InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 20 (divendres 28/01/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
1) Eugeni S. Reig - aplegar a vènit
 
2) Document sonor amb la veu de Josep Pla
 
3) Gabriel Bibiloni - El cotillot
 
4) Antoni Llull Martí - Mandarins i mandarines
 
5) Màrius Serra - Oscitant?
 
6) Eugeni S. Reig - cansalada entrevirada
 
7) David Casellas i Gispert - Cansalada viada o ventresca
 
8) Ramon Sangles i Moles - La plaga del mínim esforç
 
9) Diàlegs entorn del català científic i tècnic
 
10) Pere Ortís - La parla de l'Urgell (La fonètica i Un esbós de geografia)
 
11) Sico Fons - LA NOVA LLEI
 
12) Joan Tudela - Comunicació presencial: veu
 
 
1)
 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

 

aplegar a vènit

Arribar a bon terme una operació, aconseguir allò que s’esperava aconseguir.

Em va costar moltíssima faena, però al remat la cosa va aplegar a vènit i tot va quedar com jo volia.

Com que els valencians usem indistintament els verbs aplegar i arribar com a sinònims, la locució estudiada podem sentir-la tant amb un verb com amb l’altre.

L’escriptor Enric Valor i Vives usa aquesta expressió en la seua prosa literària, amb el verb arribar. Així, en la novel·la Sense la terra promesa podem llegir:

Però hi havia més: Estelric, de jove, havia estat enamoradíssim d’Elisa, amor que no havia arribat a vènit per diverses circumstàncies de les que solen donar-se en aquests afers de jovenesa; [...]

En la mateixa novel·la, una mica més avant, trobem:

–No sóc gens ric; tu ja ho saps. Però ara estem en cosa de negoci. A mi, els canterers em bestrauen; jo també puc bestraute’t a tu. ¿T’aguantes amb trenta duros fins que tot arribe a vènit? ¡Però vull un bon tracte i un bon tros de serra!

I en la rondalla Joan-Antoni i els torpalls, també d’Enric Valor, podem llegir:

El menut, quan va sentir que el deixarien mullar d’un mullador que s’hauria de fer d’un porc que encara no s’havia comprat de porcell i que ningú no sabia si comprarien i si creixeria amb bé i si arribaria a vènit, es va posar a riure i a ballar de goig.

 

En valencià també es diu: arribar a bon terme, arribar a vènit

La llengua estàndard sol emprar: arribar a bon terme

En castellà es diu: llegar a feliz término

 NOTA:
- VALOR I VIVES, Enric Sense la terra promesa (volum I, Editorial Prometeo, València, 1980, pàgs. 102 i 253)
- VALOR I VIVES, Enric; Joan-Antoni i els torpalls dins Rondalles Valencianes (Edicions del Bullent, València, 1986, vol. 6, pàg. 96)

 

2)

 

Document sonor amb la veu de Josep Pla

 

Transcripció del document sonor

 

Done les gràcies a Ramon Torrents que ha tingut l'amabilitat de facilitar-me aquest document sonor i la seua transcripció.

 

3)
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 8 de gener del 2011
http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/cotillot.html
 
 
Amb bones paraules
 
El cotillot

Gabriel Bibiloni
 
 
Cotilló és una paraula d'origen francès, incorporada a moltes llengües i també, naturalment, al català. La forma cotilló és l'adaptació natural i correcta a la nostra llengua. Inicialment, en francès significa una mena de falda o gonella i és un derivat de cotte (català cota), nom d'origen germànic que designa diverses peces de vestir. Naturalment, també és de la família la paraula cotilla, que l'Alcover-Moll considera un mot agafat del castellà i Coromines proposa un manlleu de sentit invers.
 
Tornant al cotilló, de 'peça de vestir' va passar a significar —en francès i en el segle XVIII— una dansa col·lectiva, amb figures, escenes i mímiques, que es feia normalment al final d'un ball. I modernament, una reunió acompanyada de danses i de jocs, normalment en ocasió d'una festa, i també els accessoris de paper, com confeti i serpentins, per a aquesta festa (sobretot la de la nit de Cap d'Any). Aquests nous significats també es van estendre a les diverses llengües, si bé el DIEC encara va un poc enrere i no recull els darrers (només recull el significat de dansa col·lectiva).
 
Heus ací, però, que, el dia 31 de desembre, una locutora que comentava la transmissió en directe per IB3 de les campanades de la plaça de Cort, i el cotilló corresponent, ignorant tot diccionari i tot sentit del ridícul, parlava del cotillot. La senyora del cotillot devia ser de la tropa d'individus amb formació lingüística nul·la, normalment amb una dicció horrible, que fan que algunes televisions, que haurien de servir per a dignificar el català, serveixin per a envilir-lo i degenerar-lo més. I els responsables són sobretot els directius d'aquests mitjans, que consenten la devastació. Ens haurem de posar seriosos en aquest tema.
 
Entre aquestes persones amb competència lingüística deficient s'ha estès la idea que una paraula que en espanyol acaba en –ón en català ha d'acabar en –ot. Tot i que només hi ha una paraula en què vegem aquesta correspondència, completament accidental (cucharóncullerot), que deu ser el focus de la contaminació. Ja vaig dir un dia que cullerot pot tenir un sufix masculinitzador (com didot o bruixot) més que el valor augmentatiu que correspon al sufix espanyol –ón. Una altra causa del prejudici és la paraula barracot, que molts pensen que equival a l'espanyol barracón. Però no, barracón és una cosa i barracot una altra. Barracón és un augmentatiu mentre que barracot és un despectiu que indica la poca qualitat de la cosa (barraca dolenta, mal feta), igual que caminot o calçonots. Després del barracot, mal entès, va venir el maduixot, el culebrot i finalment el botellot, desbarat monumental que encara surt en algun mitjà. I continuarà sortint per molt que prediquem (en el desert). Bé, i ja veieu que la darrera és el cotillot. Potser seguint aquest camí arribarem a dir un apagot (apagón), un bastiot (bastión), un cinquantot (cincuentón), un batallot (batallón), un macarrot (macarrón), un salsitxot (salsichón) o un tostot (tostón). Pomot qui no ho entengui.
 
4)
 
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 164)
 

Mandarins i mandarines

 

Antoni Llull Martí

 

Supòs que molta gent ha cregut, com jo mateix quan encara no m’havia agafat la curolla d’aclarir etimologies, que el mot mandarí, amb què des de fa cents d’anys es designa un alt funcionari de l’imperi xinès, s’havia creat sobre el mot castellà mandar. El diccionari d’Alcover i Moll no en dóna l’etimologia, possiblement perquè els seus redactors no tenien d’aquest mot prou informació. Avui, però, se sap que el castellà mandarín i el nostre mandarí, provenen del portuguès mandarim, que fou com els portuguesos adaptaren a la seva llengua el mot malai mantari que al seu torn era una alteració del sànscrit mantrin, ‘conseller, ministre d’estat’, nom que donaven especialment als de la Xina. És probable que el verb mandar influís en l’adaptació portuguesa del mot, que ja es troba documentat en el segle XVI, i del portuguès passà, amb formes semblants, a quasi totes les llengües europees. És curiós que aquest mot, que tant associam a la Xina, sigui estrany a la llengua xinesa.

 

A la classe de taronja anomenada mandarina, que procedent de l’Extrem Orient s’introduí a Europa dins el segle XVIII, sembla que li donaren aquest nom perquè deien que el color groc de la seva pell era com el dels vestits dels mandarins. En castellà, però, és més corrent dir-li naranja de la China, mentre que es diu mandarine en francès i mandarino en italià.

 

El mot taronja es presenta amb formes més diferenciades en les llengües europees (i fins i tot dins una mateixa llengua, com ocorre en la nostra). Entre els àrabs peninsulars ja hi havia en temps antic dues denominacions per a aquest fruit, una que sonava, poc més o menys, com torunja, que es transformà en toronja i finalment en taronja, i una altra semblant a naranja, sembla que procedent del persa naranx, de la que sortí la forma castellana. Toronja era ja usual en català en el segle XIII, i taronja es troba a documents del XIV, temps en què ja era també usual en castellà naranja, i en portuguès laranja (el canvi de ena per ela es troba en altres mots, en qualsevol de les tres llengües; recordem, per exemple, dos antics noms de Barcelona: Bárcino i Barchinona). En català antic es troba també, de vegades, naronja per taronja i també aronja. Sense ena passà al francès: orange, i a l’italià: arancia (llegiu arantxa).

