InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 60 (divendres 04/11/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Eugeni S. Reig - benigembla
 
2) Albert Jané - La història de Lilith
 
3) Antoni Llull Martí - La diligència, un transport diligent
 
4) Pau Vidal - Entenimentat
 
5) Pere Ortís - La parla de l'Urgell (Locucions i frases fetes. Lletra S)
 
6) Joan Olivares - Cassoles i cassoles
 
7) Francesc Viadel: L'anticatalanisme ha estat la gran victòria de la dreta i el gran fracàs de la democràcia
 
8) Articles d'Albert Pla Nualart
 
9) Fes que l'ordinador treballe per a tu
 
10) Sico Fons - Nacionalismes versus nacionalismes
 
11) Ramon Sangles i Moles - Coherència
 
12) Joan Tudela - Comunicació escrita: escriure
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

benigembla

Persona ingènua, crèdula, sense espenta, sense malícia, dèbil de caràcter, mancada d'esperit, sense voluntat pròpia, excessivament condescendent per badoqueria o per beneiteria, que sempre fa allò que li diuen que faça i de la qual els altres solen abusar.

¿Ah, t'han enganyat? ¡Ben fet! Si no t'ho cregueres tot i et fiares de tot lo món no t'enganyarien com t'enganyen, benigembla, que eres un benigembla.

Aquesta paraula l'usa Enric Valor en la seua prosa literària. Així en la rondalla El rei Astoret podem llegir:

–Ca, ni pensar-ho! ¡No l'hem sentida anomenar mai en el poble d'Agullent!

–Mil gràcies –feia el beigembla.

En el glossari que hi ha al final del volum 4 de les Rondalles Valencianes (Edicions del Bullent) trobem: «benigembla. Infeliç, beneitot.»

EL Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià de l'AVL és l'únic que arreplega la paraula.

 

En valencià també es diu: albercoc, alficòs, bacora, bajoca, balòstia, balou, bambau, becza, bergerol, bifoi, fava, javaloies, macoca

La llengua estàndard sol emprar: babau, bàmbol, beneit, beneitó, carallot, tanoca, ximple

En castellà es diu: babieca, bobo, lila, lilón, mentecato, panoli, papanatas, tonto

 
NOTA: El text de la rondalla El rei Astoret que servix d'exemple es troba en:
- Obra literària completa d'Enric Valor (Editorial Gorg , València, 1975, vol. I, p. 305)
- Rondalles Valencianes d'Enric Valor (Edicions del Bullent, València, 1991, vol. 4, pàg. 12)
La definició del glossari es troba en:
- Rondalles Valencianes d'Enric Valor (Edicions del Bullent, València, 1991, vol. 4, pàg. 133)
 
2)
 
Article publicat en el núm. 25 de la revista Llengua Nacional (IV trimestre del 1998)
 
 
3)

Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 211)

 

La diligència, un transport diligent

 

Antoni Llull Martí

 

La setmana passada us parlava de l'origen del mot cotxe i del coaching i avui desig parlar-vos del d'un tipus de cotxe molt especial: la diligència, un carruatge de fusta amb quatre rodes amb llanta de ferro increïblement resistent a la marxa per camins farcits de reclaus i sobams o, com en el cas de les llegendàries diligències que recorrien les grans planures de l'oest nord-americà,

sense ni tan sols camins.

 

El mot diligència prové del llatí diligentia que significava ‘activitat atent i perseverant en l'acompliment d'un treball', mot derivat de diligens, que volia dir ‘atent, escrupolós i actiu'. En el transcurs del temps se n'amplià el significat i avui en dia el trobam referit a diverses accions: ‘cosa a fer que requereix anar a algun lloc distint d'allà on hom es troba'; ‘execució d'una decisió judicial o administrativa, i el document en el qual es fa constar aquesta decisió'; i al nom del carruatge esmentat. Com s'arribà a denominar-lo d'aquesta manera, que en principi no hi sembla

gaire adient? Miraré d'explicar-vos-ho.

 

Un tipus de carruatge gran amb seients per al transport de viatgers començà a construir-se cap a finals del segle XVII. Al principi els eixos que l'aguantaven damunt les rodes no disposaven de cap element esmorteïdor dels cops i sotragades produïdes per la marxa damunt pedres i clots sens fi, però dins el segle XVIII foren dotats de molles i així el trajecte es podia fer amb menys incomoditat, i es podia fer més via sense que els passatgers acabassin copejats per tot el cos. D'aquesta manera el servei es podia fer amb més diligència, i a França començaren a anomenar aquest carruatge voiture de diligence, que ben aviat s'acurçà quedant només en diligence. Aviat s'establiren per tota Europa serveis regulars de passatgers entre la capital i les principals ciutats, o entre ciutats i poblacions importants, i als països llatins copiaren del francès el nom del servei i del vehicle: diligència en català, diligencia en castellà, diligência en portuguès, diligènza en italià, i diligenta( en romanès. A Anglaterra, però, i a Amèrica del Nord, li donaren un nom completament distint: stagecoach, mot compost amb stage, que vol dir ‘etapa' o ‘jornada' (potser per ‘trajecte') i coach, ‘cotxe'. Stagecoach és el títol d'una de les més famoses pel·lícules de l'oest, filmada l'any 1939.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 59)
 
