@Nomdedeu)

Com va dir #Fuster, 'ser o no ser' (@vilasalva)

'La flama', cançó de Chimo Bayo (@ceskfreixas)

'Paquito el chocolatero', dels Orxata Souns System (@SalvaAlmenar)

Lola Johnson,va dir, en la cerimònia de lliurament dels Premis de la Generalitat als Llibres millor editats els anys 2010-2011, que es va fer ahir el Monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana: 'La data d'entrega d'estos guardons coincidix amb el Dia del Llibre Valencià, instituït per la Generalitat el 20 de novembre, data en què es va publicar la primera edició del Tirant lo Blanc, l'any 1490, obra que ens ha regalat aquest meravellós escriptor que va ser Ausiàs March'.

No duia el discurs escrit i va improvisar davant d'un auditori ple; ple, a més, amb els editors i llibreters del País Valencià.

 
4)
 
Conferència d'Aldo Sari:
 
Lo llenguatge de la publicitat

 

Òmnium Cultural de l'Alguer continua la sua acció de sensibilització i difusió de la llengua i cultura catalana de l'Alguer. En aqueixa línea, dijous 1 de desembre a les 19.00 h, en la seu de l'Associació, al carrer de la marina (via Carlo Alberto), núm.33, se tenguerà una conferència de l'estudiós alguerès Aldo Sari, amb títol " Lo llenguatge de la publicitat".

En la conferència se tractarà de les diferents formes de comunicació publicitària i en particular del llenguatge que ve utilitzat per fer en manera que sigui el més eficaç i persuasiva possible.

Aldo Sari és Professor de Història de l'Art Moderna en la Facultat de Lletres i Filosofia de la Universitat de Sàsser. Autor de diversos estudis i publicacions, és soci fundador de Òmnium Cultural de l'Alguer i de diversos anys s'ocupa de la salvaguarda i de la valorització de la llengua i cultura catalana de l'Alguer.

L'Alguer, novembre 2011 Lo President

STEFANO CAMPUS

 

ÒMNIUM CULTURAL DE L'ALGUER

Carrer Carlo Alberto 33 - 07041 L'ALGUER (SS) - Tel. / fax +39.079.981473 omnium.alguer@gmail.com * * Òmnium Cultural de l'Alguer

 
5)
 
 
 
6)
 
 

COMRàdio, la xarxa local, és una proposta radiofònica rigorosa i plural impulsada pel Consorci de Comunicació Local amb la clara voluntat de servei a la ràdio local.

El Consorci de Comunicació Local està integrat per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'àrea Metropolitana de Barcelona i un centenar llarg de municipis, entre els quals s'hi compta l'Ajuntament de Barcelona.

COMRàdio és una ràdio pública de proximitat i de participació amb una visió pròpia de les coses, una ràdio que parla de tu i de tot el que t'interessa. Una xarxa de més de 140 emissores municipals consorciades que dóna cobertura a més de cinc milions i mig de persones de tot Catalunya.

 

7)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 23).
 

34. El dia que en aquest país només restés un bon home parlant català, aquesta llenca de terra no fóra Catalunya. A can Pistraus en Llull, en Joanot Martorell, Mossèn Cinto i qui més no dic. Redimonis, encara no ens adonem de com la parla ens fa com som.

 

Josep Maria Ballarín

Capellà i escriptor

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací