InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 514 (dimarts 21/06/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Alfons Esteve - Monolingüisme per decret
 
 
3) Eugeni S. Reig - Política, politologia i politòleg
 
4) Albert Pla Nualart - Politòlegs, politicòlegs i politicastres
 
 
6) Vicent Baydal - Insistim
 
7) Josep Vicent Bataller - Where're you going, mr. Font de Mora?
 
 
9) Alfred Bosch - Font de Mora
 
 
11) Oberta la preinscripció per al curs 2011-2012 dels títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic
 
 
 
1)
 

Article publicat en la revista El Temps, núm. 1409, de 14 de juny de 2011

 

Monolingüisme per decret

 

 

Diguem-ho clar: la proposta de decret del Govern Valencià del PP no és promoure el plurilingüisme. La finalitat és just la contrària: el monolingüisme castellà per defecte. Això sí, disfressat de modernitat, amb molt de bombo per a l'anglès. L'embolcall és fashion; el contingut, enverinat. Vegem per què.

 

En primer lloc, l’única llengua en què s'ha difós la proposta de decret ja dóna una pista de com aniran la resta de coses: només en castellà. No he vist enlloc la versió en català, ni tampoc en anglès. Però el contingut encara és molt pitjor. En el preàmbul s'afirma literalment que “els programes d'educació bilingüe [...] han permès donar una empenta a l'ensenyament del valencià [...] però les circumstàncies socials, polítiques i econòmiques [...] obliguen a superar un model actual que no sempre garanteix la presència equilibrada de les llengües oficials”. És a dir, com que s'ha avançat massa en l'ensenyament del català ara toca redreçar l’anomalia i recuperar la supremacia del castellà.

 

Una altra novetat és la introducció de l'exempció de l'assignatura de valencià al territori de predomini lingüístic valencià. Fins ara qualsevol pare o mare la podia demanar en el territori de predomini lingüístic castellà. Ara també ho podrà fer en el de predomini valencià. I compte que no parlem de l'ensenyament en valencià sinó de valencià. Com s'explica, doncs, que un decret que pretén assegurar el plurilingüisme permeta eximir d'una assignatura i precisament de llengua? I per què sols d’una i no del castellà i l’anglès?

 

L'article 2.6 recull una altra de les regulacions més perilloses: “la llengua materna predominant entre l'alumnat en què es vehicularan els àmbits d'actuació en l'educació infantil la determinarà la Conselleria [...] després que en cada centre docent es faça una consulta de caràcter orientatiu i no vinculant a tots els pares, mares o tutors". És a dir, que la Conselleria s'atorga el dret a decidir la llengua en què s'ha d'impartir la docència en cada centre, això sí, en funció de la “llengua materna” i no del territori.

 

Aquestes previsions tenen uns resultats ben clars si les combinem, per exemple, amb les de l'article 7, on es regula que “el professorat emprarà en l'aula la llengua materna predominant entre l'alumnat  [...] si bé haurà de tenir en compte la llengua de l'entorn social”. Notem que en aquest cas, com en l'article 2.6, ja no parla de predomini lingüístic sinó de “llengua de l'entorn social”, un concepte nou que fins ara no s'havia fet servir en cap norma legal. L'aplicació d'aquests preceptes a València, Alacant, Elx i les seues conurbacions poden significar l’eliminació del valencià en qualsevol dels seus col·legis.

 

I, per rematar-ho, mai més ben dit, cal parar esment al pervers sistema de distribució de la llengua vehicular en les matèries. Les socials, la història i la natura, en valencià. Les matemàtiques, les tecnologies, la física i la química, en castellà. La resta de matèries les determinarà el Consell Escolar mitjançant un projecte lingüístic de centre, però serà la Conselleria qui finalment l'ha d'“autoritzar o aprovar”.

 

I on queda la introducció de l'anglès en les matèries del suposat subject matter del decret? S'hi preveuen dos programes: el plurilingüe inicial i l’avançat. Doncs bé, en l'inicial l'única assignatura en anglès és la d’anglès i en l'avançat, on es puga: les matèries que no s'han d'impartir obligatòriament en castellà o en valencià.

 

Clar i català: el Govern valencià pretén vendre l’embolcall cool i fashion del plurilingüisme equilibrat valencià-castellà-anglès al 33 %. Però, de plurilingüisme, ni mitja paraula. L’anglès fa de cirereta plurilingüe: justifica el rètol però ni hi té  presència clara ni sobretot mitjans per a impartir-lo. La resta del “plurilingüisme equilibrat” es resol així: eximir de l'estudi del valencià (sols del valencià) amb la simple petició dels pares; substituir el concepte de predomini lingüístic territorial pel nou de “llengua de l'entorn social”; control decisori i directe de la Conselleria centre a centre i una curiosa fixació dirigista en les matèries que indica cap a on ens vol portar: les considerades socialment més rellevants, en castellà; i la resta, si l'entorn social i la Conselleria ho permeten, es podran fer en valencià. I, si no, també en castellà. Tres llengües en equilibri plurilingüe?  ¡Una, grande y libre!

 

 

 Alfons Esteve

 

2)

 

Publicat a indirecte.cat dimecres 15 de juny del 2011

http://in.directe.cat/joan-lladonet/blog/6076/si-es-vol-la-llengua-catalana-salvar-aquesta-sha-dimposar

 

 

Si es vol la llengua catalana salvar, aquesta s’ha d’IMPOSAR

 

Joan Lladonet

 

Tant se me’n fot si l’ús de la paraula imposar és políticament incorrecte. Crec que ha de fugir la por d’usar-la als defensors de la llengua. Els que són contraris a la supervivència de la llengua catalana, s’han fet seu l’argument que una llengua no es pot imposar, i molts defensors de la llengua han caigut en la seva trampa, i s’ho han cregut. Si a un lloc que hi ha dues llengües en pugna, una de minoritzada i una de dominant i obligatòria, si es deixa que la gent de la llengua dominant o d’altres llengües esculli la d’ús, no triarà mai la minoritzada. És un error caure en el segon parany que ens paren els enemics de la llengua quan ens diuen que una llengua s’ha d’usar perquè s’ha d’estimar. És com si es volgués fer estimar la mare d’una persona o per obligació, o perquè els altres te l’enalteixen. Una mare s’estima perquè és la mare, l’única mare, i normalment les mares només fan el bé als seus fills i filles, i per tant, es fan estimar. Una llengua s’estima, perquè és la teva llengua, la que t’han ensenyat de petit o la llengua que parlen els habitants d’un territori, amb els quals vols viure integrat. Una persona aprèn altres llengües perquè les necessita en la seva vida quotidiana. Ningú no es posa a aprendre llengües per estimació, sinó per necessitat o perquè s’imposen.

Tot això ho dic perquè a les passades eleccions a les Illes Balears, el PP, enemic de la llengua, litigi que arriba imposat des de Madrid, ha tengut votants que fa uns quants anys no haguessin ni somiat. Com és possible que un professor o professora, llicenciat o llicenciada en filologia catalana els voti? Abans no existia la més mínima possibilitat que això passàs, doncs ara, l’evolució ens ha duit a aquest disbarat. Moltes persones que estimen la llengua que parlen, la llengua catalana, voten PP i n’estan ben orgulloses, tant del fet de ser simpatitzants del partit com de parlar la llengua pròpia d’aquesta terra. Analitzem-ne les possibles causes. Ho faré a partir d’una entrevista feta en el Diari de Balears de 13 de juny de 2011 a Llorenç Perelló i Rosselló (nom i llinatges ben catalans), d’Alaró, que es caracteritza per ser el regidor més jove de Mallorca, només té 18 anys. Ha fet la selectivitat i pensa matricular-se per a fer filologia catalana. Ha entrat a l’ajuntament d’Alaró amb el PP i serà durant quatre anys tercer tinent de batle i regidor de Joventut i Cultura.

Sobre la llengua catalana i les opinions de l’avui votat com a president de la Comunitat Autònoma declara el següent: “No és el discurs de tota la gent que hi ha al partit, només una veu que s’ha fet pública. Jo parl mallorquí, que és un dialecte del català i escric amb estàndard.”Quan li pregunten si creu que la llengua catalana ha de ser requisit o mèrit per accedir a la funció pública, respon: “Requisit, sense dubte.”, quan el president la vol reduir a mèrit. Quan se li demana que opini sobre la Llei de Normalització Lingüística, contesta: “Crec que ha de continuar endavant, però amb matisos. No som partidari que la llengua s’imposi, sinó d’ajudar-la a fer més present. Tampoc no crec que s’hagin d’editar llibres amb les modalitats insulars.”

Aquí era on volia arribar, la qüestió de l’edició de llibres ho ha dit per activa i per passiva el president del seu partit i ara president de tots i totes. Amb l’únic que està d’acord amb el seu partit és que la llengua catalana no s’ha d’imposar. Aquesta opinió ja l’he sentida a altres persones de bona voluntat del mateix partit. I aquí és on s’equivoquen. Aquí és allà on es contradiu l’edil. Una llengua no pot ser requisit, sense que s’imposi. El fet de ser requisit és una imposició. La llengua castellana s’imposa a tot el territori de l’Estat. La mentida més gran que va dir el rei va ser quan se li va escapar o quan li varen fer dir els que preparen els seus discursos: “Nunca el castellano fue una lengua de imposición...” Sota l’excusa de la no imposició i de la llibertat arriben tots els mals possibles per a una llengua tants anys reprimida i prohibida, arriba l’elecció de llengua a l’escola, que no serà elegida per als que no la tenen com a primera llengua, per a no esforçar-se, perquè renuncien al mèrit, perquè desitgen que aquesta llengua que estorba, desaparegui.

Per tant, feta aquesta explicació, desig que quedi clar que per a normalitzar la llengua catalana (els del PP el primer que eliminen són totes les direccions generals de política lingüística i els dinamitzadors), és necessari i primordial que s’imposi i això és el que s’ha de defensar. Sense imposició de la llengua estam abocats a la substitució. La imposició per la nostra part és usar-la sempre, perquè és la nostra, perquè nosaltres vivim en aquest territori i perquè els nostres ancestres també hi varen viure i també la varen parlar i no hauríem de ser nosaltres els qui carregàssim sobre la nostra consciència que les nostres actuacions havien ajudat a fer-la desaparèixer.

 

3)

 

Article publicat en el CIUMENGE, suplement dominical del periòdic CIUDAD DE ALCOY, diumenge 20 de juny del 2010 (pàgina 16)

 

Article publicat en EL PUNT dilluns 25 d’octubre del 2010

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/319522-politica-politologia-i-politoleg.html

 

Publicat en InfoMigjorn dimecres 10 de novembre del 2010

http://www.migjorn.cat/historic/20101110.466.html

 

Política, politologia i politòleg

 

Eugeni S. Reig

 

¿Què significa la paraula política? Segons el DIEC «ciència i art de governar, que tracta de l’organització i de l’administració d’un estat en els seus afers interiors i exteriors». La definició és molt adequada a la seua etimologia, ja que política deriva de la paraula grega πόλις (pronunciada 'polis') que significa 'ciutat' i també 'estat'. Però durant l’edat mitjana la política era l’art de comportar-se de manera educada, polida, cortesa, delicada, gentil. Joan Coromines en el seu DECat (VI, 646b43) escriu: «Res d’estrany, doncs, que sobretot a Val. i Mall. s’anomeni políticgermà polític, pare polític– com en cast., el parent per afinitat, el qual tractem amb més miraments formularis [...]» Eixe significat medieval de la paraula política ha arribat ben viu fins al segle xx, però actualment, per desgràcia, em fa l’efecte que s’ha perdut per complet. Política, avui en dia, significa només 'art de governar' i alguns li donen un cert sentit pejoratiu. Ja sabeu l’acudit que diu: “veges tu si és roín la política que a la sogra li diuen mare política”.

I les paraules politologia i politòleg ¿què signifiquen? Si les cerquem en el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, l’únic diccionari normatiu de la nostra llengua –per ara–, no les trobem, ni en la primera edició ni en la segona. Tampoc les trobem en el Diccionari Català-Valencià-Balear ni en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. Si les cerquem en el Gran diccionari de la llengua catalana de la Fundació Enciclopèdia Catalana (1a edició, Barcelona 1998) sí que les trobem. Les definicions són, respectivament: «ciència que té per objecte la política» i «persona versada en politologia». En català tenim més de cent paraules acabades en –ologia, totes elles denominacions de ciències o de disciplines que estudien qüestions determinades. Però de la mateixa manera que de música fem musicologia, de bacteri, bacteriologia o de lèxic, lexicologia, de política hem de fer politicologia. El DIEC recull politicologia i politicòleg que definix, respectivament, com «ciència que estudia la política o les relacions de poder de la societat» i «persona versada en politicologia», però no arreplega politologia ni politòleg. El GDLC també arreplega  politicologia i politicòleg, però com a formes secundàries, ja que remeten a politologia i politòleg. Cal aclarir que en les tres edicions del Diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia (1982, 1988 i 1993) –quan encara no duia el títol de Gran– trobem únicament i exclusivament politicologia i politicòleg. Tant el Termcat com el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua arrepleguen politicologia però no politologia, en canvi arrepleguen politicòleg i politòleg, cosa que trobe incongruent. Serà molt interessant saber què farà el futur Diccionari normatiu del valencià de l’AVL.

El pas de politicologia a politologia es produïx pel fenomen fonètic anomenat haplologia que podríem definir com l’eliminació de determinats fonemes en una paraula que fan que aquesta esdevinga més curta. Açò passa, normalment, quan apareixen consecutivament dos sons idèntics o molt semblants, com passa en la paraula tragicocòmic que, per aquest procés, passa a tragicòmic. Cal aclarir que la immensa majoria d’haplologies es consideren formes deturpades i, per tant, completament inadmissibles en un registre formal. De tota manera, hi han algunes haplologies que han estat admeses com a normatives i, fins i tot, en alguns casos, com és el de la paraula tragicòmic que he posat d’exemple, són l’única forma normativa. La veritat és que, des del meu punt de vista, politologia és una variant formal francament mal formada. Pense que hauria de considerar-se una forma deturpada, un vulgarisme, i no s’hauria d’admetre en la llengua culta, ja que dir politologia en lloc de politicologia és, més o menys –no és exactament el mateix cas–, com dir filogia en lloc de filologia. La paraula politologia, per ara, no és normativa i jo, personalment, considere que no hauria de ser-ho mai. Però la cosa és, francament, molt complexa. En primer lloc, els professionals que han cursat estudis de ciències polítiques l’usen habitualment. En segon lloc, en les llengües del nostre entorn (castellà, francés, italià, alemany), hi ha la mateixa haplologia. La pressió és forta. Veurem quina de les dues formes triomfa.

Si el lector em permet unes gotes d’humor –sense intenció de molestar ni ofendre els llicenciats en ciències polítiques ni cap altra persona– diré que, en bona lògica, politologia només pot significar «ciència que estudia els polits», és a dir, les aus de l’espècie Meleagridis gallopavo. Com que aquest animal, en la nostra llengua, a més de polit, també rep les denominacions de titot, indià (o andià), i gall dindi, la politologia hauria de tindre els sinònims titologia, indiologia (o andiologia) i galldindiologia.

 

4)
 
 
Albert Pla Nualart
 
 
Un estudiant de ciències polítiques vol saber, amb raó, si quan acabi serà politòleg o politicòleg . La paraula en qüestió ve del grec polites, que vol dir ciutadà, el que viu a la polis o ciutat. Amb el sufix -ic , que vol dir relatiu o pertanyent a, es crea polític, i afegint-hi -òleg , tindríem politicòleg, que és l'única forma que trobem al DIEC i, per tant, l'única que és, en principi, normativament correcta.
 
Però el Termcat ja admet politòleg com a sinònim de politicòleg i el GDLC entra les dues formes amb politòleg com a principal. En castellà, veiem que la RAE només admet politólogo
 . I, en francès, Le Petit Robert ens explica que politologue ve de politologie , que ve de politicologie . Segons sembla el pas de politicologie a politologie es va produir als anys 50 sense cap aval filològic: el sufix -logie, per lògica, s'hauria d'afegir a politique.
 
Tenim, doncs, un conflicte entre ús i erudició. El terme ben format és politicòleg però el gremi se sent més còmode -i, per tant, fa servir- politòleg. Per què? Potser perquè és més curt o potser perquè el desprestigi de la política reflectit en paraules com politicastre o el francès politicard dóna a politicòleg connotacions despectives. Per entrar al diccionari, compta més tenir èxit que estar ben format. Si els catalans de l'ofici, seguint el francès i l'espanyol peninsular, es volen dir politòlegs , hauria de ser motiu suficient perquè aquesta forma acabi sent la principal del diccionari.
 