 
Entenimentat
 
Pau Vidal
 
 

“Patufet, on ets? A la panxa del bou, que no hi neva ni hi plou”. Si en Patufet s'arrecerava de la rufa en tan inaudit racó és perquè era un vailet molt entenimentat. O era molt assenyat? Poques vegades es donen casos de sinònims tan intercanviables: seny i enteniment comparteixen pràcticament tota la fraseologia (‘posar seny/enteniment', ‘perdre el seny/l'enteniment', ‘beure's el seny/l'enteniment'...), i tanmateix la fortuna els ha reservat destins ben dispars. Mentre l'enteniment ha quedat pràcticament fora de joc, el seny ha esdevingut una mena de logo de la catalanitat. Com és, això? Mandra de les paraules llargues? Amor perequartesc pels monosíl·labs i les tirallongues? La meva hipòtesi és que, en aquesta òptica de reivindicació glòssica, el seny és preferible a l'enteniment perquè atorga una mena de patent de cors nacional a qui és capaç de pronunciar-lo correctament (una mena de setze jutges en versió condensada). La hipòtesi potser és agosarada, però el que és cert és que hi ha poquíssimes llengües al món prou temeràries per col·locar un fonema tan sofisticat a final de paraula. Busqueu, busqueu...

 

«Doncs bé, acabat el partit vaig queixar-me i un senyor molt entenimentat em digué que l'entrada donava lloc a l'accés al camp. Hom podia amb ella disfrutar de llums, per dir-ho en termes de servituds. Però si es volia disfrutar de vistes, era precís efectuar l'accés no en el moment de començar, sinó un parell d'hores abans. Una entrada general amb llum i vistes són moltes pretensions» (Alfons Romeu i Sabater, Memòries i divagacions d'un futbolista discret, 1959).

 

5)
La parla de l'Urgell
Pere Ortís

Locucions i frases fetes

Les locucions i frases fetes són expressions consagrades per l'ús. Un ús que pot venir de molts anys enrere i que, alhora que expressen maneres de pensar i de dir dels nostres avantpassats, engalanen la llengua, fent-la més rica i adaptada a la realitat del lloc. Es troben a mitjan camí de la simple paraula i l'adagi i poden contenir, com aquest darrer, un grau de saviesa popular. Tan sols els falta més revestiment i la rima. Conservo la forma de verb ésser per sintonia amb la qualitat arcaica de molts refranys, frases i mots d'aquest recull.

S

Saber de cor. Saber-ho de memòria.

         Aquest nen se sap de cor el crecenundéu.

Saber... haver-ho fet. Congratular-se'n.

        Si no  sé portar aquest jersei, m'hauria mort de fred.

Saber què és bo. Tastar el pes del càstig.

        Fes que vingo sum pare i sabràs que és bo.

Saber-la llarga. Tenir molt de vent a la flauta.

         Para compte amb aquest murri, que la sap molt   llarga.

Sabran com em dic! Veuran qui sóc!

         S'han rigut de mi, però sabran com em dic!

Sant cristià! Exclamació benigna, en un percaç lleu.

          Has fet una tastorrada? Sant cristià!

Sant remei! Dit, amb satisfacció, quan la solució sí que ha treballat.

          Li he parlat bé del seu xicot, i aleshores m'ha fet cas. Sant Remei!

S'ha acabat el bròquil! Vol dir que una situació favorable, o bèstia, és ben acabada.

         Banquetejaven molt, però s'ha acabat el bròquil!

Sec com una ascla. Molt prim.

         El pobre Ton és un escarràs i està sec com una ascla.

Semblar l'obra de la Seu. Que no s'acaba mai.

         La torre del Mingot sembla l'obra de la Seu.

Semblar un campanar de bajoques. Només aparences, parafernàlia i no re.

         Aquets de la banda semblen un campanar de bajoques.

Sempre escombrar cap a casa. Sempre portar l'aigua al teu molí.

         Lo Simó ja  s'ho ha emportat tot, ell sempre escombra cap a casa.  

Sense anar més lluny. Tenir prop la comparació, la solució.

         Qui t'ho va dir que ho fessis així? Sense anar més lluny, ton pare.

Sense dir ase ni bèstia. Ignorar, no saludar, actuar sense donar explicació.

          M'ha vist assegut i no m'ha dit ni ase ni bèstia.

Sense més ni més. De cop i volta. Tot d'un plegat. Sense com ve i com va.

           Sense més ni més li clava mastegot.

Sense mirar com ve ni com va. De cop i volta, sense prestar-hi atenció.

           Sense com ve ni com va li ha dit que allí hi sobrava.

Sense res de més avant. Sense que en resulti res, sense  conseqüències.

         Hi haurà molta concentració de bromes i vents molt forts, però sense res de més               avant.

Sense solta ni volta. Sense gràcia ni venint-hi a tomb.

         S'ha posat a xerrar sense solta ni volta.

Sense suc ni bruc. Sense interès, sense gràcia.

         La seva novel·la no té suc ni bruc.

Sentir fogots. Tenir calor, sentir sufocació.

         Sento fogots, aquí dins.

Si ara fos a fer. Ho faria d'una altra manera. Ho esmenaríem. Altres galls cantarien.

           Si ara fos a fer, repartiria l'herència d'una altra manera.

           Sol expressar un desig fútil, tardà; excusatio non petita...

Si Déu vol! Dit esperançadament i, de vegades, categòricament.

         Què, faràs bona collita? Si Déu vol!

        Que et sembla que el tancaran a la presó?  Carat, si Déu vol!

Si jo fos de tu. Jo de tu.

         Si jo fos de tu, aquest auto el vendria.

Sí que és... + qualificatiu. Ponderant-ho.

         Sí que és petit el teu bloc d'apunts!

Si que la farem bona! Dit davant una perspectiva adversa, que hom creia favorable.

          Diu que en tot el mes  no plourà. Si que la farem bona!

Sí, ves si no! Nega una negació.

        Jo no n'estic enamorat, de la Cinta, ho sents? Sí, ves si no!

Sí, vés-t'ho pensant! Creu-t'ho!

          Que jo rentaré els plats? Sí, vés-t'ho pensant!

Sol com un mussol. Sense cap companyia.

          M'hi estic sol com un mussol.

Sort n'hi ha. Tempera un mal.

         Li han suspès la filla, però sort n'hi ha que han aprovat el noi.

         Alguns diuen: "menos mal que", o "menys mal que", totes dues inadmissibles, l'una           per castellana i l'altra per servil.

Sortida de marrà boig. Acudit de ciri trencat. Comentari sense solta ni volta.

         Mira que una reunió tan seriosa i les teues sortides de marrà boig!

Sortir amb una pota de gall. Sortir amb un estirabot.

         Tu sempre sortint amb potes de gall.

Sortir bé (a la foto).

         Mira que bé que he sortit, jo!

Sortir sang. Sagnar.

          El nen s'ha fet un tall i li'n surt sang.

Sota la capa del cel. En tot el món.

         És el més ruc que hi ha sota la capa del cel.

Suar la cansalada. Suar molt.

         El teatre no té aire condicionat i hom hi sua la cansalada.

 

6)
 
Publicat en el blog Otos4 dilluns 26 de setembre i dimarts 27 de setembre del 2011
 
Cassoles i cassoles
Joan Olivares
 

Dissabte 24 de setembre ens ajuntàrem a ca l'abuela de Xàtiva una llarga colla de llenguaters desficiosos d'arreu dels països cassolans amb dos objectius fonamentals: menjar arròs al forn i lloar l'arròs al forn. Si en voleu saber més: http://1en2.blogspot.com/2011/09/cassola-literaria-reportatge-al.html
La meua col·laboració va ser en forma de romanç.

-Ave Maria Puríssima
-Concebuda sens pecat...
-Senyor rector, sóc Balbina,
la filla de tio Bernat
-Tu per ací Balbineta,
Quina mosca t'ha picat?
-És que volia contar-li...
per si vosté encà'a no ho sap,
el cas de Marianeta,
que ha caigut del terrat
i s'ha trencat una cama
i el seu marit cama i braç.
-Mare de Déu de l'ermita!
Com dimonis ha passat?
-Per ara només li dic
que no per casualitat.
-Santa Antoni de Gabarda!
Va, Balbina, amolla-ho ja.
-Mire vosté, don Maties,
abans d'haver-nos casat,
Mariana i jo teníem
més que una bona amistat.
Ella era rica, i jo
pobra de solemnitat.
Però l'àvia sempre em deia:
«no és més ric qui està més fart,
sinó aquell que amb el que té
es troba més conformat.»
I seguint esta lliçó,
mai no la vaig envejar.
Si ella duia un vestit nou,
jo el duia apedaçat;
si ella estudiava en les monges,
jo ni en monges ni en seglars;
si ella sabata i calça,
jo espardenyeta d'espart;
si ella fa nóvio a València,
el meu, de Beniatjar;
ella es casa a sant Esteve,
jo a l'ermiteta del Pla;
que se'n van a Barcelona,
mosatros al mas de Baix;
i si ella era feliç,
jo de goig no em puc queixar.
Però passaren uns mesos
I s'acabà l'amistat.
Al seu marit no devíem
semblar-li prou estufats.

Com que al poble no trobaven
qui els alçara el pet prou alt,
van i posen a València
una botiga de draps.
Però es veu que aquell negoci
de patrons i de retalls
va ser una gran ruïna
i al poble se'n van tornar:
una maneta darrere,
l'altra maneta davant.
Els bancs, que res no perdonen,
diuen que els han embargat
les hortes de la sort Vella
i els secans del Caminal,
i per no anar a la presó,
tenen casa hipotecà.
I així fou com Mariana
De rica en pobra es tornà.

Mentre ells s'entretenien
bufant en caldo gelat,
nosaltres, com formiguetes,
anàvem estalviant,
i mercàrem en la fira
Un matxo per a llaurar.
El meu marit xino xano,
solc amunt i solc avall,
va criant els mallolets,
oliveres i sembrats.
I quan passen uns anyets,
ja tenim un bon passar.

I ve un dia que em presente,
amb tota la voluntat,
en casa de Mariana,
per mor d'aquella amistat:
que si res necessitaven,
em tenien al costat.
I ella tota orgullosa,
em mirà de dalt a baix
i m'espolsa un espolsó
com un gos espolsa un gat.

I així passaven els dies
sense moltes novetats,
fins que mos topem al forn
amb la cassola entre mans.
La meua amb potes i morro,
cigrons, botifarra i alls.
La seua amb cebes grillades,
naps revinguts i espinacs,
i una ganya d'abaejo
flotant en un brou aiguat.

Ja tens tu que allà al migdia,
quan és l'hora de dinar,
vaig al forn amb la capçana,
per la cassola de carn,
i em trobe que no n'hi ha altra
que una plena de badalls,
amb tot d'espines ronyoses
i uns quants cigrons rebentats.
Li demane a la fornera
què deu ser el que ha passat.
Obri els ulls i alça les celles
i no s'ho sap explicar.
Mentre el forn ella escombrava,
dos n'hi havia sobre el banc,
ha vingut la Povileta,
i eixa és la que s'ha deixat...

 

I això no seria res,
senyor rector, de veritat,
que mai no he deixat de fer
una obra de caritat,
si algú l'ha de menester,
sense mirar-li el dentat.
Però es que a la setmana,
me la tornava a pegar.
I dos setmanes després,
em barata una tortà
d'ametles de la collita
i ous del nostre corral
per una coca de dacsa
més redura que un cantal.

Jo encara la perdonava,
don Maties, que em sap mal,
que sense eixir de sa casa,
ja té ella prou vectigal,
amb un home que la sagna
i no la servix com cal.
I això no és que ho diga jo,
ho comenta el personal.

Però un dia que féiem,
al llavaor la bugà,
passava ella amb l'ombrel·la
del bracet del desbravat.
P'a començar no saluden,
ni amb paraules ni amb la mà.
Mos miren per dalt del muscle
i es giren mig de costat,
i prou fort perquè sentírem
son parlar de capital,
li amolla ell a ella:
«-Yo no me puedo explicar
como pueden estas viecas
con este solano llavar.»
I ella que li responde:
«-No és cosa d'estrañar,
són pobres i pueblerinas,
i bien han de trabacar.
Com dico bien Quesús
a nuestro padre Adàn:
pa ganar-se las garrofas
con su fronte han de suar.
I encara pueden dar gracias
si en arribar a su hogar
su marido no les pega
cuatro o cinco correàs. »
«-Suerte tenemos, Mariana,
que a l'hora de criar,
Dios no quisso que los ricos
se mataran a trabacar.
I por mandato devino,
les ordenó combregar,
dar llimosna a los pobritos
comer, dormir i passejar.»
Compte vosté, don Maties,
si no n'hi ha p'a rebentar
 
Pos si això passà dimecres,
el dijous mos vam topar
al forn amb la cassoleta,
i me la torna a canviar.
La seua, creïlles, cebes
i unes bledes de secà.
La meua amb botifarra
morro i pota... tot com cal...
Però aquell dia amb el caldo,
hi havia barrejat
un manoll d'herba pudenta
que al rebost tenim alçà
p'a fer-li un beuratge al matxo
quan li puja la parà.
I es veu que esta brosseta,
segons que l'àvia em contà,
quan te'n passes del pessic,
s'apodera del trellat.
Per això fou que encabant
d'haver dinat ben dinats,
a Mariana Povila
I el seu marit desvagat,
els agafaren les basques
maldeventres i bossars,
i tot seguit la fal·lera
d'enfilar-se pel reixat
i a cavall d'una granera,
llançar-se els dos del terrat
amb el ganxo dels melons,
volent la lluna enganxar.
Sort que és el temps de batuda
i algú havia deixat
quatre carregues de palla
davall el seu finestral.
Ella que es trenca una cama,
ell una cama i un braç.
I encara els passava poc,
com si es trencaven lo cap.
Però sap que li he de dir
Que m'hauria sabut mal
Com que no sóc envejosa
Amb això estic conformà.
I ara m'absol don Maties,
i si no vol, em té igual.
Si he vingut a confessar-me,
no es per fer-me perdonar,
només per a demanar-li,
si no és massa demanar,
que si anara a visitar-la
per donar-li el combregar,
li diga que si té falta,
no cal que vaja a robar,
que al costaet de sa casa,
viu la filla de Bernat,
que un bon plat d'arròs al forn
a ningú mai li ha negat.

 

7)

 
 
http://francescviadel.wordpress.com/
 
8)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(Setmana del 17 al 23 d'octubre del 2011)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 17 d'octubre del 2011

http://www.ara.cat/ara_premium/claus_dia/Nacio_0_574142587.html

ESMOLET DE PARAULES

Nació

Albert Pla Nualart

El concepte nació ens fa ballar el cap: ens hem fet farts de cridar que ho som, però som dins un estat que també assegura que ho és. I no falta qui afirma que és nació de nacions.

L'origen de l'embolic és que nació té dos sentits. D'una banda, és el grup humà que sense ser estat té una cultura, una història i sovint una llengua comunes. De l'altra, el grup o grups que, tenint una o diferents cultures, forma part d'un mateix es tat o està sota un mateix govern.

Trobo els dos sentits als diccionaris espanyols, francesos i anglesos, però el segon no apareix en cap dels dos principals diccionaris catalans: el DIEC2 i el de l'Enciclopèdia.

En canvi, sí que el recollia el vell Fabra i el recull el D62. I només en diccionaris catalans trobo dins de la definició la voluntat d'autogovern.

¿És lícit que la ideologia entri al diccionari i elimini un dels sentits d'una paraula? Ho pot ser si ens ha amarat tant la consciència que en la pràctica, i de manera intuïtiva, ja ningú l'entén en aquell sentit.

Però hi ha un petit problema: al diccionari castellà-català i al cervell de la majoria de catalans l'equivalent de nación segueix sent nació , i això crea un malentès que llasta tots els debats al voltant d'aquest concepte.

Els catalans diem sovint que no ens entenen, i ens hem de plantejar si en la base d'aquesta incomprensió no hi ha paraules que definim de manera diferent de com ho fan altres grans llengües de cultura. Fent que nació només signifiqui el que voldríem que signifiqués, ens estem fent trampes al solitari?

----------------

 
Publicat en el diari ARA dimarts 18 d'octubre del 2011

ESMOLET DE PARAULES

Solidaritat

Albert Pla Nualart

Passar de la beneficència a la so lidaritat suposa adonar-se que l'ajuda no és generositat graciosa sinó que repara la injustícia que situant-nos en els privilegis ens per judica a tots, fins al punt que, en un cert sentit, està més en falta qui dóna que qui rep.

El benèfic s'atribueix mèrit perquè creu que si no donés es quedaria igual; el solidari, en canvi, sent que no do nant es fa mal a ell mateix. I és per això que tampoc s'ha de confondre amb l'altruista, mogut pel desinterès d'una mena de caritat laica.

Sociòlegs i filòsofs eminents n'han fet asèptiques definicions, però em quedo amb l'apassionada de la poeta porto-riquenya Aurora Levins Morales: "És la incapacitat de tolerar el greuge que suposa per a la nostra integritat la col·laboració activa o passiva en l'opressió dels altres".

En la base de la solidaritat hi ha el sentiment d'interdependència que va fer dir a John Donne que quan les campanes toquen a morts sempre toquen per nosaltres.

I és per això que qui remena el contenidor o dorm al caixer només deixa de ser cosa nostra quan se'ns ha mort allò que ens fa més humans.

Els nostres polítics han tingut la barra i el cinisme de dir-ne solidaritat del fet que ens prenguin uns diners que si fóssim lliures no donaríem.

Afirmar que l'espoli de què som víctimes ens fa solidaris disfressa la impotència de virtut i devalua un concepte que caldrà que entenguem en el sen tit més profund si no volem que ara que la pobresa ens entra per la porta, la convivència surti per la finestra.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres 19 d'octubre del 2011

ESMOLET DE PARAULES

Dialecte

Albert Pla Nualart

Els lingüistes, amb Jesús Tuson al capdavant, han fet esforços notables per desnegativitzar el terme dialecte . El fan sinònim de varietat i afirmen que una llengua només la podem parlar a través d'un dialecte, perquè no és res més que la suma de les seves varietats.

Però l'ús popular l'associa a una manera de parlar que no arriba a llengua i que estigmatitza socialment els que el fan servir. I és tan cert que res que sigui lingüístic el fa inferior, com que, històricament, parlar certs dialectes ha tancat portes.

Desafiant tots aquests prejudicis, avui joves catalans procedents de les varietats més allunyades del central, mantenen (quan ja fa anys que viuen a Barcelona) els seus trets dialectals, tot i que també són capaços de parlar i escriure l'estàndard força millor que molts barcelonins.

Mantenir amb orgull el dialecte és profundament coherent amb la lluita per salvar el català. En altres paraules, la defensa del català només crearà complicitats si el món entén que és la nostra manera de defensar la diversitat lingüística. I per fer-ho creïble, primer hem de respectar la diversitat interna de les llengües.

És just el contrari del que va fer l'altre dia el nostre president quan va dir que a alguns nens andalusos quan parlen castellà no se'ls entén.

Jo li diria dues coses. Primer, que a casa seva ningú té cap problema per entendre'ls. I segon, que perquè Mas entengui perfectament els nens andalusos i gallecs cal una lluita aferrissada contra la diversitat lingüística que crec que als catalans no ens toca abanderar.

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 20 d'octubre del 2011

ESMOLET DE PARAULES

Demagògia

Albert Pla Nualart

Aquesta terrible malaltia de la de mocràcia resulta tan difícil d'evitar que alguns pensadors, com Plató, opten per rebutjar el que avui gairebé tothom admet: que la democràcia, malgrat tot, és el sistema menys dolent.

La demagògia apel·la a totes les emocions que ens fan fer el que serens i guiats per la raó no faríem mai. I no és cert que qui la practica hagi de ser cínic: hi ha hagut demagogs, com Hitler, que probablement creien de debò en el que predicaven.

És un virus oportunista que s'apodera del poder quan la realitat s'ha fet tan dura i desconcertant que el ciutadà dei xa de tenir el coratge de pensar per ell mateix i es dilueix en la massa que obeeix cegament el líder que encarna les seves passions.

De demagogs n'hi ha sempre però només triomfen quan la vida de la majoria està tan buida d'il·lusions i esperances que s'ha d'omplir amb obsessions malaltisses. Només fan mal quan la frustració col·lectiva és tan intensa que per suportar-la cal inventar un enemic.

Quan el cos social ha emmalaltit fins a aquest punt, ja és massa tard perquè els que conserven el seny es puguin fer escoltar. S'entra en una espiral d'irracionalitat que només esgota la seva força destructiva damunt la runa de la derrota.

L'única cura efectiva és preventiva: és un model de societat que integri en un projecte i permeti creure que si t'esforces la teva vida tendirà a ser millor. Només així som capaços de mantenir el sentit de l'humor que veu en el demagog un impostor grotesc.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 21 d'octubre del 2011

ESMOLET DE PARAULES

Revenja

Albert Pla Nualart

És la satisfacció que dóna fer un mal a algú en resposta al que ens va infligir. I encara que la trobem gravada en pedra en antiquíssims codis, desprèn l'aroma d'una justícia perversa i infantil.

Els gurmets ens diuen que s'ha de servir freda, però pocs tenen prou paciència per esperar-se tant. En el primer tast és dolça i allibera, però lentament va destil·lant el verí que transforma la víctima en botxí.

La revenja, contra el que pretén, no restableix l'harmonia sinó que desferma una escalada de violència, perquè per molt que vulgui causar un dany idèntic al que ens han fet, la immediatesa del seu impacte fa que sempre sembli pitjor.

Tots els intents de justificar-la parteixen de la falsa presumpció que estem en condicions de mesurar la maldat dels altres. La veritat és que ignorem si havent viscut tot el que han viscut ells, no faríem el mateix. Ningú sap fins a quin punt ha sigut víctima el que apareix com a botxí.

És lògic que siguem implacables per protegir-nos dels que ens volen destruir. I absurd parar l'altra galta. Però no fem altra cosa que alimentar el seu odi si el que mou la màquina de la jus tícia és l'esperit de revenja.

La revenja, que té tota l'aparença de justícia, sembra odi. En canvi, la clemència, com diu Shakesperare, cau com pluja fina que fertilitza els camps.

L'alegria esbojarrada dels trets a l'ai re per la mort de Gaddafi i la calma serena que acull el comunicat d'ETA són camins divergents.

I és el d'Euskadi el que té tot l'aire de dur cap a la pau.

----------------

Publicat en el diari ARA dissabte 22 d'octubre del 2011

RETRATS QUE PARLEN

Ferran Adrià: Alta cultura en catanyol

Albert Pla Nualart

Sentir-lo és la prova fefaent que la manera de parlar no sempre és un bon termòmetre del nivell cultural. Per poc català que sàpigues quedes astorat davant la radical desconstrucció a què sotmet la matèria primera amb què treballava Verdaguer.

Com a comunicador falla en tot: s'atropella, tria la paraula que no toca, té una pronúncia erràtica, xucla quan toca espirar i subratlla, gesticulant, enigmàtics embarbussaments. I, malgrat tot, hi posa una passió tan honesta i franca que convenç.

En el seu català no sobreviu cap de les estructures que marquen territori amb l'espanyol. Si d'algú és pot dir que parla catanyol, és de l'home que els gurus gastronòmics aclamen com a millor xef del planeta i forma amb el Barça de Messi la punta de llança que posa Catalunya al món.

La mateixa genètica que el fa rei dels fogons li ha fet impossible aprendre aquesta segona llengua que anomenemestàndard. En castellà ja ho dissimula poc, però en català és una flagrant evidència que l'exposa a les ires del purisme. Sempre pot dir en defensa seva que aplica a la llengua el lema que el guia a la cuina: "La creativitat és no copiar".

Adrià fa patent fins a quin punt pot ser injust jutjar les persones per la manera com s'expressen. Però ens equivocaríem concloent que no importa com parlem. Importa tant que fins i tot a ell, que és un geni, li deu haver passat factura a preu de Bulli.

----------------

Publicat en el diari ARA diumenge 23 d'octubre del 2011

RETRATS QUE PARLEN

Jaume Cabré: Un clàssic ara i aquí

Albert Pla Nualart

Amb la veu una mica nasal i un cert esbatanament als ulls, parla amb l'histrionisme didàctic d'aquells il·luminats que van fer renéixer el país al final del franquisme. S'ha fet escriptor des del dur aprenentatge de mantenir l'interès d'una aula i d'una audiència, però sobretot des de la radical honestedat d'escriure només allò que necessitava dir.

Ignorant els cants de sirena del mercat, no abandona un llibre fins que n'està raonablement content. Cou les novel·les a foc tan lent que deuen ser el producte menys prefabricat de la indústria del país. I el que més omple d'esperança és que trobin tants milers de catalans que dediquen hores de solitud al plaer creatiu i complex de llegir-les.

Els crítics divins de Barcelona el menystenen repetint que l'èxit comercial no és cap aval artístic. Asseguren que és només un guionista amb ofici que coneix les tècniques per seduir les masses. I ha calgut que mig milió d'alemanys llegissin Les veus del Pamano perquè els comenci a fer vergonya dir que s'alimenta d'un lector folquitorresc.

L'encerten de ple quan parlen d'ofici. I també quan afirmen que treballa amb el lector al cap. A diferència d'ells, escriu per ser entès: per causar la mateixa commoció que a ell com a lector el va obligar a preguntar-se què tenen les lletres impreses en un full que, després de passar-hi els ulls, t'han convertit en una altra persona.

 
9)
 
Fes que l'ordinador treballe per a tu
 
http://www.dival.es/isum/Main;jsessionid=C1811073DBE0309A549F2B82B18566CE?ISUM_ID=Center&ISUM_SCR=externalServiceScr&ISUM_CIPH=ntnBCl!WtMgmrBz2qKBp883dazbw!3Isnt!XZETsvpQNXU!Ebwrrxdc1X1uiViImvARfnHz9jfAfWtK3drwhBVeXnX9A9GhWCTszR5xbHgkWuGMNcT!mNalMWQ!lUkBbQfFgLK0xQL1ArEXHXhHDhvjKkV925ssC14SywJyIn31lYwt8Gm93gfbQrsInIhGlBAcGpFLGhDso!0oSh0gPxGvWxdVsIqtEAE2ek7k8I5WNqZ9Ey54uzRaZlow!geFnU8RXsAIuknI_
 
 
10)

Nacionalismes versus nacionalismes 

 

Algú –no recorde qui– va dir una cosa així com que el nacionalisme és una malaltia que es cura viatjant.

 

Aquesta sentència, a part de reduccionista, sempre m'ha semblat una mica falsa; o si més no, caldria matisar-la i fer-la ben explicada.

 

Per començar diré que entre les meues amistats hi ha molta gent, de totes les edats, nacionalista; jo mateix ho sóc. També he conegut i conec nacionalistes de diferents llocs geogràfics com les Illes, el Principat, el País Valencià, Catalunya Nord, Euskadi, Galícia, Occitània, etc. I tots ells, a banda de ser si fa no fa d'esquerres, tenen essencialment un punt en comú: a tots, absolutament tots, els agrada viatjar; i de fet, viatgen molt.

 

Aquesta constatació sembla convertir en una fal·làcia la sentència que he esmentat al principi d'aquest text. Ací, però, caldria fer referència a la matisació o explicació que també he mencionat adés.

 

Considere que existeixen, en realitat, dues classes de nacionalismes tan radicalment oposats que mereixerien tindre noms diferents si no fóra perquè un és conseqüència o reacció directa de l'altre; o si més no, en bona mesura.

 

Per una banda tenim el nacionalisme que s'expandeix més enllà de les seues fronteres, diguem-ne naturals o originals, i tracta d'imposar la seua llengua, cultura, religió o concepció de la vida a altres territoris o nacionalitats. Això quan no elimina directament els habitants d'aquests llocs dissortats.

 

El podríem anomenar també imperialisme invasor, centralisme jacobí o amb qualsevol altra denominació que a moltes orelles ens poden sonar ben negativament, ja que en la seua essència sempre hi trobem la imposició per la força o la mentida, la immoralitat i l'extermini d'altres pobles.

 

Per l'altra banda tenim el nacionalisme que naix, precisament, com a reacció i rebuig de l'altre nacionalisme. És a dir, del sentiment i moviment que intenta defensar-se d'una agressió exterior.

 

Entre els primers –és ben fàcil de veure– tenim, per exemple, el britànic o anglosaxó, que fou anglés en el seu origen i que, després d'estendre's cap al País de Gal·les, Escòcia i Irlanda, va travessar els oceans fins Amèrica, Oceania i la resta del món. Com a conseqüència d'açò, veurem que no trobarem enlloc actualment cap persona més pagada i orgullosa de la seua cultura i llengua i més cega i sorda per a les dels altres, que el típic ciutadà anglés que fa turisme per a conèixer terres, però no gent. Per descomptat que sempre n'hi ha excepcions.

 

El nacionalisme nord-americà seria, en certa mesura, un fill gran, privilegiat i una mica bèstia de l'anterior. USA ha agafat el relleu de la seua mare europea i després ha imposat la seua llengua i cultura (o American Way of Life) sobre indígenes, afroamericans i mexicans, i ha repetit la gran proesa dels seus avantpassats britànics sobre el planeta sencer. El terrorisme islàmic es podria considerar, si més no en part, com una resposta nacionalista contra el domini expansionista d'Estats Units.

 

Un altre exemple ben escaient ací seria el del nacionalisme francés, tan insuportable i  perillosament voraç, que ha donat paraules al nostre diccionari com xovinisme, xovinista i jacobí. La voracitat francesa, no sols ha acabat (o gairebé) amb cultures i llengües com l'occitana, la bretona, la basca, la catalana, l'alsaciana o la corsa, sinó que com l'anglesa, ha anat més enllà dels mars i ha intentat el mateix a Amèrica, Àfrica i la resta dels continents.

 

I com a darrer exemple hi posarem el del nacionalisme espanyol, una de les màximes del qual és, curiosament, negar la seua existència. La seua terra d'origen, com bé sabem, és Castella, que amb el temps s'imposà a bascos, lleonesos i gallecs, per a més tard annexionar-se (o reconquistar, segons la terminologia oficial) els territoris de religió musulmana del sud de la península. Després ja vindria l'intent de dominar i castellanitzar (o espanyolitzar) els petits estats que integraven la corona d'Aragó o Confederació Catalano-Aragonesa, entre els quals, el Principat de Catalunya, les illes Balears i el regne de València.

 

Com els anglesos i els francesos (però també holandesos i portuguesos), els castellans també participaren en la seua particular expansió i explotació d'Amèrica (o Descobriment, segons la terminologia oficial) i d'altres parts del món.

 

A hores d'ara, doncs, els ciutadans espanyols, perdudes fa temps, les colònies ultramarines, no tenen més remei que fixar-se exclusivament en les seues reduïdes fronteres europees i és ara on naix un altre conflicte. Dins de la seua Espanya també hi ha gent que pretén ser diferent. Intolerable, no?

 

Siga com siga, i per acabar ja aquesta reflexió que volia ser breu, diré que allò que uneix espanyols, francesos o anglesos és precisament el seu passat colonial i l'actual ineptitud dels seus ciutadans per a viatjar amb els ulls oberts i la ment sense els prejudicis de la curiositat i la necessitat de conèixer altres pobles i persones.

 

Cosa, aquesta, que ens diferencia radicalment de nosaltres, ciutadans de petits pobles que ens considerem nacionalistes i que viatgem per amor a la nostra terra, a la nostra llengua, però també a la dels pobles veïns. Nosaltres, quan viatgem, sempre intentem aprendre els idiomes i els costums de les terres que visitem i ells, en canvi, els ignoren. No en volen saber res, perquè els molesta la diferència i la pluralitat humana.

 

Aquesta és la matisació que volia fer respecte a la sentència que ha iniciat aquest text.

 

Sico Fons

 

11)

 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 69)

Coherència

 
Ramon Sangles i Moles
 

El cor de les persones sols es toca si hi ha coherència entre el que diem i el que vivim. No costa gaire de veure's el llautó quan una cosa es fa sols per quedar bé o per pura obligació.

 

Lògicament, si parlem d'un tema que tenim assumit, d'un ideal que volem dur a terme amb convenciment, d'un compromís que ens hem proposat, no ho podem fer d'una manera apàtica o desmenjada, ans hi hem de posar energia, entusiasme, emoció. Sempre hem de pretendre despertar l'interès del públic i fer que aquest s'impliqui en el nostre missatge.

 

Cal expressar la nostra autenticitat, la qual cosa no vol pas dir expressar allò que en aquell moment donat sentim (perquè tots som persones dèbils i no sempre amb un òptim estat d'ànim), sinó oferir el missatge proposat, el que ens dóna raó de viure. Per tant, més que els sentiments d'un moment donat, allò que ha de venir a fora és la coherència de la projecció que hem donat a la vida; i, si volem dur una vida alegre, no podem pas oferir tristesa, per més que aquesta en un moment donat ens tenalli. Moltes vegades, per coherència, haurem de representar un paper teatral,

on no poden faltar emocions ni molt menys credibilitat.

 

La gent està tipa de predicadors fent sermons ben muntats i de contingut intel·lectualoide. Darrere un missatge no hi pot haver únicament tècnica i raonaments lúcids. S'hi ha de veure concordança entre el dir i el fer, i, a més amés, mai no hi pot mancar l'harmonia: anar ben vestits, saber mirar als ulls, bona disposició dels objectes que ens envolten, bon funcionament dels aparells que utilitzem... Per tant, parlar bé ens compromet a ser amos i senyors del món que ens circumda i que volem harmònic i millor en tots sentits.

 
12) 

Comunicació escrita: escriure

Joan Tudela

 

I arriba el moment de l'escriptura pròpiament dita. Si hem fet els deures de la preescriptura, no patirem cap atac del famós pànic davant la pantalla en blanc de l'ordinador. Si realment vivim tota l'escriptura com un procés, el fet d'escriure les primeres paraules serà un pas més i prou. De tota manera, no ens enganyem: no podem negar que l'esborrany o primer redactat és la part més difícil de tot el procés de l'escriptura. Que consti que no és la part que ens ocuparà més temps, però sí la que ens demanarà més concentració i més esforç. Val a dir que no podem comptar amb cap recepta màgica: només podem comptar amb la feina feta en la fase de la preescriptura i amb la nostra traça acumulada en la pràctica de l'art de redactar. Així i tot, sí que existeix un criteri que ens ajudarà força a l'hora d'escriure el primer redactat del text que hem de fer. És aquest: mentre escrivim l'esborrany, fixem-nos sobretot en el contingut i deixem per a més endavant –per a la fase de la reescriptura– totes les coses relatives a la correcció de la forma. Per exemple, quan estem escrivint la primera redacció d'un text, ben concentrats en el contingut que volem  transmetre, si ens assalta un dubte ortogràfic, el que no hem de fer és aixecar-nos a consultar el diccionari, perquè ja tindrem ocasió de fer-ho després i, més que res, perquè –fatalment– perdrem el fil del que estàvem escrivint. Un altre criteri útil, sobretot en el cas d'escrits d'una certa extensió, és, si se'ns acaba la corda, tornar al començament del que hem escrit i rellegir el text fins al punt on ens hem encallat i, d'aquesta manera, amb una mica de sort, retrobarem la inspiració. En qualsevol cas, un cop hem completat l'esborrany, podem dir amb la cara ben alta que ja hem fet el cim, dins del procés de l'escriptura; per tant, el que vindrà després ja farà baixada.

 

Del llibre Llengua i comunicació.

joantudela@periodistes.org

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net