InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 394 (dimarts 23/11/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) L'AVL edita una versió crítica de l'Spill de Jaume Roig
 
2) Convivència Cívica Catalana busca el monolingüisme, ara a Girona
 
3) El TC admet els recursos contra la Llei del Cinema i el Codi de Consum
 
4) L'OPTIMOT PERMET CONSULTAR ELS VERBS CONJUGATS
 
5) Llenguatest Empresa: Eina autoavaluativa sobre l'ús del català a l'empresa
 
6) Sol·licitud d'ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals
 
7) La Generalitat retira les ajudes al festival de cinema en valencià Inquiet
 
8) Butlletí informatiu d'ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
 
9) Professors de valencià (El Pinós)
 
 
1)
 
L'AVL edita una versió crítica de l'Spill de Jaume Roig
 
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) acaba de publicar una versió crítica del llibre de Jaume Roig, l'Spill, obra del segle XV, que la institució normativa ha revisat gràcies a l'intens estudi i la transcripció realitzada per Anna Isabel Peirats.
 
El llibre, presentat en dos volums, fruït d'un profund i acurat treball al llarg de quatre anys, enceta la nova col•lecció “Clàssics Valencians”, amb la qual l'AVL vol contribuir a l'edició d'obres dels escriptors més destacats de la nostra literatura del Segle d'Or.
 
Jaume Roig va ser un dels clàssics valencians més reditats fins al segle XVII que va continuar captivant la imaginació d'alguns dels escriptors moderns i contemporanis, però va ser també profundament desconegut per la gran majoria de valencians, segons el professor i acadèmic Albert Hauf.
 
L'Spill, afirma Hauf, és “un rosari de truculentes historietes encadenades, teòricament destinades a proclamar els perills de la seducció i malvestat femenines, és a dir, la profunda debilitat material i moral dels mascles de la tribu davant de l'inefable misteri de la dona”.
 
Amb l'edició de l'obra de Jaume Roig, l'Acadèmia complix amb un dels seus objectius, com és la recuperació i posada en valor de les obres clàssiques més importants de la nostra tradició literària medieval, a cura d'una especialista de total garantia i solvència com Anna Isabel Peirats.
 
 
2)
 
 
Publicat en tribuna.cat  dimecres 10 de novembre del 2010
http://tribuna.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=93487&Itemid=26
 
Convivència Cívica Catalana busca el monolingüisme, ara a Girona
 
L'empenta mutilatòria de Convivència Cívica Catalana (CCC) sembla que ja no té aturador. Després de la denúncia que van interposar en contra del Reglament per a l'ús de les llengües de la Diputació de Lleida, que posteriorment va ser acceptada a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que va suposar la resolució d'una sentència que deixava sense l'aplicació i ús del català a l'ens, ara CCC torna a carregar contra la llengua pròpia.

El grup també ha presentat un recurs al TSJC contra el reglament d'ús del català de la Diputació de Girona en considerar-lo "inconstitucional". En un altre dels moviments estratègics en favor del monolingüisme a Catalunya, CCC assenyala dinou dels articles del Regalment de la Diputació de Girona, en els quals s'assegura la llengua pròpia com a preferent a l'ens i inclou l'ús del català en les comunicacions internes i externes de la Diputació, a les actes dels plens, als impresos i al redactat dels tràmits. El Regalment per a l'ús de les llengües de la Diputació de Girona va ser aprovat el passat maig de 2010, en substitució de l'anterior -pràcticament igual- aprovat el 1996.
 
3)
 
Publicat en Nació Digital.cat dimecres 10 de novembre del 2010
http://www.naciodigital.cat/noticia/19584/admet/recursos/contra/llei/cinema/codi/consum

El TC admet els recursos contra la Llei del Cinema i el Codi de Consum

Darrera ofensiva contra el català a càrrec del Defensor del Pueblo i del PP

 
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit admetre a tràmit els dos recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Defensor del Poble i el Partit Popular contra el Codi de Consum aprovat pel Parlament. Així mateix, també ha acceptat a tràmit el recurs dels populars contra la Llei del Cinema aprovada també pel Parlament de Catalunya. En els dos casos, Ciutadans també va promoure aquesta qüestió d'inconstitucionalitat instant al Defensor del Poble a actuar per considerar que les dues normes vulneraven l'ús del castellà a Catalunya. La decisió es transmetrà a les parts perquè en el termini de quinze dies puguin personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin necessàries.
 
La segona setmana del passat mes d'octubre el Partit Popular de Catalunya (PPC) va anunciar que presentaria dos recursos d'inconstitucionalitat contra la Llei del Cinema, que ja van portar al Consell de Garanties Estatutàries, i contra el Codi de Consum. La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, va assegurar que d'aquesta manera volia actuar contra "la irresponsable actitud del tripartit" perquè, segons el seu parer, aquestes normes afavoreixen l'ús del català i no garanteixen l'equitat entre els dos idiomes. "Les dues lleis vulneren el dret de fer servir el castellà amb llibertat", va assegurar. "La nostra decisió és la única possible", afirmava Sánchez-Camacho quan es van interposar els recursos.
 