5)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dissabte 4 de juny del 2011
 
Podeu traduir el text amb www.internostrum.com

Josep Lluís Galiana

El filólogo e historiador Josep Daniel Climent presenta un estudio sobre el escritor y lingüista de Castalla, editado por la AVL

El Club Diario Levante acogió el pasado jueves la presentación del libro Enric Valor. Estudi i compromís per la llengua, del filólogo e historiador Josep Daniel Climent (La Granja de la Costera, 1959). Enmarcado dentro de las actividades que, con motivo del décimo aniversario de la muerte y el centenario del nacimiento del escritor y gramático nacido en Castalla en 1911, está organizando la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), «la publicación de este interesante estudio dentro de la colección Recerca, remarcó lafilóloga y secretaria de la AVL, Verònica Cantó, es una exhaustiva recopilación bibliográfica de lo estudios, investigaciones y artículos que se han publicado sobre una de las figuras más importantes de las letras valencianas del siglo XX».

Designado Escritor del Año 2010 por la AVL, este «homenot de les lletres», en palabras de Cantó, rondallista, novelista y lingüista, «nunca se consideró un folclorista, él sólo quería hacer novelas», contó su hijo, Enric Valor i Hernàndez. Fuertemente influido por la narrativa de su paisano Gabriel Miró, por el territorio, el paisaje, el «tarannà» de las gentes de las comarcas del sur y enamorado de la Sierra Aitana, medida de todas las cosas, el autor de L´ambició d´Aleix realizó, junto a Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner y Josep Giner i Marco, entre otros, «una importantísima labor en favor de la divulgación del valenciano, afirma Climent en su obra, consciente como era que sólo con la conservación de la lengua propia los valencianos podrían mantenerse leales a nuestra personalidad como pueblo, considerando el alto valor identitario que su uso llevaba implícito».

Si bien reconoció la especial sensibilidad que la AVL ha mostrado sobre la figura y obra de Enric Valor a lo largo de estos meses con la celebración de exposiciones, conferencias y publicaciones, Climent criticó el sectarismo evidenciado tanto desde la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Valencia al no haber programado ningún acto con motivo de esta efeméride.

Josep Francesc Blai destacó «el valor de Enric Valor». Más allá de sus valores incuestionables como rondallista, novelista y lingüista, Valor demostró siempre «gran atrevimiento. Hombre del siglo XX, por el rigor de su trabajo, la calidad de sus aportaciones y dedicación, remarcó Blai, Enric Valor es un hombre actual. Pero también fue un hombre del siglo pasado, porque ya tuvo valor de hacer la faena que hizo con los medios rudimentarios que tenía a su alcance: pluma, papel, máquina de escribir, cajas y cajas de fichas, frente al ordenador, CD, DVD, lápices de memoria…».
 
 
6)
 
Publicat en el diari digital L'INFORMATIU dimarts 14 de juny del 2011
 
 
Vicent Baydal
 

Les concentracions de dijous passat foren la primera pedra de toc del moviment de protesta contra el decret de pretés plurilingüisme de l'ensenyament valencià. Milers de persones isqueren arreu del país al caliu del manifest realitzat per Escola Valenciana, que acabava amb un rotund "Sí al valencià, sí al plurilingüisme, sí a la qualitat". En això hem d'insistir, bo i deixant clar que el nou model ni defén el valencià, ni garanteix l'aprenentatge de l'anglés, ni millora l'educació, sinó tot el contrari, com vaig tractar d'explicar la setmana passada. I ho dic en relació a algunes veus que s'han sentit darrerament, com la d'Andreu Boix, ahir mateix, segons el qual s'hauria d'aprofitar esta oportunitat per a implantar una línia única que acabara amb el teòric "efecte gueto" al qual estarien sotmesos els estudiants de les línies en valencià. Així, les dos úniques modificacions a introduir en el decret serien l'increment dels percentatges de la docència en valencià i l'obligatorietat d'usar esta llengua en els treballs i exàmens.

La postura, des del meu punt de vista, és d'una candidesa extrema. I per exemplificar-ho torne a l'exemple gallec que vaig emprar en la meua darrera columna. Què va passar a Galícia quan el PSOE i el BNG van introduir en 2007 un mínim del 50% de l'ensenyament en gallec? Hi hagué una intensa reacció social contra la mesura, encapçalada pel col·lectiu Galicia Bilingüe i per UPyD, que va servir d'excusa al PP per tal d'anul·lar aquell decret i introduir el mateix que ara es vol instaurar a la zona valencianoparlant de les nostres terres. Val a dir, d'una banda, el PP no admetrà la preeminència de l'ensenyament en valencià en una línia única, i, d'una altra banda, correm el risc de trencar el consens social establert entorn de la LUEV, que, tot i els entrebancs, ha tractat de garantir la llibertat dels pares a l'hora de triar la llengua de l'ensenyament dels seus fills.

En este sentit, a més a més, el suposat efecte de gueto no pot ser considerat com a tal, ja que el percentatge d'ensenyament en valencià en infantil i en primària arriba al 40% en l'àrea valencianoparlant (més d’un 50% en la xarxa d'escoles públiques). És ben cert que a ciutats grans, com València, Alacant o Elx, la ràtio és molt menor, del 6,5% al 22%, però, en general, el veritable problema és la manca de desenvolupament del sistema, que continua sense adaptar-se a la demanda dels pares. Així, a cada tram educatiu les línies en valencià disminueixen, no per manca d'alumnes sinó perquè la Generalitat Valenciana no garanteix una oferta suficient, com no es cansen de denunciar any rere any Escola Valenciana i l'STEPV. Per tant, més que amb un gueto ens trobem amb una clara situació de minorització davant la qual els governants valencians no només no posen solució, sinó que tracten d'agreujar-la.

És per això que, sense defugir el debat sobre l'ensenyament plurilingüe, el que sembla més urgent és garantir, com a mínim, el sistema vigent i reclamar-ne un ple desenvolupament i la seua millora. En eixe camí, una de les faenes més importants és la d'explicar al conjunt de la societat que el nou model proposat té unes mancances importantíssimes que no serviran per a acomplir els objectius que diu voler assolir. Ni garantirà realment un 33% de valencià (perquè simplement serà un 33% d'escoltar als professors en eixa llengua), ni servirà per adquirir el domini de l'anglés (amb la marginació d'assignatures sense importància i sense un ús vehicular), ni millorarà la qualitat de l'ensenyament (sotmés a un experiment fet a la babalà). En darrer lloc, per si fóra poc, eliminarà la llibertat d'elecció lingüística dels pares. Cal subvertir el llenguatge amb el qual es presenta el decret: no és plurilingüe ni representa cap oportunitat. Insistim-hi i no els legitimem, perquè no en tenen, de raó.

 
7)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dimarts 14 de juny del 2011
 
 
Josep Vicent Bataller
 
Desconcert, perplexitat, incredulitat… somni o realitat? No, no pot ser que tot un senyor conseller d´Educació i el seu staff directiu facen aquest plantejament d´educació plurilingüe. És cert que n´estem ja acostumats al rodillo del PP. Les retallades en educació, la reducció dràstica de programes i plantilles (que sempre perjudiquen als mateixos), la manca de tarannà negociador, la imposició com a fórmula bàsica de l´acció de govern és quelcom habitual a la Conselleria d´Educació, però ara no n´estem parlant de tot açò, el fet és molt més greu del que aparenta a primera vista.

Òbvia i evidentment totes i tots compartim amb el senyor Font de Mora la preocupació per arribar a un model plurilingüe de qualitat que supose un bot qualitatiu en l´actual model educatiu, però les coses no es poden fer a la lleugera o començant la casa per la teulada, per molt demagògiques o electoralistes que siguen. Amb l´educació dels nostres fills i filles no es juga. És per això que hem de parlar de fonaments… i si poem als més elementals principis de la psicologia cognitiva o evolutiva, o d´aprenentatge de les llengües estrangeres, ens trobem amb principis tan inqüestionables com que l´aprenentatge s´ha de fer inicialment en la llengua materna per a no trencar els esquemes conceptuals-cognitius amb que l´alumnat arriba a l´escola i que en tant no hom té degudament assolida aquesta no podem passar a altres llengües alienes i estranyes com a llengües vehiculars per a l´aprenentatge.

Un altre principi bàsic és que l´aprenentatge de les llengües estrangeres sols es consolida en un context comunicatiu adient, és a dir, l´alumnat té que emprar eixa llengua de forma habitual fora dels centres, en contextes i situacions comunicatives reals que faciliten la consecució d´aquesta competència. És cert que els centres privats i concertats poden escollir no sols el seu alumnat, sinó tanmateix el professorat, amb el que poden dotar-se amb facilitat amb el professorat adient, o fins i tot centre i famílies poden crear o pagar contextos comunicatius en anglès fora de l´escola.

Però què passa amb l´alumnat més desafavorit que no ho pot fer? Què passarà quan l´alumnat de Primària o l´ESO tinga que conceptualitzar en anglès sense un domini mínimament adient? I el professorat? Si ara mateix és vostè incapaç de complir la pròpia llei que vostès han promulgat al no dotar de professorat d´anglès suficient a l´Educació Infantil, com pensen garantir-ho a la resta de les etapes educatives i més en un context de retallades de plantilles antipedagògic i antisocial? Què passarà amb l´alumnat que tinga que aprendre una matèria en anglès sense un domini adient de la llengua? No hom diu això fracàs escolar? És això el que volem?

No senyor Font de Mora, vostè sap que aquest no és el camí. Cal que reconsidere aquesta iniciativa i si vol potenciar l´anglès ho pot fer fàcilment introduint canvis quantitatius (horaris) i qualitatius (metodologia i enfocament comunicatiu, recursos) en l´aprenentatge de l´anglès, al que per cert ningú ens oposem. Vull pensar que tot ha estat un mal somni i que darrere d´aquesta iniciativa no hi ha un intent de minoritzat encara més la llengua del nostre poble, dels nostres avant-passats, dels seus i dels meus, senyor Font de Mora. I recorde, rectificar és de savis.

President de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià
 
8)
 
 
 
Alícia Marqués
 
Desde la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià volem expressar la nostra indignació per l´esborrany del decret de plurilingüisme del conseller d´Educació. El nostre col·lectiu, com a professionals de la llengua, ens reconeixem, igual com el senyor Font de Mora, partidaris entusiastes d´un nou marc educatiu plurilingüe que garantisca plenament que l´alumnat valencià finalitze l´educació obligatòria amb uns nivells òptims de capacitat lingüística, no sols en la llengua pròpia, sinó també en la llengua cooficial i en altres llengües estrangeres.

Però la situació evident de precarietat que pateix el nostre sistema educatiu públic des de fa molts anys ens fa pensar que la pretesa injecció extraordinària d´anglés en el currículum educatiu no és més que un romanç, una altra ocurrència del senyor conseller, que (igual que amb el xinés mandarí) només pretén embolicar la troca. Perquè no cal tindre una vista privilegiada per a constatar la situació de complet abandó a què la Conselleria d´Educació ha sotmés durant un bon grapat d´anys tota la xarxa de l´educació pública, no sols quant a les deficiències estructurals que s´hi perpetuen de forma indefinida, sinó també quant a la retallada incessant de recursos humans (baixes que no es cobreixen, reducció o supressió de personal especialitzat com ara logopedes o els mateixos mestres d´anglés).

És en aquest marc educatiu on el senyor conseller té previst implantar el seu flamant pla plurilingüe, amb la dotació econòmica i el personal capacitat corresponents? Més prompte ens sembla una broma de mal gust. L´anglés esdevé només un pretext embolcallat de modernor perquè el castellà desplace el valencià de bona part de les assignatures que fins ara ha vehiculat als centres amb línia en valencià. L´oposició real que se´ns presenta és la de sempre: castellà versus valencià; o dit d´una altra manera: allí on hi havia dos barracons, en deixarem un sol.

Les tècniques i tècnics lingüístics som conscients que una mesura de caire polític que equipara la presència del castellà amb la del valencià en l´ensenyament ens aboca a la desaparició del valencià a llarg termini, per la senzilla raó que la nostra llengua es troba en una clara situació de desavantatge en la distribució dels àmbits d´ús de caràcter formal respecte del castellà en la nostra societat. I és que per a la nostra classe política no ha passat desapercebut que els darrers 25 anys de línies en valencià ens han deixat com a herència l´únic àmbit on la normalització lingüística ha esdevingut real, en gran part gràcies a l´esforç i al voluntarisme que les comunitats educatives i les associacions de pares i mares de l´alumnat hi han hagut d´invertir; tot això en una societat on la màxima responsable de vetlar per la llengua pròpia és la que s´esforça de forma reiterada a invisibilitzar-la en els àmbits prestigiosos.

Plurilingüismes d´aquesta mena, no, gràcies.

 
9)
 
Publicat a
  • Avui 15-06-2011 Pàgina 2
 
 
Alfred Bosch
 
Ja fa uns dies que et volia donar l'enhorabona per la promoció; de conseller d'Educació a vicepresident de les Corts Valencianes. Xe, d'això se'n diu una viceescalada. Però trempat com ets, no has volgut abandonar les teves responsabilitats didàctiques sense abans acomiadar-te de la comunitat pedagògica amb un decret dels que fan època. Has decretat que la línia en valencià s'havia d'acabar, i que tot el sistema escolar de la comunitat passaria a ser trilingüe.

La teva formació de forense t'ha enganyat, realment, perquè et pensaves que es tractava simplement de fer un tall al fèretre, i ves per on el cadàver s'ha alçat, ha ressuscitat i ha començat a insuflar vida al país. Mestres, pares i alumnes han demostrat que la línia en valencià no era cap gueto, sinó un jardí regat amb amor i constància per molta i molt bona gent. Els polítics que no pertanyen a mamuts espanyols també s'han revifat i, des d'una presència meritòria a les institucions, t'han fet suar la cansalada.

Alguna cosa es mou al teu regne de València, Font de Mora. I el problema no és tant si l'ensenyament ha de ser trilingüe o heptalingüe; sobre el paper, el teu decreto/decree/decret podria ser una bona idea, ja que seria fantàstic que tots els xiquets parlessin tres idiomes. El problema és que ningú no es creu que vulguis ser equànime; podries ser trilingüe tu mateix a l'hora de parlar, o de redactar la teva pròpia web. Però ja no et creu ni el teu amic Camps, que t'ha fet un viceregal de viceconsolació. Au, descansa un poquet.
 
 
10)
 
Publicat en directe.cat dimecres 15 de juny del 2011
 
 

Promet 'tolerància zero' amb la corrupció després dels múltiples casos que esquitxen el PP balear

Després del terrabastall provocat pels canvis del govern valencià en l'ensenyament eliminant les línies en valencià per passar a un model únic basat en el castellà, l'anglès i el català, el nou president del govern balear, José Ramón Bauzá, ja ha afirmat en el seu discurs d'investidura que seguirà les passes del seu company de partit, Francisco Camps. Bauzá ha promès que els pares podran escollir lliurement centre i llengua, i assegura que està 'sensibilitzat' amb la realitat lingüística de les Balears. Per això, diu, abordarà 'amb respecte' el model lingüístic i apostarà 'decididament' per la implantació progressiva d'un model de centre en català, castellà i anglès.
 
El parlament balear ha acollit el discurs d'investidura de José Ramon Bauzá com a futur president del govern balear. Un dels eixos defensats per Bauzá és que s'ha de 'dignificar' la política a les Illes, ja que hi ha hagut 'certes persones i fins i tot partits' que han 'abusat' dels ciutadans 'en benefici propi'. Ha advertit que no admetrà 'ni un sol cas de corrupció més'. També ha defensat el tema de la llengua.
 
 
11)
 
Oberta la preinscripció per al curs 2011-2012 dels títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic

Postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística (12a edició)
Postgrau d'Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals (7a edició)
Màster en Correcció i Assessorament Lingüístic (6a edició)

Trobareu la butlleta de preinscripció a http://webs2002.uab.cat/mcal.

Properament s'obrirà també la preinscripció per a la 2a edició del màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic http://filcat.uab.cat/mecal
 
12)
 
Publicat en la web d'Escola Valenciana divendres 19 de juny del 2011
 
 
En una nova iniciativa a favor del valencià i contra el decret impulsat pel Consell, centenars de regidors i regidores d'arreu de les comarques inclouen una frase en defensa de l'ensenyament en valencià a la seua promesa de l'acta al Ple municipal dels seus pobles i ciutats.
 
Aquesta iniciativa, proposada per Escola Valenciana dins la campanya Sí al valencià, s'ha dut a terme per regidors dels partits que donen suport al "Manifest pel consens en l'ensenyament plurilingüe de qualitat: Sí al valencià", que són PSPV, Compromís, EUPV i ERPV.
 
Cal recordar que dijous, durant el ple de constitució de les Corts Valencianes, els diputats i diputades de PSPV, Compromís i EUPV van lluir les xapes de suport a la campanya Sí al valencià, mentre que Fran Ferri i Esther López, diputats de Compromís i EUPV respectivament, van prometre defensar el valencià en el seu jurament com a membres de la mesa d'edat.
 
Al mateix temps, diversos integrants dels grups municipals d'aquests partits han convocat concentracions prèvies a la constitució del ple a diverses ciutats i pobles. A la porta de prop de 100 ajuntaments s'han convocat concentracions amb el lema Sí al Valencià.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l’existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net  Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací