InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 399 (dimecres 01/12/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Eugeni S. Reig - Els mesos de l’ any
 
 
 
4) Joan Abril Español - Què passa amb el català?
 
 
 
 
 
1)
 
Publicat en EL PUNT dilluns 15 de novembre del 2010

Els mesos de l’ any

 

 Eugeni S. Reig

 

El calendari romà era, inicialment, lunar. L’any tenia 304 dies i deu mesos que s’anomenaven Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quinctilis, Sextilis, September, October, Nouember, December. El primer dia de l’any era l’u de març. Posteriorment s’hi varen afegir, a continuació de December, dos mesos més, Januarius i Februarius. Amb aquest canvi l’any va passar a tindre 12 mesos i 354 dies. El 153 a.C. es va decidir que l’any començara l’u de gener en lloc de l’u de març. El calendari continuava sent lunar i bastant inexacte i calia intercalar alguns dies –onze o dotze– per a fer que fóra coherent amb el ritme de la natura. Aquests dies, que no pertanyien a cap mes, s’afegien a continuació del 23 de febrer, quan acabava la Terminàlia, festival en honor del déu Terminus, deïtat tutelar de les fronteres. Juli Cèsar (100-44 a.C.), tribú, summe pontífex, censor, dictador vitalici i imperator, va introduir el calendari solar de 365 dies per tal de substituir l'any lunar. L'any 44 a.C., en què Juli Cèsar va ser assassinat,  el mes Quinctilis es va anomenar, en honor seu i a proposta del cònsol Marc Antoni, Julius, ja que era el mes del seu naixement. En temps d'Octavi Cèsar August (62 a.C.-14 d.C.), nebot i fill adoptiu de Juli Cèsar, el mes Sextilis, per un senatusconsultum del 23 a.C., va ser anomenat Augustus en honor de l’emperador.

Els noms dels mesos de l’any en valencià són: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. Estudiem-los per separat.

Gener

El nom del primer mes de l’any deriva del llatí vulgar jenuariu(m) i aquest del llatí clàssic ianuariu(m), que significa 'que pertany a Janus', ja que el mes estava consagrat a aquest déu romà de dues cares, custodi de les portes i claus del cel i de la terra. Regia el pas dels dies i de les nits i, per això, també dels mesos. La forma del llatí vulgar jenuariu(m) és analògica amb februariu(m).

La variant formal giner, àmpliament usada des d’antic, és conseqüència del fenomen de tancament de la e en algunes paraules començades per gen-, molt corrent en valencià. Així paraules com ara gener, genoll, general, genet, geneta o genovés poden tindre, en determinats llocs, la pronúncia popular ‘giner’, ‘ginoll’, ‘gineral’, ‘ginet’, ‘gineta’ o ‘ginovés’. Aquest tancament de la e en i no és universal i fluctua molt, ja que en alguns llocs es produïx i en altres no, en alguns llocs es tanca la e de determinades paraules però no la d’altres i, fins i tot, hi han llocs a on coexistixen formes amb e i formes amb i. També hi han determinades paraules començades per gen- en les qual no es produïx mai enlloc el tancament en i, com ara gendre, generós, generositat, geniva, gent, gentada, genteta, gentola o gentil. Com que la cosa és molt complexa, la millor solució és no consagrar com a forma culta cap de les variants populars començades per gin-, malgrat que siguen molt antigues i tinguen tradició literària. Així, doncs, escriurem sempre gener, mai giner.

Febrer

El nom del segon mes de l’any deriva del llatí februariu(m), derivat de februus, que significa 'que purifica'. La februa era una festa de purificació i expiació que els romans celebraven el mes de febrer. Februa era una epítet de Juno, com a deessa de la purificació. El mateìx qualificatiu (frebruus ) es donava a Plutó, déu de l'Avern. 

Març

El nom del tercer mes de l’any ve del llatí martiu(m), vocable que deriva de Mars, Martis, déu de la guerra, a qui era consagrat. Segons Ovidi, Ròmul, el mític fundador de la ciutat de Roma, fill del déu Mart i germà bessó de Remus, va ser qui va dedicar aquest mes a son pare. Els romans eren un poble bel·licós i varen dedicar el primer mes de l’any –que després va passar a ser el tercer– al déu de la guerra.

Abril

El nom del quart mes de l’any deriva del llatí aprile(m). L'ètim és incert. Segons alguns autors llatins (per exemple, Varró i Macrobi), aquest mot deriva del verb aperio, aperire (=obrir) i expressa la idea que la natura s’obri, que les flors esclaten, és a dir, que comença la primavera. Molts autors moderns suposen que deriva de l'etrusc *Apru (= Afrodita) deessa de l'amor i de la bellesa.

Maig

El nom del quint mes de l’any deriva del llatí maju(m) perquè estava dedicat a la deessa Maia, protectora del creixement dels fruits i mare de Mercuri, el missatger dels déus. A Roma també l'anomenaven Majesta i sovint la identificaven amb la Bona Dea, divinitat de la terra objecte d'un culte misteriós celebrat només per dones en una cova de Roma. Es creia que la  Bona Dea protegia la fecunditat dels camps, la gestació i la salut.

Juny

El nom del sext mes de l’any deriva del llatí juniu(m) perquè, probablement, estava dedicat a Juno,  reina dels déus que, amb Júpiter, el seu espòs, i Minerva, integrava la tríada capitolina. Era protectora  de la dona, de la vida conjugal i dels parts. Tenia l'epítet de Lucina (derivat de lux lucis, 'llum') perquè ajudava a vindre a la llum feliçment.

Juliol

El nom del sèptim mes de l’any deriva del llatí iulius, nom posat en memòria de Juli Cèsar, tribú, pontifex maximus, censor, dictador vitalici i imperator, autor del calendari julià, anterior al calendari gregorià que usem actualment.

Són molt corrents les pronúncies populars 'juriol', 'joliol' i 'joriol' que no s’han d’usar mai en la llengua culta, ni oral ni escrita.

Agost

El nom de l’octau mes de l’any deriva del llatí vulgar agustu(m) i aquest del llatí clàssic augustus, nom posat en memòria de l’emperador romà Octavi Cèsar August.

Setembre

El nom del nové mes de l’any deriva del llatí septembre(m), perquè era, antigament, el seté. A proposta de l’emperador Calígula se li va canviar el nom pel de Germanicus, que era el nom autèntic d’aquest emperador. El canvi es va mantindre durant algun temps, però molt poc.

Octubre

El nom del desé mes de l’any deriva del llatí vulgar octobre(m), perquè aquest més era, antigament, el que feia huit. Es va intentar canviar el nom d’aquest mes pel de l’emperador Dioclecià, però el canvi no va quallar.

Novembre

El nom de l'onzé mes de l’any deriva del llatí novembre(m), perquè era, antigament, el que feia nou.

Desembre

El nom del dotzé mes de l’any deriva del llatí decembre(m), perquè era, antigament, el desé.

 

NOTA.- Done les gràcies als membres de la llista Migjorn per la seua ajuda i, de manera molt especial, a Jordi Minguell i Roselló, a Joan Olivares Alfonso i a Ramon Torrents Rappard.

 

 2)

 
Publicat en la web de la Generalitat de Catalunya dimecres 10 de novembre del 2010
 

Aquest és el cinquè volum de la col·lecció "Viure a Catalunya. Aprenem català des de..."
 
El secretari de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència, Bernat Joan, i el secretari per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Oriol Amorós, han presentat aquest migdia la publicació "Aprenem català des de l'urdú". Aquest és el cinquè volum de la col·lecció "Viure a Catalunya. Aprenem català des de..." que inclou versions en xinès, àrab, romanès i amazic.

