InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 8 (divendres 05/11/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
1) Eugeni S. Reig - afonia
 
2) Ramon Sangles i Moles - El dies i els mesos abreujats
 
3) Antoni Llull Martí - Missatges, missatgers i míssils
 
4) Quim Gibert - La felicitat del lluitador
 
5) David Valls - Espoli versus espoliació: una victòria pel català
 
6) Torcebraç entre dues cultures : de l'ecosistema de les llengües: de discursos i de percepcions
 
7) Ramon Sangles i Moles - Eternitzar la comunicació
 
8) Ferran Guardiola - Ressenya del llibre DEL BES I L’ABSÈNCIA I ALTRES CONTES EN PAPER de Jesús Bernat Agut
 
9) Crida d’articles- Revista LSC, Llengua, Societat i Comunicació
 
10) Joan Tudela - DIÀLEG AMB L'ENEMIC (VI)
 
 
1)
 
Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

afonia

1)

Pèrdua total de la veu.

Va tindre una impressió tan forta quan es va morir el seu germà en l’accident que es va quedar completament mut durant molt de temps. L’afonia li va durar mesos.

La paraula afonia deriva del grec άφωνία que significa ‘sense veu’. En l’afonia hi ha la completa impossibilitat de fer vibrar les cordes vocals. Aquest fenomen no es produïx quasi mai per causes orgàniques o funcionals sinó que sol produir-se per causes psicològiques.

2)

Trastorn de la fonació per causes orgàniques o funcionals que es posa de manifest amb una pèrdua parcial de la capacitat d’emetre sons.

Es va passar tota la nit cantant, xillant i fumant i el sendemà tenia una afonia que quasi no se li sentia la veu.

Aquesta és una accepció popular de la paraula afonia. El terme mèdic per a denominar el fenomen descrit és disfonia, vocable que, per cert, no apareix en els diccionaris valencians. Quan hi ha disfonia hi ha una pèrdua de la tonalitat de la veu i aquesta es torna dèbil, opaca, fosca, però no es perd per complet.

Aquesta accepció popular de la paraula afonia és àmpliament usada pels valencians. En la novel·la Sense la terra promesa d’Enric Valor i Vives podem llegir:

El breu diàleg, des de la porta de la cambra.

Roser tenia l’afonia típica del mal i quasi no els pogué respondre.

Si diu que “quasi” no pogué respondre és que sí que pogué respondre, encara que, evidentment, amb molta dificultat, amb una veu dèbil i poc sonora. Roser tenia el còlera.

 

En valencià també es diu:1)  2) disfonia

La llengua estàndard sol emprar: 1) afonia  2) disfonia

En castellà es diu: 1) afonía  2) disfonía

 

NOTA: Valor i Vives, Enric Sense la terra promesa. (volum I, Editorial Prometeo, València, 1980, pàg. 326

 

2)
 
Publicat en el llibre COMPENDI DE NORMES D'ESTIL (3a edició) de Ramon Sangles (Editat per Llengua Nacional, Barcelona, 2009, pàg. 117)
 
El dies i els mesos abreujats
 
Ramon Sangles i Moles
 

Recomanacions bàsiques

Quan escrivim en lletres els noms dels dies de la setmana o dels mesos de l’any, hem de saber que porten sempre la inicial amb minúscula, llevat que encap­çalin una frase. Re­cor­dem que desembre s’escriu amb s i no amb c.

 

Els dies

Sempre que vulguem abreujar els noms dels dies de la setmana, cosa que sovint hem de fer quan confeccionem taules, calendaris o estadístiques (a dins d’un text no s’han d’abreujar mai), sapiguem que hem d’agafar la primera lletra del nom del dia (que és sempre la d), amb minúscula, seguida de la consonant distintiva del dia. Vegem-ho: dilluns = ll, dígraf que reduirem a l; dimarts = t; dimecres = c; dijous = j; divendres = v; dissabte = s, i diumenge = g. En principi, aquestes lletres distintives haurien d’anar seguides de punt, però hi ha una forta tendència a no posar-n’hi, amb la qual cosa aquestes grafies passen al camp dels símbols (que van sense punt). Els símbols recomanats, doncs, són aquests:

 

dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg

 

Els mesos

Els noms dels mesos de l’any, poques vegades és necessari abreujar-los; però, si al­guna vegada ho hem de fer, sapiguem que març, maig i juny (perquè sols cons­ten de quatre lletres) no s’abreugen. L’abreviació dels altres acaba sempre amb con­so­nant seguida de punt (si la sílaba on fem l’abreujament té dues consonants ini­cials seguides, hem d’escriure-les totes dues). Procedim, doncs, així:

 

gen.  febr.  març  abr.  maig  juny  jul.  ag.  set.  oct.  nov.  des.

 

Però, si a l’hora d’escriure els mesos disposéssim de molt poc espai, podríem reduir l’abre­viació a dues lletres i sense punt, de manera que aquesta passaria a la categoria de símbol, així:

 

gn  fb    ab  mg  jn  jl  ag  st  oc  nv  ds

 

Com a símbol, també es podrien escriure amb la inicial amb majúscula, així:

 

G  F    Ab  Mg  Jy  Jl  Ag  S  O  N  D

 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 151)
 
Missatges, missatgers i míssils

Antoni Llull Martí
 
Del verb llatí míttere, ‘enviar’, en la nostra llengua n’han sortit alguns mots ben curiosos per la seva significació. Del participi messus, que en baix llatí es transformà en missus ‘enviat’, mot amb què es designava una persona enviada a fer una missio ‘missió, comanda, encàrrec’, se suposa que sortí en llatí vulgar, durant l’edat mitjana, el mot missáticu, que en català del temps de la conquista de Mallorca ja s’havia convertit en missatge, que en principi es deia d’una comunicació o notícia tramesa per qualcú a un altre, i també de la persona que acomplia aquest encàrrec. D’aquesta accepció, passà missatge a significar també ‘persona que treballava a les ordres d’una altra’, ‘criat’ i, especialment a Mallorca i a Menorca, aquell qui es llogava a una possessió per fer les feines que li manassin. Per evitar un poc l’ambigüitat del mot missatge, ja en el segle XIII es posà també en ús la paraula missatger per designar aquell qui duia a

qualcú un missatge, però el mot, amb el sentit de treballador del camp, encara és usual als nostres dies. A alguns llocs del Principat també era usat fins no fa molt amb aqueix sentit, però sembla que ja no s’usa, o s’usa poquíssim, si no és per designar una ‘comunicació enviada per un missatger’ o per un altre mitjà de comunicació.

 

El verb llatí esmentat ha produït molts d’altres mots en alguna manera relacionats amb enviar: missa, la celebració de l’eucaristia a la qual eren enviats els fels, i que acabava amb els mots ite, missa est; missió, ‘obra que s’encarrega a qualcú d’anar a acomplir-la’, mot del que se n’ha derivat missioner, terme aplicat especialment als qui van a explicar una religió a gents que no la coneixen per tal de convèncer-los que és la millor i aconseguir la seva conversió. I el mot més nou de tots els que han sortit d’aqueix antic verb llatí, em sembla que és la mortífera arma bèl·lica anomenada míssil, un coet autodirigit o teledirigit que porta una potent càrrega explosiva. El mot ens ha vengut a través de l’anglès, però aquesta llengua l’havia agafat de la llatina.