Per la seva banda, després de presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC) contra la Llei d'acollida perquè dóna preferència al català, la defensora del poble en funcions, María Luisa Cava de Llano, va recórrer el Codi de consum de Catalunya, que preveu sancions a les empreses que no atenguin els consumidors en català. En aquest sentit, la defensora del poble, que relleva Enrique Múgica, està d'acord amb els principals temes que van portar el seu antecessor a recórrer contra l'Estatut de Catalunya i que resumeix en l'intent de la Generalitat de 'blindar' competències que corresponen a l'estat espanyol.
 
El partit de Ciutadans també va instar la Defensora del Poble a presentar recurs contra les dues normes. Per no comptar amb representació parlamentaria, Ciutadans va demanar a la Defensora que presentés els recursos d'inconstitucionalitat, per entendre, en la mateixa línia que el PP que vulnerava la llibertat lingüística a Catalunya.
A partir de la notificació de l'acceptació a tràmit, Congrés, Senat, Ministeri de Justícia, Parlament i Generalitat tenen un termini de quinze dies puguin personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin necessàries.
 
 
4)
 
L'OPTIMOT PERMET CONSULTAR ELS VERBS CONJUGATS
 
El cercador incorpora dues noves fonts que permetran resoldre dubtes sobre les conjugacions verbals i la toponímia de la Catalunya del Nord.
 
Optimot, el cercador d'informació lingüística de la Generalitat de Catalunya, incorpora des del dia 5 de novembre les fonts següents:
 
* Els models de conjugació de la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (versió provisional) amb les formes generals i les principals variants dialectals, i amb el desenvolupament complet dels temps simples i els compostos. Aquesta font permetrà resoldre dubtes sobre les conjugacions verbals.
 
* El Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord de l'Institut d'Estudis Catalans, obra que recull la forma i la pronúncia catalanes dels topònims més significatius de la Catalunya del Nord. Aquesta font permetrà resoldre dubtes sobre toponímia.
 
A conseqüència d'aquestes incorporacions, s'han modificat els apartats Fonts i Ajuda del cercador.
 
Orientacions per a la consulta de verbs conjugats
 
Si volem saber com s'escriu una determinada forma verbal, hem d'escriure l'infinitiu del verb al quadre de text i seleccionar la modalitat de cerca Verbs conjugats. Per veure el detall del resultat, hem de clicar sobre el títol del resultat (destacat en verd). A continuació se'ns obrirà un document en PDF: si el verb que hem consultat (caminar, saltar, etc.) és un verb que es conjuga com un verb model (cantar), veurem la taula del verb model (cantar).
 
Font: Secretaria de Política Lingüística
 
 
5)

Llenguatest Empresa

Eina autoavaluativa sobre l'ús del català a l'empresa

 
En un minut, qualsevol empresari podrà fer-se una idea global de la situació del català a la seva organització.

El web de la Llengua catalana ha incorporat el recurs Llenguatest Empresa, adreçat als empresaris. És un formulari autoemplenable per conèixer globalment la situació del català en qualsevol empresa que, a més, suggereix millores, formula petites indicacions legals i proposa recursos lingüístics útils.

El temps previst per contestar les preguntes de Llenguatest Empresa és d'un minut com a màxim. La resposta s'obté de manera instantània sense que calgui aportar cap dada d'identificació.

El recurs es pot consultar al lloc següent:
http://www.gencat.cat/llengua/llenguatest

 
6)

Sol·licitud d'ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=2775

 
7)
 
Publicat en EL PUNT dimarts 16 de novembre del 2010
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/331867-la-generalitat-retira-les-ajudes-al-festival-de-cinema-en-valencia-inquiet.html
 

La Generalitat retira les ajudes al festival de cinema en valencià Inquiet

L'únic certamen d'aquestes característiques de tot l'àmbit lingüístic, no rebrà els 12.000 euros que fins a aquesta edició, la sisena, aportava la direcció general de promoció del valencià

Un total de 150 obres competiran en les sis seccions oficials

L'actor alcoià Juli Mira rebrà el premi Mostra

Una part important del pressupost del Festival Internacional de Cinema en Valencià Inquiet, xifrat en 60.000 euros pels seus promotors, ha desaparegut en la sisena edició que s'obri oficialment demà, 17 de novembre. Són els 12.000 euros que fins enguany aportava la direcció general de promoció i ús del valencià de la Conselleria d'Educació i que ha decidit suprimir “per raons econòmiques”, explica el regidor de Cultura de Picassent, Artur Hernández. “Han retallat un 20 per cent dels seus comptes, un cinc per cent del qual es destinava a l'Inquiet”, afirma Hernández qui no entén com es pot retirar aquesta ajuda a l'únic certamen que ajuda a promoure i consolidar el sector audiovisual en valencià de tot l'àmbit lingüístic.
 
Això no obstant, el festival no té problemes econòmics, afirma Hernández, cosa que els ha permés anar ampliant les seccions oficials, sis, i millorar la projecció interna i externa, fins al punt de convertir-se en un referent, i convertir Picassent (l'Horta)— seu de l'Inquiet— en capital de la cultura cinematogràfica en valencià. Prova de tot això, són les xifres del certamen que ha aconseguit duplicar el nombre d'obres presentades, en passar de les 70 del 2004 a les 150 de la present edició.
 
8)
 
Butlletí informatiu d'ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
 
 
http://acpv.cat/php/acpv-butlleti-e/butlleti-19-11-10.html
 
 
9)
 
Professors de valencià (El Pinós)

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=56712

 
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com