InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 381 (dilluns 01/11/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
 
 
4) Gabriel Bibiloni - Sobre apunt i apuntar
 
5) Màrius Serra - Afollar?
 
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el DIARI DE BALEARS dijous 28 d'octubre del 2010
 
 
 
 
Joan Melià
 
 
Fa una estona que m'han dit que s'ha mort Joan Solà. Tot i saber que patia una greu malaltia, no he pogut evitar la sorpresa. Entre les primeres imatges que m'han acudit a la memòria, hi ha les de quan el vaig conèixer. No som dels qui l'han tengut de professor, perquè vaig fer tota la carrera a Mallorca. Així i tot, devers l'any 80, gràcies als cursos d'estiu que es feien a la Porciúncula, vaig poder assistir a algunes classes seves. Les record perfectament. I record l'entusiasme contagiós i la passió que hi posava, explicant sintaxi.

Aleshores ja havia publicat Estudis de Sintaxi Catalana, dos volums que els de la meva promoció coneguérem al final de la carrera. Tot i que la primera impressió que te'n duies era d'aridesa, a causa de com feia les referències i de la utilització de signes als quals no estàvem gens avesats els estudiants de llengua d'aquell temps, ben aviat es convertiren en referents per a tots els qui ens dedicàrem a ensenyar català. En aquesta obra ja hi havia el principals trets que caracteritzaran l'obra de Solà: revisió del que la normativa tenia establert (o falsament establert) i, amb tirada a l'exhaustivitat, del que altres autors -grans i petits- deien, anàlisi d'aspectes que romanien sense tractar o sense resoldre, precisió formal, incorporació de punts de vista nous, utilització d'exemples extrets de fonts reals, interès per tot el corpus lingüístic català (les varietats geogràfiques, la llengua antiga, la llengua col·loquial...) i per les solucions que ofereixen les altres llengües...

De llavors ençà són moltes les publicacions seves, sol o en coautoria, principalment sobre temes de sintaxi, però també en altres camps. Entre totes, sens dubte, no podem deixar de destacar la direcció de la Gramàtica del Català Contemporani (2002), una obra col·lectiva essencial. Solà, segurament, és el lingüista de més transcendència en l'evolució i l'estat actual dels estudis sobre la gramàtica de la llengua catalana.

Posteriorment a aquell primer contacte personal a les classes dels cursos de la Porciúncula, he coincidit amb ell en altres ocasions i, associat al seu tarannà irònic i amatent, sempre hi he vist una persona interessada amb el que qualsevol altre li podia aportar, disposada a escoltar-lo, a fer-li preguntes, a contrastar-hi parers.

Solà també ha estat constant en el seu compromís cívic i en la preocupació per la salut social de la llengua catalana, tant en relació amb els aspectes qualitatius com d'extensió de l'ús. De tot això, entre molts altres testimonis, en són prova els articles que setmanalment -amb pocs períodes d'interrupció- ha publicat al llarg de 36 anys al Diari de Barcelona, al setmanari El Món i a l'Avui. Amb tots aquests articles podem construir-nos, també, una mostra del seu saber i de les seves inquietuds.

Dijous passat, dia 21, va publicar el darrer. És un article de comiat, però vaig voler pensar que només ho era dels seus lectors. El va titular "Adéu-siau i gràcies!" i hi feia una mica de balanç com a articulista i de la seva idea sobre com cal que evolucioni la ciència. Però, entremig, també hi deia: "Estic completament convençut de dues coses: primera, que si una llengua no ens serveix per crear-hi comunicació i bellesa, ¿de què ens serveix?, no té futur; i segona, del lligam inextricable entre poble, individu i llengua: una llengua no pot ser digna i mantenir-se si qui la parla no viu amb dignitat i confiança i si el poble que la té com a patrimoni no és lliure sinó que viu subjugat, com nosaltres, durant segles a un Estat que sempre ens ha sigut hostil.".
 