 

4)
 

La felicitat del lluitador

 

 

 

La modernitat al Xicago dels anys 80, en termes arquitectònics, fou la Water Tower Place. Quan vaig fer una estada a la ciutat a inicis dels 90, va ser fàcil citar-me amb catalans de la diàspora establerts allà. I és que l'arenyenca Agnès Tey, casada als Estats Units, me'ls va proporcionar. Durant una temporada, l'Agnès es va plantar, a les hores punta, en un dels corredors principals d'aquest edifici comercial amb el vestit tradicional català i amb material cultural dels Països Catalans. Els contactes que l'Agnès va anar establint, fruit de la seva presència en les esmentades galeries de moda, foren l'embrió de l'actual col·lectiu de catalans de Xicago. Em consta que la d'Arenys de Mar donava a conèixer el fet català dedicant una part del seu temps lliure. Però també em consta que ho feia de bon grat, motivada per la seva estimació a la nostra identitat.
 
El vincle d'Ermengol Passola, activista cultural, amb la realitat catalana també ha estat magnífic. En moments complicats a causa de la dictadura franquista va esmerçar tota mena d'esforços per fer país. En tant que impulsor de segells discogràfics com Edigsa i Concèntric, especialitzats en música catalana, diu: «Si hi perdíem diners teníem l'obligació de posa'ls-hi perquè ens hi anava el país. No hi havia res més. Oi que per la família es fa tot? Qui pateix pel país també procura fer-ho tot» (Enderrock, núm. 159).
 
L'Agnès i l'Ermengol han actuat com si tot depengués d'ells. La seva contribució ha enganxat perquè ha estat original, intensa, agosarada. I, sobretot, perquè han gaudit de valent lluitant, en primera persona, a favor de les nostres coses, que és la forma de començar a canviar una realitat adversa. A Girona, diuen que allò que ve de gust, no mata. Ser testimoni d'aquest entusiasme engresca i desencadena complicitats, entre les quals m'hi compto.
 
Lluís Garcia Sevilla, primatòleg, sosté que la llengua és motor de molts actes altruistes: «actes on les persones implicades arrisquen llur benestar, sovint llur integritat física, per defensar o salvar la llengua de perills reals o imaginats» (dins el llibre Identitats. Convivència o conflicte?). Garcia Sevilla afirma que les conductes altruistes són conductes socials bàsiques per a entendre una societat, que s'observen a tots els nivells de l'escala biològica: «hi ha una societat si hi ha conductes altruistes».
 
En aquest sentit, educar en l'altruisme és un element clau, segons l'estudi més complert fet fins ara sobre com evoluciona la felicitat en el decurs de la vida. L'esmentada recerca, que publica la revista científica Proceedings en el darrer número, apunta que aquells que fan costat als altres solen ser més feliços que aquells que cerquen l'èxit individual. Bruce Headey, autor de la investigació, detalla que els comportaments magnànims i la participació en activitats socials afavoreixen la felicitat. Heady afegeix que els resultats ofereixen una lliçó de cara a la formació del fills: «si volem que siguin feliços de grans, és millor ensenyar-los a ser altruistes que a ser competitius» (La Vanguardia, 21-10-10).
 
Sagrament Torné, mestra jubilada, dinamitza un dels grups Xerrem (www.cal.cat), dedicats a fomentar la conversa per parlar català. Diu que no s'ho va pensar dues vegades quan li van oferir de col·laborar-hi: «m'agrada treballar per la llengua» (L'Escletxa, núm. 25). La de la Sagrament és una manera d'afirmar el seu amor per la llengua per mitjà d'una labor voluntària, generosa, solidària, de suport, que s'ajusta plenament al perfil d'aquells que són feliços. I és que ajudar, confraternitzar, acompanyar, sempre és un goig que fa feliços als que ho necessiten i, de retruc, et fa feliç a tu.
 
Quim Gibert, psicòleg i coautor de Removent consciències.
 
 
5)
 
Espoli versus espoliació: una victòria pel català
 
El dia que vaig aconseguir de canviar una paraula
 
 
El català, l'occità, l'espanyol, l'anglès, el francès, el portuguès i l'italià recullen la paraula espoliació, on totes les llengües coincideixen a definir-la, aproximadament, com a desposseir algú d'allò que li pertany o que li és legítim.
 
A més, en català, portuguès i espanyol tenim espoli. En espanyol, espoli, a part de tenir el mateix significat que en català, també té el significat d'espoliació, però en català no és així. El que ens trobem, però, és que el coneixement que els catalanoparlants tenen de la seva llengua, segurament no és equiparable al que tenen els espanyols, anglesos, francesos, etc., de les seves respectives llengües. Aquí, ja sabem, que anem una mica amb una mà darrere i l'altra davant. La història ja la sabem, i el context el vivim. El català és una llengua subordinada, sotmesa, i altament interferida per la llengua dominant, que al sud dels Pirineus no n'és altra que l'espanyola. És per això que la gran majoria de gent quan parla en català sobre l'espoliació, fa anar la paraula espoli. Com quan abans dèiem busson per bústia, taiatru per teatre, metru/o per metre. Castellanismes o cultismes, com en el cas d'espoliació, on aquest cas el significat  no és agafat directament de la font (llatí o grec), sinó a través d'una tercera llengua: l'espanyola. D'aquestes paraules que esmento i de moltes més, tenim la bona notícia que Pompeu Fabra les va corregir i adaptar a la morfologia del català, i encara més, que se'n va sortir de propagar-les, i ara són d'ús corrent i inqüestionable.
 
Un servidor que s'ha apuntat a fer política per allò de si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit, un bon dia es va adherir a Solidaritat Catalana. Fa uns dies se'ns va convocar a la primera assemblea nacional del partit que es va celebrar aquest proppassat diumenge 25 d'octubre. La qüestió és que  se'ns havia enviat un text al qual hi podíem presentar esmenes. Jo mateix n'hi vaig presentar algunes, res, poca cosa, qüestions de matisos. Però a part de les esmenes, vaig fer una apreciació al text. Els vaig comentar que allà on hi deia “espoli” hi havia de dir “espoliació”, per les raons que esmento al primer paràgraf. No només no me'n van fer cas, sinó que ho van considerar com una esmena a defensar i sotmetre a votació a l'assemblea. No ho podia creure! Crec que el concepte entre espoli i espoliació no ofereix dubtes, entre d'altres coses perquè així és com hi consta al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, màxima autoritat normativa en llengua catalana. Per tant, no és la meva opinió. Per si fos poc, ni tan sols l'IEC s'ho han tret de la màniga, sinó que hi ha un aval de les llengües veïnes que en fan el mateix ús.
 
Un cop a l'assemblea, i previ a l'acte, se'ns va convocar als esmenaires. Les raons que se'm van donar per no admetre “espoliació” van ser que, malgrat que jo tenia raó, havien buscat les paraules espoli i espoliació al Google i espoli hi constava més vegades, i que l'ús d'espoli s'havia generalitzat (sí, és clar  i qui deia bústia als anys 50, 60 i 70!?). No m'ho podia creure! M'haguessin punxat i no m'hagués sortit sang! El Google tenia més capacitat normativa que l'IEC! He de dir que cap dels ponents del document i que eren allà per a defensar la no inclusió de l'esmena era lingüista, ni filòleg, ni res per l'estil. Per tant, la seva decisió era que el Google podia més que ningú. Els meus arguments no van servir de res, pel que em va tocar d'anar a defensar l'esmena. 
 
En aquell moment vaig voler retirar l'esmena, vaig dir-me i vaig dir-los que no sortia a parlar davant de 1000 persones i a fer el ridícul per explicar una cosa que és tan de calaix com aquesta (ara la gent ja no diu de recibu) i menys amb els arguments de pa sucat amb oli que se'm donaven. Senzillament surrealista! Però a l'últim minut una veueta interior em va dir: que carai! Fes-ho! Surt aquí davant i explica't!
 
El meu discurs va ser el que va ser, vaig tenir un minut i mig. Evidentment no duia res preparat i les paraules se'm van anar acudint mentre pujava la rampa, tot tremolós, cap a l'escenari.

He de dir que va ser un èxit d'aplaudiments, de comentaris i del que vulgueu i encara més. Va ser l'única esmena que no van aconseguir tombar i que, per tant, es va aprovar.
 
Segurament, desprès d'ahir, molta gent continuarà dient espoli de forma col·loquial, però puc dir perquè hi era, que va ser tema de conversa de molta gent durant tota l'assemblea i que potser hi ha un abans i un desprès, ja que molts sí que escriuran espoliació a partir d'ara. A més, molts dels ponents que en els seus discursos devien tenir escrit espoli van rectificar sobre la marxa, i van passar a dir espoliació, fent un èmfasi especial en la pronúncia de la paraula i amb la complicitat del públic assistent que aplaudia el gest.
 
Estic que aconseguir aquest canvi és anecdòtic, el que és important és el fet i la connotació que hi ha darrere de tot això que ens demostra que hi ha ganes de canvis, ganes d'independència, ganes de tenir una llengua vàlida, potent i no subordinada. La independència de Catalunya va de bracet de la independència lingüística del català. Que el català deixi de ser, ja d'una vegada, una llengua subordinada als usos i significats de l'espanyola!

En resum, una petita victòria pel català la qual voldria dedicar a Gabriel Bibiloni per fer-me obrir els ulls, sense ell saber-ho, amb els seus magnífics escrits anomenats: “Amb bones paraules”.
 
David Valls
 
6)
 
Torcebraç entre dues cultures : de l'ecosistema de les llengües: de discursos i de percepcions
 
Pròleg de Salvador Cardús
Autora: Rosa Calafat Vila
Data d'edició: 2010
Editorial: IEC
ISBN: 978-84-92583-96-6

Resum
En aquest llibre l'autora argüeix que el català -com altres llengües- té tres enemics: la legalitat vigent d'un Estat, que li denega àmbits d'ús; l'opacitat d'un discurs des d'un punt de vista català, que impedeix una conformitat social capacitada per donar categoria de valor únic a la cultura catalana, i la lliure circulació del discurs de la por, un discurs que es basa en el fet que l'ús del català o l'exercici d'un punt de vista particular i en català són elements de conflicte social o estan subjectes a restriccions de mercat. La publicació sorprén perquè és capaç d'encarnar -en el sentit religiós de la paraula, "revestir d'una forma corporal", que diu el diccionari de l'IEC- les més sofisticades teories sociolingüístiques en el dia a dia més ordinari de la llengua. La potència de l'anàlisi de Rosa Calafat prové del fet que para atenció a allò que és donat per descomptat, evident o implícit. És a dir, allò que, de tan habitual, passa desapercebut i esdevé gairebé invisible a la consciència. Al contrari que un joc de mans, el llibre mostra l'engany que el truc ens havia amagat.

 
7)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 26)
 

Eternitzar la comunicació

Ramon Sangles i Moles

 

Hi ha paraules que se les enduu el vent, que no són més que un espai de temps mort en les nostres vides. Fugim-ne! Podríem dir que en tota paraula hi va inclòs un microxip que, grosso modo, la dirigeix a un compartiment determinat: o bé al de la paraula fugissera i buida o bé al de la paraula eterna i plena. És molt important, doncs, de tenir una sensibilitat ben afinada per a detectar quin serà l’efecte de tota paraula que deixem anar. Serà una paraula vana o serà una paraula eficaç?

Igualment hauríem de procedir en l’execució de tota mena d’obres: hi ha allò que és fet d’una manera interina i matussera i allò que és fet amb projecció duradora. Quan no posem per davant de tot la bellesa, la inteli­gència i el consens, aleshores es desoeixen les paraules assenyades i es manipulen el diàleg i l’entesa. A Suïssa quan, per exemple, s’ha de refer l’enllumenat d’un carrer, hi ha d’haver l’aprovació dels veïns, i tot es fa comptant amb l’acord de la comunitat veïnal. Aprenguem-ne!

Aleshores, aprofundint en el mot eternitzar, direm que les nostres paraules i les nostres obres no tan sols han d’oferir un servei amarat de valors humans, concret, eficaç i comprometedor, sinó que també han de revestir la visió transcendent i, per tant, s’han de projectar vers la perfecció integral de l’home, que és cos i esperit. I parlo de possibilitat, no pas d’una entelèquia. Si, doncs, en les nostres paraules i accions no hi va comprès un plus eternitzador, aleshores tot esdevé caduc i res no fa d’aquesta terra un paradís, com seria d’esperar i desitjar.

Es poden fer obres i discursos esplèndids, es pot dur a terme una gestió perfecta i milimètrica; però, si aquestes accions no tenen l’afegitó de voler con­duir l’home més enllà de la matèria palpable, representen una despesa inútil o poc aprofitada d’energia, ja que l’acció que no mira a la infinita transcendència, en algun lloc o altre de la terra s’encallarà i s’estavellarà. En el terreny de la finitud, l’home es cansa i desanima; en canvi, movent-se en esguard a l’infinit, és incansable i treu energia de tota flaquesa, fa de les pedres pans.

Per a moure’ns dins aquesta dimensió no fa pas falta que siguem uns éssers superdotats o posseir grans riqueses. Es pot anar endavant i arribar molt amunt partint de zero. Ah!, però, això sí, s’ha de tenir talent i bona disponibilitat.

 
8)
 

DEL BES I L’ABSÈNCIA I ALTRES CONTES EN PAPER

 

 Jesús Bernat era, fins ara, conegut i reconegut, per tasques i ocupacions relacionades amb  el magisteri, per diverses i sentides publicacions  de toponímia i cartografia, per alguna que altra exposició de fotografia… No massa sabíem de les seues dèries amb la literatura de ficció, encara que ja havia sobreeixit amb algun premi en alguna convocatòria del ram. Ara ens alegra amb un recull de contes intitulat “Del bes i l’absència i altres contes en paper”

 

Crida l’atenció en el títol  la suma que se’n fa de la temàtica d’alguns del contes (bes i absència) i del canal triat per a la vida del conjunt: el paper. En el món actual –i en el literari més que en  cap altre- ajupit davall d’internet, de les webs, dels blogs, dels books electrònics, etc. etc, es fa al títol una declaració de principis: l’acte de la lectura n’és el complement necessari del de la creació i l’autor ofereix el seu goig creat en les millors i més agradables condicions: “en paper” de tacte suau i dolç,  tipus i tamany de lletra ben estudiats, una bellíssima portada “que ompli de llum i de misteri” i… unes fotos …tots reivindicats com elements fonamentals de l’acte de llegir. Gràcies.

 

I els contes?

Leonardo Sciascia (1921-1989), mestre d’escola a Rocalmuto  i un dels més importants escriptors italians del segle passat, va començar la seua producció literària quan al llarg del curs “escolastic” havia de fer informes/memòries del seu alumnat i, no volent redactar un banal text amb el resultat de  “tutto va bene”, es va decidir –i quant li ho agraim- per la narració curta com a fòrmula d’explicació i enteniment del món que li havia tocat viure.

Així els contes de Sciascia estan, de vegades, tan arrimats a la realitat –la Sicília de la màfia- més immediata, que fan dubtar al lector que es trobe davant una ficció com cal, són petites/grans “memòries” escrites amb navalleta esmolada per la insatisfacció i la ironia. En molts contes de Bernat apareix un impressió semblant: personatges insatisfets -mestres d’escola, viatgers, psicòlegs, amants… etc, enfrontats a  la crua  realitat sempre  valenciana que  envisca tots els racons  de la vida d’uns personatges que volen sobreviure també mentalment i dignament.

