InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 58 (divendres 21/10/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Eugeni S. Reig - barrejat
 
2) Albert Jané - La representació pronominal del complement del nom
 
3) Antoni Llull Martí - Carro i els seus derivats
 
4) Pau Vidal - Ensumar
 
5) Pere Ortís - La parla de l'Urgell (Locucions i frases fetes. Lletra Q)
 
6) Josep Daniel Climent - Valencià a l’escola. 75 anys de reivindicacions
 
7) Ferreres - ¡En cristiano, leñe!
 
8) Articles d'Albert Pla Nualart
 
9) David Valls i Botet - Quebec i Catalunya: sense similituds
 
10) Òscar Pérez - L'actualitat perenne del mestre Enric Valor
 
11) Ramon Sangles i Moles - Com tractar temes polèmics?
 
12) Joan Tudela - Comunicació escrita: pensar-hi
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

barrejat

Barreja al cinquanta per cent d’aiguardent o absenta i mistela que es servix en un gotet xicotet i es pren d’un sol glop.

Jo tots els matins em faig un barrejat per a matar el cuquet.

En el DVal, l’entrada barrejat remet a barreja 2 i en aquesta diu: «Beguda consistent en una mescla d’aiguardent i de vi». En canvi, en el diccionari del SALT3 l’entrada barreja remet a barrejat que definix com: «Beguda que s’elabora mesclant cassalla i mistela».

Les definicions que donen els diccionaris cal matisar-les molt. En primer lloc cal aclarir que un barrejat és sempre una mescla a parts iguals d’una beguda seca de forta graduació alcohòlica amb una altra beguda dolça i de baixa graduació. És important especificar que les begudes es barregen a parts iguals. La beguda de forta graduació alcohòlica pot ser aiguardent o absenta i, si és aiguardent, pot ser cassalla o no, depén del costum de cada lloc. El barrejat que definix el diccionari del SALT3 –cassalla i mistela– és el de l’Horta de València. La cassalla és una classe d’aiguardent que es destil·la en la població sevillana de Cazalla de la Sierra i que fa gust de guinda. La beguda dolça de baixa graduació sempre és mistela, mai vi. La definició del DVal és incorrecta. Cal aclarir que la mistela no és pròpiament un vi, és un preparat que es fa amb most de raïm moscatell que, quan comença a fermentar, se li afig alcohol etílic i es talla la fermentació. L’alcohol que té el vi és conseqüència de la fermentació de la glucosa del raïm mentres que l’alcohol que té la mistela és afegit.

 

En valencià també es diu:
La llengua estàndard sol emprar:
En castellà es diu:
 
 
2)
 
Article publicat en el núm. 24 de la revista Llengua Nacional (III trimestre del 1998)

La representació pronominal del complement del nom

Albert Jané

 

3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 209)
 
 

Carro i els seus derivats

 

Antoni Llull Martí

 

Els carros són molt antics, si bé a la nostra illa fins al segle XIX eren quasi desconeguts perquè eren molt costosos i perquè hi havia pocs camins apropiats per a circular-hi vehicles amb rodes, i la seva utilitat era molt limitada, per la qual cosa quasi tot el transport es feia a esquena de bístia.

 

El mot carro, que es diu així en català, en castellà, en italià i en portuguès, prové del llatí carrus, que al seu torn havia estat pres d’un mot d’origen gal. Una mica variat, pel que fa a la forma, es troba també en francès, char, en alemany, Karren (però és més corrent Wagen), i en anglès cart, mot del que prové el nom d’ofici i llinatge Carter. Carro ha produït un munt de derivats, però només em referiré a alguns que poca gent pensaria que hi estan relacionats.

 

Primerament, carregar, que en principi era ‘posar dins un carro’, i que després se n’amplià el significat amb el sentit de ‘posar dins una nau’, o ‘posar damunt una persona o una bístia’, i, en sentit figurat, el de ‘imposar una obligació’ (d’un servei o d’un estipendi). Encarregar degué esser, al principi, ‘detallar les coses que s’havien de posar dins el carro o altre mitjà de transport’, i

amb el temps, ‘comanar mercaderies o un servei’. Encarregat era aquell a qui han imposat una responsabilitat o obligació’, i càrrec, la càrrega d’aqueixa responsabilitat.

 

Carrera era un ‘camí per a carros’, que més envant, en sentit figurat, és digué del camí fet per una persona en els seus estudis o negocis, i després a una competició de provar-se a córrer (potser perquè es corria a una carrera). El mot carretera, amb el qual coincideix en el significat bàsic, sembla que va esser format damunt carreta. I derivat també de carro és carrer.

 

Un altre derivat interessant és carril. Sembla que el seu primer significat fou el de ‘solc que fan les rodes d’un carro en passar repetidament per un camí’. Quan s’instal·laren les primeres vies fèrries, es donà el nom de carril als rails que formaven la via, i d’aquí sortí el nou terme ferrocarril, en català i en castellà, nom que serví també per al tren que hi circulava per damunt. I dins la segona meitat del segle XIX, a Palma es donava el nom de carril a un cotxe estirat per cavalls o mules que transportava gent des del centre de la ciutat a barriades com el Terreno, es Molinar o Establiments.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. xx)
 
 

Ensumar

 
Pau Vidal
 

 

Els gossos, que són els veritables entesos de l’assumpte, no oloren les preses ans les ensumen. Perquè olorar, mira, però per ensumar cal posar-hi ganes, una mica d’empenta. Per això qui és capaç de proferir que les flors oloren ha de ser com a mínim un... desganat? Jo m’ensumo que alguna cosa pitjor.

 

«Al final, s’ha comprovat, els camells arriben a passar pel subtil cós d’una agulla. Han batut el repte que els féu Crist amb una sorprenent facilitat. Crist no es va fixar amb la gran perícia dels camells. I el més trist és que solament ells troben tota la salvació i la trustifiquen i ningú pus... Els camells, un cop passat el cos de l’agulla, s’estiren, s’espolsen, es fan netejar les potes, peten de mans, demanen la premsa, el cafè, la copa, el puro de la redempció, la colometa de la pau i l’amnistia per tothom [...] N’hi ha de camells segurs que, tirats de frac, ens somriuen, ens deixen ensumar la flor que duen al trau, ens donen feina i ens gratifiquen per Nadal. Els camells insegurs, en canvi, fan mala cara, tiren potades i duen el gep excitat. És cosa sabuda que entre ells no es miren amb massa bona cara» (Miquel Bauçà, Una bella història, 1962).

 

Iepa-la!

 

De la mateixa manera que ensumar i olorar en alguns contextos semblen intercanviables, olor i flaire són falsos sinònims: la flaire sempre és bona (algú ha sentit parlar mai de la ‘flaire de socarrim’?), mentre que l’olor sovint és sospitosa (‘això fa olor d’enganyifa’, per exemple). Una altra prova: endevineu de quina arrel prové fragància?

 

5)
La parla de l'Urgell
Pere Ortís

Locucions i frases fetes

Les locucions i frases fetes són expressions consagrades per l'ús. Un ús que pot venir de molts anys enrere i que, alhora que expressen maneres de pensar i de dir dels nostres avantpassats, engalanen la llengua, fent-la més rica i adaptada a la realitat del lloc. Es troben a mitjan camí de la simple paraula i l'adagi i poden contenir, com aquest darrer, un grau de saviesa popular. Tan sols els falta més revestiment i la rima. Conservo la forma de verb ésser per sintonia amb la qualitat arcaica de molts refranys, frases i mots d’aquest recull.

Q 

 

Que alça. Molt fort.

          Tinc una ràbia que m’alça!

Qualsevol diria! Contra una exageració.

           No cridos tant, home, qualsevol diria que et maten!

Quan era mort el combregaven. Ja massa tard; arribar a misses dites.

          El metge li aplicà el seu remei, però quan era mort el combregaven.

Què dius ara! Sorprenent-se'n.

         Ja han atrapat el brètol! ─Què dius ara!

         Avui molts diuen: "No em diguis", castellà "no medigas!", inadmissible.

Que en portarà pocs de capellans a l'enterrament! Per pobre.

         ─El Pau és malcarat i pobre. Que en portarà pocs de capellans a l'enterrament!

Que fet d’encàrrec. Que donat a fer.

         Aquest paio és més ruc que fet d’encàrrec. Un producte més dolent que fet  d’encàrrec.

Que gira, que tomba. Al×ludint raons llargues, supèrflues.

         Tots dos jornalers que gira que tomba, i la feina per fer.

Què hi ha? o amb (!) Quan algú ens cerca raons i molesta, (per comptes de l’”exclusiu” què passa, o què et passa?). Quan et volen fer violència.

         Què hi ha! Per què m’amoïnes?

Que ho ha d'anar a fer! No ho farà pas.

         Vols dir que ho farà? ─Què ho ha d'anar a fer, home!

Que no sigui re. Comentant un mal.

         El noi s'ha fet mal. ─Que no sigui re.

Que no te’n dic res. Ponderant, en bon sentit.

          Porta un vestit que no te’n dic res.

Que... que és! Èmfasi en una qualitat.

         Que petit que és!

         (Ara molts diuen: "El bonica que és!", pres del castellà "¡Lo bonita que es!", construcció que cal evitar. Molts autors diuen: Com és bonica!, manera de dir que, si més no a l'Urgell, abans no coneixíem. La trobem un recurs pobre, per a substituir allò que hom desconeix).

Què t’agafa? Què tens? (Per comptes de l’”exclusiu” què et passa?)

          I ara què t’agafa?

Què tens? Què t’agafa? Què hi ha? Dit en un rampell de l’altre. (Per comptes de l’”exclusiu” què et passa?).

          Què tens? I ara!

Què va?  Demanant, no negant. Oi que?

         Què va que et vas perdre?

         (No el “¡Que va!” (cast.), denegant. Aquest, en català: I ara! O Ca! O Ca barret!)

Quedar fet una sopa. Resultar masegat de vestit, de cos, suat.

          Va caure de l’arbre i va quedar fet una sopa.

Quedar-se per vestir sants. Una noia, no casar-se.

         Aquesta, si continua badant, es quedarà per vestir sants.

Qui tingués la pasterada tan llarga! Qui disposés dels béns que tens tu!

         Fuig, home, fuig, qui tingués la pasterada tan llarga com tu!

Qui vol peix, que es mulli el cul. Qui ho vol, que s’ho afanyi.

          Diu que també vol regalèssia, estant-se a casa? Doncs que es mulli el cul com  nosaltres !

Quin censal! Quina despesa més grossa!

          Quin censal, aquell ruc del Bóta!

Quin dia som, avui? Demanant el dia de la setmana o del mes.

           Quin dia som avui? ─Som dilluns.

 Quin un! Ponderant un individu, en bé o en mal.

           Quin un, aquet elet!

           (Ara molts diuen: “Vaya un!”, castellà “¡vaya uno!, totalment inadmissible).

Quina cosota! Dit d'un nen entremaliat.

         Quina cosota, només mira quina la'n pot fer, això!

Quina planxa! Quina llauna! Quina pasterada! Quina atzagaiada!

            Quina planxa, deia que no en portava ni cinc i li ha caigut un bitllet de vint!

Quina que fóra! o Quina que en fóra! Expressant el desig d'una possible cosa bona.

         Diu que plourà.  ─Quina que fóra!

Quins acudits! Refusant l'acció o l'opinió d'algú, no afortunades.

         Quins acudits que tens!

Qui-sap-lo. Ponderatiu, molt.

          N’hi havia qui-sap-los, de rucs pasturant al sembrat!

        

 

6)
 
Publicat en el blog L'interés per la llengua dels valencians
 
Valencià a l’escola. 75 anys de reivindicacions
 
http://interesperlallenguadelsvalencians.blogspot.com/2011/09/valencia-lescola-75-anys-de.html
 
Josep Daniel Climent
 
 
7)
 
Publicat en EL PERIÓDICO DE CATALUÑA dijous 22 de setembre del 2011
http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/3/3/1316640611933.jpg
 
¡En cristiano, leñe!
 
Ferreres
 
 
8)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(Setmana del 3 al 9 d'octubre del 2011)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 3 d'octubre del 2011

http://www.ara.cat/ara_premium/claus_dia/Enveja_0_565743464.html

ESMOLET DE PARAULES

Enveja

Albert Pla Nualart

És l'emoció negativa que ens provoquen les qualitats, possessions o èxits dels altres. Negativa perquè, en lloc d'impulsar-nos cap amunt, desitgem que ells vagin cap avall, ja que hem perdut l'esperança d'arribar a la seva altura. Pocs sentiments fan tan infeliç i són tan persistents un cop s'apoderen de nosaltres.

L'envejós viu en la il·lusió que el mal de l'altre el redimeix del seu patiment. I és cert que si arriba, durant un temps se li calma, però el més petit triomf d'algú proper el fa rebrotar amb la mateixa força.

Envegem, sobretot, aquells amb qui ens comparem. Creure que ens han donat les mateixes cartes fa que el seu èxit ens mini l'autoestima, però és una creença sense base: qui menys et penses té dos comodins.

De l'enveja només ens en cura tenir clar que l'únic que n'és digne no és material: és la boira inatrapable que anomenem felicitat . I si bé és cert que hi ha feliços i desgraciats, la distància que els separa és més petita del que sembla.

Sovint la felicitat que tant envegem en el veí és el seu intent desesperat de vantar-se del que no té. Més pervers que sentir enveja és voler-la provocar en els altres. El que és una mica feliç més aviat ho dissimula.

Una felicitat sòlida en una persona adulta és sempre fruit d'un esforç. No hi ha feliços malvats. I per aconseguir-la no cal que arribem on és l'altre, només l'hem d'imitar en l'esforç, perquè és l'esforç per ser millors i no el grau d'excel·lència el que ens fa sentir bé.

----------------

Publicat en el diari ARA dimarts 4 d'octubre del 2011

ESMOLET DE PARAULES

Privilegi

Albert Pla Nualart

Etimològicament, és una llei privada, entenent que és privat el que s'oposa a comú. Emana del poder i atorga a algú o alguns un tracte de favor. Fa que no tothom sigui igual davant la llei.

En un sentit més ampli: és tot allò que, sense ser mèrit teu, et fa més fàcil viure que al del costat.

El millor termòmetre de la mala salut democràtica és la quantitat i intensitat dels privilegis d'una societat.

Un dels propòsits dels esmolets és mostrar com l'embolcall de certs conceptes amaga o dissimula el que contenen. Parlem dels privilegis amb orgull, i no -com tocaria- amb vergonya, perquè un ús ben poc innocent els ha recobert de connotacions positives.

"Tinc el privilegi de tenir 5 anys més d'esperança de vida que la mitjana de catalans", podran dir aviat els fills de casa bona apuntats pels pares en mútues privades. I no és criticable que els hi apuntin ni que visquin més, però ho és no entendre que quan trobem normal tenir privilegis i ens hi encastellem, acabem sent objecte d'un comprensible ressentiment.

Més perillós encara és fer-nos la trampa de confondre'ls amb drets, alimentant un malestar que tard o d'hora esclatarà en violència. I quan ho faci i ens esquitxi, proclamarem tan convençuts com enganyats que en som només víctimes innocents.

Quan un decideix mantenir els privilegis, el millor que pot fer és for tifi car la casa. Hi ha una altra opció: lluitar-hi en contra. I els que diuen que ser d'esquerres ja no vol dir res haurien d'explicar com se n'ha de dir d'això.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres 5 d'octubre del 2011

ESMOLET DE PARAULES

Dretes

Albert Pla Nualart

Corre la brama, ho dèiem ahir, que això d'esquerres i dretes és una convenció que ja no té sentit. El paradigma socioeconòmic hauria canviat massa per aplicar-hi esquemes del segle XIX.

Per alguns un dictador sàdic com Stalin era d'esquerres i, en general, hi ha desconcert sobre on és, ara i aquí, la línia divisòria.

Històricament, dretes i esquerres han pres diverses formes de fracàs i tot apunta que, d'acord amb Marx, és difícil superar el capitalisme sense passar-hi. I, per tant, més que una aberració, potser és l'etapa necessària per anar més enllà.

Però, en un pla més teòric, un tret comú a tota la dreta és no haver fet mai una aposta radical per la democràcia i negar-se a renunciar a tots els privilegis. Sembla creure que hi ha una desigualtat de base (genètica, ètnica o cultural) que fa raonable un cert grau de desigualtat social. I que només podrem anar bé si certes elits, retenint poder, tutelen la massa d'un poble que mai s'acaba de fer gran.

Alguna dreta en fa bandera però la majoria sap que, si ho admet, deixa a l'esquerra el monopoli d'una ètica que, encara que li sembla ingènua, no és prou cínica per negar. Per això s'estima més eliminar les dues etiquetes i crear un totum revolutum .

Parlar de dretes i esquerres so vint és injust i difumina matisos, pe rò abans de prescindir-ne necessitem nous termes que ho diguin millor. Convertir en terra de ningú aquest crucial eix ideològic només beneficia qui voldria passar pel que no és.

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 6 d'octubre del 2011

ESMOLET DE PARAULES

Esquerres

Albert Pla Nualart

Si, com ja hem dit, l'essència de l'esquerra és eliminar privilegis i garantir que en la ratlla de sortida de la vida tots estiguem alineats, per ser del tot coherent hauria d'estar en contra de la propietat hereditària i -no cal ni dir-ho- de la monarquia.

La crisi de l'esquerra recorda la de Moisès: els béns de consum són com el vedell d'or. Enlluernant-nos amb l'últim model, seduint-nos amb el plaer morbós de tenir més que el veí, la publicitat -l'actual catecisme- anuncia la bona nova que l'antic Cel el formen coses que podem comprar, incloent-hi l'eterna joventut.

Però si fa a miques el vedell d'or, l'esquerra té un gran problema: com farà que ens esforcem? Com pot ser motor la solidaritat quan fem servir de benzina valors incompatibles? Fins i tot fent-ne servir una altra, quan a l'URSS demanaves taula en un restaurant buit t'asseguraven que estava ple. El portaven funcionaris que tenien un sou fix.

Davant d'això molts conclouen que som així: que, obviant quatre místics, ens mou el desig de tenir més i l'únic progrés polític és millorar els mecanismes perquè no ens devorem.

Ser d'esquerres passa per creure que, en el fons del fons, ens omple més ser solidaris que tenir més.

El repte polític, immens, és fer-ne una força productiva. Si ho és sovint dins la família, què cal fer perquè ho sigui socialment?

Deu caldre, i ho deixo aquí, fer de la societat alguna cosa més semblant a una família.

La crisi que se'ns tira a sobre revelarà, amb tota la cruesa, fins a quin punt s'hi assembla això nostre.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 7 d'octubre del 2011

ESMOLET DE PARAULES

Mite

Albert Pla Nualart

El mite respon als misteris que ens angoixen amb històries fabuloses. Dóna calidesa a la idea abstracta fent que parli, pequi i estimi. En la infància de la raó, ens ha salvat de tornar-nos bojos i encara ara orienta moltes vides.

Veiem els d'altres cultures com farses inversemblants, però som com nens davant els nostres, i ens emocionem si un arqueòleg diu que ha trobat l'Arca de l'Aliança.

Rere booms com El codi Da Vinci hi ha el candor que barreja realitat i mite. Qui es creu ateu et diu un dia amb ulls brillants: "¿T'imagines que Jesús i Maria Magdalena haguessin tingut fills?" Com si en un punt el pla històric i el mític interseccionessin.

El Che o l'Steve Jobs són homes reals que tenen una dimensió mítica. La seva vida ens la desentranyarà la història; el mite l'alimenta el desig de fer-los més que humans perquè ens guiïn i ens il·luminin.

El mite relata el que hauria passat si la realitat fos el que ens expliquem per donar-li sentit. Prescindir-ne ens deixa en la intempèrie. Creure-hi legitima el dogma que el poder pot brandar per mantenir-nos submisos i espantats.

Ja som prou grans per saber que si un Jesús històric anava en barca, el que camina sobre l'aigua és el mite; i si al de carn i ossos el van crucificar, només el mite ressuscita.

Saber-ho, però, no obsta perquè mites com aquest, recreats durant segles per la fe, tinguin un grau de veritat en la mesura que ajuden a viure. Tots els que creient-hi s'han fet millors són un testimoni del seu valor intrínsec.

----------------

Publicat en el diari ARA dissabte 8 d'octubre del 2011

RETRATS QUE PARLEN

Loquillo: Ressentiment estratificat

Albert Pla Nualart

Té en la mirada aquella violència freda feta de ressentiment estratificat que truca de matinada quan esclata la convivència. És rebel·lia de barriada, crit dels que sempre callen, somnis de grandesa entre vies de tren suburbial.

El mateix que l'ha empès a no resignar-se a un destí gris, el que l'ha allunyat del covard "no t'hi emboliquis" i l'ha ficat al mig de les baralles, també li fa insuportable el segon pla. Diu que es reinventa però fa la impressió de xuclar d'allà on pot perquè no se l'empassi l'anonimat.

Assegura que no és xulo sinó seriós però, com diu Buenafuente, el que de debò el caracteritza és una absoluta falta de sentit de l'humor. Només algú que es pren tan seriosament com ho fa ell pot anar amb aquell tupè passats els cinquanta.

El seu esperit quasi anarquista s'ofegava en l'opressiu nacionalisme perifèric. Tot se li va fer tan irrespirable que no va tenir més remei que exiliar-se i ara omple els pulmons d'aire pur als estudis on l'entrevisten liberals tan inqüestionables com César Vidal o Jiménez Losantos.

Sempre ha vist incompatible esquerra i nacionalisme i, fugint d'aquest monstre dretà, no em sorprendria que es veiés obligat a buscar refugi en la FAES. En un tímid primer pas, canta poemes d'un exsecretari d'estat del PP i flamant membre de la Real Academia de la Historia, famosa a tot el món pel seu radical no-nacionalisme.