2)
 
Publicat a
 
 
 
El punt final de la vida de Joan Solà no serà la conclusió de la seva obra faraònica en la construcció del català modern. D'aquí a pocs mesos sortirà el darrer volum de l'obra completa de Pompeu Fabra, que Solà va enllestir conjuntament amb Jordi Mir. També l'editorial Empúries té en procés d'edició el llibre L'última lliçó, que aplega els discursos i textos escrits per Joan Solà en els darrers mesos. Seran els epílegs de l'obra singular d'un intel·lectual que va aplegar la disciplina científica de la lingüística i la filologia amb la divulgació a la premsa. En el seu últim article, fa una setmana al suplement Cultura de l'Avui, editat pel Grup Hermes, el mestre recordava que des de fa 36 anys havia publicat més de mil articles a la premsa, des de començament dels setanta. Són gairebé quatre dècades de fidelitat als lectors catalans, que se sumen a la seva llarga trajectòria professional com a docent. Els seus alumnes són una legió i el recorden amb afecte i admiració. La notícia de la seva desaparició ha coincidit amb el retrocés i les prohibicions que patirà el català en les administracions, les retallades provinents de l'aplicació de l'Estatut mutilat. És una doble i pèssima notícia, que es pot interpretar en clau dins un dia nefast per al país. No obstant, a part del seu llegat en tants terrenys, cal reivindicar també l'actitud: l'optimisme i el vitalisme, el somriure i la ironia. El caràcter de lluitador ha de ser un exemple. Joan Solà no serà oblidat perquè queda la seva obra.
 
3)
 
Publicat en tribuna.cat dijous 28 d'octubre del 2010
 
 
Deixebles, familiars, acadèmics, molts estudiants i personalitats de l'àmbit polític, universitari i cultural català com el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, el president del Parlament, Ernest Benach o el president de l'IEC, Salvador Giner, han acomiadat per darrera vegada el lingüista, filòleg i Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2009, Joan Solà. Per primera vegada l'edifici cental de la Universitat de Barcelona ha obert les seves portes per convertir un dels seus espais en capella ardent, en una cerimònia que ha representat el respecte i l'admiració que despertava Solà a l'àmbit acadèmic i a bona part de la societat catalana.

L'acte d'homenatge, que ha començat a dos quarts de quatre d'aquest migdia, ha representat una mostra efusiva de la figura de Joan Solà en el qual el filòleg i lingüista ha estat recordat pel Rector de la Universitat, Dídac Ramírez, qui ha remarcat la “generositat, bondat, valentia, autenticitat i excel·lència” de Solà, i pel professor i deixeble Sebastià Bonet, qui ha destacat l'exigència “absoluta” del mestre. Salvador Giner, President de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) del qual Solà n'éra membre, també ha volgut recordar el lingüista pel seu"immens" llegat al centre d'estudis, al qual es va incorporar el 1999, i ha valorat especialment la seva actitud "crítica" davant la permanent i injusta situació de la llengua catalana, reivindicada a diversos actes públics en els quals Solà denunciava que molts catalans "ens sentim desolats i desemparats pels polítics, que ens han deixat sols".

En aquesta reivindicació s'hi han vist representats centenars d'alumnes i exalumnes de Joan Solà, que han volgut assisstir al seu darrer homenatge al centre universitari. A la cerimònia, un exalumne i nebot del lingüista -també anomenat Joan Solà- ha denunciat, en la seva intervenció, el sentiment d'impotència del professor i dels seus familiars i amics per la situació lingüística del català: "Estem tips. Som molts els que ens sentim desolats i desemparats. Els polítics ens han deixat sols, i per això estem aquí i no a la seu del govern de Catalunya. Les llàgrimes de la família són de tristesa, ràbia i venjança".
4)
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 16 d'octubre del 2010
 