 

Dels arguments dels contes, a més, s’ha de dir  que alguns caminen a cavall entre el més net classicisme i els seus sentiments més universals reinterpretats a la llum del segle vint-i-u, amb personatges que senten i patixen, aprenen mentre ensenyen i viatgen.  Mentre miren, veuen i  s’hi fixen (quines tres accions tan diverses!), ouen el remor de tots els sorolls i de totes les músiques, fins i tot de les més esmortides paraules. I per adobar-ho els mots, els jocs de paraules, l’absurd mental sobre el/els significat/significats de les paraules, i els noms de lloc i els seus “collidors”,  sinistres personatges que recerquen el sant grial per serres i collets.

Per damunt de tot, suau  que no silenciosa, vola una ironia que mai és amarga, que comprén i es compresa, que de vegades allunya i sempre fa més humana i propera l’ànima de tots els personatges.

 

 Recordaran els lectors de certa edat aquella expressió escrita a la “Cartilla Militar” que “el valor, se le supone”, per allò de que els “quintos” no l’havien demostrat en cap acció de guerra. Bernat, des d’ara, ja té escrit al mateix rengló de la “Cartilla Literària” una altra expressió: “demostrado”. Com?, quan?, on?. El llibre no és fruit de l’edició de cap editorial primerenca o madureta (Edicions Savinebre, es creació de l’autor), no ha rebut premi, ni englantina d’or, ni flor natural en cap convocatòria de concurs literari de cap falla/gaiata/foguera, grup d’amics i coneguts, de Coca-cola, d’Ibèria, d’ajuntament menut o gran, de cap Diputació!!! (Se l’ha pagada l’autor-editor), ha buscat  paper, ha maquetat/ordenat/apretat/estirat/triat/fotografiat/posat bolquers/primmirat: tanmateix la impressió cal dir que és gràficament  almassorina (a tot no arriba Bernat). I… ha distribuit el seu llibre. Evidentment, ho ha demostrat, dit popularment: “si en vols més, para el cabàs”. Convindria ara que els lectors posaren la seua part i, en acabar de llegir,  ben segur que  a les ninetes dels ulls  s’hauran apegat uns mots que… us faran somiar.

 

                                                                       FERRAN GUARDIOLA

 

 
9)
 

Crida d’articles- Revista LSC, Llengua, Societat i Comunicació

http://www.ub.edu/cusc/lsc/lsc_actual.htm

Número 9:  “Lingüística forense” (2011)

Llengua, societat i comunicació és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La proposta de la revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’aquesta manera, i atès que l’àmbit en què es mou la revista és interdisciplinari i molt sovint les àrees que s’hi aborden estan incomunicades, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli.

El tema previst per al proper número de la revista és: Lingüística forense. La data màxima per a la recepció de resums de 150 mots és el 30 de desembre de 2010; un cop acceptats els resums (abans del 20 de gener), la data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de març de 2011. Podeu enviar els resums i els articles a: cusc@ub.edu

Les instruccions que heu de seguir per enviar els originals les podeu trobar a la pàgina web de la revista o bé, seguint aquests enllaços:

instruccions per als autors
http://www.ub.edu/cusc/lsc/colaboradors.html
 
criteris per enviar originals
http://www.ub.edu/cusc/lsc/criteris.html
 
 

........................................
Informació distribuïda per:
Observatori CUSC- Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació
Tel. 93 403 70 65
Facultat de Filologia (bústia 191)
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
www.ub.es/cusc

 
10)
 
 
DIÀLEG AMB L'ENEMIC (VI)
 
Joan Tudela

   

      A Catalunya, es vol implantar el monolingüisme.

      Ningú, avui dia, a Catalunya, no vol ser monolingüe. Tothom que parla català està orgullós de conèixer, també, el castellà i altres llengües.

 

-----------------------------
 
Si voleu donar-vos de baixa d'InfoMigjorn i d'InfoMigjornPlus, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com