InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 510 (dimarts 14/06/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
 
 
 
5) Vicent Luna i Sirera - Un model d'involució lingüística
 
 
 
8) Presentació de l'obra teatral EL CAÇADOR DE PARAULES
 
9) Presentació a València del llibre "Noves glòries a Espanya" de Vicent Flor
 
 
11) Notícies de Valencianisme.com
 
 
 
1)
 
 
Un model d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià
 
 
Vicent Pascual
 
 
 
2)
 
Publicat en europapress.es dilluns 30 de maig del 2011
 
 
La presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ascención Figueres, ha instat este dilluns a veure "en positiu" el model educatiu anunciat per la Generalitat per a l'existència d'una única línia --que integraria els dos idiomes oficials i la llengua estrangera, en què no es podrà impartir menys d'un terç en castellà i valencià ni més d'un terç en anglés-- i ha indicat que amb este sistema es perdria un percentatge d'ensenyament en valencià "a favor d'una competència lingüística en tres llengües per als nostres alumnes".
 
Figueres, que també estava present en la inauguració de la segona edició de les Jornades de Plurilingüisme, on el conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, ha realitzar este anunci, ha destacat en declaracions als periodistes que el model gallec li sembla "molt interessant" perquè garantix la competència en tres llengües, tot i que ha advertit que caldrà "veure la idiosincràsia valenciana, fins a quin punt i com es pot adaptar".
 
La responsable de l'acadèmia ha incidit que este model "garantix, a part del castellà i l'anglés, la competència en valencià en totes les zones de la Comunitat Valenciana", una cosa que suposa "un pas endavant" per al valencià.
 
Preguntada pel fet que el decret implica la desaparició de la línia en valencià actual, ha instat a "veure les coses en positiu" i en aquest sentit, ha indicat que "evidentment, en qualsevol procés, hi ha alguna pèrdua, però anem a posar en la balança si perdem o guanyem". Així, ha admés que es perdria un percentatge d'ensenyament en valencià "a favor d'una competència lingüística en tres llengües per als nostres alumnes".
 
3)
 
Publicat per l'associació Un Entre Tants dilluns 30 de maig del 2011
 
 
 
 
L'associació "Un entre tants" volem mostrar el nostre malestar i la més profunda tristor per les declaracions del Conseller d'Educació valencià en les quals presenta la proposta d'un sistema educatiu on es vehiculen les matèries en espanyol, anglés i valencià en una proporció del 33% perquè, segons diu "És el model que hem defensat aquests anys, el model que vam proposar durant la campanya electoral i el model que, majoritàriament, entenem que ha estat refrendat per l'electoral valencià".
 
MALESTAR, perquè els docents tenim molt a dir sobre què cal als nostres instituts i escoles públiques, tan mancades de recursos bàsics; recursos econòmics i ara, fins i tot, recursos humans, ja que l'augment de la ràtio a 35 alumnes en primer d'ESO ja és un fet consumat per al curs que ve. De portes dels instituts cap a dins, és clar, que això, pel que sembla, no es declara públicament perquè no devia anar al programa que han "refrendat" tants valencians.
 
PROFUNDA TRISTOR, perquè els professors i professores estem veient que l'únic sistema que funciona una mica millor pel que fa als resultats és el de la immersió lingüística en valencià, el nostre català, i que, malgrat això, la nostra malmesa escola es troba a la cua de les cues en resultats. Estem tristos quan, en eixir de les quatre parets de l'aula, el valencià s'esfuma, desapareix: assistim en tribuna d'honor a la desaparició de la nostra llengua i cultura en determinats territoris i, en altres, podem observar com l'autoodi encara no ha desaparegut sinó que encara es manté ben fort en 30 anys d'escola en valencià.
 
Quina és la solució? Alguns agents cívics n'han apuntat d'assenyades. Nosaltres les recolzem i aprofitem per obrir-ne el debat, la reflexió, la crítica i, si cal, l'autocrítica. Però mentre la política siga la de convertir els centres en "guarderies" d'adolescents en grups de 35 a 45, mantenir (o, com a molt, maquillar), any rere any, els mateixos currículums obsolets i deixar que algunes escoles i instituts públics esdevinguen centres assistencials on s'ensenye lectoescriptura (o a asseure's correctament, o les normes bàsiques d'higiene personal o a parlar i no cridar, etc.) fins als 16 anys, mentre les administracions tanquen els ulls i es giren d'esquena, pensem que no ens podrem considerar UNA SOCIETAT CIVILITZADA en termes educatius.
 
Ens fem ressò, per tant, d'aquesta nefasta notícia, en mostrem el nostre ferm rebuig a aquesta manera de fer (o de desfer) i us deixem ací alguns enllaços sobre el tema.
 
I fem públic, una vegada més, el nostre compromís amb la plena normalització del català al País Valencià i amb la lluita diària de treballar per una escola valenciana i de qualitat, que cohesione la societat de manera democràtica sense menystenir els drets fonamentals de cap ciutadà.
 
Ara més que mai, endavant!
 
4)
 
Publicat en el diari EL PAÍS dissabte 4 de juny del 2011
 
Podeu traduir el text amb www.internostrum.com
 
 
Una clase de atención educativa consiste en lo que su nombre indica: cuidar de los alumnos que no cursan religión esa hora; velar porque no se accidenten en el patio; o, en el mejor de los casos, llevarlos a la biblioteca. Es decir, consiste en gestionar el orden y el silencio durante ese tiempo no curricular. Con el nuevo decreto de la Generalitat que "regula el plurilingüismo", "el silencio [de atención educativa] se enseñará en inglés", describe gráficamente uno de los miembros fundadores del Consejo Escolar Valenciano.
 
La segunda premisa -según coinciden los expertos en regulación educativa consultados y los tres grandes sindicatos- es que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) se incumple de manera flagrante. Desaparecidos los tres programas lingüísticos que fija la LUEV, el valenciano se reduce a la materia curricular lingüística propiamente dicha en cada curso. La establecida tanto en la LUEV como en la Ley Orgánica de Educación para las comunidades bilingües. Si bien, la presencia de la lengua propia se trufa con varias asignaturas catalogadas para ser impartidas en valenciano (dependiendo del nivel y el curso), en las que los alumnos están exentos de usarla en clase, en las pruebas orales y escritas y en los exámenes.
Las "disfunciones" semánticas y jurídicas del borrador de decreto que, según el consejero de Educación en funciones, Alejandro Font de Mora, se ha trabajado "durante un año y medio", aparecen desde el capítulo 1. Todo el texto está plagado de confusiones entre "la enseñanza del valenciano" (obligatoria por ser materia curricular) y "la enseñanza en valenciano".
Un repaso por el decreto muestra que "el traje jurídico no ha tenido buen sastre", coinciden las fuentes consultadas.
 
- No es plurilingüe, es bilingüe. El llamado "programa plurilingüe inicial" -de obligado cumplimiento para todos los centros públicos y concertados- regula solo "la presencia equilibrada en el currículo de los dos idiomas oficiales" de la Comunidad en todas las etapas. - El inglés que marca la LOE.

En el programa plurilingüe inicial, excepto las horas asignadas a los currículos de lengua extranjera, castellano y valenciano, que marca la Ley Orgánica de Educación, no hay más opciones para aprender inglés. Y en Secundaria, lo mismo. Ese es el programa obligado en todos los centros públicos y privados.

- El "programa avanzado plurilingüe". El resto del inglés propuesto para el llamado modelo "avanzado" -en los centros que lo soliciten- solo podrá extenderse a una materia más, ya que obliga a que la lengua extranjera no supere el 33%, a elegir entre Educación Artística, Educación Física y Religión / Atención educativa, en Primaria.

En Secundaria, la opción del inglés se amplía a Música, Optativa e Informática. Siempre sin sobrepasar el 33% del horario conjunto de estas materias. Es decir, otra hora más de inglés. Nada más.

- Latín y segunda lengua extranjera, en inglés. Esta es la parte más dura de tragar para los expertos en materia lingüística, ya que se trata de materias curriculares lingüísticas, en las que se deben aprender las competencias orales y escritas de ambas lenguas y aprobar el correspondiente examen. "En ningún país se estudian lenguas extranjeras en un idioma distinto a los oficiales", reconocen los lingüistas.

- Confusión entre enseñanza del valenciano y enseñanza en valenciano. Este error se reproduce desde la página 9 y a lo largo de todo el citado borrador. Por ejemplo, cuando se refiere a "la exención de la enseñanza del valenciano para sus hijos, cuando así lo soliciten al formalizar la inscripción". Hay que insistir en que "ninguna materia curricular puede estar exenta de cursarse, ni matemáticas, ni filosofía, ni ninguna otra", precisa la misma fuente. No obstante, el decreto confunde constantemente la "exención de enseñanza en valenciano" (el uso vehicular de la lengua) o de la de "la enseñanza del valenciano", que es la materia curricular de enseñanza obligatoria tanto la LOE como la LUEV.

- Exenciones temporales. No existe el término. "La propia existencia humana es temporal", advierte el experto. Debería de especificar la periodicidad. "Si un alumno está de paso un año, dos o X años", precisa un experto en normativa educativa.

- Castellanización. Abrir la consulta a los padres de en qué lengua cooficial quieren que sean atendidos en Infantil, acaba desde la primera etapa educativa con la línea de enseñanza en valenciano y castellaniza toda la escolarización. Nada garantiza, además, que en los centros concertados en las materias asignadas para ser dadas en valenciano (Historia, Geografía, Biología y Geología, en Secundaria), los alumnos aprendan la lengua cooficial, ya que no tienen que usarla, ni hablarla, ni escribirla.

- Asesores externos. "La consejería podrá colaborar con Administraciones o entidades privadas o asociaciones para facilitar la aplicación de programas plurilingües en los centros docentes". ¿Quiere decir que externalizará el trabajo que hasta ahora realiza su servicio lingüístico? ¿O que los centros, que puedan pagarlo, introducirán un módulo de inglés como actividad extraescolar contratada a una empresa privada?

- Discriminación por redes. Para entrar en un "programa avanzado", un centro público tiene que tener la autorización y el profesorado de la Consejería de Educación. En los privados, la decisión es interna. Pero los que lo implanten tendrán "una asignación específica a los gastos de funcionamiento".

- Catecismo en inglés. La materia curricular que gana es la posibilidad de dar el catecismo en inglés, que ofrece a las familias una hora de historia y de valores en el idioma de Shakespeare.

 

5)
 
Publicat en EL PUNT dimarts 7 de juny del 2011
 
 
Vicent Luna i Sirera
 
 
Fa uns dies l'inefable Conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, ens anuncià a bombo i platerets que la seua conselleria està enllestint un decret que, derogant la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), implantarà (seria millor dir ens imposarà) un nou model plurilingüe d'una sola línia.
 
Els valencians, malauradament, ja fa un bon grapat d'anys que coneixem molt bé com les gasta el PP. Des que l'any 1995 van fer-se amb el control del Govern valencià que n'hem vist de tots els colors. En el tema de la llengua hem pogut constatar amb xifres ( només cal que consulteu l'informe sobre l'ensenyament en valencià, com els populars han posat, al llarg de tots aquest anys, tots els entrebancs possibles per minimitzar, aturar i desprestigiar l'ensenyament en català al País Valencià. Ara bé, no imaginàvem ( o si?) que serien capaços de derogar la LUEV, una llei que va tindre l'any 1983 el suport de tots els grups parlamentaris. I és que tot açò era no res si ho comparem amb el que es porten entre mans i ens ve a sobre.
 
Per al PP les llengües “regionals”, així com les comunitats autònomes, són un problema per al seu model d'estat, per a la seua idea unitària d'Espanya. Aquest partit representa millor que cap altre l'Espanya rància, jacobina, centralista, uniformitzadora i excloent de tota la vida. L'Espanya que ha imposat al llarg dels segles (“la letra con sangre entra”) una llengua, una pàtria i una identitat espanyola, excloent, perseguint i anorreant la resta de realitats nacionals. Per això, i com sap que la llengua és el tret més personal de la pròpia identitat, i l'element que pot posar en qüestionament el model esmentat, han tirat pel recte dissenyat, i posant en funcionament a Galícia, un model lingüístic que en principi sembla molt modern i actual ( 33% de gallec, 33% d'espanyol i 33% d'anglés) però que a la pràctica té com a objectiu arraconar, ridiculitzar, deteriorar i dinamitar l'ús de la llengua autòctona, en benefici de l'espanyol i l'anglés.
 
Que la gent acabe sabent espanyol i anglés i ni un borrall de la seua pròpia llengua, als populars no els importa gens ni mica, és més, això és el que pretén aquest model. Un model que han experimentat a Galícia i volen exportar ací al País Valencià i a les Illes Balears, i a Catalunya i a Euskadi perquè no poden. A Galícia s'hi va aprovar malgrat la resistència dels partits de l'oposició i les manifestacions en contra de tots els sindicats de l'ensenyament, associacions de pares i mares i estudiants, així com de tots els moviments de renovació pedagògica, institucions culturals i el Consell Escolar de Galícia. Durant la transició el gallec era la llengua més parlada a Galícia, més que el català a Catalunya, a les Illes i al País Valencià, o que l'èuscar a qualsevol territori del País Basc. Però, en aquests anys d'autonomia, la llengua ha anat perdent parlants un any i un altre. L'objectiu no és altre que accelerar la seua desaparició.
 
Què us sembla? Ja podem imaginar quina ens espera per als propers cursos. “Ho teníem al programa electoral i el poble ens ha donat la majoria”, aquesta és la frase que, amb un somriure d'orella a orella i sorneguerament, no es cansen de dir-nos.
 
Ara bé, arribats ací que podem fer. L'experiència ens ha demostrat que per molta majoria que tinguen, la Comunitat Educativa del País Valencià (ensenyants, estudiants, pares i mares, sindicats, moviments de renovació pedagògica, institucions culturals i cíviques…) són sensibles i combatives en aquest tema i un os dur de rosegar. El nou conseller o consellera que substituirà a Font de Mora ho sap molt bé, i no ho tindrà gens fàcil si aconseguim anar tots plegats i fer un front comú. No podem permetre aquesta involució, aquesta supèrbia popular que vol malmetre el treball de molts anys, l'esforç de molts mestres i de molta gent. El model d'ensenyament en català, recomanat per la mateixa Unió Europea, és l'únic model que acompleix que, en finalitzar els estudis obligatoris, l'alumnat domine al mateix nivell el català i l'espanyol, és l'únic model que ens garanteix el futur de la nostra llengua. El problema és que això mateix és el que no pot suportar el model del PP. Ells aspiren al model de les escoles concertades i privades, on l'ensenyament del català és una anècdota. Ara, el que volen, és que aquesta anècdota també s'hi done a l'ensenyament públic.
 
Ens hi espera un curs 2011-2012 força mogudet. D'entrada la reunió convocada per Escola Valenciana amb el sector educatiu, els partits polítics, sindicats, universitats, entitats i institucions per consensuar un front a favor de l'ensenyament en valencià i el plurilingüisme ha estat un èxit, i ja s'han convocat mobilitzacions per al proper 9 de juny. De bell nou, com si no hagués passat el temps, la dreta més involucionista i descarada tornarà a enfrontar a la societat valenciana, utilitzant la llengua com a instrument manipulatiu. Hauríem d'haver aprés bé la lliçó per no tornar a caure en els paranys que el PP ens té preparats, almenys fins les properes eleccions generals.
 
6)
 
Article publicat en el diari Levante-EMV divendres 3 de juny del 2011
 
 
Josep Lluís Bausset
 
En una roda de premsa, a una pregunta d'un periodista sobre si parlava valencià, la consellera Sánchez de León responia: «Lo parlo un poquet». La consellera ens ha aclarit el gran «misteri» de la llengua. Ja podem dormir tranquils! Allò que tantes vegades han negat el gens honorable Camps i el seu conseller forense (pel que fa a la unitat de la llengua) ha anat a terra gràcies a Sánchez de León i el seu «lo parlo un poquet». Si la consellera, tan defensora del nostre país, parla com a Manresa, Olot o Bellpuig, vol dir que la llengua que compartim valencians, catalans i mallorquins, és la mateixa. Pobre Francisco Camps! Les seues campanyes per dividir la nostra llengua, han anat a terra precisament per obra i gràcia de la seua consellera.

Tot i que l'amor a la llengua no es manifesta només amb un «lo parlo un poquet», sinó ajudant i recolzant les associacions i entitats que treballen pel valencià. Vergonya hauria de tindre el senyor Camps, que destina 1.700.000 euros a l'Open de Tennis de Castelló i rebaixa els diners per a l'Escola Valenciana. I vergonya hauria de tindre en negar-se a exigir el valencià als funcionaris. Però sobretot, hauria de tindre vergonya de les declaracions a la premsa (març de 2011) del conseller Vicente Rambla, en referència a la clausura dels repetidors de TV3, quan afirmava: «La Generalitat no ha cerrado las emisiones públicas ilegales de TV3, sinó que aquella entidad privada que contribuía a las emisiones ilegales de TV3, ha decidido hacerlo». Després d'intentar ofegar econòmicament a Acció Cultural del País Valencià (amb la modificació de la llei de l'audiovisual valenciana) el conseller Rambla encara es llava les mans i deixa la responsabilitat de la clausura del repetidors a ACPV. Això és d'un cinisme majúscul. Per no parlar de les dos sancions anteriors de 600.000 euros. Vergonya senyora Sánchez de León!

Vergonya d'un govern que persegueix la cultura i la llibertat d'expressió i que contínuament margina el valencià, dels barracons on els nostres xiquets es pelen de fred a l'hivern i se socarren quan fa calor, del peatge de l'AP-7, de la llei de dependència que no arriba, de la marginació dels nostres llauradors o de l´aigua que defensa la senyora De Cospedal per a La Manxa i el PP no protesta, i sí que ho fa per l´Ebre. Vergonya per l'alcaldessa de Torrent (Mª José Català) i l'alcalde de Vila-real que demanen perdó per parlar valencià als mítings del PP. I vergonya per la manera ignominiosa com tracten als familiars de les víctimes del metro o als ciutadans del Cabanyal. Vergonya pels milions d´euros que costa organitzar la Copa d´Amèrica i els milions del cànon a pagar a Bernie Ecclestone cada any, per la Fòrmula 1.

I no li fa vergonya que el PP de Castella-La Manxa demane poder vore Telemadrid (Levante-EMV, 28 de març) i els valencians no puguem vore TV3? La diputada del PP Mª Jesús Bonilla protestava per la censura a Telemadrid en Castella-La Manxa «porque vulnera el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a una información verídica». I encara afegia: «Es inconcebible que esto se permita en un estado de derecho». No els cau la cara de vergonya?

[Signen també els altres membres de la Tertúlia del dilluns del Micalet]
 
 
7)
 
Publicat per europapress.cat dijous 2 de juny del 2011
 
 
La Direcció General d'Assumptes Religiosos de la Generalitat promourà l'ensenyament de català entre els líders religiosos de totes les confessions, majoritàriament els imams, perquè ajudin les seves comunitats a integrar-se i evitin la creació de guetos.
 
En una entrevista d'Europa Press, el responsable de la direcció, Xavier Puigdollers, s'ha reafirmat en la promoció del català entre els imams, i ha anunciat que "aquesta voluntat d'integració i d'esforç també es demana als líders religiosos d'altres confessions".
 
"Han de fer un esforç per integrar-se en la cultura i parlar la llengua pròpia, sigui quin sigui la seva llengua d'origen, per evitar, precisament, possibles guetos", ha argumentat, i ha destacat que els responsables de les comunitats són clau per ajudar i animar els seus membres a integrar-se a Catalunya.
[...]
 
 
8)
Presentació de l'obra teatral EL CAÇADOR DE PARAULES
 
 
Divendres 17 juny 2011
 
Gemma Pascual presenta la seua obra teatral
" EL CAÇADOR DE PARAULES" en memòria del I CENTENARI D'ENRIC VALOR. (1911-2011)
 
Stat.Coral El Micalet. Guillem de Castro, 73. (21.30 h)
Ciutat de València
 
Reserves: Rafel 963326841 - Margarida 963803113
 
 
 
 
9)

Presentació a València del llibre "Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana"

 
L'Editorial Afers es complau a convidar-vos a l'acte de presentació del llibre Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana, de Vicent Flor, que se celebrarà el dijous, 16 de juny de 2011, a les 19,30 hores, a la sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset, plaça del Forn de Sant Nicolau, 4, de València.
 
Hi intervidran:
Ramon LRamon Lapiedra (Catedràtic emèrit d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València)
Enric Morera (Secretari General del Bloc i Síndic de Compromís a les Corts Valencianes)
Vicent Flor (autor del llibre)
Vicent Olmos (editor)
 
 
10)
 
 
11)

RECULL DE NOTÍCIES DE VALENCIANISME.COM

 

DEL 23 DE MAIG AL 5 DE JUNY DEL 2011

 
 
ACPV valora "molt positivament" la consolidació parlamentària de Compromís i EUPV
 
Més de 83.000 alumnes participen als premis de literatura en valencià Sambori 2011
 
Maria del Mar Bonet i el Centre d'Estudis Contestans, nomenats Miquelets d'Honor 2011
 
Ens afegim al manifest d'Escola Valenciana a favor de l'ensenyament en valencià
 
L'alcalde de Relleu impedeix la lectura del manifest de la Trobada d'Escoles en Valencià
 
 
12)
 
Publicat en EL PUNT dimecres 11 de juny del 2011

La Universitat de Perpinyà anuncia formacions de català i transfrontereres que els professors ignoren

Els estudis de català i de turisme serien reagrupats en un nou conjunt pluridisciplinari anomenat Estudis Transfronterers i Catalans

 
La Universitat de Perpinyà Via Domícia ha anunciat aquesta setmana mitjançant un comunicat les formacions post-bac per al curs 2011-2012 dins l'àmbit del català i el turisme. Segon el comunicat, aquests estudis s'integrarien a partir d'ara en un nou concepte pluridisciplinari d'Estudis Transfronterers i Catalans, que inclouria les llicenciatures de català i turisme, així com sis màsters relacionats també amb el català i el turisme. A continuació però, un segon comunicat, firmat per Joan Peytaví Deixona, professor a l'IFCT de la universitat de Perpinyà –estructura que fins ara dispensa les formacions de català–, afirma que “cap dels sis professors que ensenyen a l'IFCT no està al corrent” d'aquestes formacions. “Tota la formació ha estat muntada des de fa setmanes sense cap concertació amb l'equip pedagògic”, subratlla Joan Peytaví, que com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, també denuncia que s'enviïn comunicats en nom de l'IEC des de Perpinyà, sense que se l'hagi consultat.
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net  Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací