InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 4 (divendres 08/10/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Tretúlies Valorianes
 
2) Antoni Llull Martí - El déu Proteu, les proteïnes i els protocols
 
3) Josep Maria Corretger - HO RECONEC O HO RECONEIXO
 
4) Revista FLAMA del Casal dels Països Catalans de Toronto
 
5) Ramon Sangles i Moles - Oberts a la internacionalització
 
6) Diego Gómez - Festa pel Valencià
 
7) Presentació de l'edició crítica d'El Llibre de Fortuna e Prudència, de Bernat Metge
 
8) Cursos de català de l'Escola de Lletres de Tarragona
 
9) Joan Tudela - DIÀLEG AMB L'ENEMIC (II)
 
 
1)
 

Tretúlies Valorianes

 

Dimecres 13 d'octubre comencen les “Tretúlies Valorianes” organitzades per la Delegació d'Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans. 

L'objectiu de les tertúlies, que tindran lloc un dimecres al mes durant el curs 2010-2011, és difondre l'obra d'Enric Valor, fomentar-ne l'estudi i donar la possibilitat que els lectors tinguen l'oportunitat de conversar amb els principals estudiosos de la figura de l'escriptor de Castalla.

La primera Tertúlia Valoriana serà conduïda per l'escriptor i professor de la Universitat d'Alacant Joaquim Espinós i tindrà com a tema “El llegat literari d'Enric Valor”.

Totes les sessions tindran lloc a les 20.00 h a la Biblioteca Enric Valor-IEC de la Seu “Ciutat d'Alacant” (2a planta).

Dimecres 13 d'octubre a les 20'00 h.

 

2)

 
 
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 147)
 
El déu Proteu, les proteïnes i els protocols

Antoni Llull Martí
 

 

Proteu, en la mitologia grega, era un déu marí que tenia esment dels ramats de foques i altres animals marins de Posidó, déu i rei de la mar, l'equivalent de Neptú en la mitologia romana. Proteu, a més de tenir el do de la profecia, tenia el poder de prendre qualsevol forma que volgués (animal, planta, foc, aigua, etc.) per desaparèixer de la vista de qui l'importunava o per passar desapercebut.

 

El nom d'aquest personatge mitològic sembla derivat del grec prótos, que significa ‘primer' o ‘que va a davant'. Quan per devers l'any 1840 l'investigador suec Berzelius introduí en la nomenclatura química el nom de proteïnes per designar unes substàncies primordials en qualsevol de les formes de vida conegudes a la Terra, potser pensava en el mot grec esmentat, però també és probable que tingués present el nom del déu, puix que les proteïnes, a més d'elements bàsics en els éssers vius, prenen molt diverses formes i tenen en els organismes funcions molt diverses.

 

El mot proteic, introduït poc després en les llengües modernes, per referirse, en principi, a les qualitats o propietats de les proteïnes, s'ha usat també com a adjectiu aplicat a la persona que canvia molt sovint d'opinió o de comportament per la seva conveniència, i amb aquest sentit sí que podem considerar quasi segur que qui el posà en circulació pensava en el déu grec més tost que en les proteïnes.

 

El mot prótos ha produït diversos cultismes, com protomàrtir, protonotari o prototip. Un que és prou curiós, i ben antic, és protocol, format sobre el llatí protocollum, derivat al seu torn del grec protókollon, compost amb els mots prótos i kolla, amb el sentit de ‘el primer encolat', perquè en principi es referia a un document signat per alguna autoritat (escrivà reial, notari, etc.) que s'encolava sobre un altre per donar-li autenticitat. Aquest cultisme donà lloc al mot popular patracol, que ha acabat essent admès en els diccionaris normatius de la nostra llengua.

 

3)
 

 HO RECONEC O HO RECONEIXO

 

Josep Maria Corretger

 

En primer lloc, per a resoldre aquest primer tema d'aquesta secció, he d'explicar que es tracta d'un aspecte interessant sobre la nostra llengua, el català, i que de ben segur que es desconeix. Parem-hi doncs, una mica d'atenció.

 

Si ens endinsem en la tipologia de les formes verbals dels verbs de la tercera conjugació, observarem que poden ser de dos tipus ben diferenciats:

 

Un primer anomenat pur, i que seguiria el model del verb ‘dormir', Ex: jo dormo, (lexema verbal + desinència verbal de persona) i d'un altre anomenat incoatiu, i que per tant, seguiria el model del verb ‘servir', Ex: jo serveixo (lexema verbal + infix EIX+ desinència verbal de persona).

 

Però, què entenem per un verb incoatiu?

 

Doncs, és aquell verb que en el present d'indicatiu i de subjuntiu, i en l'imperatiu insereix l'increment  -eix- entre el radical i la desinencia de les tres persones del singular i de la tercera persona del plural. Vegem-ne alguns exemples:

 

-Present d'indicatiu: ofereixo, ofereixes, ofereix, oferim, oferiu, ofereixen.

 

-Present de subjuntiu: ofereixi, ofereixis, ofereixi, oferim, oferiu, ofereixin.

 

-Imperatiu: (no té 1a persona), ofereix tu, ofereixi ell/a, oferim nosaltres, oferiu vosaltres, ofereixin ells/es.

 

La majoria de verbs de la tercera conjugació es conjuguen com ‘servir', uns quants com ‘dormir', i molt pocs admeten ambdós models:

 

-Amb formes incoatives trobaríem verbs com ara ‘agrair', ‘assentir', ‘beneir', ‘constituir', ‘diferir', ‘discernir', ‘dissentir', ‘dissuadir', ‘elidir', ‘encarnir', ‘engelosir'…

 

Ex: agraeixo, assenteixo, beneeixo, contitueixo.

 

-Amb formes pures (sense l'increment  -eix-) hi hauria verbs com ‘ajupir', ‘bullir', ‘collir', ‘consentir', ‘contradir', ‘convenir', ‘cosir', ‘dormir', ‘eixir', ‘escopir'…

 

Ex: ajupo, bullo, cullo, consento.

 

-D'altra banda, també trobarem verbs que admeten la doble conjugació, és a dir, tant serien vàlids com a purs (sense –eix-) o incoatius (amb  -eix-):

 

Acudir: acudo / acudeixo

 

Arrupir-se: arrupo / arrupeixo

 

Brunzir: brunzo / brunzeixo

 

Consumir: consumo / consumeixo

 

Lluir (*): lluo / llueixo

 

Mentir: mento / menteixo

 

Percudir: percudo / percudeixo (copejar, pegar, incidir)

 

Presumir: presumo / presumeixo

 

Resumir: resumo / resumeixo

 

Després d'explicar això, i entrant més en matèria observarem que es poden confondre els verbs acabats en –èixer pertanyents a la segona conjugació, amb les formes incoatives de la tercera conjugació. No hem de fer-ho.

 

Infinitiu: desconèixer, conèixer, reconèixer, aparèixer, desaparèixer.

 

Present d'indicatiu: desconec, conec, reconec, aparec, desaparec.

 

I finalment, també caldria anar molt amb compte amb alguns verbs de la segona conjugació que tendiesen a ésser conjugats erròniament –igual que els anteriors- com a verbs amb formes incoatives de la tercera conjugació:

 

Infinitiu: concebre, corrompre, emetre, excloure, incloure, interrompre, irrompre, percebre, transmetre.

 

Present d'indicatiu: concebo, corrompo, emeto, excloc, incloc, interrrompo, irrompo, percebo, transmeto.

 

 

Pareu compte, doncs, quan utilitzeu alguna forma verbal de la tercera conjugació o els acabats en –èixer de la segona. No cometeu errors, atureu-vos i raoneu, i paraula de filòleg que no us en penedireu.

 

 

 

N.B.

 

(*) El verb ‘lluir' canvia de significat segons que es conjugui com a pur o incoatiu:

 

1/ Lluir (pur): Emetre reflexos lluminosos.

 

    Ex: -El sol lluu (o llu) amb força.

 

 

 

2/ Lluir (incoatiu): Mostrar a la vista de la gent.

 

    Ex: -Jo llueixo el vestit amb elegància.

 
4)
 
Revista FLAMA del Casal dels Països Catalans de Toronto
 
    Es troba a la vostra disposició el número de Juliol-Setembre del 2010 de la Revista FLAMA, editada pel Casal dels Països Catalans de Toronto.

    L'enllaç és el següent:                        http://www.cctoronto.net/revistes/Flama3-2010.pdf

    Per llegir la revista es requereix el programa 'Adobe Reader' que és gratuït i el podreu baixar anant-hi a:     http://get/adobe.com/reader/

   També podeu llegir altres revistes de FLAMA si aneu a:    http://www.cctoronto.net/flama_cat.html
 
   

   Josep Lluís Pérez de Arce
   President del Casal Països Catalans de Toronto i editor de FLAMA
 
5)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 23)

Oberts a la internacionalització

 

Ramon Sangles i Moles

 

Moltes vegades he trobat persones que, per no comprometre's en res nostre, ni país ni llengua, sempre tenen a punt l'estirabot «jo sóc un ciutadà del món», cosa que d'entrada ja vol dir expressar-se directament amb una llengua que no és la pròpia i tenir vergonya de la seva identitat.

 

Doncs, ara nosaltres enfocarem la internacionalització al revés: qui més estima la seva pàtria, més cosmopolita és. L'única manera de ser reconeguts internacionalment és la de circular amb segell propi. S'ha de dir clarament: sóc català, sóc de Barcelona, sóc de Can Toi, sóc músic, sóc creient... Tot ben delimitat i sense dissimular res.

 

Les denominacions d'origen són molt concretes: donen el nom de la comarca o del poble (vi del Penedès, xampany de Sant Sadurní...) i es venen per tot el món. Tinc un amic, bon coneixedor de les comarques xampanyeres catalanes, que va a congressos mundials de juristes. Doncs bé, quan a un hotel (sia d'un país o d'un altre) demanen xampany (perquè mundialment té aquest nom) els el serveixen d'aquelles ampolles que els xampanyers d'ací en diuen «cava» (v. Llengua Nacional, núm. 70, p. 29). Som un país malauradament massa acomplexat i ple de contradiccions, perquè, a més, aquelles ampolles duen escrit «Spain» en comptes de «Catalonia» o «Catalunya» que tranquilament hi podrien escriure. Llastimosament, no sabem comunicar la riquesa interior que duem a dins o no tenim la valentia de dir que aquells productes són de fabricació nostra.

 

L'origen, la causa i la font mai no han de ser callats o amagats, perquè en el fet de mostrar-los hi ha el secret de la nostra força i de la nostra singularitat, que en propicien un reconeixement internacional.

 

A l'hora de mostrar-nos tal com som no hi ha de tenir lloc cap mena d'atenuació, de simulació o de feblesa; hi cal, doncs, contundència, decisió, fortalesa i veritat. La nostra identitat ha de ser endevinada sempre.

 

No volem pas dir ara que hàgim d'anar pel món lluint les nos­tres qualitats o reclamant la reconeixença merescuda. Es tracta simplement de posar-ho fàcil perquè siguem coneguts, o bé que, sense eufemismes, ens sapiguem fer conèixer com a tals davant els altres.

 

 

6)

 
 
Festa pel Valencià
 

Durant els darrers anys Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, ha mantingut una trajectòria de treball per cridar en veu alta a la nostra societat, que el valencià és qüestió de tots i de totes. Després de 26 anys de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, la nostra llengua ha de continuar sent l'eix transversal que ens uneix, que ens projecta cap al futur com a poble, que vertebra el nostre territori i la nostra cultura.

 

2010 és un any molt especial per a tota la gent que construeix i fa possible dia a dia Escola Valenciana. Hem celebrat els 25 anys de les primeres Trobades d'Escoles en Valencià, una data molt significativa per a nosaltres, que ens ha permés recapitular i mirar cap al futur sota el lema Tu tens la clau.