Aquesta col·lecció té per objectiu proporcionar un primer contacte amb la llengua catalana a persones d'origen estranger i s'emmarca dins les mesures incloses en el Pacte Nacional per a la Immigració i en el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012, que aposten per fer del català la llengua comuna i de cohesió social del país. També està vinculada a la formació lingüística que preveu la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada el passat mes d'abril.
S'han editat 5000 exemplars d'aquest material que va adreçat a aquelles persones empadronades a Catalunya que tenen l'urdú com a llengua d'origen i es distribuirà entre les entitats i els agents que tenen relació habitual amb aquest col·lectiu de parlants. També es distribuirà a través de les oficines del Consorci per a la Normalització Lingüística, biblioteques públiques o centres escolars. També es podran adquirir a les llibreries de la Generalitat.

La guia porta un CD-àudio amb l'enregistrament dels continguts i dels diàlegs que apareixen transcrits al llibre. Es tracta d'un metodologia d'aprenentatge basada en la repetició i en la possibilitat d'escoltar converses traduïdes del català a l'urdú de manera que es facilita l'autoaprenentatge.

La publicació està disponible en format pdf i en format àudio al web Llengua catalana www.gencat.cat/llengua/viure/urdu. En aquest mateix espai s'hi poden trobar els altres quatre números de la col·lecció.

La publicació està dividida en tres apartats:
1) Informació bàsica: inclou una visió general sobre la llengua i altres aspectes de la societat catalana, vista des de la llengua urdú.
2) Català, llengua d'acollida: inclou deu lliçons sobre les persones, els llocs, la casa, l'entorn les hores, els dies, la feina, el mercat, les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure. Amb breus diàlegs i vocabulari.
3) Comencem a parlar: es tracta d'un aprofundiment en els àmbits temàtics anteriors però amb els diàlegs més extensos.

L'urdú
L'urdú és una llengua de la família indoeuropea que es parla al Pakistan on té l'estatus de llengua nacional de l'Estat; a alguns dels vint-i-vuit estats que formen la República de la Índia, on té diferents tipus de reconeixement legal, i a les Illes Fiji, on és llengua cooficial.

A Catalunya el col·lectiu majoritari de parlants d'urdú prové del Pakistan. Segons dades de la Secretaria per a la Immigració a Catalunya hi ha actualment empadronades 41.092 persones d'origen pakistanès, xifra que situa els pakistanesos com la vuitena població més nombrosa del conjunt d'estrangers empadronats a Catalunya, amb un 3,3% del global.
 
 
3)
 
Publicat a

El català, perseguit al segle XV

Silvestre Vilaplana novel·la a ‘L'estany de foc' com la Inquisició va destruir les còpies de la primera Bíblia valenciana

La primera Bíblia en llengua catalana es va editar a València l'any 1478, i se'n van distribuir 600 còpies. Era la tercera traducció que es feia dels textos sagrats del cristianisme en una llengua moderna després de l'italià i l'alemany. Tres anys més tard, però, el poder de la Inquisició es trasllada a Castella, que troba aberrant la iniciativa perquè considerava que la Bíblia només es podia concebre en llatí, grec o hebreu –“la Paraula de Déu és sagrada i una traducció donava peu a manipulacions”, diu l'autor–. En l'intent de mantenir el control sobre les escriptures, la Inquisició envia a València el canonge de Burgos Juan de Monasterio, el protagonista malvat que exemplifica l'acció repressiva del sant ofici, que perseguirà els llibres fins a cremar-los tots. A la foguera, a més dels papers, també hi va anar a parar tot aquell que posseïa la versió valenciana, que era acusat d'heretge.

Silvestre Vilaplana (Alcoi, 1969) recupera aquests fets reals a L'estany de foc (Bromera), un thriller medieval que retrata la societat del segle XV a partir de la lluita entre els que volen eliminar aquest llibre i els que el volen preservar. “Va ser la primera repressió lingüística de la llengua catalana”, afirma l'escriptor. De fet, la Bíblia valenciana es va publicar amb la corresponent autorització eclesial, i entre els principals defensors hi havia els conversos jueus, molt interessats que els primers llibres bíblics, que conformen la Torà, fossin accessibles en la llengua vulgar, la que parlava el poble. “La traducció de la Bíblia, de fet, demostra que al segle XV ja teníem una llengua ben desenvolupada literàriament”, subratlla Vilaplana, que afegeix: “Tenim poca memòria del nostre passat i jo vull reivindicar personalment un cert orgull de la nostra llengua i la nostra història”.

Se'n conserva un full

Totes les bíblies valencianes es van acabar destruint i tan sols se'n va salvar una plana d'un exemplar. L'original es conserva actualment a la Hispanic Society de Nova York: és un full del llibre de l'Apocalipsi, en què s'esmenta el pitjor racó de l'infern: l'estany de foc.

Vilaplana assegura que a la novel·la hi ha molt poca ficció. Els fets documentats li van semblar més que suficients per forjar una trama que incorpora les disputes de poder de la noblesa, els conflictes territorials del regne, les relacions entre les diferents confessions religioses o els brots periòdics de pesta, que eren comuns a tot Europa. El traductor Daniel Vives és un personatge real; també ho són els inquisidors, així com els mètodes que utilitzaven. L'autor assegura que fins i tot ha “suavitzat” alguns episodis documentats que de tan violents podien semblar poc creïbles.

Joanot Martorell, de luxe

D'altra banda, el mateix autor signa la biografia de Joanot Martorell Un cavaller sense fronteres, un volum il·lustrat de gran format que l'editorial Bromera publicarà a principi de desembre. Vilaplana, que ja havia tractat el personatge en clau de novel·la a Les cendres del cavaller (premi de novel·la Ciutat d'Alzira i premi Crítica Serra d'Or), presenta aquí en clau divulgativa l'autor de Tirant lo Blanc en el 600 aniversari del seu naixement. Vilaplana ha publicat també L'anell del pescador, situada en l'època medieval que tant l'apassiona. És autor de llibres juvenils com Els dimonis de Pandora o La frontera negra. Amb L'estany de foc ha guanyat el premi Blai Bellver-Ciutat de Xàtiva 2009.

 
4)

Què passa amb el català?

Joan Abril Español

La llengua serveix per comunicar-nos, amb convivència pacífica, sense estridències socials, ja sigui per expressar sentiments, coneixements tècnics, bellesa; ras i curt: la llengua ens hauria de servir per humanitzar la societat i no pas per fer-la mesella, o com a excusa per fomentar conflictes rudement partidistes.
 
Avui 20 de novembre del 2010, a Vilassar de Dalt es fa un debat sobre el català des de diversos punts de vista: legals, socials, institucionals i lingüístics. Sobren raons per creure que la llengua, ara com ara, no pot avançar només amb accions de govern. Tan sols un exemple: el dia 3 de juliol del 2009 trenta membres del Consell Social de la Llengua Catalana van adreçar una demanda oficial al president del Consell, el Sr. Montilla, davant la qual no hi ha hagut cap resposta oficial. La demanda: debatre la situació i el futur del català a partir d'un annex, que diu “sembla que la normalització del català no pugui avançar més perquè ha topat amb un sostre polític: nosaltres pensem que els esforços continuats del Govern de Catalunya per la normalització del català no són prou eficaços perquè no qüestionen d'una manera prou enèrgica la subordinació de Catalunya, i del seu idioma, dins el Regne d'Espanya [...] La llengua catalana només serà normal a Catalunya si els seus Parlament i Govern són políticament sobirans en tots els àmbits i no sotmesos, en les seves decisions polítiques, a cap altre poder legislatiu o executiu que el poble de Catalunya no hagi acceptat lliurement”. La llengua, doncs, també necessita accions populars, de la societat civil, com ara les que s'han organitzat a través del Dret a Decidir, les consultes populars que s'han estès arreu del país.
 
La sentència del Constitucional, promoguda pel Partit Popular, ha obert la porta per recórrer contra qualsevol reglament o decret que insinuï tímidament l'ús preferent del català. El trilingüisme a Catalunya, si comptem l'aranès, s'ha de contemplar des d'una mirada surrealista si hem de fer cas de la sentència del Constitucional, segons la qual saber català en el seu territori no és un deure per a la ciutadania, sinó tan sols un dret.
 
Aquesta condició legal fa anys i panys que es pot veure reflectida en la qualitat de la llengua. ¿Com es parla el català? En el pla fonètic, ensordim els homes i les dones, menxem com si manxéssim, entrem en un despatx obert com si fos un despatx tancat. En el pla sintàctic, el cel se'ns cau al damunt en lloc que ens hi caigui només, tenim que pagar com a ciutadans de segona en lloc d'haver de pagar i prou, obrim a les vuit i mitja en lloc de fer-ho a dos quarts de nou, donem petons en lloc de fer-ne, estem al menjador en lloc de ser-hi, ens donen ganes de protestar en lloc que ens en vinguin ganes. En el pla fraseològic o del lèxic, hasta inclús tenim dret a parlar en català en lloc fins i tot hi tenim dret; des de luego, la sentència ens ha encongit en lloc de no cal dir que la sentència ens ha encongit, tenim la llengua suelta en lloc de tenir-la llarga o ens n'anem pitant en lloc d'anar-nos-en volant...
 
Sumar esforços
 
El debat és a Vilassar de Dalt, un poble petit demogràficament, i un gran poble en iniciatives culturals, que acull no tan sols els mateixos vilatans, sinó tota la ciutadania d'aquest gran país que és Catalunya, perquè aquestes reflexions sobre la llengua sempre volen sumar esforços, que ja han liderat milers d'entitats per dignificar la llengua i mai per fer-la servir com a instrument de divisió o de partidismes mal entesos.
 
Fa trenta-cinc anys que va morir el gran dictador, i en fa trenta-un que tenim un autogovern, però les quotes de normalitat lingüística i cultural només es podran aconseguir amb un govern plenament lliure dels embats d'una Espanya que ens vol només folklòrica, és a dir morta. I davant d'aquestes pretensions finals de l'Estat, volem un país que visqui lliure i amb plena sobirania. Altrament, no serem.
 
5)
 
Publicat a tribuna.cat divendres 19 de novembre del 2010
 
 
La joguina en català representa només el 6% de l’oferta total que es pot trobar a les botigues catalanes. Els membres de la Plataforma per la Llengua, conscients de la baixa presència del català a les joguines que es comercialitzen al país –ara fa un any només es trobaven 560 joguines en la llengua pròpia als establiments del Principat- han engegat aquesta setmana la campanya per a la Festa per al Joc i la Joguina en català.

La campanya d’enguany, En català, jugues?, suposa la setena edició d'aquesta festa en favor de la promoció i la normalització de la llengua pròpia a l’àmbit de les joguines i el seu consum, i pretén un objectiu per partida doble. Per una banda, conscienciar les empreses de la importància de tenir en compte la nostra llengua a l'hora de comercialitzar els seus productes, i de l’altra demanar a les administracions una legislació especial pel que fa a la llengua de jocs, joguines, vídeos, videojocs i altres materials dirigits als nens i joves.

La festa d’enguany, organitzada per la plataforma amb la col·laboració de Consum Català, es durà a terme aquest proper 27 de novembre al passeig de Sant Joan amb Provença (Barcelona) entre les 11 i les 18 hores. Hi haurà jocs, xanques, tallers, una fada del bosc, tallers, contes, grups d'animació i un castell inflable.
 
6)
 
Publicat a tribuna.cat divendres 19 de novembre del 2010
 
 
Estrenada a les sales del país com una de les millors novetats del cinema català, Pa Negre, d’Agustí Villaronga, va trencar tots els motlles durant la primera setmana de la seva estrena. La sorprenent capacitat de mobilització de públic del film produït per Issona Passola durant els set primers dies d’estrena -28.000 espectadors des que va apareixer a les sales de cinema- va permetre col·locar Pa Negre entre les 10 pel·lícules més vistes.

Ara, quan fa ja un mes de la seva estrena, el film protagonitzat pel jove Andreu i situat a l’època de la postguerra ha aconseguit més de 700.000 euros de recaptació de taquilla, una xifra corroborada per l’Institut Català d'Indústries Culturals (ICIC) i que no és habitual entre les pel·lícules produïdes a Catalunya. Pa Negre, que està gaudint d’un sorprenent efecte boca-orella entre el públic, està confirmant la seva tendència a convertir-se en una de les pel·lícules més rendibles del cinema català.

El film de Villaronga és una curosa adaptació de l’obra d’Emili Teixidor que duu el mateix nom i explica el triomf del mal sobre la bondat i la innocència a través del relat tràgic de l’Andreu, un noi que haurà de sobreviure en un món d’adults que encara desconeix.
 
7)

Cine només en català

L'Inquiet, l'únic festival d'aquestes característiques que es fa en tot el nostre àmbit lingüístic, arriba a la sisena edició sense rebre cap ajut del govern de Camps

La sisena edició del Festival Internacional de Cinema en Valencià Inquiet, l'únic d'aquestes característiques de tot l'àmbit lingüístic, ja ha començat a rodar-se malgrat l'escàs interès del govern presidit per Francisco Camps. Una part important del pressupost de l'Inquiet, xifrat en 60.000 euros pels seus promotors, ha desaparegut de la present edició, que es va inaugurar el passat dimecres 17 de novembre.

Són els 12.000 euros que fins aquest any aportava la direcció general de Promoció i Ús del Valencià de la conselleria d'Educació i que han decidit suprimir “per raons econòmiques”, explica el regidor de Cultura de Picassent, Artur Hernández. “Han retallat un 20% dels seus comptes, un 5% del qual es destinava a l'Inquiet”, afirma Hernández, que no entén com es pot retirar aquesta ajuda a l'únic certamen que contribueix a promoure i consolidar el sector audiovisual en català. “L'Inquiet contribueix que el que és local es convertisca una cosa global, ajuda a normalitzar i a normativitzar la llengua”, indica Josep Lluís Domènech, membre de l'Acadèmia de la Llengua, entitat que sí que hi col·labora.

Ampliació

Tot i la desídia institucional, el festival no té problemes econòmics, afirma Hernández, cosa que els ha permès anar ampliant les seccions oficials, sis, i millorar la projecció interna i externa, fins al punt d'esdevenir un referent, i convertir Picassent (Horta), seu de l'Inquiet, en capital de la cultura cinematogràfica en català.

Prova de tot això són les xifres del certamen, que ha aconseguit duplicar el nombre d'obres presentades, ja que ha passat de les 70 del 2004 a les 150 d'enguany, entre les quals hi ha un bon nombre de treballs realitzats a Catalunya i les Illes. “Aquests números són la prova que l'audiovisual en la nostra llengua és possible”, subratlla Hernández, que lamenta la falta al País València d'una llei del cinema com l'aprovada per a Catalunya.

La cloenda del festival tindrà lloc el 27 de novembre amb el lliurament dels premis i l'acte d'homenatge a l'actor alcoià Juli Mira, que rebrà el premi Mostra pel seu paper “transcendental” en la història de l'audiovisual en valencià. Els dies anteriors, s'hauran projectat les obres finalistes de la secció de llargmetratges, amb vuit títols; la de documentals, que és on més s'ha notat l'increment pel que fa a la quantitat i qualitat dels treballs; la de curtmetratges, amb vuit finalistes; la Inquieta, adreçada a escoles i instituts; la Clip, dedicada a la música, amb un concert inclòs d'Els Amics de les Arts i d'Aspencat; i per últim la secció A corre-cuita, amb treballs rodats al municipi en tan sols quinze dies i sobre un lema, enguany Pròxim destí...

 
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l’existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com