----------------

Publicat en el diari ARA diumenge 9 d'octubre del 2011

RETRATS QUE PARLEN

Joan Miró: L'art com a meravellament

Albert Pla Nualart

Sense facilitat per a res, ho va haver d'aprendre tot amb obstinació. En cada traç s'hi posava tot ell per no fer la recta corba. Aquells primers dibuixos amb sentit que tots hem enterrat en la boira de la infantesa, ell els va fer de gran i amb prou esforç perquè el seu cervell salvés gairebé intacta la mirada del nen.

Tothom qui s'ha sentit profundament inútil, hi troba l'exemple que res no entrega el seu misteri si no ha sigut obstacle. L'inspira la imperfecció perquè té la vida del que vol ser més. L'objecte més menyspreat és art quan sabem mirar-lo. Res no és el que sembla: el món és màgic i l'artista és un mèdium que seguint un ritual sagrat ens retorna la capacitat de meravellar-nos fent la realitat més estimulant que qualsevol droga.

L'autoritat paterna el va dur a les portes de la mort i el va fer tràgic i taciturn imposant-li inferns com a model de vida. Però, en lloc de matar el pare, va assassinar la pintura. Odiava el classicisme perquè hi veia una dictadura que posant l'art en un pedestal ens pren la llibertat de veure les coses amb els nostres propis ulls.

Treballava lluitant contra un malestar que només calma fer tornar viva la matèria. Veia el taller com un hort i les obres com plantes que creixien i ell anava esporgant. En començava moltes i les deixava madurar el temps necessari perquè li revelessin què volien ser de grans.

 
9)
 
Publicat en el blog SO DE LLENGÜES dilluns 12 de setembre del 2011
http://sodellengues.blogspot.com/2011/09/quebec-i-catalunya-sense-similituds.html
 
 
10)
 
Ressenya publicada en el número 362 de la revista Saó (juliol-agost 2011, pàg. 45)
Ressenya publicada en el blog Interés per la llengua dels valencians dimarts 20 de setembre del 2011
http://interesperlallenguadelsvalencians.blogspot.com/2011/09/lactualitat-perenne-del-mestre-enric.html
 
L'actualitat perenne del mestre Enric Valor
 
Òscar Pérez
 
 

11)

 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 67)

Com tractar temes polèmics?

Ramon Sangles i Moles
 
Hi ha temes que de per si solen ser ja polèmics; hom sempre es pot trobar amb persones que, com prou bé abans apuntàvem, tothora dissenteixin del que diem. Llavors hem de ser astuts, i això vol dir saber fer ús de la diplomàcia, més que no pas voler agafar d’entrada el toro per les banyes. Per tant, no engaltem a la primera allò que ja sabem que pot oferir resistència per part d’algú. Mirem més aviat de trobar els punts d’interès comuns, els que ens puguin fer sentir en un camp neutre on tothom es trobi còmode. Després, conquerits i desarmats de tota resistència els contestataris, exposem els nostres punts de vista amb to amical, mirant de ser suaus en la forma, si bé forts i ferms en el contingut.
 
És clar, si per una banda la suavitat en la forma és aconsellable, com per exemple dir: «Jo penso que...», «A mi em sembla que...», «Jo sóc del parer que...», per l’altra, no es tracta ara de voler edulcorar les coses o diluir-les. Hi ha temes o situacions en les quals un hom ha de ser molt explícit a dir: «Això és així i prou!», «Aquí no hi valen opinions, la realitat és aquesta.» Imaginem-nos un polític afirmant: «Jo penso que la fam al món no és bona», o bé un predicador opinant: «A mi em sembla que la gent s’ha d’estimar», o encara un aviador pronosticant: «Amb una mica de sort, diria que farem un bon aterratge.»
 
 
12)

Comunicació escrita: pensar-hi

Joan Tudela

 

Sí. Simplement, pensar-hi. Encara que, aparentment, no arribem a cap conclusió clara, ni tan sols a formular cap idea concreta, el fet de pensar-hi, abans de començar a redactar l’escrit que hem de fer, ens ajudarà força davant la pantalla de l’ordinador en blanc. Paraules, frases, conceptes hauran començat a engendrar-se durant el temps de pensament en aparença estèril. Voler estalviar-nos la tasca de pensar-hi, en l’escrit que hem de fer, no és guanyar temps: és dinamitar un dels ponts del recte camí cap a l’èxit de l’escriptura.
 
Del llibre Llengua i comunicació.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net