Amb bones paraules
 

Gabriel Bibiloni
 

Fa temps el Termcat va decidir que els textos que es van publicant a un blog, que en anglès es diuen posts, en català s'havien de dir apunts. A partir d'aquí molta gent —sobretot molts de bloguistes— van abandonar els posts i es van apuntar a l'apunt. La decisió del Termcat partia de la idea que post és paraula estrangera innecessària i que apunt és una "alternativa catalana". No ho negaré, però diré que es podrien fer moltes matisacions. No és obvi del tot que post sigui tan innecessari —fa part de la carretada d'anglicismes de les noves tecnologies que, si més no, aporten precisió— ni és clar que apunt sigui una paraula del tot catalana. És clar que qualsevol persona amb mirada lingüística superficial tot d'una percebrà que apunt sembla molt català en comparació de post, com promedi pot semblar molt català si es compara amb average.

Apunt sembla un calc modern de l'espanyol apunte. Aquesta és una paraula genuïnament espanyola, formada per derivació postverbal a partir del verb apuntar, amb el mecanisme tan típic de l'espanyol del morfema -e (desfile, embrague, empalme), i està documentada en castellà en el segle XVIII (abans només hi ha apuntamiento). Sembla que apunt no és més que una adaptació al català de l'espanyol apunte, introduïda modernament a la nostra llengua. En vaig parlar a l'article dedicat al nefast informe. Ni el diccionari d'Enciclopèdia Catalana ni l'Alcover-Moll no ens informen de la seva antiguitat en català, i Coromines (DECLC) es limita a consignar el mot sense donar-ne la més mínima informació. Encara no figura en el Labèrnia, edició de 1864, on hi ha, en canvi, apuntació i apuntament. De fet, els diccionaris bilingües del segle XIX donen apuntament com a equivalent de l'espanyol apunte. I en el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana la forma apunt no apareix fins al 1877. Podem suposar que és un castellanisme de la segona part del segle XIX, tot i que tampoc no es pot assegurar taxativament que sense la supeditació a l'espanyol apunt no hagués pogut sortir per derivació de apuntar. Creiem que és possible però altament improbable. I no dic si s'hauria d'acceptar o no: només vull assenyalar que caldria anar alerta quan es proclama o es nega la catalanitat de les paraules.

O potser no hauria sortit mai, apunt, sense la subordinació a l'espanyol. Perquè encara podríem anar més lluny i establir la hipòtesi que apuntar, en el sentir de prendre nota, és un calc semàntic fet sobre el castellà, cosa que no vol dir que s'hagi de decretar-ne la prohibició. Certament, manca un estudi històric complet dels camps semàntics de apuntar i la seva família de paraules, sobre les quals ara només podem fer observacions provisòries. Apuntar (o puntar, una variant que ara no tindrem en compte, però que és rellevant), en rigor, són dues paraules diferents: una relacionada amb punta i una altra relacionada amb punt, tot i que algunes accepcions ofereixen el dubte de si es relacionen amb punt o amb punta. L'apuntar de punta és el que apareix a les expressions apuntar l'alba (mostrar la punta), apuntar un llapis (fer-hi punta), que ja no es diu, apuntar l'espasa en el pit (aplicar-hi la punta) o apuntar la fletxa tibada a l'arc(d'on ve després apuntar una arma de foc), apuntar amb el dit, etc. L'apuntar de punt (ja sigui el punt de cosir o el punt de l'escriptura) és el que trobam a les expressions apuntar una tela (fer-hi punts, d'on ve l'ofici d'apuntador), apuntar un escrit (posar-hi la puntuació) o apuntar una llista (marcar els elements amb un punt; per exemple, per a indicar a una llista de persones els presents o absents). D'aquest darrer significat deu sortir el de prendre nota en general, però l'evolució podria haver-se fet calcant el procés espanyol corresponent. Aquest canvi semàntic, desconegut per les llengües gal·loromàniques, podria haver-se produït en espanyol en el segle XVII i ser imitat pel català bastant posteriorment. En el Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias (1611) encara no hi ha aquesta accepció . També deuen ser castellanismes semàntics apuntar-se a una activitat o a un club, i els sentits de 'insinuar' o 'dir' («tal com apunta el comentarista X») i 'dictar', i, evidentment, l'apuntador del teatre.

La subordinació no sols ens ha dut paraules que podem posar a una llarga llista de manlleus, sinó que ens ha alterat els camps semàntics de les paraules més genuïnes  i ens ha sumit en una gran desorientació sobre què és genuí i què no ho és, una distinció sempre complicada.
 
5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 28 d'octubre del 2010
 
Motacions

per Màrius Serra
 

Afollar?

 Una de les vies d'entrada més habituals dels castellanismes és la sexual. Cada generació busca les seves solucions expressives i, en aquest àmbit, els mecanismes de transmissió familiar que solen preservar les paraules queden desdibuixats. Diguem que, en qüestions sexuals, som poc preservatius. Per això, més enllà de l'àmbit d'influència del verb cardar, tan garrotxí, per descriure la còpula s'ha imposat el verb follar, que és un calc del castellà. Ara el DIEC ja li adjudica el sentit de “fer l'acte sexual”. Enrere queden els anys en què els catalans només follàvem en trepitjar el raïm per fer-ne most. D'aquesta embranzida folladora n'han sortit tocats alguns altres mots propers, com ara l'adjectiu foll-folla, els follets o el verb arborícola fullar. Ja no podem pronunciar cap d'aquestes paraules sense un somriure maliciós als llavis. I de totes les damnificades, destaca el verb afollar, que té un sentit destructiu: “fer malbé, espatllar un membre, oprimir”. Afollar un niu d'ocells singifica desnonar-los i fer afollar una truja fer-la avortar. Més o menys, el sentit al qual ha quedat reduït el verb fotre, que era la nostra solució genuïna. Estem ben fotuts.

 

6)
 
Publicat a
  • Avui 23-10-2010 Pàgina 48

 

Els francesos ‘intercomprenen' el català

 

Vicent Partal

 

Els diaris francesos expliquen que aquests dies passats s'ha fet un taller a París, concretament a la Maison de l'Europe, on trenta persones nul·les per a aprendre llengües han experimentat el que en diuen la intercomprensió. La cosa aquesta és idea d'una associació, la web de la qual és apic.onlc.fr. És remarcable que la sessió la dirigia Pierre Janin, inspector general de l'acció cultural del Ministeri francès de Cultura. O siga un dels de dalt del tot.

La idea que rau al darrere de la intercomprensió és que no cal parlar una llengua per a entendre el que t'estan dient en aquesta mateixa llengua. Evident. Tots ho hem experimentat un moment o un altre, especialment entre llengües pròximes, llatines en el nostre cas. Però el fet interessant és que segons conten els cronistes la sessió va començar llegint un text en català. Ep! Vull dir que el senyor inspector general de l'acció cultural del Ministeri francès de Cultura va proposar que per què no llegien un text en català. Poca broma.

Podia haver demanat qualsevol altra llengua però el fet és que va demanar un text en català. I en llegir-lo, conten els meravellats cronistes que els senyors i senyores presents al taller es van adonar que ens entenien, talment com si sant Vicent haguera tornat a la terra. A Rue89, de fet, ix una senyoreta que exclama contenta, com un gínjol que: “C'est génial… Je comprends le catalan, alors que je suis nulle en langues!”.

Els estalvie la resta de les cròniques. Es veu que van explicar que això depèn de la gramàtica portativa que sembla ser que ara és una cosa gran i que uns i altres van aclarir que en totes les llengües fer i tenir són els verbs més usats. Vinga.

En llegir el que expliquen els diaris, però, m'ha quedat viva una certa perplexitat sobre la nostra irrupció parisenca. Em pregunte com és que a París es posen tan contents quan ens entenen però a Perpinyà no? I a Madrid? S'imaginen trenta espanyols feliços de comprovar com de fàcil és entendre el català? I encara: s'imaginen l'equivalent en l'escalafó ministerial demanant començar pel català? Uff...

 
7)
 
Publicat a
 

Croada del PP contra el català

Sánchez-Camacho anuncia recursos en tots els àmbits, prioritzant el municipal, per “igualar” el català i el castellà

CiU, ERC, PSC i ICV insten a plantar cara

 
El PP està convertint la defensa de la seva política lingüística en una croada per debilitar el català. I no pensa aturar-se. A l'empara de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, la formació d'Alícia Sánchez-Camacho va anunciar ahir que recorrerà contra les lleis, normes o reglaments que faci falta, en especial en el món municipal, perquè es compleixi el que, segons el seu parer, representa “la igualtat” entre el català i el castellà. És a dir, que el català no pot ser la llengua preferencial en cap àmbit de Catalunya, tal com va dictaminar el 28 de juny el TC.
 
Amb la complicitat de Ciutadans i del Defensor del Poble, el PP ja ha qüestionat judicialment el codi de consum, les lleis d'acollida i del cinema, i ara ha començat a apuntar cap al territori municipal, atacant els reglaments d'ús del català de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Lleida, suspesos de manera cautelar pel Tribunal Superior de Justícia (TSJC). El PP no va concretar quins consistoris més denunciaran, però sí que duran el seu criteri lingüístic fins al final.
 
El bilingüisme
 
“Seguirem presentant recursos al TSJC en el cas que es produeixin reglaments que estableixin l'ús preferent del català a les diputacions o als ajuntaments de tot Catalunya”, va advertir Sánchez-Camacho, acompanyada per Alberto Fernández Díaz. “La defensa del PP del bilingüisme és en tots els àmbits: a l'escola, a l'administració, als hospitals i a tot arreu on creiem que els catalans tenen dret a tenir accés en català i castellà”, va remarcar la líder popular.
 
Amb diferent to, CiU, el PSC, ERC i ICV van reaccionar amb fermesa davant l'ofensiva contra el català. Recordant la mort precisament ahir d'un Premi d'Honor de les Lletres Catalanes com Joan Solà, Artur Mas va cridar a “plantar cara”, títol del seu últim llibre. “Estan aprofitant el TC per anar desmuntant que el català sigui la llengua pròpia de Catalunya”, va dir. “I d'aquí a desmembrar la identitat i la personalitat catalanes hi va un pas”, va alertar Mas, que va afegir que “això afecta tots els catalans, també els que parlen castellà”, va subratllar.
 
El president d'Esquerra, Joan Puigcercós, es va mostrar igual de contundent –“Estem assistint a un atac frontal contra Catalunya. És una croada per criminalitzar el català”– i va proposar un “acord de mínims” entre tots els partits catalanistes per establir els compromisos perquè el català guanyi presència en la societat, “malgrat els recursos que s'interposin contra algunes normatives”.
Des del PSC, el president José Montilla, en una conversa informal, va expressar la seva disconformitat amb la decisió judicial, però va recalcar que encara no és ferma. Des d'ICV, Joan Herrera va radiografiar la voluntat del PP de crispar el debat electoral. “És un assetjament que atia el conflicte lingüístic de la mateixa manera que atien el social”.
 
Entitats i societat civil també van emetre pronunciaments en contra de la suspensió i de l'actitud hostil del PP. Des d'Òmnium, Muriel Casals va indicar que Joan Solà “hauria recordat que no ens deixarem vèncer per les agressions a la llengua”. La Plataforma per la Llengua va demanar la implicació de els dues federacions de municipis i va oferir assessorament perquè els ajuntaments apliquin el reglament. Entre els sindicats, la UGT va parlar d'“atac a la democràcia”.

 
8)
 
Publicat a VILAWEB dijous 28 d'octubre del 2010
 

L'ofensiva contra el català a les institucions rep una dura resposta de partits i entitats

El govern de Barcelona proposa a CiU i Esquerra de pactar una declaració institucional en defensa del reglament · Òmnium considera la resolució sobre l'ús del català un atac a la democràcia

Es multipliquen les reaccions contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre cautelarment uns quants articles del reglament d'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Barcelona i del reglament d'ús de les llengües catalana i occitana de la Diputació de Lleida. La sentència s'apuntala en la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'estatut de Catalunya.

La presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, va criticar en declaracions a Catalunya Ràdio que el tribunal havia creat un conflicte que no existia: 'i en tot cas', ha afegit, 'si existeix és per la dificultat de viure plenament en català'. Per aquest motiu Casals va retreure que es doni una imatge que no és real i, a més, alerta que la decisió judicial podria obrir la porta a qüestionar la immersió lingüística.

La Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) considera inacceptable la decisió del TSJC i acusa el PP, com a promotor del recurs, de 'promoure el conflicte lingüístic'. També observa que la instància presentada pel grup municipal del PP l'any passat, adduint la discriminació del castellà, és pura fal·làcia, perquè el reglament es limita a establir que el català sigui la llengua preferent d'ús del personal que hi treballa o que les actuacions internes del consistori, com ara actes o documents, es facin en la llengua pròpia del país.

Per la seva banda, la Plataforma per la Llengua insta les institucions afectades per la sentència a continuar aplicant els regalments d'ús lingüístics 'en la seva totalitat', ignorant així la suspensió cautelar. L'entitat considera greus les suspensions cautelars i assegura que són conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'estatut. En aquest sentit, s'ofereix per assessorar els ajuntaments per tal que desenvolupin reglaments d'usos 'el més aviat possible'.

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, afirma que 'no reconeix la legitimitat' de la resolució dictada pel TSJC. 'Quan la justícia no fa justícia, tenim dret a discrepar-ne públicament', conclou.

El president de CiU, Artur Mas, va cridar ahir a plantar cara perquè s'intenta desmembrar la identitat catalana a través de la llengua. Segons Mas, la justícia està aprofitant la sentència del Tribunal Constitucional 'per anar desmuntant que el català sigui la llengua pròpia de Catalunya'.

El president del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, demana que el ple del pròxim divendres serveixi d'escenari per 'ratificar de manera clara' el reglament d'ús del català. Portabella, a més, culpa del conflicte al PP i al seu 'espanyolisme intransigent' amb el que pretén 'guanyar als tribunals el que perd a les urnes'.

La primera interlocutòria (pdf) forma part del procés que va començar el grup municipal del PP, que va portar el reglament al jutge, quan es va aprovar l'any passat, al·legant que discriminava l'espanyol.

Ahir el govern municipal de Barcelona, format per PSC i ICV, va anunciar que proposaria als grups que van aprovar amb ell el reglament, és a dir, CiU i Esquerra, de consensuar per al ple d'aquest divendres una declaració institucional que defensi la validesa de la norma, segons que va informar el consistori. Tots ells van confessar el malestar per la decisió del TSJC i van atacar el PP, que havia exigit al batlle de Barcelona, Jordi Hereu, que acatés la interlocutòria del TSJC i que suspengués el reglament d'ús del català. Però l'ajuntament va dir que recorreria la resolució del TSJC, i que el PP s'equivocava fent servir 'la llengua d'element de confrontació i no de convivència'.

Pel president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, la interlocutòria és incomprensible; per tant la Diputació recorrerà la decisió judicial perquè el reglament 'no ocasiona cap dany irreparable als drets lingüístics de ningú'. També exigirà que el tribunal s'adreci a la diputació en català.

Més recursos contra altres institucions

La candidata del PP, Alícia Sánchez-Camacho, ha assegurat que continuaran presentant recursos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 'en el cas que es produeixin reglaments que estableixin l'ús preferent del català en les diputacions o els ajuntaments de tot Catalunya'. Així mateix, la presidenta dels populars catalans ha manifestat que 'la defensa del PP del bilingüisme és en tots els àmbits: a l'escola, a l'administració i als hospitals i a tot arreu on creiem que els catalans tenen dret a tenir accés en català i en castellà'.

 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com