InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana
 
Butlletí número 544 (dijous 27/10/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
1) Eugeni S. Reig - Altra volta
 
 
3) J. Leonardo Giménez - Ficar i posar
 
4) Edicions del Bullent estrena una nova col·lecció d'història
 
5) Maria R. Mariné - No en tenim ni per dir pipes?
 
6) "Sigues viu, tingues paraula", un concurs sobre llengua a les xarxes socials
 
 
 
 
 
11) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
12) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
1)
 
Article publicat en EL PUNT dilluns 17 d'octubre del 2011
 

Altra volta

 

Eugeni S. Reig

 

La locució altra volta significa 'novament, de nou'.
Podem dir, per exemple: «¿Ja estàs altra volta ací? ¿No t'he dit que no et mogues de la teua habitació?»
En la rondalla L'amor de les tres taronges d'Enric Valor (dins Rondalles valencianes, 6é volum, Edicions del Bullent, Picanya, 1986, pàg. 33) podem llegir: «[...] però les plantes que voregen la senda, i el ventet juganer, que no atura un moment, us han embullat altra volta el cabell [...]»
Tenim l'expressió ¿altra volta pum? que s'usa per a manifestar contrarietat quan una mateixa cosa s'ha dit o s'ha preguntat en repetides ocasions.
La locució altra volta, sense article, significa, com hem dit, 'novament, de nou', mentres que la locució una altra volta, amb article, significa 'en una altra ocasió'. Si dic “ja estic altra volta en l'hospital” vull dir “ja estic de nou en l'hospital”, però si dic “una altra volta aniré a l'hospital” vull dir “en una altra ocasió aniré a l'hospital”.
Antigament, quan els captaires anaven de casa en casa demanant almoina, era molt corrent que qui obria la porta diguera al pidolaire: “Una altra volta serà, germanet” (és a dir “en una ocasió serà, germanet”). Si, al cap d'una estona, el captaire tornava a tocar a la mateixa porta, és ben fàcil que qui obria exclamara una mica indignat: “¿altra volta ací? ¿No li he dit que una altra volta serà?”
Com que en castellà no hi ha eixa diferència i usa otra vez en els dos casos, els catalanoparlants, per desgràcia, tenim la tendència, cada volta més, a usar únicament i exclusivament la locució una altra volta. Això és un castellanisme empobridor, innecessari i molt lamentable. Hem d'esforçar-nos a usar les expressions altra volta i una altra volta quan corresponga.
 
2)
 
Publicat en el diari digital laMalla.cat dilluns 5 de setembre del 2011

(Publicat al Diari de Barcelona el 16 de gener del 1992)


Vull fer, de bon començament, una declaració de principis: sóc partidari de la plenitud del català, sense restriccions. No cal que ho digui, prou que es nota sempre. Així i tot, he volgut dir-ho d'entrada i ben clarament, perquè la llengua de la publicitat no és només un tema recurrent sinó també -i és curiós- polèmic. La setmana passada, en aquest mateix diari, un interessant article de Joaquim Mallafrè incitava al debat a partir de la pregunta habitual: per què hi ha tanta publicitat en castellà en mitjans de comunicació en català?

Discrepo de la pregunta. M'explicaré. Qui pregunta ja respon, canta Raimon. El plantejament habitual sobre la llengua de la publicitat és que els grans àmbits de comunicació són tres: premsa escrita, ràdio i televisió, i que la publicitat que inclouen forma part indestriable del mitjà. Fins i tot hi ha persones de bona fe que veuen els mitjans de comunicació en català com a zones alliberades, precursores de la nostra plenitud idiomàtica.

A veure si ens entenem. El progrés de qualsevol canvi planificat, com ara la normalització lingüística, és sempre desigual. Uns àmbits avancen més ràpid, altres més a poc a poc, n'hi ha fins i tot que reculen. La premsa, la ràdio i la televisió en llengua catalana fan, sí, un paper precursor. Però la publicitat no l'hem de veure, com és per exemple la informació esportiva, com un apartat de cada mitjà de comunicació, sinó com un àmbit comunicatiu independent, que pot fer servir un suport propi (tanques, cartells, bustiades) o pot llogar espais en diaris i revistes, en emissores de ràdio i de televisió. I qui paga mana.

Els nostres mitjans de comunicació -i són nostres tots els que consumim la gent de la nostra àrea idiomàtica- no és normal que rebutgin cap anunci a causa del seu contingut, fora de casos extrems, com ara pornografia dura o propaganda feixista. Ni tampoc en rebutgen a causa de la llengua. Diari de Barcelona i El Punt són diaris en català i inclouen anuncis en castellà. Però amb El Periódico i La Vanguardia passa a l'inrevés. Podríem, doncs, capgirar la pregunta inicial: per què hi ha tanta publicitat en català en mitjans de comunicació en castellà? La resposta és invariable: la publicitat és en tots els aspectes -el lingüístic també- un àmbit comunicatiu independent.

A l'hora de segmentar la publicitat ens hem de fixar en els anunciants (les agències influeixen en la qualitat de la llengua emprada, però no en la tria). Tenim tres blocs essencials, que són l'institucional, les grans empreses i la petita publicitat. Les dues primeres publicitats són les decisives, perquè es contracten a l'engròs i perquè, des de l'òptica sociolingüística, tenen un notable efecte multiplicador. La publicitat institucional té, més que cap altra, l'obligació d'usar la llengua pròpia d'aquí, perquè l'afecta de ple la legislació democràtica vigent en matèria lingüística.

Cal felicitar, per tant, CiU perquè els anuncis de la Generalitat són sempre en català; també cal felicitar els grups parlamentaris del PSC, IC i ERC perquè a l'hora de criticar el volum i el contingut de la publicitat autonòmica no n'han qüestionat l'idioma i s'han identificat així amb l'ús integral de la nostra llengua. Molt bé també El Corte Inglés, que anuncia les rebaixes al metro íntegrament en català, malgrat que la direcció del metro rebaixa cada dia més l'ús de la llengua pròpia de Catalunya, Barcelona inclosa.

El títol no enganya: aquest article meu de l'olímpic any 1992 que ara reedito és, certament, una reflexió sobre la llengua de la publicitat.

 
3)
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 14 d'octubre del 2011
http://www.levante-emv.com/panorama/2011/10/14/ficar-i-posar/848090.html
 
Ficar i posar
 
J. Leonardo Giménez
 
Una companya de treball em suggerix que escriga una d'estes columnetes sobre la diferència entre "ficar" i "posar", perquè, de vegades, es confonen els sentits precisos d'estos dos verbs. Certament, es produïx eixa confusió i en moltes ocasions sentim que la mateixa persona els utilitza com a sinònims totals, sense el matís que la forma "ficar" té respecte de la de "posar". També es dóna el cas dels/de les que tot ho "posen" i altres que tot ho "fiquen" sense destriar-ne els sentits.

És possible que eixa mescla i/o reducció es dega a la influència del castellà "poner", que no sols pot contindre el significat dels dos verbs valencians esmentats, sinó també el de "pondre". El nostre "ficar", a més d'altres matisos, significa "fer entrar (una cosa) dins d'una altra o dins d'algun lloc", "fica les claus en el calaix (o en el pany)", "fica el menjar (o la coca) en el forn", "no para de ficar-se les mans en les butxaques", etc., mentre que "posar", entre altres accepcions, és "fer que una cosa estiga en un lloc determinat on no estava", "fer que una cosa estiga en una nova posició", "posar un llibre a l'armari", "posar dreta la granera", "posar bé les cadires", etc.

"Posar" pot ser sinònim de "col·locar", "situar", "ubicar", "afegir", "aplicar", "instal·lar", etc. "Ficar" també és "posar una cosa dins d'una altra", com en "fica-ho (o posa-ho) ben a dins", "no has ficat (o posat) bé la clau en el forat del pany"; també en sentit figurat, "no hi ha manera de ficar-li-ho (o de posar-li-ho) en el cap", etc. És a dir, "ficar" és quasi sempre canviable per "posar" en el significat de "introduir", "clavar" i sentits semblants, però "posar", en la majoria de les seues accepcions, no és sinònim de "ficar", perquè no devem dir "fica dreta la granera", "fica bé les cadires", ni "s'ha ficat a treballar de manobre" o "es ficaran a viure arrendats". En estos últims casos el verb és "posar". I com a prevenció de certes malalties i per al control de la natalitat, "fica-te'l, fica-li'l", millor que posa-te'l, posa-li'l.
 
4)
 
Edicions del Bullent estrena una nova col·lecció d'història
 
Ja està ací Petjades. Claus històriques
Comencem aquesta nova sèrie, amb tres interessants títols, sobre València, la Inquisició i el moviment obrer.
 
 
Després de l'èxit de Claus per a entendre el món, encetem una nova sèrie dedicada a la història. Perquè entendre la història, és entendre qui som. Per això, estrenem Petjades. Claus històriques. Des d'aquesta nova sèrie, pretenem explicar els períodes més importants de la nostra història. Amb un llenguatge àgil i senzill, apropem els grans esdeveniments als joves. Tractarem diversos temes, però comencem amb tres títols, molt interessants, que ens descobreixen València, les sentències de la Inquisició o els orígens del moviment obrer.
 
 
 
És l'ultima setmana d'estiu i Maria espera impacient l'arribada de Júlia, una antiga amiga de l'escola, per passar juntes els últims dies abans de la tornada a d'institut. Cap d'elles no saben que aquesta serà una setmana ben especial per elles. Una aventura que canviarà per sempre la seua manera de vore i entendre la ciutat de València.
Del Carreró a la ciutat és un llibre especial. Un llibre que ens conta una història que passa a València, però també ens parla de la pròpia història d'aquesta ciutat des de la seua fundació. Una manera diferent d'aprendre i que ens ensenya, al cap i a la fi, la lliçó més important de totes: que si ens ho proposem de valent, podem revertir les injustícies.
Punxa ací per a llegir el primer capítol.
 
 
Aureli Silvestre Romero (València, 1977) és historiador. Ha dedicat la major part de la seua carrera a la investigació de temes relacionats amb la història de la ciutat de València, especialment del seu període medieval. Fruit d'aquests treballs li han estat publicats diferents llibres i treballs. Des de fa alguns anys es dedica la l'ensenyament, una tasca que, assegura, l'apassiona. És un enamorat de València, on va nàixer, viu i treballa.
 
 
 
Aquest llibre conta la història de la Inquisició, la seua organització i funcionament, i la seua persecució de les minories: jueus, moriscs, heretges, bruixes, homosexuals i un llarg etcètera.
Explicat al jovent de forma senzilla i sense embuts, una tria de textos inèdits ens permet d'acostar-nos a les fonts històriques originals i reflexionar sobre què va significar tot plegat en la nostra història.
Punxa ací per a llegir el primer capítol.
 
Albert Toldrà i Vilardell, doctor en història, ha estudiat diferents aspectes de la cultura i la religiositat medievals; ha publicat, a banda de diversos articles, els llibres Aprés la mort. Un viatge amb sant Vicent al més enllà medieval (premi Octubre d'assaig, 3i4, 2000), Un cafè amb Raixida (Edicions del Bullent, 2004), i Mestre Vicent ho diu per espantar. El més enllà medieval (Afers, 2010).
 
 
 
Nissaga d'obrers és la història d'una família de treballadors que viu en primera persona el procés d'industrialització de Catalunya i el País Valencià. El 1848, a Barcelona, el Joan Bonet engega una aventura que acabarà el 1900, tres generacions més tard. El text ha estat redactat d'acord amb el currículum de ciències socials de quart d'ESO i Batxillerat, tant al País Valencià com a Catalunya.
Punxa ací per a llegir el primer capítol.
Irene Ferrer, llicenciada en Història per la Universitat de València, es dedica a la docència des de 2005 i actualment és tutora de l'Aula d'Acollida de l'Institut Ramón Berenguer IV d'Amposta. Des d'allí participa en el grup de treball sobre competències bàsiques per introduir la nova metodologia LOE en l'ensenyament de la història i les ciències socials.
 
Àngela Pitarch, llicenciada en geografia i història per la universitat de Barcelona, treballa al món de l'ensenyament des de 2000. Actualment, participa en diferents projectes sobre competències bàsiques tant a nivell estatal (COMBAS) com de comunitat autònoma (Xarxa de Competències Bàsiques) i desenvolupa la tasca de Coordinadora Pedagògica de l'Institut Ramón Berenguer IV d'Amposta.
 
Edicions del Bullent
c/ Taronja, 16 · 46210 Picanya
tel. 961 590 883 · fax 961 590 845
info@bullent.net
www.bullent.net
Edicions del Bullent a les xarxes socials:
 
 
5)
 
Publicat en el blog PUNYETERA LLENGUA dimarts 23 d'agost del 2011
 

Maria R. Mariné

Ser corrector planteja uns quants reptes. Un dels més delicats és haver de vendre una norma que veus que coixeja. Vaja, que hi ha coses que només es poden dir malament.

Sort que estava asseguda quan una companya m'ha obert els ulls sobre les pipes. Ella dubtava de la genuïnitat de l'expressió “no tenir ni per a pipes”, però llavors ha recordat que ha de ser incorrecta per força: segons el DIEC2, en català no mengem pipes ni pelades ni sense pelar, mengem llavors de gira-sol. I el Termcat, conscient que cal un terme més exacte i col·loquial, proposa dir-ne llavoretes. “Ai, mare”. Sí, ja ho podeu dir.

No crec que a gaires parlants dels normals (no correctors) els hagi ni passat pel cap que pipa pugui ser un castellanisme. No ho és, evidentment, ni la de fumar ni la dels nadons. I una pipa també pot ser una bota petita i un bolet. Però, esclar, la del gira-sol l'hem agafat (vés a saber quan) de la pipa castellana, cosina germana de pepita, que és com en diuen de les llavors de diverses fruites, com ara la carabassa, el meló, la poma, etc.

Sí que és veritat que en francès les pipes són graines de tournesol, i en anglès sunflower seeds. Però als països mediterranis estan tan lligades a la informalitat que llavors de gira-sol gairebé sona pedant. Per això el Termcat proposa dir-ne llavoretes. Ara bé, ¿val la pena gastar tants esforços substituint unes arreladíssimes pipes per unes llavoretes amb què, almenys d'entrada, el parlant se sentirà gairebé ridícul? Us veieu amb cor de dir “Passa'm les llavoretes”?

Crec que el més assenyat és dir-ne pipes. El problema és que ni el D62, que vol ser un diccionari d'ús, recull aquestes pipes, que sí que fan servir molts escriptors i que mengem la majoria de mortals. Només hi ha un diccionari, que encara és un projecte a mig fer, que en deixa constància: el Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC). L'IEC hi està treballant des del 1985 i vol ser un recull de dades sobre el lèxic català extretes del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC), és a dir, de l'ús real d'autors d'una certa rellevància. I encara que trobar-hi una paraula no la legitima, com a mínim saps que no ets l'únic que l'ha necessitat i és el primer pas perquè algun dia sigui normativa.

 

6)

"Sigues viu, tingues paraula"

Un concurs sobre llengua a les xarxes socials

Tauletes digitals i carnets d'un any del TR3SC són alguns dels premis del concurs organitzat per la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística i el Centre de Terminologia TERMCAT

Un concurs denominat "Sigues viu, tingues paraula", que es portarà a terme a Facebook i Twitter entre el 2 de novembre i el 2 de desembre, és la proposta de la Direcció General de Política Lingüística per celebrar l'Any de la paraula viva, que convoca l'Institut d'Estudis Catalans. L'activitat, que compta amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística i el TERMCAT, pretén visualitzar la creativitat lingüística de la llengua catalana.

El concurs tindrà quatre categories i l'únic requisit per participar-hi serà ser seguidor de la pàgina <facebook.com/llenguacatalana> o del perfil <twitter.com/llenguacatalana>. En la primera categoria, simplement caldrà compartir fotografies de plaques de carrers amb noms curiosos; en la segona, inventar un embarbussament, enregistrar-lo en vídeo o àudio i compartir-lo; en la tercera, escriure un text breu en què tots els adjectius i noms siguin topònims o cognoms, i en la quarta, inventar una paraula original i divertida utilitzant els sistemes de derivació i composició propis del català.

Els finalistes de cada categoria obtindran un carnet d'un any del TR3SC i entrades per a activitats culturals i museus. Per a cadascuna de les categories es designarà un guanyador per sorteig entre els finalistes, que rebrà una tauleta digital. A partir del dia 2 de novembre, data d'inici, les persones interessades podran visionar uns vídeos que exemplificaran cadascuna de les categories.

Podeu obtenir més informació als llocs següents: http://www.gencat.cat/llengua/concurs i http://www.facebook.com/llenguacatalana?sk=app_208195102528120

Voleu contribuir a la difusió del concurs?

