InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 481 (dilluns 25/04/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
1) Presentació del llibre El valor comunicatiu de la construcció «de + adjectiu qualificatiu» (¡De més verdes en maduren!) d'Abelard Saragossà
 
2)  El Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès ja està disponible en línia
 
3) Cursos de redacció periodística i de fonètica i tècniques de locució
 
4) El Caçador de paraules, una obra de teatre de Gemma Pasqual
 
5) Refusem la descatalanització de Catalunya del Nord / Contra la descatalanització
 
6) El Parlament rebutja les "interpretacions restrictives" amb el català derivades de la sentència del TC
 
7) Josep V. Llorca guanya el premi de poesia en valencià de la Politècnica
 
8) Homs: “És tan responsable Camps com Montilla de que TV3 no es vegi al País Valencià”
 
9) Climent no creu que puguin pagar la multa
 
10) Conferència: «Prospectiva en sociolingüística: simulació social basada en la teoria d'autòmats cel·lulars»
 
 
 
1)
 
Presentació del llibre:
 
 El valor comunicatiu de la construcció «de + adjectiu qualificatiu» (¡De més verdes en maduren!) d'Abelard Saragossà
 
Paraules de l'autor:
 
[…] Com indica el títol (El valor comunicatiu de la construcció «de + adjectiu qualificatiu»), el llibre té un objecte d'estudi molt reduït, exemplificat en una dita valenciana: ¡De més verdes en maduren! Ara bé, a pesar d'eixe camp d'estudi tan menut, crec que el llibre despertarà interés entre aquells valencians que senten atracció per la normativa lingüística valenciana. […] Crec que, a eixes persones, el llibre ¡De més verdes en maduren! els agradarà molt. Els plaurà perquè trobe que el llibre és molt útil per a mostrar com cal estudiar i solucionar problemes de la normativa lingüística.
En primer lloc, el llibre oferix usos reals de la construcció estudiada, sentits pels carrers valencians parlant espontàniament. A més, sovint són de valencians jóvens (i, a voltes, de xiquets). En això, hi ha la primera lliçó del llibre: per a estudiar una construcció lingüística, és indispensable que tingam en compte com parlem els valencians. El valencià viu és fonamental, no debades els professionals de la llengua tenim l'obligació de millorar el valencià popular. I, per a perfeccionar-lo, la primera exigència és conéixer-lo en profunditat. Si no coneixem bé el valencià viu, tenim el perill de fer propostes que el neguen.
La construcció que la investigació estudia és marginal en castellà. En canvi, el llibre mostra que, qui para l'orella, sentirà entre els valencians jóvens oracions com la següent: [parlant del preu d'una cosa, una jove diu] N'hi han de més cars; [parlant d'un insecte, d'una marieta, una xiqueta de pocs anys diu] Jo n'he vist de més xicotetes i ja eren roges. En la font de les dades empíriques, hi ha la segona lliçó del llibre. La construcció sintàctica exemplificada en ¡De més verdes en maduren! no existix en castellà; però entre els valencians jóvens de la comarca de l'Horta es pot sentir (i sempre usada d'una manera adequada). Eixa constatació és una manifestació de l'afirmació que el valencià és una llengua amb una personalitat clara, tant en la fonètica com en la flexió del nom i del verb, tant en el lèxic bàsic com en el lèxic gramatical. A més, els parlants actuals mantenen la immensa majoria de les diferències que hi han entre el valencià i el castellà. Per tant, els valencians hem de confiar més en la nostra manera de ser i de parlar, cosa que equival a confiar més en la personalitat del poble valencià.
La tercera lliçó que destacaria en el llibre que presentem és metodològica. Després d'exposar quins són els objectius del llibre, la primera part fa una anàlisi dels precedents, és a dir, desplega l'estat de la qüestió: què han dit els nostres predecessors sobre la construcció. L'estudi és meticulós per a contribuir a augmentar la formació dels lectors en la metodologia de la ciència. A causa d'eixe objectiu pedagògic, hi han sovint reflexions metodològiques. És u dels aspectes del llibre que espere que agradarà molt a aquells valencians que volen augmentar la seua formació per a contribuir a millorar el valencià culte com toca: basant-se en argumentacions i aportant solucions.
Una volta que l'estat de la qüestió ha mostrat les limitacions i els errors dels predecessors, la segona part del llibre fa un desplegament teòric per a solucionar les deficiències trobades. A més de la teoria que els lectors aprendran i assimilaran, subratllaria un altre aspecte formatiu: demostrar que, estudiant com usem una construcció sintàctica específica, podem comprovar que ben fetes que estan les llengües, com d'estructurades i com de ben relacionades estan. Això ho comprovaran els lectors en els capítols dedicats a caracteritzar la construcció estudiada (els capítols set i huit). Per una altra banda, totes les relacions i les estructures lingüístiques que apareixen en el llibre les té qualsevol valencià en la seua ment. En efecte, el lingüista explica coses que, en realitat, saben i dominen els parlants normals i corrents. En general, és un saber inconscient; però no per això deixa de ser coneixement. Crec que el llibre ¡De més verdes en maduren! porta a la pràctica u dels objectius de l'humanisme: explicar la realitat humana (ara, la lingüística) i, alhora, dignificar-la. Deixeu-me confessar que, fent investigacions, poques voltes havia sentit tanta satisfacció com he sentit fent este llibre.
En la tercera part del llibre, els lectors que vullguen augmentar la seua formació per a contribuir a millorar i perfeccionar el valencià culte trobaran una altra característica important: mostrar que la ciència, la pedagogia i la divulgació són realitats molt conjuminades. En concret, una explicació científica és una explicació clara i travada, i, com a conseqüència, també és pedagògica. Finalment, les idees clares sempre es poden resumir i divulgar. El penúltim capítol de la investigació conté una exposició divulgativa d'una vintena de pàgines. Una exposició que els lectors poden llegir sense haver mirat la part prèvia de la investigació. De fet, diria que una bona manera d'interessar-se pel llibre és llegir, primer que res, l'exposició divulgativa.
Com que el vessant divulgatiu m'importa molt, cada capítol té al final unes conclusions. Eixa podria ser la segona aproximació al llibre: anar llegint les conclusions de cada capítol. Crec que, eixes dos lectures, incitaran prou la curiositat dels lectors per a llegir la investigació sencera, que té 300 pàgines. Si un lector fa eixes tres lectures (el capítol divulgatiu, les conclusions de cada capítol i el llibre sencer) si un lector fa això em pense que comprovarà que augmentarà molt la seua capacitat per a analitzar treballs de normativa lingüística i que incrementarà la seua capacitat per a estudiar i solucionar les limitacions que tenim els valencians en el nostre model lingüístic. […]
Voldria donar les gràcies a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per haver editat el llibre i per l'edició tan acurada i tan bonica que ha fet. Ben mirat, seria molt positiu per a la societat valenciana que l'Acadèmia impulsara treballs i publicacions per a resoldre dubtes del valencià culte. Les divergències sobre el model lingüístic valencià no les podem solucionar desqualificant els qui no pensen com nosaltres, independentment que la desqualificació vinga de persones sense títols universitaris o que vinga de persones amb títols. Recorrent a la desqualificació, només podem aconseguir una cosa: perpetuar la fractura social valenciana dels setanta i els huitanta a causa de com interpretar la naturalesa del valencià. Per a solucionar les vacil·lacions del valencià culte, necessitem fer treballs sobre paraules concretes, investigacions sobre construccions concretes; unes investigacions que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua hauria de publicar en alguna revista anual i en alguna col·lecció de llibres dedicats a la normativa lingüística. Si en un futur pròxim actuàrem d'eixa manera, milloraríem el valencià culte, incrementaríem el grau de civisme de la nostra societat i, sobretot, augmentaríem el grau de cohesió i d'autoestima del poble valencià.

 

 

El valor comunicatiu de la construcció «de + adjectiu qualificatiu» (¡De més verdes en maduren!)
Abelard Saragossà, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2011
 
2)

El Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès ja està disponible en línia

 
Ja es pot descarregar lliurement el Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès, d'Adriana Gil i altres.
 
L'obra, que ha estat publicada conjuntament per la Universitat Politècnica de València i la Xarxa Vives d'Universitats, recull 5.945 de diferents branques de la ciència forestal, com la Silvicultura, l'Ordenació forestal, la Dasometria, els Aprofitaments o les Repoblacions forestals; d'altres ciències bàsiques relacionades amb el medi natural, com la Biologia vegetal o la Geomorfologia i d'altres aspectes relacionats amb els terrenys forestals. El vocabulari es presenta ordenat de manera alfabètica discontínua i, per a cada terme, se'n donen les equivalències corresponents al castellà, anglès i francès. En els noms de plantes, fongs i animals se'n dóna també el nom científic. A més de la informació d'equivalents, hi ha informació gramatical, sinònims catalans documentats i índexs d'equivalències per facilitar-hi la recerca multilingüe.
 
La referència completa per a citacions és la següent:
 
Gil, A.; Delgado, R.; Garcia, V.; Mac Donald, P.; López, M.; Baynat, M.E. Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès. València: Xarxa Vives d'Universitats – Universitat Politècnica de València, 2010, ISBN 978-84-8363-609-1, N. Pàg. 641.
 
Disponible en línia: http://www.upv.es/entidades/AEUPV/info/Vocabulari_Forestal.pdf
 
 
3)

Cursos de redacció periodística i de fonètica i tècniques de locució

 
Atesa la bona acceptació de la primera edició dels cursos de formació específica per a professionals dels mitjans de comunicació, la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, en col·laboració amb el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), organitza, amb l'objectiu de cobrir la demanda que no es va poder atendre, la segona edició dels cursos següents:
 
- Redacció periodística, curs de redacció per a professionals dels mitjans de comunicació (20 hores). S'impartirà del 13 al 28 de maig.
 
- Fonètica i tècniques de locució, curs de fonètica (perfeccionament) i tècniques de locució per a professionals dels mitjans de comunicació (20 hores). S'impartirà del 3 al 18 de juny.
 
El període de matrícula és del 26 d'abril al 4 de maig de 2011 (ambdós inclosos). Els cursos són gratuïts.
 
Per a més informació, consultau el nostre lloc web:
http://www.conselldemallorca.net/index.php?&id_parent=316&id_class=1851&id_section=1852&id_son=6829&id_grandson=7128  
 
dinamitzacio@conselldemallorca.net
 
Consell de Mallorca
Direcció Insular de Política Lingüística
Plaça de l'Hospital, 4
07012 Palma
Tel.:  971 21 95 93/95/97
Fax.: 971 21 96 40
 
4)
El Caçador de paraules
 
 
Homenatge a Enric Valor

Una obra de teatre de Gemma Pasqual.

 
En despertar-se, Enric Valor ja no es troba darrere dels barrots d'una cel-la de la Presó Model de València, sinó a la seua habitació de la casa de Castalla. I no está sol, l'acompanya un xiquet de més de deu anys amb ulleres de pasta negres, vestit amb una sahariana de color blau clar i un barret de feltre al cap. També es diu Enric. Tots dos faran un viatge per la vida de l'escriptor castellut, acompanyats dels personatges de les seues rondalles.
 
http://www.tabarcallibres.com/tenda-online/ficha.php?id=141
 
http://www.gemmapasqual.cat
 
5)
 
Refusem la descatalanització de Catalunya del Nord
 
http://www.catnord.cat/16campanya-noaladescatalanitzacio.cfm
 
____________________
 
Publicat en EL PUNT dijous 14 d'abril del 2011
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/397146-contra-la-descatalanitzacio.html

Contra la descatalanització

La Federació d'Entitats per la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes de la Catalunya del Nord llança la campanya ‘Refusem la descatalanització de Catalunya Nord'

La Federació d'Entitats, després d'un temps d'inactivitat, ha decidit de llançar la campanya Refusem la descatalanització de Catalunya Nord ja que considera que “d'ençà uns quants anys aquesta catalanitat és afectada per projectes presentats com a innovadors que ens volen fer entrar en una suposada normalitat, de fet ens proposen una identitat catalana descafeïnada, macdonalitzada”. En el manifest es recorda que “durant la segona part del segle XX la societat nord-catalana s'ha mobilitzat per defensar la seva catalanitat, és així que s'ha creat infraestructures a tots els nivells”.

Entre els exemples citats en el manifest de la campanya s'hi poden trobar el Centre de Documentació i d'Animació de la Cultura Catalana, que “es dilueix dins la mediateca perdent funcionalitat i visibilitat”; la Casa Pairal, creada el 1963 pel Josep Deloncle, “un lloc simbòlic de la ciutat que desapareix”; la fusió del departament de català de la Universitat de Perpinyà amb el departament de turisme, que “posa la llengua catalana en un segon pla, una llengua que no caldria dominar per cursar els Estudis Transfronterers Catalans”; el pressupost retallat del Departament de Català de la UPVD, on s'han suprimit llocs de treball; l'Institut Font Nova de l'Ajuntament de Perpinyà, que “és substituït per un servei municipal dels afers catalans”; el Mercat Medieval “pensat i elaborat per l'Eliana Comelade, una cita de referència al nucli antic de Perpinyà”, que “ha estat reemplaçat per una vulgar manifestació de cavallers i torneigs al Serrat d'en Vaquer”; el panorama dels mitjans de comunicació, que “és a la imatge de les declaracions del director de France Bleu, que afirma que vol mantenir i desenvolupar l'esperit català en la programació, sense incloure cap programa en llengua catalana”; les cartes aprovades pel Consell General el 2007 i per la municipalitat de Perpinyà el 2010, unes cartes “que han de legitimar l'ús de la llengua catalana, són paper mullat, unes declaracions de bones intencions sense cap concreció, inútils si no són realment aplicades”.

La Federació demana a entitats i particulars d'adherir-se a la campanya a través del seu web.

6)
 
Publicat en el diari ARA divendres 15 d'abril del 2011
http://www.ara.cat/politica/Parlament-interpretacions-restrictives-sentencia-TC_0_462554777.html

El Parlament rebutja les "interpretacions restrictives" amb el català derivades de la sentència del TC

El PPC no vota per considerar que amb la moció "es vulnera la separació de poders"

El Parlament ha aprovat, amb el vot de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i SI, una moció que manifesta "la discrepància davant les interpretacions restrictives que limitin l'ús del català", sobretot les que puguin aparèixer "inspirades" en la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, com les del Tribunal Suprem introduint el castellà com a llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya o les sentències que tomben reglaments lingüístics que donen prioritat al català als ens locals. Ciutadans ha votat en contra reclamant que "el que cal és acatar les sentències i no rebutjar-les". El PPC ha decidit no votar per "no ser còmplice" del que considera "una vulneració de la separació de poders".

La moció recull tot un seguit de mesures encaminades a garantir el compliment de les polítiques de protecció lingüística engegades en els darrers anys, i potenciar l'ús del català com a element de cohesió social i d'integració per nouvinguts. Però en el seu primer punt, el text manifesta aquesta "discrepància" amb les restriccions amb el català "a l'ensenyament i a les administracions del país, en bona part inspirades " en la sentència del TC. Aquest punt ha estat el que més polèmica ha aixecat entre els grups polític, sobretot per les intervencions de PPC i C's, que no hi estaven d'acord.

En aquest sentit, els diputats populars han decidit no votar aquest punt tot i ser presents a la Cambra. El portaveu del grup, Enric Millo, ha explicat que han pres aquesta postura perquè no volien "ser còmplices" d'una manifestació que els populars consideren que fa que el Parlament "vulneri la separació de poders". I és que pel PPC, que els legisladors no acatin una sentència judicial o carreguin contra ella és "inacceptable".

Amb arguments semblants s'ha expressat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que també ha criticat que al Parlament "s'aprovin punts que diuen que es rebutgen sentències judicials". "Són vostès un poder que han de respectar les sentències", ha explicat. Tot i això, els tres diputats de C's, a diferència del PPC, han votat contra aquesta part de la moció.

La resta de grups, però, han defensat aquest punt i han negat que s'estigui anant contra cap sentència i que sigui cap incursió il·legítima en el poder judicial. Des del PSC, Miquel Iceta ha retret que el text de la moció "no implica ni desautoritzar el poder judicial ni deixar de respectar-lo". I des de CiU, Jordi Turull ha dit que el sentit del polèmic punt és "més senzill" del que el PPC o C's interpreten. "Llibertat d'expressió i democràcia", ha sentenciat Turull.

 

7)
 
Publicat en EL PUNT divendres 15 d'abril del 2011
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/397248-josep-v-llorca-guanya-el-premi-de-poesia-en-valencia-de-la-politecnica.html

Josep V. Llorca guanya el premi de poesia en valencià de la Politècnica

L'autor rebrà 3.000 euros de premi i l'obra serà publicada per l'Editorial Denes en la col·lecció “Edicions de la guerra”

El poeta Josep V. Llorca, amb l'obra Pedra de resposta, és el guanyador del III Premi Carles Salvador de poesia en valencià, convocat per la Universitat Politècnica de València, amb 3.000 euros de premi per a l'autor, a més de la publicació de l'obra per l'Editorial Denes en la col·lecció “Edicions de la Guerra”.

El jurat va resoldre per majoria concedir el premi a l'obra de Llorca, obra que s'afig a les guanyadores de les edicions anteriors del premi: Refugi incòlume, d'Eduard Marco, i A deslloc, de Joan Navarro.

Josep V. Llorca Alcanyís (Burjassot, 1967) és professor de batxillerat al centre Sant Pere Pasqual de València, ha sigut coautor dels llibres de Valencià de 1r i 2n d'ESO de l'Editorial Baula-Edelvives i actualment col·labora en el treball de llibres de text per a Edicions Bromera. Pel que fa a l'obra literària, va ser guanyador el 2004 del Premi Marc Granell de poesia amb el llibre La meua mort, editat per Edicions 96.

L'obra guanyadora serà presentada el dimarts 17 de maig, al Paranimf de la UPV, juntament amb el concert d'Artaica, grup valencià de música tradicional contemporània que acaba d'editar el disc Nits cosides.

8)
 
Publicat en EL PUNT dimecres 20 d'abril del 2011
http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/399947-homs-es-tan-responsable-camps-com-montilla-de-que-tv3-no-es-vegi-al-pais-valencia.html
 
 
El portaveu del govern remarca que si el PSOE atorgués més canals a la Generalitat Valenciana, TV3 es podria veure a València
Considera que el problema no es desencallarà fins després de les eleccions espanyoles

El portaveu del govern, Francesc Homs, ha assegurat aquest dimecres des de València que “tan responsable és Francisco Camps com José Montilla” de que TV3 no es pugui veure al País Valencià. Homs ha explicat en declaracions a RAC 1 que el president de la Generalitat valenciana reclama al govern espanyol del PSOE un tercer múltiplex, tal com té Catalunya, per poder fer que TV3 es puguin veure a València. Homs ha recordat que la competència per atorgar un múltiplex depèn d'Indústria, ministeri pel qual “han passat dos ministres catalans, Montilla i Clos, que han estat incapaços de desenquistar el problema”.

“De responsable tant ho és el PP com el PSOE”, ha insistit Homs, que ha remarcat que la intenció del govern de Mas és “intentar resoldre-ho d'una altra manera amb converses amb la Generalitat Valenciana”, tot i que ha pronosticat que el problema no se solucionarà fins després de les eleccions espanyoles. “Si el govern espanyol donés un múltiplex a València, s'acabaria la discussió”, ha sentenciat.

En aquest punt, Homs ha recordat que Jordi Pujol i Eduardo Zaplana van arribar a un acord per estabilitzar el problema de la recepció de TV3 al País Valencià atorgant una freqüència a Acció Cultural. Va ser més tard, el 2005, que Indústria, capitanejat per Montilla, va treure la freqüència a TV3 per atorgar-la a una altra televisió argumentant que Camps ja solucionaria el problema de la recepció atorgant una altra freqüència a TV3, cosa que mai va passar. “Ara el problema està enquistat”, ha afegit.

9)
 
Publicat a
http://www.elpunt.cat/noticia/article/13-comunicacio/20-comunicacio/400922-climent-no-creu-que-puguin-pagar-la-multa.html

El president de l'ACPV opina que l'única solució és que s'aprovi la ILP

El president d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Eliseu Climent, va reconèixer ahir que és molt difícil que l'entitat pugui reunir abans del maig els 800.000 euros que els reclama el govern valencià com a multa per haver emès TV3 a través del seus repetidors. En declaracions al programa El matí de Catalunya Ràdio, que ahir es va emetre des de València amb motiu de la final de copa, Climent va ser clar: “Tenim molt poc de temps i són molts diners”. Va explicar que fins ara per aportació popular han recollit 130.000 euros, i que si no poden pagar a finals de maig “es paralitzaran els comptes de l'entitat i a partir d'aquí poden començar a embargar tots els béns”.

La solució: la ILP

Eliseu Climent va afirmar que “l'única solució possible” al conflicte de TV3 al País Valencià no depèn del fet que s'atorgui un tercer múltiplex al govern valencià, ja que “amb els que té ja s'hi pot emetre”, sinó del fet que “el govern central aprovi realment la iniciativa popular (ILP) que vam presentar gairebé 700.000 persones”. A més, el president de l'ACPV va recalcar que la intenció del govern valencià si té un tercer múltiplex és emetre-hi també les televisions d'Aragó i Múrcia, i només guardar un canal per a TV3, de manera que no oferiria la resta de cadenes de la CCMA.
 
10)
 
Conferència:
 
«Prospectiva en sociolingüística: simulació social basada en la teoria d'autòmats cel·lulars»
 
Per mitjà d'aquesta conferència, Francesc Salvador i Bertran, professor del Departament de Mètodes de la Ciència del Comportament de la Universitat de Barcelona, donarà a conèixer els resultats d'un estudi de simulació social que permet efectuar una anàlisi sobre el manteniment de la llengua catalana. Es tracta, doncs, d'un exemple de la utilitat dels estudis de simulació social com eina per a l'estudi prospectiu en sociolingüística.
 
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l'IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona)
Dia: Dimecres 27 d'abril del 2011
Hora:19 hores 
 
Organitza:  Societat Catalana de Sociolingüística
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net  Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací