InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 397 (dilluns 29/11/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Gabriel Bibiloni - Petonejar
 
2) Màrius Serra - Lligres?
 
 
4) Jesús Bernat Agut - DE L'AUTOODI LINGÜÍSTIC AL FOLKLÒRIC (UNA REFLEXIÓ)
 
 
6) Vicent Moreno - Un nou consens pel valencià
 
 
8) Lliurament del premi Helena Jubany
 
 
1)
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 13 de novembre del 2010

Amb bones paraules
 

Gabriel Bibiloni
 
 
Aquests dies, llegir a la premsa feta a Barcelona, de paper i digital, que un grup d'homosexuals es petonejaren al pas del papamòbil m'ha provocat una petita revolta interior. I no perquè els individus esmentats es besassin a cor què vols, una activitat sempre molt saludable en la intimitat o davant el Papa, sinó per l'ús d'una paraula tan lluny d'osques com petonejar. El verb besar i el substantiu bes no són usuals en el col·loquial del Principat, però això no fa perdonar el fet que hagin estat radicalment suprimits de la llengua formal que surt de la capital, especialment la dels mitjans de comunicació. Aquestes belles paraules resten expulsades del món dels (mots) vius, on només transiten el petó, i, com a verbs, fer-se petons i el malastruc —segons l'ús que se'n faci— petonejar.
 
L'afer m'ha portat a mirar de prim compte les definicions que donen els nostres diccionaris de besar i derivats. Segons el DIEC, besar és "Tocar, oprimir amb els llavis, que es clouen en el moment del contacte i després es desclouen, en senyal d'afecció, de salutació, de reverència, etc.". Al diccionari d'Enciclopèdia Catalana no li passa per malla un petit detall acústic: "tot produint un petit soroll característic", afegeix a la descripció. Evidentment, el moviment labial dels protestaires esmentats no era un simple cloure i descloure instantani i candorós ni produïa cap soroll característic. Cosa que ens du a la conclusió que la definició de besar dels nostres diccionaris no cobreix totes les situacions. Més complets són els diccionaris francesos, que per qualque cosa els veïns del nord són considerats mestres en algunes arts, com ho sembla mostrar el fet que el bes no previst en el DIEC sigui anomenat french kiss pels anglesos. Diu l'estimat Tresor de la langue française: "Baiser: [Domaine des rapports amoureux]Appliquer, presser ses lèvres sur quelque partie d'une personne (notamment la bouche, avec mouvement actif de caresse, succion, préhension, etc.)[...]". Una definició bastant millorada, tot i que encara omet detalls importants.
 
El diccionari català-llatí de Nebrija (1507) precisa més que el DIEC quan distingeix besar honestament (osculari) i besar com enamorat (suauiari), i, pel que fa al substantiu (en aquest cas besar, no bes), distingeix el besar honest (osculum) i el besar d'enamorat (basium). Precisament, el llatí, com ens ho mostra Nebrija, també tenia diferents paraules per a les dues classes de bes: l'osculum i el basium. Al final, però, basium, d'on ve el nostre bes, va cobrir tots els significats, i l'osculum es va perdre per a les llengües romàniques. El mestre Coromines ha teixit la teoria que el basium, l'únic supervivent de la lluita de sinònims llatins, va tenir problemes en les llengües que perden la –o final (francès, occità i català), mentre que es mantingué fort en les llengües que conserven aquesta vocal final (portuguès beijo, espanyol beso i italià bacio). En català bes és paraula ben clàssica i usada literàriament en tots els temps, però en la llengua parlada aviat s'afeblí. A Mallorca tradicionalment s'ha usat més aviat besada, paraula que fa poc ha reviscolat després de ser abandonada quasi completament i substituïda pel castellanisme besso (és l'únic que sentíem de petits la gent de la meva generació i la dels meus pares). Al Principat bes o besada van ser substituïts per petó, abans potó, que sembla una creació feta amb una arrel expressiva (pot), relacionada amb paraules semblants d'altres llengües (fins i tot amb el suec i noruec puta, que vol dir 'bes' o' besar'). Petó és paraula no coneguda en la documentació fins al segle XVII (tot i que ha de ser més antiga). La seva associació amb pet ha fet que sigui mot rebutjat pels qui no el tenen com a natural. Antoni Maria Alcover el considerava un mot "molt grosser", i, fins i tot, algun principatí, com Carles Soldevila, també el tenia per paraula grollera que la gent fina ha d'evitar. Per a l'acció de besar, al Principat s'usen les expressions fer un petó o fer-se petons, i el verb petonejar (documentat a començament del segle XX). Per si fos poc, Verdaguer assajà un apetonar que, per sort, no va passar gaire endavant.
 
Naturalment, no hi ha cap motiu per a rebutjar petó o fer un petó o fer-se petons, com ja s'ha encarregat Coromines de deixar clar. Aquest mot i expressions semblen, però, més adequats per al "bes honest" de Nebrija que per al bes bilabial i interlingual — perdó pel que sembla terminologia fonètica —  que Coromines denomina "òscul conjugal". El problema és expulsar de la llengua capitalina paraules tan bàsiques com bes, besada o besar. Pel que fa a petonejar, per ventura no és una paraula gaire feliç del punt de vista morfològico-semàntic, però això ho acabarem de confirmar quan tinguem un bon estudi del sufix –ejar. En tot cas, petonejar-se, aplicat al que fan una parella d'amants en la intimitat i en el deler, és un mot ben desairós. El romanticisme esclafat per les setze rodes d'un camió.
 
2)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 25 de novembre del 2010
 
Motacions

per Màrius Serra
 

Lligres?

 

Busqueu a sant Google omnipotent aquestes paraules: lligres i tigrons. Si el teniu configurat en català la totpoderosa eina internàutica, sempre tan considerada i amatent, us replicarà: “Potser volíeu buscar: Llibres i cigrons”. Doncs no, senyor Google. M'agraden molt els llibres i els cigrons, però ara buscava un parell d'animalons. Perquè el Termcat acaba d'admetre a la seva sala d'espera dels mots els lligres i els tigrons, l'adaptació catalana dels termes anglesos liger (que designa el felí fill de lleó mascle i tigressa) i tiglon (fill de tigre mascle i lleona). Són dues bestioles que probablement no agradaran gaire als amants de la puresa racial, però ja se sap que els mamífers tendeixen a acoblar-se entre ells sense escarafalls de cap mena. A més, segons els resultats de les crucials eleccions d'aquest diumenge, aquestes dues bestioles peludes podrien ser les noves mascotes de Catalunya. Ni gats ni rucs. Ara és l'hora, catalans, dels lligres i dels tigrons. Ratllats com els tigres i peluts com els lleons. Això voldria dir que no renunciem a la diversitat de pells i pelatges però tampoc a la força felina necessària perquè aquest país continui sent un país.

 
David Casellas
 
Continua la persecució jurídica contra la llengua catalana. Porten al jutjat el reglament del català de la Diputació de Girona. La persecució política durant els períodes de governs dictatorials que va patir Catalunya va ser molt greu i va tenir uns efectes que encara avui dia sofrim. Com que en un règim democràtic no seria ben vista una nova persecució política, ara l'espanyolisme ha reobert la caixa dels trons amb una persecució jurídica del català. Per fer això, es basen en unes lleis injustes que permeten que a l'Estat espanyol els ciutadans de la nació castellana puguin expressar-se normalment en la seva llengua pròpia i els de la nació catalana no.
 
De tota manera, des de l'ADAC els agraïm el sentit de l'oportunisme, ja que aquestes actuacions abans de les eleccions al Parlament de Catalunya poden servir per promoure el vot independentista i reduir l'abstencionisme. No hi ha dubte que el recurs ens demostra que l'única forma possible que els catalans puguem normalitzar la nostra llengua és tenint un estat propi. En un estat monolingüe no hi ha cabuda per a les altres llengües, i per fi sembla que tothom n'és conscient. Per tant, com que és impensable de canviar la Constitució per tal que l'Estat espanyol pugui ser un estat plurilingüe a l'estil de Suïssa, només ens queda l'opció de tocar el dos. L'organització que presenta el recurs es desacredita a si mateixa des del moment que diu que promou el bilingüisme però no el practica, ja que la seva pàgina web és escrita íntegrament en llengua castellana, sense cap opció de canviar de llengua. A més, només cal mirar quins llibres promouen (La raza catalana, Núcleo doctrinal del catalanismo) per veure com el que intenten fomentar és l'odi i la separació entre la nació castellana i la nació catalana. El següent pas d'aquesta organització serà lluitar perquè el català deixi de ser la llengua vehicular de l'ensenyament. És evident que estem davant de l'inici d'una campanya en contra de Catalunya, de la llengua catalana i dels catalans, amb l'intent de criminalitzar el catalanisme i de trencar la convivència pacífica que des de sempre hi ha hagut a Catalunya entre els catalanoparlants i els qui parlen altres llengües diferents. La solució és a les nostres mans; si volem salvaguardar la nostra llengua (l'Estat espanyol, monolingüe per definició, no ho farà mai), ja sabem quin ha de ser el nostre vot.
 
Grup d'Opinió de l'Ateneu d'Acció Cultural
 
 
4)
 
Publicat al diari Levante-EMV (edició de Castelló) el 12 de novembre del 2010
 
 
DE L'AUTOODI LINGÜÍSTIC AL FOLKLÒRIC (UNA REFLEXIÓ)
 
Conegut és per tots, sobretot pels mestres de llengua, que els valencians tenim un sentiment de rebuig envers el nostre propi idioma, allò que els sociolingüistes anomenen, ben durament però encertada, ‘autoodi'. Sí, una cosa així com les emblanquinades d'aquell negre cantant de jazz o el més recent, però ja desaparegut, Michael Jackson. Se n'ha parlat molt i no cal pegar-li més voltes: no ens estimem la pròpia llengua i els mandataris dels darrers anys han fet i fan el possible per acabar amb el patiment... i amb la llengua.
 
La tendència contra la unitat lingüística, incitada pel nacionalisme espanyolista que defensa el nostre govern autonòmic, ha acabat per ofegar el poc alé que li quedava al valencià. L'emigració nouvinguda durant la bombolla immobiliària no s'ha trobat, mercés a la política lingüística institucional, un país bilingüe, ni tan sols diglòssic; la substitució lingüística, volguda pels que manen, els ha portat a un país monolingüe on alguns ‘rarets' de les escoles i instituts ensenyen una llengua estranya, que encara parlen pels pobles i que difícilment sentiran de llavis dels que governen.
 
L'anticatalanisme, cuinat i promocionat als anys setanta a la formosa ciutat de València, va provocar, de retruc, un desgraciat rebuig del Cap i Casal per part de molts valencians, que no entenien la dèria per menysprear tot allò que puguera fer-se a Barcelona. Dissortadament no diem res de nou. Sí que ens fa pensar, però, el fet que aquestes posicions han portat molts ensenyants de valencià a considerar com a ‘blavero' el nostre ric folklore. El professorat d'anglès no troba ‘cursi' fer postaletes el  Valentine's Day ni omplir de carbasses la festa del Halloween. Resultaria innocent pensar que ha estat el teacher d'anglès l'introductor de semblants modes; la pressió cinematogràfica de l'American way of life o l'actual globalització en són motius suficients i potentíssims. El mestre d'anglés no precisa, però, cap “plantejament previ” a l'hora d'incorporar  les tradicions anglosaxones al programa de l'assignatura. El folklore valencià, altrament, sembla estar afectat també per un ‘complex d'inferioritat', una mena d'autoodi folklòric. El nostre dia dels enamorats, el 9 d'octubre, dia de Sant Donís, ‘La Mocadorà', tot i portar ofrena de dolços massapans (fàcilment reivindicables pel ram de la pastisseria) és gairebé desconegut pel nostre alumnat. Tampoc en saben res dels ‘panellets, castanyes i moniatos' per a Tot Sants. Hom afirmarà que això són coses de València o Barcelona i que, com tots sabem, estan més lluny que NovaYork o Boston.
 
Potser, amb allò de la globalització i la facilitat que hi ha per trobar melons d'alger dins el calendari escolar, encara som a temps de reivindicar a costura aquell farolet on es marcava una escala, un sol, una lluna… I, després, a l'estiu tot és viu. 
 
                                                                       Jesús Bernat, mestre.    
 
 
5)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dijous 18 de novembre del 2010
 
 
 
Abelard Saragossà
 
L'any passat, l'associació Taula de Filologia Valenciana es presentà en Sueca. Enguany, en la «II Jornada sobre el valencià» (Alzira, 23 d'octubre) ha mostrat que pot avançar pel camí de la consolidació. El conjunt dels treballs presentats va per les línies bàsiques de Taula: millorar l'ensenyament del valencià, potenciar l'ús social del valencià, aportar mitjans tècnics i perfeccionar el valencià culte. A més, hi ha hagut una incorporació important de professors jóvens amb dos característiques imprescindibles: ser competents intel·lectualment i estar compromesos socialment.

En la inauguració, Antoni López Quiles va lligar Taula de Filologia Valenciana al valencianisme del primer terç del segle XX (Taula de Lletres Valencianes) i a l'humanisme d'Europa i de la Bíblia, no debades l'arbre més s'enfila com més arrelat està. El regidor de Cultura (Carlos Correal) i l'alcaldessa d´Alzira (Elena Bastidas) donaren la benvinguda als assistents i digueren paraules en defensa de l'ús social del valencià. El primer premi (sufragat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua) va ser per a un professor de Puçol molt jove, Alexandre Ordaz, que exposà anomalies en l'explicació dels pronoms febles i com es podien solucionar. El segon premi (patrocinat per la Caixa Popular) va ser per a l'alzirenya Pura Santacreu, que contà com havia aconseguit que els seus alumnes s'estimaren més el valencià llegint una obra del nord de Lleida, Pedra de tartera.

Mirem una part dels treballs presentats. En el primer grup que va exposar, el ex president d'Escola Valenciana (Diego Gómez) explicà que el suport dels pares a l'ensenyament en valencià supera en molt l'actuació de la Generalitat Valenciana (en compte de ser al revés). Carla González (de la Universitat Autònoma de Barcelona) i Germà Llorca (de la Universitat de València) basant-se en dades d'internet mostraren que els valencians comencem a perdre el prejudici de no usar el valencià quan escrivim. Imma Cerdà (de la Diputació de València) descrigué mitjans informàtics per a aprendre el valencià.

En el segon grup, el cap de redacció del diari Avui de Barcelona (Albert Pla Nualart) argumentà que era natural i positiu que cada estructura política (la balear, la valenciana i la catalana) generara un model lingüístic identificador i assimilable, objectiu en què tingué el suport eficaç del tècnic lingüístic de l´Ajuntament d´Alzira (Leo Giménez). Vicent Artur Moreno mostrà de quina manera havia descrit la societat valenciana al miler de filòlegs que en setembre vingué al Congrés Internacional de Lingüística Romànica. Josep Saborit i Àngel Calpe argumentaren que la fonètica de qualsevol comarca valenciana és formidable. A la vesprada, Enric-Miquel Casado féu una proposta per a tornar a editar i llegir una obra de Bernat i Baldoví. Des de Buenos Aires, una filla de valencians (María del Carmen Alonso) explicà que la relació entre balears, valencians i catalans no era positiva en la seua ciutat. Finalment, dos professors jóvens (Alícia Martí i Antoni Rubio) parlaren sobre dos qüestions tècniques (les preposicions i la terminologia); lligaren la temàtica a les necessitats de la societat valenciana, cosa que atragué els assistents (entre cinquanta i cent) i generà debat.

Actualment, Taula de Filologia Valenciana està en converses amb la institució Alfons el Magnànim per a editar una revista anual (Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia). Ja s'ha constituït el consell de redacció (integrat per professors de quatre universitats valencianes) i el consell assessor, del qual formen part catedràtics com ara Albert Hauf, Lluís Meseguer, Emili Casanova, Jordi Colomina o Jaime Siles. També hi han catedràtics de Catalunya (Albert Rossich), d´Àustria (Georg Kremnitz) i d´Anglaterra (Robert Archer). Esperem que Taula de Filologia Valenciana tinga una vida tan llarga com profitosa per a millorar l´ensenyament del valencià i per a contribuir a conformar un valencià culte més identificador i més assimilable i, com a conseqüència, més practicable en la comunicació oral pública.

Taula de Filologia Valenciana.Universitat de València
 
6)
 
Publicat en el diari Levente-EMV dimarts 23 de novembre del 2010
 
Hui es compleixen 27 anys de l´aprovació de la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià. Tothom està en disposició de fer-ne un balanç, de fer una llista ben llarga de tot allò que no podem fer plenament en la nostra llengua. La voluntat d´aquest article, no obstant això, no és la d´enumerar els constants incompliments polítics. Des de fa temps hem arribat a la convicció que l´estratègia de la nota de premsa diària en contra de les decisions del govern valencià no és suficient. No es tracta de tirar-nos les pedres al cap, però també és cert, que hem de ser capaços d´avaluar totes les nostres propostes i accions. Aquets és el propòsit d´aquest article: avaluar, proposar i, sobretot, avançar.

Per tot això, el punt de referència inicial ha de ser el consens creat al voltant de la llengua arrel de la proposta Compromís pel Valencià, un projecte de gran acord establert l´any 2003, on es plantejava l´adhesió a un document amb 50 mesures per la llengua. S´hi van sumar tots els sindicats majoritaris; els partits polítics PSPV, Bloc, EU, ERPV i Esquerra Verda; més de 100 entitats cíviques com ara ACPV, Escola Valenciana o la confederació d´Ampes Gonçal Anaya; les universitats públiques valencianes i també més de 60 ajuntaments, entre d´altres. Per tant, no hi ha cap dubte de la incidència que va tindre aquesta proposta. Però, en què ha quedat tot això?

A l´actualitat els consensos estan desapareixent -cal dir les coses pel seu nom. Ens trobem amb una societat valenciana amb una manca alarmant de consens, coordinació i, en definitiva, sentit de país de molts dels agents implicats. Tots i totes en som un poc responsables, però concretament, cal deixar-ho clar, el principal fracàs ha sigut la no inclusió del requisit lingüístic en la Llei de la Funció Pública Valenciana, un dels punts que estava present a les 50 mesures del Compromís pel Valencià. Nosaltres, a Escola Valenciana, assumim tot allò que haguérem pogut fer millor i, a més, ens neguem a limitar-nos amb allò de: «És que ací, amb el PP, no hi ha res a fer». Cal fer autocrítica i plantejar un nou marc d´acció, un marc que ha de tindre una implementació pròpia, més enllà de les dates electorals, cal establir aliances i compartir projectes estratègics sòlids. També, cal generar un nou consens pel valencià, un compromís que recupere allò que va funcionar adés i rectifique aquelles coses que no ho van fer.

Però, hem d´apostar per un pacte real, amb acords que comporten accions visibles i concretes on hi hem d´estar tothom, però sobretot, els agents disposats a anar més enllà de les signatures, les persones i institucions amb voluntat de passar del món de les paraules al dels fets. Per tant proposem fer el primer pas: un acord per despolititzar la llengua, per a que durant el debat electoral quede fora del conflicte polític. Cal fer més gruixuda la línia que separa als polítics que parlen en valencià dels que parlen del valencià, dels que donen suport a la llengua dels que es recolzen en ella per ocultar les seues vergonyes. Som conscients que ens volen fer caure en el desànim, però el moviment cívic valencià disposa de totes les eines necessàries per eixir-se´n, aquest és un sentiment que no han pogut esborrar en 300 anys, i de ben segur que no ho aconseguiran en 300 anys més. Endavant.
 
 
7)
 
Publicat a
 

Crida a la unitat per la llengua al País Valencià

Escola Valenciana proposa recuperar el consens

Tem que Camps prepari més retallades en matèria lingüística

La federació Escola Valenciana, la principal entitat de defensa de la llengua al País Valencià, va llançar ahir una crida a l'univers compost per partits, associacions i sindicats que mantenen una actitud positiva cap a la normalització del català –i de censura cap a la bel·ligerància del govern del PP– per restablir una deteriorada unitat d'acció amb el propòsit de fer front de manera compacta a uns temps incerts: l'executiu de Camps podria aplicar noves retallades en matèria lingüística després de les eleccions del 2011.
 
Escola Valenciana va proposar de manera solemne la constitució d'una plataforma que agrupe totes aquestes sensibilitats i que recupere l'esperit del document Compromís pel Valencià [la denominació oficial del català al País Valencià], signat en 2003 per tots els partits, tret del PP, els sindicats majoritaris i per més de cent entitats.
 
Amb un exprés propòsit autocrític, el nou president de la federació, Vicent Moreno, alerta: “Els consensos estan desapareixent. Tots en som un poc responsables”.
 
Sense citar-les, Moreno es va referir a les dificultats que d'uns anys ençà han sorgit per seure en una mateixa taula organitzacions que fins fa poc actuaven en bloc en matèria lingüística.
 
D'una banda, el PSPV-PSOE, el partit més important que va signar Compromís pel Valencià, ha marcat distàncies respecte a la qüestió de la normalització per evitar l'etiqueta de “catalanista” que sol atribuir la dreta a aquesta reivindicació.
 
De fet, els socialistes van votar recentment amb el PP a favor de la llei de la funció pública valenciana que descartava l'exigència de capacitació lingüística –el requisit lingüístic– al personal de l'administració de la Generalitat, un punt considerat com a essencial pels que van subscriure el Compromís pel Valencià, també el PSPV-PSOE.
 
Precisament, el “fracàs” del requisit ha sigut el detonant que ha conduït la federació a reflexionar sobre la unitat d'acció perduda. “Assumim tot allò que haguérem pogut fer millor i, a més, ens neguem a limitar-nos amb allò de: «És que ací, amb el PP, no hi ha res a fer»”, va subratllar Moreno.
 
La desaparició dels “consensos” no es limita al PSPV-PSOE. La mateixa Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià –l'entitat presidida per Eliseu Climent i propietària dels repetidors de TV3– han mantingut importants desavinences. També els sindicats o altres partits, com ara el Bloc i Esquerra Unida.
 
La plataforma que promou Escola Valenciana no espera res ni del PP ni de Camps. Amb tot i això. adreçarà una carta al president de la Generalitat i al conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, per exposar-los la proposta.
 
La federació va anunciar que la primera mesura que hauran de subscriure tots aquells que se sumen a la plataforma serà la de deixar la llengua “fora del debat electoral” amb vista als comicis a Corts valencianes del pròxim maig. “Cal fer més gruixuda la línia que separa els que donen suport a la llengua dels que es recolzen en ella per ocultar les seues vergonyes”, va apuntar Moreno.

8)
 
Lliurament del premi Helena Jubany
 
COMUNICAT DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL HELENA JUBANY I LORENTE
 
Dijous 2 de desembre lliurarem el Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats, al qual enguany opten 60 obres.
 
L'acte serà a la sala d'actes de Can Palauet (a la plaça de l'Ajuntament de Mataró) a les 8 del vespre.
 
Es tracta de la tercera edició del Premi Helena Jubany, que fou instituït l'any 2008. En les convocatòries anteriors foren premiats Xavier Cabús (2008), amb l'obra El karma del carnisser, i Joan-Lluís Moreno Congost (2009), amb Compta comptes. Totes dues obres han estat publicades per l'editorial Tantàgora acompanyades d'il·lustracions i del registre oral de la narració. La darrera obra, a més, conté una versió en Llengua de Signes Catalana.
 
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com