 

Per a tancar les celebracions dels 25 anys de les primeres Trobades d'Escoles en Valencià, estem organitzant una gran Festa pel Valencià a la ciutat de València emmarcada en la celebració del dia més simbòlic per als valencians i valencianes, el 9 d'octubre, on tindrà un paper molt destacat el monument La clau que obri tots els panys, creada expressament per a l'ocasió per l'artista valencià de renom internacional Manuel Boix. Una escultura que prendrà vida i sentit amb l'aportació de tots els centres educatius d'ensenyament en valencià que treballen dia a dia per una educació de qualitat. El 9 d'octubre cada escola i institut dipositarà a la Festa pel Valencià que celebrarem a València un “Llibre de la clau” que contindrà treballs del seu alumnat relacionats amb el valencià com a valor de la nostra societat.

 

A més durant tot el matí es faran actuacions musicals dels escolars i centenars de tallers  infantils que ompliran aquesta Trobada de Centres d'Ensenyament en Valencià de totes les comarques del nostre territori. A la nit tancarem els actes amb un concert especial d'Obrint Pas.

 

Per a qualsevol informació adreceu-vos al telèfon 96 347 27 83 o al correu electrònic escola.v@fev.org

 

Ànim i endavant.

 

Diego Gómez

President d'Escola Valenciana

 

http://www.escolavalenciana.com/categorias/index/381

 

 

7)

 
Presentació de l'edició crítica d'El Llibre de Fortuna e Prudència, de Bernat Metge
 
Dijous 14 d'octubre a les 19hs, se celebrarà a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona [RABLB], la presentació formal de l'edició crítica d'El Llibre de Fortuna e Prudència, de Bernat Metge, edició a cura del Dr. Miquel Marco Artigas, obra publicada per la RABLB, amb la col·laboració d'IVITRA i Digicotracam-Prometeo (Universitat d'Alacant), i la UNED.

Aquest magnífic treball és un dels resultats de la Tesi Doctoral del Miquel Marco, "Llibre de Fortuna e Prudència. Estudio de las fuentes literarias y edición crítica", sota la direcció de la Profa. Julia Butinyà (UNED, 2004), que va obtenir la màxima qualificació.

Per a més informació sobre l'acte, vegeu:

http://www.ivitra.ua.es   [Últimes notícies]

o bé, directament,

http://www.ivitra.ua.es/new_noticies.php
 
La invitació que hi trobareu en aqueixos enllços, és bona per tot qui hi vulga assistir.
 

8)

 
Cursos de català de l'Escola de Lletres de Tarragona
 
Escola de Lletres de Tarragona
Oferta de cursos
Primer mòdul
(del 18 d'octubre al 30 de gener del 2010)


L'Escola de lletres de Tarragona és una escola de formació permanent orientada a l'aprenentatge de coneixements tant pràctics com teòrics de les lletres catalanes, estructurada en tres àrees temàtiques: dir, llegir i escriure; amb mòduls-tallers i mòduls-aula, aquests darrers de conversa, debat o estudi teòric.
Professorat: Lurdes Malgrat, Ramón Sanz, Ingrid Ventura, Alba Tomàs, Albert Ventura i Àngels Sánchez.


Informació i matrícula
Període de matrícula del 13 de setembre al 15 d'octubre de 2010.
Horari d'atenció de dilluns a divendres de 19h a 21h.
Escola de Lletres de Tarragona
C/ Sant Llorenç, 3 (baixos)
43003 Tarragona
977 253 602
info@escoladelletres.cat
http://www.escoladelletres.cat
Descomptes: Les persones que es vulguin matricular en més d'un taller de l'Escola de Lletres es beneficiaran d'un 20% de descompte.
Excepte en els cursos on s'indica un altre lloc d'inscripció.

 

9)

 
DIÀLEG AMB L'ENEMIC (II)
 
Joan Tudela
 
 

      Nacionalisme, a Catalunya, vol dir nacionalisme català.

      Catalunya forma part de l'Estat espanyol, territori en què el nacionalisme més potent ha estat i és –amb diferència– el nacionalisme espanyolista.

 

 
-----------------------------
 
Si voleu donar-vos de baixa d'InfoMigjorn i d'InfoMigjornPlus, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com