 

5)

Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 27 de gener del 2011

 
Motacions

per Màrius Serra
 

Oscitant?

La cultura és l’ase dels cops. La seva absència provoca tota mena de catàstrofes, però alguns dels seus valedors més conspicus són els seus pitjors enemics. És evident que l’anomenada cultura de massa (encara que sovint sigui més aviat de massa poc) ha transformat la definició tradicional de cultura, però la percepció social d’un acte considerat cultural no evoluciona al mateix ritme. Auditoris, teatres i cinemes acullen actes pels quals cal comprar entrada. De manera que l’assistent primer paga, després seu (o no) i, en sortir, jutja el concert, l’obra de teatre o la pel·lícula amb què acaba d’ocupar el seu temps. Però també hi ha un segon nivell d’acte cultural pel qual no cal comprar entrada: presentacions, de llibres o d’exposicions, conferències, taules rodones, clubs de lectura... Els escriptors, i altres professionals de l’intel·lecte, sovintegem els espais diversos on se celebren aquests actes culturals gratuïts. Aquí és on emergeix en tot el seu dramatisme l’adjectiu oscitant aplicat a presumptes valedors de la cultura. Aquells que, tan aviat com prenen l’ús de la paraula, no són capaços de mesurar l’abast del seu afany i esdevenen oradors oscitants. 

6)
 
 Entrada del llibre El valencià de sempre d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

cansalada entrevirada

Cansalada del ventre del porc que, juntament amb el teixit greixós, té teixit muscular.

Jo, amb dos ous fregits i un tros de cansalada entrevirada, dine com un home.

En la narració Viatge de Nadal d’Enric Valor trobem:

Dins el poblet pegaren una queixalada a base de cansalada entrevirada i pa moreno, tou i ullat com un padou; donaren un grapat de recapte a les bèsties i seguiren fent via amunt.

En La cuynera catalana trobem la recepta següent de la saboga empanada:

Se pasta farina ab aigua tebia y se adoba ab ous crusos, oli, un poch de anis ayguardent y sal, y se te la Saboga previnguda ab pinyons y julivert en el ventre, y lo mateix per fora ab un pols de sal y pebre y pansas, se fa de la pasta á modo de una barca, se hi posa la Saboga y se cou al forn; y si es per dia de carn, se hi posa cansalada entrevirada en uns talls que se fan á la Saboga y se serveix freda ó calenta; y si no es dia de carn, se hi posa un poch de oli ab alls fregits, y un poch de all cru trinxat.

A Alcoi es diu cansalada entreverada que, si no vaig errat, és com ho diem tots els valencians, excepte els del Maestrat.

 
En valencià també es diu: cansalada entreverada
La llengua estàndard sol emprar: cansalada viada
En castellà es diu: panceta, tocineta, tocino entreverado
 
NOTA 1: El DVal, en l’entrada saboga, diu: «Gènere de peixos de l’ordre dels clupeïformes, de la família dels clupeids (Alosa sp), de forma semblant a la de la sardina, però molt més grossa.»
 
NOTA 2:
- VALOR I VIVES, Enric; Obra literària completa, Volum III (Fernando Torres, València, 1982, pàg. 394)
- AA.DD. La Cuynera catalana ó sia Reglas útils, fácils, seguras y económicas per cuynar bé; escullidas dels autors que millor han escrit sobre aquesta materia, Quadern III, (Impremta de la viuda de Torras, en la Rambla dels Estudis, Barcelona, 1855, pàg 40)
 
 
7)
 
Article publicat en el número 73 de la revista Llengua Nacional (pàg. 26) (IV trimestre del 2010)
 
 

Cansalada viada o ventresca

David Casellas i Gispert

 

Avui dia el jovent, en lloc d’un entrepà de cansalada, demanen un entrepà de bacon i, si els corregeixes, et diuen que no és pas el mateix. És molt clar que, segons les zones geogràfiques, els noms poden variar molt, com veurem tot seguit, però d’allò que sí que estem segurs és que el mot bacon (pronunciat ‘beicon’) és un anglicisme del tot innecessari en la nostra llengua.
 
La cansalada és la part grassa del porc compresa entre la pell i la carn. És de color blanc i es guarda salada per a tirar a l’olla o fer guisats. La cansalada que té vies de carn magra s’anomena cansalada viada, virada, entrevirada o virosa. Pròpiament aquesta és la que els anglesos anomenen bacon. Per tant, podem fàcilment substituir aquest anglicisme per cansalada viada o simplement cansalada (si no hi problemes de confusió amb cap més tipus de cansalada).
 
Ara bé, una vegada l’anglicisme s’ha posat de moda, en lloc de voler substituir-lo per cansalada o cansalada viada, els poders fàctics que dominen la llengua han intentat de catalanitzar-lo emprant un mot menys viu i popular, si bé existent en català habitualment amb un significat diferent: bacó. No descartem que en alguna contrada efectivament es faci servir aquest mot com a sinònim de cansalada viada, però aquest és un ús molt restringit geogràficament. I sembla que s’emprava més el mot per a referir-se al conjunt de la cansalada del porc que no pas a una llenca.
 
Efectivament, en el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) hi consta bacó per a referir-se al «conjunt de tota la cansalada del porc», i en els exemples contrasta bacó amb quarter (una quarta part): «Que n’haien a vendre a tot hom, un bacó o quarter». I pel que deduïm d’uns altres exemples que hi cita, bacó també s’usava amb algun altre significat diferent, com a sinònim de penca, ja que contràriament no s’especificaria de què és: «Entre quatre un bacó de carnsalada.» Curiosament, l’accepció que ens ocupa, per a referir-se a «cansalada de porc», només es documenta a la Cerdanya i les Guilleries amb un únic exemple.
 
Coromines, en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DECLC), deixa clars els dubtes i les dificultats amb què es troba en documentar aquest mot: «La major part d’aquests docs. semblen referir-se sigui a la cansalada d’un porc o a tota la penca d’aquesta, o bé més vagament a tot un porc mort o a carn de porc en general. N’hi ha, però, uns quants el context dels quals tant permetria referir-los a això mateix com a un porc que hom engreixa o ven, i algun que sembla referir-se clarament a la bèstia viva.» També ens diu que «no és un mot romànic en general, ans desconegut en la major part de llengües germanes; també l’ignora el castellà [...]. Vers el Nord, en canvi, el mot s’estengué molt, sobretot a l’Edat Mitjana, per terres de França [...].»
Per tant, sembla clar que en la llengua actual el mot bacó ha quedat molt restringit (malgrat la vitalitat que pogués tenir en l’època medieval) i no ens sembla adient de reintroduir-lo per a substituir un anglicisme, pel fet que ja disposem d’altres paraules ben genuïnes (ja n’hem citada una: cansalada viada o cansalada).
 
Segons les zones geogràfiques, sobretot la cansalada fregida o cuita a la brasa, rep diversos noms: xulla, panxeta, ventresca, rosta, banda de porc... De tota manera, en alguns indrets és més usual de fer servir xulla, ventresca o panxeta per a referir-se a la cansalada viada d’un porc mort de fa poc. En aquest mateix sentit, el DCVB distingeix xulla fresca de xulla vella. També cal tenir en compte que al País Valencià xulla és usat com a sinònim de costella de diversos animals (potser a través d’un contagi del significat del mot castellà chuleta). Panxeta no és documentat en cap diccionari general català amb aquest significat, però en castellà es troba documentada la forma panceta (‘hoja de tocino entreverada con magro’) que segons Joan Coromines (Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana) pot provenir de l’italià panzetta. En català, a la major part de persones amb qui hem parlat, el mot panxeta els sembla que s’ha estès molt modernament i no recorden que antigament fos un mot popular. És probable que aquest mot, malgrat tenir una forma perfectament catalana, sigui un calc del mot castellà o, en tot cas, un dialectalisme que s’ha estès per la semblança amb la paraula castellana. La cansalada viada s’extreu de la zona del ventre o de la panxa del porc; per tant, pel significat no ens ha d’estranyar que s’anomeni panxeta o ventresca. Ventresca sí que és recollit en els diccionaris generals, però potser hi ha certa reticència comercial a fer-la servir, perquè en castellà aquest mot només s’usa per a parlar de la ventresca dels peixos. Pel que fa al mot rosta, sembla que es refereix més sovint a la llenca de cansalada fregida o rostida, tal com indica el mateix nom, que, segons Coromines, és un derivat del verb rostir. Rosta també es fa servir per a referir-se al pa fregit amb suc de cansalada.
 
Cansalada viada i panxeta o ventresca són les formes més usades per cansaladers, gastrònoms o empreses de venda de carn. Vegem-ne alguns exemples:
 
«Tres colomins, 125 gr. de cansalada de panxeta...» (recepta de cuina valenciana: http://www.uv.es/baldovi/cuina/casa.htm).
 
«Cansalada madurada. Com en el cas del llom, la cansalada de la panxa, curada i seca, s’obté penjant en el celler peces prèviament amanides amb sal i pebre» (http://www.catalancooking.com).
 
«La cansalada natural es troba situada sota el llom del porc, entre la pota del darrera (pernil) i la pota davantera (espatlla), presentant-se sempre amb la pell. En l’elaboració de la cansalada amb pebre s’utilitza el pebre com a assecant natural, un mètode tradicional de conservació de les peces de carn i dels embotits» (http://www.gastroteca.cat).
 
«Cansalada viada (panxeta)» (http://www.thoportem.cat/catalegcasanovas.pdf).
 
«Panxeta o cansalada viada» (http://canrac.com).
 
«Ventresca o cansalada. Les penques o “mans” de cansalada, grassa, viada, panxeta o ventresca, se salen o bé s’hi posa sal i pebre. Hi ha la del coll, a la Garrotxa considerada més gustosa. Malauradament aquests noms han estat abandonats pels de “panxeta”, “beicon” o bacó» (Jaume Fàbrega, Matar el porc: http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega).
 
«Bacó fumat» i «ventresca doble curada», curiosament són les formes escollides pels supermercats Bonpreu. En preguntar-los per què en un cas parlen de bacó i en l’altre de ventresca, des de l’empresa em responen que diferencien la ventresca del bacó pel tall en l’extracció de la peça de carn, en el cas del bacó fet més arran de les costelles, amb la qual cosa té més carn magra que no pas la ventresca, tot i que ambdós productes són extrets del mateix lloc del porc.
 
Per tant, d’acord amb el que hem dit (i amb el que diu Jaume Fàbrega), aconsellem d’usar en un llenguatge estàndard cansalada viada (sobretot quan ha estat adobada amb sal o pebre perquè es conservi durant uns mesos) o ventresca (sobretot quan és fresca). Així, podem parlar de cansalada grassa, cansalada fumada, cansalada viada, cansalada amb pebre, cansalada del coll, ventresca... Sempre sense oblidar els sinònims dialectals xulla, panxeta, rosta. En canvi, el mot bacó aconsellem de reservar-lo per a insultar aquells qui ens estrafan la genuïnitat de la llengua amb la innecessària introducció de mots i expressions manllevats.
 
 
8)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 39)
 

La plaga del mínim esforç

 

Ramon Sangles i Moles

 

Els mestres i els ensenyants estan desesperats: els alumnes no escolten, viuen dispersos i neguitosos. D’on els prové tant esverament i tanta manca de concentració? Ai las!, davant una pel·lícula de dibuixos animats bé estan quiets i atents. Indubtablement, tot prové de la plaga del mínim esforç a l’hora d’haver de fer els deures. No pot ser que els avenços ens enganduleixin i rovellin tant.

 

Tots sabem que hi ha matèries que són un os de mal rosegar, però no les podem passar per alt; hem de superar la mandra, la deixadesa, el relaxament. La vida d’una persona ha d’anar indefectiblement dirigida i lligada a compromisos, a desig de superació, a ganes de servir. Sense esforç i constància no es va enlloc. No és el mateix viure una vida assossegada, cosa bona i aconsellable, que fer el mandra, i això, no!

 

La vida és lluita i aventura, imaginació i creació. Tot ho hem d’enfocar a millorar la nostra vida i la dels altres; sempre hem d’estar desperts i oberts amb vista al progrés a fer bones obres.

 

Només amb il·lusió, imaginació i una bona coneixença de les circumstàncies que ens envolten podrem superar la monotonia per la novetat i l’encant de cada moment present.

 
 
9)
Diàlegs entorn del català científic i tècnic
  
 
La Fundació Torrens-Ibern us convida a la propera Sessió de Diàlegs

- Data i hora: dilluns 31 de gener del 2011, a les 19 h
- Lloc: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona - Passeig de Gràcia, 50, 5ª planta, Barcelona

Dins l’esquema previst per a aquestes sessions (presentació d’un o diversos temes, seguida de debat), el tema presentat serà:

UN LLIBRE D’ESTIL PER A L’ESTADÍSTICA CATALANA

A càrrec de Joan Abril, responsable de llengua i edició a l’Institut d’Estadística de Catalunya


10)
La parla de l'Urgell
 
Pere Ortís
 

La fonètica

                       
     La fonètica, és a dir, el so, l'accent donats a les lletres i paraules, és importantíssima, per tal com marca el tret més peculiar i immediatament notat d'un dialecte. Raó per la qual és fonamental i cal conèixer-la bé i practicar-la bé per a donar-hi el veritable caràcter. Per sort, és allò que s'imprimeix vitalment en la blana percepció de l'infant i hi sol restar per tota la vida si no es presenten agents funestos que la pertorbin durant la infantesa. Observeu, al voltant vostre, com els més tendres marrecs que comencen a xerrar encaixen amb meravellosa exactitud la fonètica dels de casa i dels veïns.
     La fonètica té un tractament molt tècnic, per a explicar-la amb justesa cal usar l'Alfabet Fonètic Internacional, i aquest ningú no el coneix ─llevat dels pocs que es dediquen professionalment a la llengua. Aquí, doncs, no la tractarem, ja que pretenem fer un manual afable i pràctic per a tots, sense entrar en tecnicismes que espantin o, pel cap baix, que cansin els usuaris. La nostra finalitat és que el lector s'adoni de la riquesa del nostre dialecte i que la recordi, que s'hi familiaritzi i li doni via a la pràctica de cada dia i en tots els àmbits. Que és l'única manera de salvar-lo de la mortal amenaça que pesa sobre el seu cap. La fonètica vindrà, i es mantindrà, paral×lelament amb l'ús del nostre argot.
     Amb tot, sí que vull assenyalar al lector el llibre de Josep Maria Cots i Caimons, Premi Valeri Serra i Boldú 1983-86, Apunts per a una descripció de la parla de Bellpuig, on hi ha feta una descripció de la fonètica de Bellpuig. Se cenyeix a la fonètica de la vila, és clar, però aquella és bàsicament la de l'Urgell i del Pla d'Urgell, i, per tant, vàlida; de fet, una ajuda excel×lent per a estudiar la d'ambdues comarques.
     I pel que fa a les nostres peculiaritats morfològiques i fonètiques, segur que compartides amb altres comarques de ponent, com és ara no ho tocos, no ho faços, que n'hi haigo per a tothom, etc., cal dir que amaguen un encant entre infantil i pagesívol, no corros que et fotaràs d'oros, que tan sols sap trobar aquell que ha nascut en aquest terrer i que hi està fet de la infantesa. La nostra a final de paraula femenina, pronunciada com una e oberta, saladeta, crua, és domèstica i fa una ferumeta de llar i de carrer que enamora. Poc siroll i que duro! és únic, és sensacional, no és un tast per a profans.
 

Un esbós de geografia

                
     L'Urgell i el Pla d'Urgell són dues comarques contigües, que es troben dalt de la meitat sud de Catalunya, aquella a sol ixent i l'altra a ponent. No són de les més grans; les seves dues àrees juntes no fan la de la Noguera. Les limiten aquesta comarca pel nord i el nord-oest, la Segarra pel nord i el nord-est, la Conca de Barberà pel sud-est i el sud, les Garrigues pel sud i el sud-oest, i el Segrià per ponent.
     Fan una plana esbatanada i envoltada d'horitzons lúcids quan no les soterra la boira, circumdada de serralades que no li barren la profunditat del cel, ni la del món. Aquestes serralades li fan la mercè de situar-la en una geografia concreta, alhora que li serveixen de monjoies referencials del seu lloc dintre el globus de la terra. La plana no té muntanyes perquè s'hi despleguin escenografies que treuen l'alè, com és ara les del Pirineu, però li trenquen la monotonia una colla de turons i alguna fondalada frescal que amaguen un encant secret, el qual prou que saben trobar els més sensibles a la naturalesa.
    No està en contacte amb el mar, ni la solca cap riu cabalós perquè la impregnin d'universalitat, tant com el mar i els corrents fluvials civilitzen els pobles. Però és amanyagada per la marinada, que li gemega accents d'allà dellà de les aigües, i s'amara dels efluvis del Corb, els quals l'han modelada oberta i receptiva, qualitats que darrerament han ajudat a descloure el seu talent i a universalitzar-se, arran de l'eclosió de la pràctica dels estudis, la qual ha tingut lloc especialment arran de l’eclosió de l fruita en aquestes comarques.
     Dons que han estat propiciats pel caràcter feraç de les seves terres, les quals, mitjançant la veta d'aigua ben pensada i constant del canal el canal d'Urgell han establert la sòlida base econòmica que necessita un poble per a desenvolupar-se, produir saviesa i educar els seus fills. La fruita de ponent, miraclera.
    La plana conté dues capitals, Tàrrega i Mollerussa, no prepotents, no extraordinàries, però que es desclouen a un ritme satisfactori, conscients del seu lloc entre els pobles de la moderna i dinàmica Catalunya. Encara hi poden ser afegits els nuclis considerables d'Agramunt i Bellpuig, viles històriques on també palpita la flama de la cultura, la qual, totes, tracten d'irradiar a la seva respectiva rodalia.
     A la plana existeix el neguit per millorar en tots els aspectes de la vida humana, en el món d'avui. Hi és viu el sentiment d'identitat nacional, hi ha molt jovent fidel a la terra i que sap que ha de col×laborar a forjar la plena sobirania de Catalunya. L'Urgell, als inicis del segle XXI, ha deixat certament de ser provincià i mira amb fermesa endavant, a Europa, al món,  per tal de bastir la seva universalitat sobre el puntal inamovible de la catalanitat. El nostre jovent té clar que vol una Catalunya lliure, dintre el concert dels pobles lliures d'Europa. L'Europa amb un sol Parlament, en substitució dels Estats artificials i genocides la nostra única esperança.
     Com a resum de tot això exposat fins ara, vull citar unes paraules de García Lorca, les quals adreço sobretot al nostre jovent: Les reivindicacions culturals són les úniques que salven els pobles. Ni la política, ni el terrorisme, ni la guerra: les reivindicacions culturals. L'insigne poeta andalús. Paraules per a meditar, tots plegats. Les hauríem d'escriure amb lletres de foc al frontis de tot local cultural i haurien de ser lema de totes les nostres activitats patriòtiques. La cultura catalana, que és bàsicament la llengua, ben vindicada, ben practicada, serà l'única que ens farà lliures.
 
 
 
11) 

LA NOVA LLEI

Sico Fons

    Tots ho sabíem, tots en parlàvem, però ningú en realitat s'ho havia acabat de creure. A partir del 2 de gener la nova llei entrava en vigor i tothom hauria d'assumir la situació que se'n desprenia. I malgrat tot, malgrat les xarrades, les converses i les elucubracions fetes sobre el tema, arribà el 2 de gener i tots ens vam sorprendre en veure que havia arribat el moment d'acatar la nova llei del Govern.

 Recorde al cap d'un dies, potser el 4 o el 5 de gener, que la meua parella i jo vam anar a un pub que solíem freqüentar i després de servir-nos, el mateix amo del local, les dues cerveses que acostumàvem a demanar-hi, ens vam posar a xarrar de les nostres coses en veu baixa. Ningú, pensàvem, ens escoltava. Anàvem ben errats, però.

  El mateix propietari del pub se'ns va acostar amb una lleugeresa, per a mi que el coneixia de tota la vida, insòlita i ens va dir: "Amigos, ya conoceis la nueva situación. Comportaos bien y no me veré obligado a echaros a la calle o llamar a la polícia". Nosaltres, incrèduls i una mica bocabadats, vam assentir en silenci i vam continuar bevent cervesa, tímids i temorencs.

  Recorde que de tant en tant mirava de reüll la resta dels clients que hi havia al local i  vaig creure veure en tots el mateix estupor dibuixat en llurs cares. Com podíem haver arribat a aquesta situació? Com, de colp i volta, ens havíem convertit tots, ciutadans normals i decents, en presumptes delinqüents vigilats per les forces de l'ordre? I el que era pitjor encara, vigilats pels mateixos conciutadans! Tots contra tots. Tots convertits en policies.

 Però la cosa, és clar, no havia esdevingut de colp i volta. La cosa ja venia d'antic, de feia anys, potser segles. Repressió i persecució contra les llibertats del ciutadans per part de l'Estat. Era una cosa ben coneguda de sempre.

 Però en els darrers anys la campanya informàtica –sempre interessada, sempre manipuladora– contra nosaltres s'havia incrementat fins a tornar-se virulenta. Els missatges eren ben clars i precisos. Venien sobretot dels mitjans d'informació afins a la dreta espanyola, però també, sovint, de l'esquerra (de certa esquerra moderada, vull dir): Calia reforçar la unitat d'Espanya. Calia defensar els drets democràtics de la majoria de la població. No es podia permetre que una o unes minories imposaren els seus criteris al país sencer, a la nació. Així doncs, el Govern aprovà una llei que pretenia posar ordre davant de tants desficacis i injustícies, deien. A partir del 2 de gener quedava prohibit terminantment parlar en llocs públics en català (i les seues varietats dialectals), gallec i èuscara. L'incompliment d'aquesta llei seria motiu de fortes sancions econòmiques tant als infractors com als propietaris dels locals afectats. Una bona xarxa d'inspectors se'n farien càrrec. En general tot just es permetia parlar en la nostra llengua ("autonòmica", en diuen alguns) a l'aire lliure i en terrasses d'establiments hostalers sense sostre i fitades per un màxim de dues parets. Tampoc era possible expressar-se en la llengua de Joanot Martorell als recintes dels parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància a l'aire lliure ni dins les instal·lacions clíniques, encara que estigueren també al carrer.

 El missatge que ens deixà el Govern era ben clar i contundent. En realitat aquesta no pretenia ser una llei restrictiva o prohibitiva, car el veritable motiu d'aquesta llei era o és la de preservar els drets dels no catalanoparlants, majoria de la població de l'estat en definitiva. No es pot oblidar aquest punt fonamental. El catalanisme és una malaltia, com també ho són el galleguisme o el basquisme, i per això el Govern se'n fa càrrec i a part de facilitar la creació de clubs de catalanoparlants, gallegoparlants i bascoparlants (per a parlar-hi sempre en la intimitat, és clar), va posar tots els mitjans al seu abast perquè les autoritats sanitàries ajudassen els afectats a la seua curació. No parlar en castellà dins d'Espanya, ens deia el govern de Madrid, no sols és nociu, addictiu i perjudicial per a la salut, també és molest per a la gent que rodeja el catalanoparlant (catalán de mierda, segons l'alegre i simpàtica terminologia de la parla popular de Madrid). Arribar a casa, després d'una eixida nocturna, fent pudor a català, valencià, balear, gallec, etc, o veure un deliciós plat de menjar fet malbé per una conversa no castellana a la taula del costat, són coses que ja no tornaran a succeir.

  Després de meditar en silenci sobre tot aquest assumpte, la meua parella i jo, ens vam acabar la cervesa, vam pagar i vam eixir al carrer. Necessitàvem parlar en valencià una mica. Sort que no teníem cap parc infantil proper. L'amo del pub ens va dir amb un somriure una mica forçat: "Adiós amigos. Hasta pronto". El seu accent valencià era brutal i aclaparador. Potser caldria corregir això també?

 

12)

Comunicació presencial: veu

 

Joan Tudela

 

En la comunicació presencial, la veu és el més important de tots els factors comunicatius. És més important la nostra veu que les nostres paraules. La ràdio ha esdevingut un gran mitjà de comunicació de masses basant-se en la veu (sovint acompanyada de la música). Quan sentim gravada la nostra veu, diem: aquesta no és la meva veu (i és perquè nosaltres la sentim diferent de com la senten els altres). Un cop convençuts que és la nostra veu, diem: doncs si és la meva veu, a mi no m’agrada. Aquesta reacció és ben normal, però s’ha de superar. Hem d’estimar la nostra veu personal. Si en volem treure profit i la volem millorar, el primer que hem de fer és apreciar-la. Com que la veu és tan decisiva en la comunicació presencial, tractarem un a un els diferents aspectes de la nostra veu, que és com és, però que sempre pot ser millorada, en el sentit d’adequar-la a cada situació comunicativa.

 

Del llibre Llengua i comunicació.

joantudela@periodistes.org

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com