InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 441 (dilluns 14/02/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Ferran Suay - Una proposta concreta
 
 
 
4) David Vila i Ros - L'Efecte Qui-és-ara
 
5) Albert Pla Nualart - El perquè dels tres 'perquè'
 
 
 
8) Flaixos d'actualitat
 
 
10) La universitat lliure de Benimaclet posa en marxa cursos gratuïs de valencià.
 
 
1)
 
Publicat en EL PUNT dimarts 1 de febrer del 2011

Els valencians estem sotmesos a la política lingüística més coherent de quantes es porten a terme al llarg i ample de tot el territori de la llengua catalana. Mentre que les polítiques implementades pels governs autonòmics de Catalunya poden ser qualificades de tèbies, i les de les Illes d'ambígües, l'acció social dels governs valencians està consistentment dirigida a l'extermini de la llengua a curt termini. Tot i que amb distinta cobertura legal i base social, la situació és molt semblant a la que pateix la part del país sota sobirania francesa. Si poden, completaran el genocidi lingüístic en una generació.

A més a més, els valencians hem de ser conscient que cap de les dos alternatives polítiques majoritàries, ni el PP ni el PSOE, no modificarà voluntàriament aquest procés. El PP es caracteritza per la seua inquina en la persecució lingüística, i quan el PSOE ens ha governat no ha fet res de molt diferent, i ha renunciat joiosament a arbitrar cap mesura correctora de la desigualtat que pateixen les persones que volen viure en valencià. Entenc que això és així perquè, en qüestions nacionals, no hi ha cap diferència programàtica entre els dos partits grans del nacionalisme espanyol.

És per això que cal iniciar accions des de la societat civil que permeten un cert nivell de protecció de la llengua, i n'estimulen l'ús públic i privat. És clar que això hauria de ser objecte d'una decidida acció de govern. També ho és, però, que aquesta acció no serà mampresa per cap dels governs que puguen sorgir -a curt termini- dels resultats de les amanyades conteses electorals en què ens és permès de participar.

Crec que una de les eines que necessitem és un directori de recursos comercials i professionals, en català. M'estic referint a un llistat, que vaja actualitzant-se, de professionals i establiments dels diversos àmbits que —de bon grat— ofereixen els seus serveis i atenció al client en la nostra llengua. Molta gent, tot i que assumeix amb aparent normalitat i acceptació que, fins i tot quan fan de clients, els toca renunciar a la seua llengua i sotmetre's a la de l'altre, podria fer ús gustosament d'aquests serveis. D'altra banda, el fet d'atendre en valencià podria arribar a convertir-se en un element afegit d'excel·lència professional, en la mesura en què podria aportar nous clients. En el millor dels escenaris possibles, això seria l'inici d'una influència recíproca: més valencians en farien ús, i llavors, més empreses tindrien bon motius per afegir-s'hi.

Òbviament, també pot passar que l'abast de la iniciativa siga molt reduït, i que no arribe a exercir una influència apreciable. Només ho sabrem si ho intentem. La iniciativa triomfaria probablement a condició de comptar amb suport institucional i difusió massiva garantida. No serà així, però. I —per tant— cal que alguna entitat valencianista estiga disposada a assumir-ne el cost i portar endavant la iniciativa.

O millor encara, que s'adopte com a iniciativa comuna de diverses entitats, particularment aquelles que tenen més socis i implantació. Acció Cultural i Escola Valenciana em semblen dos bons candidats. N'hi ha, però, moltes altres. No n'esmentaré cap per no deixar-me'n cap fora. Malgrat les nefastes accions de govern que hem patit, de nord a sud i d'oest a est, som un país amb un teixit associatiu ric i vital. Som un país ple de gent amb imaginació i iniciativa esmolades —en part— gràcies a les nefastes autoritats colonials que hem hagut de patir. I podem convertir això en un avantatge. És qüestió de posar fil a l'agulla.

2)
 
Publicat en VILAWEB dijous 3 de febrer del 2011

ACPV comença una campanya per la normalització lingüística a la Generalitat i a les empreses privades

Avui (dijous 3 de febrer del 2011) presenta 'Tenim drets', dirigida als catalanoparlants

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) presenta avui (dijous 3 de febrer del 2011) al matí una campanya de mobilització per la llengua a l'administració de la Generalitat i a les empreses privades. Aprofitant l'experiència de la campanya per la ILP 'Televisió sense fronteres' i la feina en xarxa que es va fer aleshores, ACPV proposa ara una campanya per a fer prendre consciència de la necessitat d'estimular la llengua en àmbits d'ús social diferents de l'ensenyament.

Amb l'eslògan genèric 'Tenim drets', la campanya s'adreça als catalanoparlants del País Valencià amb la intenció d'aconseguir, en una tasca pedagògica, avenços concrets en la normalització lingüística dins l'administració autonòmica i dins l'empresa privada. La campanya parteix de la necessitat de treballar per la llengua en àmbits diversos perquè la normalització lingüística no s'anquilosi.

Segons ACPV, milers de persones, entre socis de l'entitat i d'associacions diverses, col·laboraran en aquesta campanya, que es concretarà en tot d'accions que es portaran a terme aquestes setmanes vinents.

----------------------------

 

Nota de premsa d'Acció Cultural del País Valencià

 

ACCIÓ CULTURAL ORGANITZA COMISSIONS PER LA LLENGUA A TOT EL PAÍS VALENCIÀ

L'ENTITAT IMPULSA UNA CAMPANYA PER L'ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA
 
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha impulsat des del seu naixement, ara fa 40 anys, polítiques de normalització lingüística que, en cada moment, han estat clau per avançar en aquest sentit: als anys 70 va ser la formació de 10.000 professors mitjançant els Cursos Carles Salvador que van possibilitar l'aplicació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià; als anys 80 va ser l'arribada de TV3 al País Valencià com a primer pas per a garantir la presència de la nostra llengua en l'àmbit àudio-visual; als anys 90 va ser l'impuls dels cantants i grups valencians en català com a mitjà per a connectar les joves generacions amb l'ús de la llengua, mitjançant els Tirant de Rock i, posteriorment i fins avui, els circuits Tirant de Cançò i el concurs Amplifica't…
 
Ara, iniciat el segle XXI, Acció Cultural entén que és necessari fer un nou pas endavant en la normalització lingüística: cal guanyar espais d'ús social més enllà de l'ensenyament, per dues raons: primer, perquè si no el que s'avança en l'ensenyament no es tradueix socialment, perquè bona part dels xiquets i els joves formats en català acaben socialitzant-se en castellà; segon, perquè la societat valenciana és prou madura i, en aquest sentit, hi ha una demanda creixent d'avançar en els diferents àmbits d'ús.
 
Acció Cultural considera que, concretament, hi ha dos àmbits en els que és necessari i possible plantejar avanços respecte a l'ús de la llengua: són els que fan referència a la nostra relació amb l'administració autonòmica, d'una banda, i amb l'empresa privada (bancs i caixes, superfícies comercials, empreses de telefonia mòbil i internet…), d'una altra.
 
Per això, Acció Cultural impulsa la campanya “Tenim drets”, que té una doble vessant:
 
-informativa i pedagògica: mitjançant l'edició d'una Guia de Drets Lingüístics volem informar els valencians que tenen uns drets legals com a catalanoparlants, i mitjançant l'edició de senzills manuals de conducta en forma de tríptics i d'una sèrie de material (cartells en diversos formats, diferents models d'adhesius…) fem pedagogia de la necessitat d'un comportament col·lectiu de fidelitat lingüística, d'exigència de respecte als nostres drets i de consciència de la nostra capacitat d'aconseguir avanços en aquest camp si ens mantenim fidels a la llengua de manera col·lectiva
 
-d'accions concretes: Acció Cultural instarà els valencianoparlants a accions concretes al llarg de l'any (com ara, en el moment de la declaració d'Hisenda, a fer-la en la nostra llengua, tant si és en paper com per internet).
 
D'altra banda, aquesta campanya tindrà una triple articulació organitzativa:
 
-d'extensió al conjunt del País Valencià mitjançant una xarxa territorial d'activistes organitzats en Comissions per la Llengua en 150 poblacions valencianes on Acció Cultural té presència;
 
-d'atenció particular a la implicació dels joves mitjançant l'organització de Comissions per la Llengua en 200 instituts i totes les universitats valencianes;
-d'imbricació social mitjançant el treball conjunt amb les prop de 200 associacions de tota mena que ja van col·laborar amb nosaltres en la ILP “Televisió sense Fronteres”.
 
Això per tant ens pot permetre implicar a molts milers de valencians, en un esquema en xarxa que convertesca aquesta iniciativa en la campanya de tots.
 
De fet, partim de l'experiència exitosa d'aquella ILP, que ens va permetre aconseguir que 253.000 valencians signaren per TV3 (i arribar a pràcticament el doble: per cada signant, hi ha una mitjana d'una altra persona a la que li arriba la proposta encara que finalment no acabe signant).
 
Per facilitar aquest progressiu canvi de comportaments que implica aquesta campanya, hem creat també una web específica: http://acpv.cat/tenimdrets/index.html i un telèfon de la llengua -902 117 076- i una adreça electrònica tenimdrets@acpv.cat per a informació i gestió de denúncies. La campanya comptarà amb el suport del nostre Servei Jurídic i de l'equip de l'Institut de Politica Lingüística d'ACPV, així com de la xarxa de casals, a on qualsevol valencià podrà adreçar-se per a demanar informació, gestionar peticions de canvi de llengua en els escrits que rep de l'administració i dels bancs o empreses amb qui té alguna relació econòmica, així com presentar denúncies o recursos en defensa dels nostres drets lingüístics, les quals seran gestionades per ACPV.
 
Amb aquesta campanya, Acció Cultural busca la mobilització de milers de valencians entorn d'una xarxa de Comissions per la Llengua flexible, amb forta implantació territorial, amb el suport pràctic de la nostra infraestructura, per aconseguir un canvi de mentalitat en el sentit de promoure la lleialtat lingüística dels valencianoparlants i aconseguir objectius concrets, positius i possibles. I d'aquesta manera iniciar una dinàmica que pot implicar moltíssims valencians en l'objectiu de fer real un avanç concret en els usos socials de la llengua.
 
 
3)
 
Enric Orts

El govern valencià exigeix a l'entitat que pague en un mes 600.000 euros

El govern valencià ha instat Acció Cultural del País València (ACPV), propietària dels repetidors de TV3 en aquest territori, a abonar abans del 20 de març els 600.000 euros corresponents a dues de les tres multes que li va imposar per les emissions de la cadena pública catalana, que l'executiu de Francisco Camps considera “il·legals”

La conselleria d'Hisenda avisa a l'entitat en una resolució que, en cas que no atenga el deute en el termini establert, n'elevarà un 20% la quantia per la via de constrenyiment administratiu. A més, si transcorreguts 50 dies no se n'haguera efectuat el pagament, la Generalitat amenaça d'obrir un procediment d'embargament dels béns i drets d'ACPV, com ara comptes corrents, ajudes pendents de cobrament o propietats.

La resolució es completa amb l'advertiment que es bloquejarà la possibilitat de percebre ajudes públiques “de qualsevol tipus” amb l'argument de “no estar al corrent amb l'administració pública”: ACPV no rep ajudes de la Generalitat Valenciana però sí de la catalana.

L'entitat es va referir a la decisió ahir en un comunicat com “un atac sense precedents a una associació cultural”. ACPV ja va pagar una multa per un import de 127.000 euros. La resolució no és recurrible per via administrativa.

4)
 
Article publicat en El Singular Digital dilluns 31 de gener del 2011
 
 

L'Efecte Qui-és-ara

Si l'ús social del català és baix en comparació amb el percentatge de gent que declara que sap parlar-lo i, sobretot, del percentatge de gent que diu que l'entén, és fàcil deduir-ne les causes: hi ha una part important de la població que, tot i saber parlar-lo, no ho fa, i una altra part que, malgrat parlar-lo habitualment, canvia de llengua en el moment en què infereix que l'interlocutor no és catalanoparlant d'origen. Aquesta darrera actitud, sovint inconscient, és fàcilment apreciable en els comerços. I, el que és més important, és una situació en la qual els catalanoparlants fidels, és a dir, aquells que no canviem de llengua innecessàriament, tenim l'oportunitat d'incidir, encara que sigui puntualment, de manera que l'ús del català en surti beneficiat. És el que anomeno l'Efecte Qui-és-ara.

Som en un comerç, esperant que ens atenguin. El dependent s'expressa per defecte en espanyol i el client que va davant nostre, indubtablement catalanoparlant, també li contesta en espanyol. Quan ens toca a nosaltres, ens hi adrecem en català. Aleshores, el dependent pot reaccionar de diverses maneres: responent-nos en català, en espanyol o bé dient-nos que no ens entén. Descartant la darrera opció, que ens obligaria a desviar-nos del tema que vull proposar –podem parlar-ne en una altra ocasió–, ens trobarem en una situació en què nosaltres utilitzem el català sense problemes. Dit d'una altra manera, no hi ha cap raó que justifiqui canviar de llengua. Per tant, tot client que ho vulgui pot emprar el català. Això és, precisament, el que volem transmetre a les persones que estan fent cua rere nostre. De ben segur, i tal com havia fet el primer client, moltes d'elles haurien usat l'espanyol sense ni tan sols plantejar-s'ho; per contra, amb el nostre model, podem fer que alguns d'aquests clients es mantinguin en català. No us podeu arribar a imaginar fins a quin punt les persones imitem allò que veiem! Si no ho veieu clar, proveu-ho. Jo sempre ho faig i us puc ben assegurar que, de vegades, fins i tot el client que anava davant meu canvia de llengua si encara l'estan atenent. És el que se'n diu encomanar el català, agafant el lema de campanya que va fer servir la Secretaria de Política Lingüística. O, tal com us proposava, l'Efecte Qui-és-ara. Quan us diguin “¿A quién le toca?”, no ho dubteu, feu com si haguéssiu sentit “Qui és ara?” i respongueu en català.

David Vila i Ros
 
Tallers per la Llengua www.tallers.cat
 
 
5)
 
 
Publicat en el diari ARA dilluns 31 de gener del 2011
 
Albert Pla Nualart
 
 
El català normatiu té tres perquè . Un in trodueix l'oració que ens diu el motiu de l'acció del verb de la principal: "Riu perquè es tà content". L'altre introdueix l'oració que ens diu la finalitat del verb de la principal: "Riu perquè estiguis content". I el tercer és una substantivació del per què interrogatiu: "No sé per què riu", "No sé el perquè del seu riure".
 
El segon perquè és el més problemàtic.
 
No falta qui escriu per a que arrossegat pel castellà (para que ) però també per la norma que distingeix entre un per de motiu i un per a de finalitat. El perquè amb valor final respon a l'ús del dialecte central; el per a, el contradiu .
 
I és que, en aquest punt, dos criteris fabrians entren en conflicte: un logicisme que estira a fer la distinció i el criteri d'autonomia, que de mana separar-se al màxim del castellà.
 
Però hi ha un altre motiu per no acceptar per a que que potser va decantar la balança: i és que vulnera una norma més general, la de la caiguda de preposicions àtones davant que.
 
La realitat és que els dialectes que distingeixen per de per a també distingeixen perquè de per a que (que sovint pronuncien pa que).
 
Si basem l'estàndard en el dialecte central, no té sentit per a que però tampoc per a.
 
Si optem per fer la distinció, no s'acaba d'entendre que s'hagi de fer només en alguns casos.
 
La norma actual queda a mig camí de tot, no s'adiu amb cap ús real. I és indubtable que les mitges tintes fan més difícil assimilar-la.
 
 
6)
 
Publicat en el diari ARA dimarts 1 de febrer del 2011
Albert Pla Nualart
 

Decidir si un verb regeix un complement directe o indirecte de persona crea bastants dubtes. I els dubtes porten a un mal ús de la preposició a, tant per incorrecció ("La grip afecta a Messi") com per ultracorrecció ("La grip impedeix Messi jugar demà"). De vegades pot anar bé pronominalitzar: partir de "l'afecta" i "li impedeix" ens ajuda a corregir les frases anteriors. Però no sempre tenim clar si hem de dir li, el o la .

Ens passa, per exemple, amb els verbs pegar i pagar . Si peguem o paguem alguna cosa, qui rep és li : "Li vaig pegar un cop", "Li he pagat el sou". Però si no diem què, ja no sa bem si el vaig pagar o li vaig pagar ; si l'ha denunciat per pegar-la o per pegar-li. En el cas de pegar la norma és clara i segueix l'ús més general: qui rep sempre és li . "Sempre la pega" és incorrecte i es diu, segurament, per influència del castellà.

En el cas de pagar, en canvi, no ho és tant. La fitxa 1754/2 de l'Optimot estableix categòricament que és correcte "Encara no l'he pagat" i incorrecte "Encara no li he pagat".

Però molts diem "No l'he pagat" si ens referim a alguna cosa -per exemple, un rebut- i "No li he pagat" si parlem d'algú. I al mateix DIEC, a l'entrada compte , hi trobo "pagar-li amb diners", que abona un pagar sense complement directe. I és que, a l'hora de divulgar la normativa, sempre és perillós ser categòric, sobretot quan la norma contradiu la intuïció.

 
7)
 
 
Febrer de 2011
 
 
 
8)
 
Flaixos d'actualitat
 

Butlletí de la Secretaria de Política Lingüística

Número 65, 3 de febrer del 2011

 
 
9)
 
10)
 
La universitat lliure de Benimaclet posa en marxa cursos gratuïs de valencià
 
Són oberts a tothom qui tinga interés en aprendre o millorar els coneixements de la nostra llengua. Es dividiran en dos nivells amb els següents horaris;
 
Nivell inicial  (Per iniciar-se en el coneixement de la llengua).
 
DIMARTS
10-11'30  h.
19'30- 21 h.
 
DIMECRES
18-19'30 h.
 
Nivell intermedi (Per perfeccionar-ne l'expressió oral i escrita)
 
DIMARTS
18-19'30 h.
 
DIMECRES
10-11'30  h.
19'30- 21 h.
 
 
Més informació; ullbenimaclet@gmail.com, telf.  652415080 (Podeu fer propostes d'horari).
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com