InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 432 (dijous 27/01/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
 
3) Albert Pla Nualart - Les virtuts del sexe invisible
 
4) Rosa Calafat - Tenir bo
 
 
6) Flaixos d'actualitat
 
 
8) XIV DICTADA OCCITANA A BARCELONA
 
9) Notícies de Valencianisme.com
 
10) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
1)
 
Publicat en el diari ARA divendres 14 de gener del 2011
 
El millor moment del català?
 

Suposo que amb "en termes de llarga durada" volia dir en comparació a èpoques passades dictatorials, durant les quals no es podia publicar cap llibre en català i l'única llengua permesa als mitjans de comunicació era la castellana. Uns temps d'ignomínia durant els quals el director de La Vanguardia , aleshores Espanyola , Luis de Galinsoga, s'adreçava als lectors per recomanar-los " pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que, hablando naturalmente en el idioma nacional, ha impuesto su victoria ", i el governador civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros, feia perseguir les persones que s'expressaven públicament en català. No hi ha dubte que si comparem aquests darrers vint anys amb els anys 40 del segle XX, ens podem sentir, si no triomfants i satisfets, almenys conformats.

En efecte, en aquest sentit, la situació de la llengua catalana ha millorat. Ningú discuteix a aquestes altures, tret d'algun indocumentat, si el català és llengua o dialecte, com passava a les acaballes del XIX. Tampoc cap escriptor de prestigi, com Unamuno a la seva època, considera avui que el català és una llengua residual que cal abandonar per una de més abast, "la vella espingarda en front del modern màuser", com li agradava repetir al rector de Salamanca, amb un exemple prou bèl·lic. Ni cap filòleg de peanya, com Menéndez Pidal, proposa estudiar el català a la universitat però no a l'escola, on només cal aprendre castellà. Així ho defensava el que després seria director de la Real Academia Española des de les planes del diari El Imparcial .

A hores d'ara, ni tan sols els intel·lectuals castellans, preocupats per l'ús del castellà a Catalunya, fan referència a les qüestions abans esmentades: llengua/dialecte, llengua residual/llengua majoritària, llengua objecte d'estudi universitari/escolar; expressen només la seva por que el castellà sigui menyspreat o fins i tot perseguit a Catalunya. Si ens visitessin més sovint, podrien adonar-se que la temença és debades. No hi ha cap català que no entengui el castellà, cosa que no succeeix a l'inrevés. La llengua en perill a Catalunya no és la castellana, sinó la catalana, i si no es prioritza, pot desaparèixer. Els sociolingüistes asseguren que no hi ha res de natural o de necessari en l'ús, la difusió, la vida o la mort de les llengües, sinó que depèn de les decisions humanes. Al meu entendre, la desaparició del català no sols seria una pèrdua tràgica per a Catalunya, sinó també per a Espanya i Europa. Cal recordar que la primera vegada que la filosofia va parlar en una llengua vernacla europea fou en el català de Ramon Llull i que és més ric un estat que té quatre llengües que un que en té només una, per més majoritària, estesa i prestigiosa que sigui.

Mascarell recordava a l'entrevista que l'escolarització en català, per una banda, i la TV en català, per una altra, han aconseguit que la majoria de persones que viuen i treballen a Catalunya entenguin el català i tinguin competències lingüístiques suficients per usar-lo. Però això no vol dir que l'emprin en la seva vida quotidiana. A la Universitat Autònoma de Barcelona, on ensenyo des de fa molts anys, he observat amb recança i un cert estupor que ara que es fan les classes en català, la llengua emprada fora de les aules pels estudiants és majoritàriament el castellà, cosa que no succeïa a finals dels 70 i començament dels 80. El mateix passa al carrer, pel que fa a Barcelona. Encara que no hem arribat al cas de València capital, on el castellà és la llengua quasi absoluta de comunicació, a Barcelona el que més se sent és el castellà, seguit, en algunes zones, de l'àrab.

Em consta que els llibres més prestats a les biblioteques són en castellà i que entre una traducció al castellà i una al català d'un mateix autor, l'escollida per la majoria és la castellana. Un informe encarregat per l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i el Gremi d'Editors, Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya , del 2009, assenya que el castellà és la llengua habitual de lectura d'un 73,1% de la població i el català només d'un 22,2%, tot i que un 91,8% té competència lingüística per llegir en català.

I és aleshores quan poso interrogants a l'afirmació de Mascarell: viu el millor moment de la seva història, el català? I de quin català parlem? D'una llengua plana, minsa, encongida i humiliada sovint no pels enemics de fora sinó pels amics de dins? De vegades els mateixos polítics que diuen defensar-la, empren una llengua farcida de castellanismes i anglicismes. Fa uns dies, en una conversa privada un abrandat nacionalista amb càrrec polític d'estrena va deixar anar amb un optimisme de molt mèrit aquest cop de puny: "Ara lo que hem de fer, pues , és treballar full time pel país". Com que el vaig mirar amb ulls de sorpresa, va puntualitzar: "T'ho dic de vritat ".

 
2)
 
Pep Guardiola, no en tinc cap dubte, ha fet moltes aportacions per a la felicitat de tots nosaltres aquests darrers anys. Però a mi em mereix un especial respecte la de l'altre dia, quan se'n va anar a Zuric a l'entrega de la Pilota d'Or i va parlar en català. Suposo que ell ho va considerar normal, perquè és l'idioma del seu país i és l'idioma amb el qual la majoria de nosaltres ens expressem habitualment. Però alguna cosa falla –i tots sabem què és– quan un fet tan normal com aquest, parlar l'idioma del teu país, es mereix que fins i tot el president Artur Mas el truqui per agrair-li el gest. Som un país, tenim una llengua pròpia, però, paradoxalment, quan sortim a fora ens n'hem d'amagar. Si no és pas, és clar, que ets Pep Guardiola i t'ho pots permetre. Anem acomplexats pel món però anem acomplexats també a casa nostra. Ho penso cada cop que veig qualsevol polític fent l'habitual roda de premsa i veient que, quan s'acaba, ho ha de repetir tot altra vegada per a les ràdios i teles en castellà. S'imaginen que a ZP al final d'una roda de premsa li preguntessin si ho pot repetir en català? Exagero i no és exactament el mateix, però això és el que fa cada dia de cada dia la nostra classe política. Explica el que vol i un cop ha acabat ho torna a repetir per a ràdios i teles espanyoles. Com si no s'haguessin inventat els subtítols! Anys enrere ho havia vist fer (això de negar-se a repetir en castellà el que acabava de dir en català) en ocasions molt excepcionals al president Pujol. Però jo no deixo de preguntar-me què passaria si un dia tota la nostra classe política catalana es posés d'acord a fer el mateix amb tota normalitat.
 
 
3)
 
Publicat en el diari ARA dilluns 10 de gener del 2011
 

El vesper del llenguatge sexista té en l'anomenat masculí genèric un dels ulls de poll més sensibles. A alguns lectors els sobta que escriguem la metge i la jutge però, en canvi, l'alcaldessa . És el mateix criteri que aplica TV3. Qui vol metgessa i jutgessa diu que -essa visibilitza la dona. Però jo no tinc gaire clar que sigui sempre una visibilitat desitjada.

Conec algunes poetes que per res del món voldrien ser poetesses, un mot tenyit d'un romanticisme tronat i carrincló .

Contra -essa hi juguen tres factors: que també vol dir dona de , que té una essa sorda que ens surt sonora i que és un sufix molt poc discret. Moltes professionals volen ser valorades al marge del seu sexe. El discret -a de la o una ja diu que són dones sense aturar-s'hi, sense fer-ne bandera.

En -essa hi ha un deix aristocràtic ( duquessa, baronessa, comtessa ) que potser escau al poder (alcaldessa) però fa més aviat nosa a qui s'ha d'arremangar per curar o impartir justícia.

Algunes professions acaben en -a i cap home reclama ser poete, artiste o palete. I és que, en algun cas, es fa més per la igualtat de gènere invisibilitzant-lo que subratllant-lo.

Que el metge o la jutge és un home o una dona ja ho expressa el català de moltes maneres: en una llengua romànica la marca de gènere és redundant.

Fer-la més visible pot acabar creant el dubte que ser home o dona, a l'hora de fer bé la feina, sigui irrellevant.

 
4)
 
Publicat en indirecte.cat dilluns 17 de gener del 2011

Rosa Calafat

Sembla que tenir bo cada dia és més complicat, almenys en català. De tota la vida l'explicació havia estat evident: quan algú hi sortia guanyant sense motiu lògic, tothom quedava conhortat per saviesa popular. La locució hi donava l'explicació més òbvia: 'El meu pare té bo amb l'alcalde' i no en parlem pus.

Els que som de poble ho sabem prou atès que les mides de la col·lectivitat permet posar nom i llinatges al fet de tenir bo. Se m'acut pel cap baix un llinatge que de totes, totes va tenir bo a l'hora de triar la ubicació familiar en el nou cementeri municipal.

La llengua és un codi privat en tant que regeix unes pautes culturals: la llengua té història. Els mots són empremtes de comportament col·lectiu i de saviesa heretada. Tal com diu la parèmia, 'el dimoni sap més per vell que per dimoni', la transcendència dels mots es mesura per la seva vellesa -llegiu-hi història social- més que pel fet de ser mots.

Potser aquesta teoria no fa modern però és una de les raons en què es fonamenta la necessitat de preservar les llengües que els humans amb atzar i esforç hem produït al llarg de la nostra existència a la Terra. És la llengua del territori que ens dóna els consells útils i necessaris per interpretar el món més immediat. En català ja ho sabem: en haver-hi una desavinença hi ha dues possibilitats per cloure l'assumpte. Ho podem fer amb un 'no en parlem pus', la qual cosa pot voler dir que s'ha arribat a un acord més o menys efectiu; i amb un 'tal diu farà un any' on la desavinença amenaça de ser de per vida. Aquesta segona opció manifesta la impossibilitat de resoldre el conflicte, i per tant el deixa resolt.

Parlam d'expressions psicolingüístiques extremadament útils i necessàries per entendre el comportament de la col·lectivitat que ens envolta. L'expressió 'tenir bo' és més que un mot gran és vell com el dimoni i està capacitat per descodificar comportaments socials. Quan vaig llegir el desembre proppassat que el Tribunal Constitucional espanyol donava la raó a un parell -en sentit mallorquí del terme- de pares que denunciaven que els seus fills no podien fer classes en espanyol a Catalunya, i que el Tribunal Suprem espanyol havia emès tres sentències en què obligava la Generalitat de Catalunya a fer servir l'espanyol com a llengua vehicular a les escoles; només em va caldre recórrer a l'esmentada locució per comprendre-ho tot. Aquells pares havien tingut bo amb la cort, això és 'tenir amistat i influència entre gent revestida d'autoritat' (DCVB).

El monolingüisme espanyol té bo, la qual cosa evidentment pesa més que el lògic i democràtic i universal dret de la col·lectivitat catalana a exercir la diversitat lingüística tot fent ús del català, llengua territorial i pròpia; i símbol per a la preservació de la diversitat al món.

Els pares que proclamen el dret individual d'uns fillets per sobre del dret a la diversitat lingüística, ho fan contra tota lògica col·lectiva per als catalans; però ho fan perquè tenen bo. Quan algú té bo pot prescindir d'empegueir-se fins i tot en cas de fer greus errors històrics com per exemple dir sense quedar més vermell que una tomàtiga de ramellet aquella frase de Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sinó de encuentro...

Queda ben clar que nosaltres els catalans no tenim bo amb la cort, potser és per això que tampoc tenim bo als mitjans de comunicació? Per què els llibres d'estil de mitjans de prestigi reconegut recullen en qualitat de 'paraules específiques del llenguatge col·loquial, admeses en espais informals, habituals sobretot en diàlegs o declaracions', el mot opac 'enxufe' i no recullen el mot carregat de significat cultural i idiomàtic 'tenir bo'?

Que no tinguem bo amb la cort ara com ara no té nom, però direm que té explicació històrica des d'aquells decrets de Nova Planta. Que no tinguem bo als nostres mitjans de comunicació, això no té consol.
 
5)
 
 
 
 
6)
 
Flaixos d'actualitat
 

Butlletí de la Secretaria de Política Lingüística

Número 65, 17 de gener del 2011

 
 
7)
 
Publicat en el diari digital L'INFORMATIU dilluns 24 de gener del 2011
 
 
L'entitat cívica adverteix que criticar la inversió en intèrprets implicaria el “silenci institucional” de moltes llengües en el món, com ara el castellà.
 
Escola Valenciana, entitat cívica dedicada a la promoció de l'ús educatiu i social del valencià, ha emés un comunicat enel qual s'ha mostrat convençuda que els diputats del PP acabaran oposant-se a les directrius de Mariano Rajoy de prohibir-los l'ús del valencià al Senat. El gerent de l'entitat, Àngel Martí, s'ha mostrat disposat a encetar un ronda de contactes amb els diputats valencians amb l'objecte de conscienciar-los de la importància d'usar el valencià perquè acceptar pressions en contra del valencià representa una actitud “antivalenciana”.
 
L'entitat cívica ha apostat per un missatge en positiu que no pretén posicionar-se en contra de cap formació política perquè “el valencià no té color polític” i que no creu que siga objectiu de cap diputat valencià “d'ocultar la llengua en què parlen a casa”. Martí ha afegit: “Jo no acceptaria que algú, encara que fóra del meu partit, em prohibira usar la llengua que els meus pares m'han ensenyat”.
 
En este sentit, Escola Valenciana ha recordat que no es pot mantenir un discurs a Europa (en relació a l'exigència espanyola a igualar jurídicament el castellà al francés, anglés i alemany) i altre dins de les pròpies fronteres. “No hem vist que ningú es queixe en este cas del cost dels intèrprets, molt superior al cas del Senat”, ha afirmat Àngel Martí.
 
Així mateix, Escola Valenciana ha reivindicat que en breu es permeta parlar valencià al Congrés dels diputats.
 
"Valencianisme hipòcrita"

Qui sí criticava obertament els senadors del PP i, per extensió, a tot el partit, era el secretari general del partit Units per València (UNITS), Carles Chovi que ha manifestat que “el Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha demostrat novament que el valencianisme que pregona és un valencianisme hipòcrita que no va més enllà d'enrotllar-se en la Senyera (que és la bandera de tots els valencians i no la tenen en propietat) i gastar el nom de la llengua valenciana perquè després s'obliden d'usar-la.”
 
Chovi ha manifestat que el servei que es fa al Senat “no és una despesa, és una inversió que ajuda al prestigi de les llengües de l'estat diferents del castellà. Encara que els populars  ho consideren una despesa innecesaria, és una realitat a la que han renunciat excusant-se en els diners que suposa mentre que es dediquen a muntar convencions del seu partit a major glòria dels seus líders del passat sense reparar de nou en la seua falsa austeritat.”
 
Per últim, va assenyalar que “la demostració més clara d'esta hipocresia és que el PPCV posà el crit en el cel perquè no es reconeixia el valencià en la cambra baixa, però una vegada acosenguit que aparega de nom, renuncien a l'ús del valencià perquè realment no els importa que l'idioma valencià siga una llengua vehicular o  prestigiada, sinó simplement per a ells és un instrument  polític.”
 
8)
 
XIV DICTADA OCCITANA A BARCELONA
 
Dissabte 29 de gener 2011
 
CATALANS E OCCITANS TRABALHAM AMASSA PER LAS NÒSTRAS LENGAS!
 
Aquest any la Dictada Occitana arriba a la seva XIV edició. Com cada any, serà simultània des de Castras, juntament amb altres 45 localitats. A continuació hi haurà una vetllada musical amb el cantant occità Joanda.
 
Tots els participants rebran premis i diplomes. Tothom que ho desitgi també podrà assistir-hi com a públic.
 
Les inscripcions per participar a la dictada o bé per assistir a presenciar l'acte s'han de fer per endavant.
 
Hora: 14h30
 
Lloc: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Sala d'Actes.
 
Rambla Santa Mònica, 8. Barcelona (Metro Drassanes).
 
Més informació i inscripcions:
CERCLE D'AGERMANAMENT OCCITANO-CATALÀ (CAOC)
Hotel Entitats. Providència, 42. 08024 BARCELONA
Tel : 93 284 36 34 e-mail: caoc@caoc.cat // web: www.caoc.cat
 
 
L'OCCITÀ és llengua oficial a Catalunya segons l'article 6.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006.
 
 
8)

RECULL DE NOTÍCIES DE VALENCIANISME.COM

 

SETMANA DEL 17 AL 23 DE GENER DEL 2011

 
 

  

Vicent Moreno (FEV): "Si volem que el valencià continue viu, cal despolititzar-lo"  

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2804&Itemid=1

 

 

El valencià entra al Senat 30 anys després     

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2805&Itemid=1

 

 

El valencià en el Senat, discutit    

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2810&Itemid=1

 

 

El Senat plural d'un estat plural   

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2812&Itemid=1

 

 

UNITS critica la renúncia del PP al valencià en el Senat    

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2815&Itemid=1

 

 

Escola Valenciana insta els senadors valencians a "no amagar la llengua"   

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2816&Itemid=1

 

 

Bromera celebra el seu 25é aniversari amb la reedició de la seua primera novel·la   

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2817&Itemid=1

 

 
9)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - aplegar a vènit
 
2) Document sonor amb la veu de Josep Pla
 
3) Gabriel Bibiloni - El cotillot
 
4) Antoni Llull Martí - Mandarins i mandarines
 
5) Màrius Serra - Oscitant?
 
6) Eugeni S. Reig - cansalada entrevirada
 
7) David Casellas i Gispert - Cansalada viada o ventresca
 
8) Ramon Sangles i Moles - La plaga del mínim esforç
 
9) Diàlegs entorn del català científic i tècnic
 
10) Pere Ortís - La parla de l'Urgell (La fonètica i Un esbós de geografia)
 
11) Sico Fons - LA NOVA LLEI
 
12) Joan Tudela - Comunicació presencial: veu
 
 
Si voleu continuar rebent enguany InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
Oportunament se us indicarà el procediment per a abonar els 25 euros que val fer-se'n soci durant l'any 2011.
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com