Us fem algunes propostes:

1. Reenvieu aquest missatge a les persones del vostre entorn professional i personal que hi puguin estar interessades.

2. Compartiu-ho a Facebook fent clic a l'enllaç següent: compartir el concurs a Facebook

3. Compartiu-ho a Twitter fent clic a l'enllaç següent: compartir el concurs a Twitter

4. Compartiu-ho a La Tafanera fent clic a l'enllaç següent: compartir el concurs a La Tafanera

5. Compartiu-ho a Google Plus fent clic a l'enllaç següent: compartir el concurs a Google Plus

6. Compartiu-ho en fòrums socials o relacionats amb el món de la llengua.

7. Si impartiu docència de llengua catalana a joves o adults, animeu els vostres alumnes a participar-hi; pot ser engrescador i un bon recurs didàctic.

 
7)
 
 
Butlletí de la Secretaria de Política Lingüística

Número 79, 18  d'octubre del 2011

 
 
8)
 
Publicat a la web MONMAR
http://www.monmar.net/2011/10/17/la-revista-lletres-arriba-als-50-numeros-com-a-referent-en-la-difusio-de-la-literatura-en-catala/
 
La revista Lletres arriba als 50 números com a referent en la difusió de la literatura en català
 
Nascuda a partir del catàleg de novetats literàries del Grup de Llibre, s'ha convertit en un referent en la difusió de la literatura catalana i la crítica literària.
 
Amb una tirada de 10.000 exemplars i col·laboradors com Patrícia Gabancho i Marta Pessarrodona, és l'única revista literària que es distribueix arreu dels Països Catalans.
 
Inicia una nova etapa, amb un número especial amb més pàgines i canvi de disseny i una recopilació d'articles i col·laboracions dels seus vuit anys d'existència.
 
 
9)
 
Publicat en la web de PLATAFORMA PER LA LLENGUA dijous 13 d'octubre del 2011
http://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1438
 
El Grup Flaix difon el discurs de la Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua i el Grup Flaix han arribat a un acord perquè el discurs ideològic i sociolingüístic de l'organització es difongui a través de les seves emissores. Així, des del 27 de setembre i fins a finals de gener de l'any vinent, Flaix FM i FlaixBac emetran diverses vegades fins a 25 tipus de falques diferents, d'uns 30 segons de durada cadascuna, en què es faran ressò dels missatges de l'entitat. Les falques s'emeten dins la secció anomenada "El català suma", i totes es tanquen amb les paraules següents: "Plataforma per la Llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci".

Aquest acord amb el Grup Flaix s'emmarca, també, en una campanya global de la nostra organització per a aconseguir més associats. Així, des de principis d'agost, les emissores RAC 1 i RAC 105 del Grup Godó també emeten falques semblants, com ja vam informar fa uns mesos.

 
10)
 
El blog de Marc Guarro
 
http://blogs.anoiadiari.cat/marc-guarro
 
 
11)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 17).
 
 

16. Ja parlo una mica el català. Des dels primers dies a Barcelona vaig demanar als companys i els empleats del club que em parlessin en català, perquè m'agrada integrar-me als llocs on he de viure i treballar. No em va costar gaire entendre-ho pràcticament tot, excepte algunes bromes d'en Piqué… Els periodistes em pregunten en català des dels primers dies i responc sense problemes. El que és més difícil és parlar-lo, però m'agradaria, i ja vaig dient algunes paraules.

 

 

Dani Alves da Silva

Futbolista

 
 
12)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
 
1) Eugeni S. Reig - barxeta
 
2) Albert Jané - Mots i conceptes de moda
 
3) Antoni Llull Martí - El cotxe, el coach i el coaching
 
4) Pau Vidal - Ensurt, esglai
 
5) Pere Ortís - La parla de l'Urgell (Locucions i frases fetes. Lletra R)
 
6) Magí Camps - In pulverem reverteris
 
7) Josep Daniel Climent - 60 anys de la Gramàtica Valenciana de Carles Salvador
 
8) Articles d'Albert Pla Nualart
 
9) David Paloma - Entorn femení
 
10) En record de Salvador Iborra Mallol
 
11) Ramon Sangles i Moles - Fem-nos agradables
 
12) Joan Tudela - Comunicació escrita: fer una pluja d'idees i un esquema inicial
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2011 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací