InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 365 (dilluns 04/10/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Joan Solà - Consells de Franklin
 
2) Gabriel Bibiloni - Bolígrafs i quiròfans
 
 
4) Màrius Serra - Andròmina?
 
5) Notícies de Valencianisme.com
 
 
7) L'aranès ja té llei / Enric Garriga Trullols - La llei de l'occità
 
 
 
1)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 30 de setembre del 2010
 
 

Consells de Franklin

 

El meu cunyat Raimon Martínez Fraile m'ha regalat el fascicle Lo camí de la fortuna. Consells bréus i senzills per a esser rich, que és el títol que l'adaptador català, Gaetà Vidal, va donar el 1868 a un altre del polifacètic Benjamin Franklin (reeditat en facsímil per Emprius Club d'Opinió) i formava part d'una col.lecció popular amb la traducció de La Divina Comedia del segle XV, etc. Època heroica de la nostra Renaixença, en què, sense més armes que la bona voluntat, quatre o cinc persones intentaven treure del no-res la nostra llengua i la nostra cultura.

 

Vidal en fa una adaptació, farcida de frases fetes («pel bon entenedor, mitja creu val per deu», «dirho aixis sens solta ni volta, ni com va, ni com costa») i de refranys, que és com els nostres avantpassats es transmetien les quatre veritats que els ajudaven a viure: aleshores les coneixia tothom i els diccionaris bilingües les duien sistemàticament (ai!, una deu riquíssima del nostre passat que s'ha estroncat en sec en ben pocs anys). Llegeixin el pare Claret, els cors de Claver i hi veuran el mateix esperit. Sense més preàmbuls, som-hi.

 

Comença així Vidal, perquè vegin al nu aquella prosa i aquella escriptura: «Plaume al estiu, quan lo llebetg passant per entre los cimarols dels pins fa sentir son gemegar dòls; i á mi arriban las cantarellas dels aucellets [...]; y oich los cants de los qui en la era baten; i veig la lloca que manant los pollets los ensenya cloquejant, que en l'estiu, tota cuca viu [...]; plaume dich recordarme dels pagesos y demès gent que lo pa que menja, rega ab lo suor de son front, y pensant en la vida que portan, y planyentme de que tal sia, volguera esser un pòu de ciencia, y que mes paraulas fossen pera tots article de fe, si poch ó molt podian contribuir á sa felicitat».

 

A les queixes dels pagesos pels onerosos pagaments que suporten («si això dura [...] som mès perduts qu'una unsa en lo pla de la Boqueria»), l'autor respon ordenadament referint-se a la peresa, la vagabunderia, l'ordre en la vida diària i l'economia. La peresa y vagabunderia, mès nos costa del doble de lo que al govern pagam; tres vegadas mès las disbauxas y poch seny y lo redoble las estranyesas y fal-leras»: «Ab tot, no hi ha per aixó que desesperarse, que Dèu diu a l'home. ¾Ajudat y t'ajudaré¾ es sabut que ¾Fa mès qui vol, que qui pot¾ y contra vagabunderia, disbauxas y fal-leras, existeixen tres virtuts que's diuen Treball, Ordre y Economia».

 

Peresa: Arreu ['arada'] penjada,'l robell se la menja, Mès lluhenta es la clau que mès toms dona, L'home que es peresòs, per un pas ne dona dos, A llop dormen[t] no l'hi entra res en dent, Qui á gran dia's lleva, tot lo jorn trota, Qui quan es jove no treballa, quan es vell dorm á la palla, Gota á gota, l'aigua fa gorch. Ordre: La regla manté'l cos y la butxaca, Pedra movedissa, no posa molsa, Costa mès de mantenir un vici que de mantenir dos fills, Cartas, daus, donas y vi, fan tornar al rich mesquí, Si vols que ton afer se fassa, veshi, Si vols estar ben servit, feste tu mateix lo llit. Economia: «Per mancansa de cuidado, gasta en aplechs y festas majors lo que ha guanyat ab la suor de son front [...], lo que podria constituir un recó per la vellesa», «Respecte de las compras al encant, per un bon esmers que s'hi fassa, cent cops s'hi troba mès dany que profit», Á la casa ahont no hi ha pa, tothom crida y tothom te rahó, Bossa sens diners, digali cuiro. I el colofó: «Ab tot, no debeu fiar exclusivament lo vostre ben estar, en lo treball, l'ordre y la economia. No hi ha dupte que son grans cosas, mes de res vos servirian sens las benediccions del cel. Demanaulas donchs humilment, y pera obtenirlas siau caritatius en vers aquells que no tenen bèns de fortuna».

 

Joan Solà


 
 
NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabilitat d'enviar també al butlletí InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
 
2)
 
Article publicat a l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte18 de setembre del 2010
 

Amb bones paraules
 

Bolígrafs i quiròfans


Gabriel Bibiloni

Un aspecte impactant —si s'analitza en profunditat— de les llengües subordinades és la impossibilitat de tenir un lèxic propi, almenys pel que fa al que s'ha format en el temps que dura la subordinació. Durant uns quants segles el català ha denominat totes les realitats noves simplement agafant les paraules amb què l'espanyol designa aquelles realitats. Les postures adoptades davant aquest fet pels agents de planificació de les normes d'ús lingüístic poden ser molt variades, i també cal dir que cada paraula nova introduïda al català procedent de la llengua dominant s'associa amb unes determinades facilitats o dificultats pel que fa al tractament del fet, més enllà d'una simple adaptació fonètica i gràfica.

Podem agafar com a exemple del que diem les paraules bolígraf i quiròfan, introduïdes en el segle XX. Les dues paraules tenen la particularitat que entre totes les llengües del món només són usades per l'espanyol (i pels seus satèl·lits “autonòmics”). Són creacions espanyoles i només espanyoles. Com tantes altres, van sortir del cap d'una persona i després feren fortuna. Concretament, hem llegit que quirófano va ser “inventat” pel metge Andrés del Busto els darrers anys del segle XIX per a designar un establiment sanitari on les operacions podien ser observades de darrere un vidre. L'inventor del mot agafà els elements grecs kheir (‘mà'), que apareixia a cirugía (kheir i urgia ‘feina de mans'), i phainein (‘mostrar'), que apareixia a diáfano. Mesclant quirúrgico i diàfano va sortir quirófano. L'altra paraula, bolígrafo, que alguns lingüistes hispànics consideren execrable, és una mescla d'un element espanyol (bola) i d'un element grec (grapho, procedent del verb graphein ‘escriure'), i s'ha dit que va ser encunyada el 1946 per l'industrial català Amadeu Árboles, que en va fer una marca registrada (a nom de la seva mare, Antònia Vidal). Abans, aquest nou i revolucionari instrument per a escriure es va dir a Espanya pluma atómica, mentre que a l'Argentina es digué birome (del cognom de l'inventor, Laszlo Biro, i el del seu soci,Meyne, que en aquell país en feren una gran promoció) i en alguns països europeus, biró. L'Acadèmia espanyola no va incorporar el mot bolígrafo al seu diccionari fins al 1970, tot i que feia dècades que tothom la usava tranquil·lament.

He triat com a exemple aquestes dues paraules, a més, perquè una és admesa per l'Institut d'Estudis Catalans (bolígraf) i l'altra no (quiròfan). Les raons són comprensibles: a diferència d'altres paraules amb l'element quiro- (quirúrgic, quiromància, quirògraf, quiròpter), que són termes universals, quiròfan és una paraula únicament espanyola que té un fàcil substitut (sala d'operacions), perquè aquest és el terme que usen més o menys les altres llengües. Emperò per a bolígraf no tenim un substitut fàcil, perquè no hi ha un terme universal, sinó que cada llengua ha fet la seva “invenció” terminològica. I quan això passa, trobar una solució per a substituir un hispanisme requereix dues coses molt difícils com són la creativitat i el consens. Això sense tenir en compte l'opció, tan legítima com les altres, que diu que “ja està establert així” i no en parlem més.

Efectivament, per a l'instrument d'escriure les solucions adoptades per les llengües europees són diverses. En anglès es diu ballpoint pen (ploma amb punta de bolla); en francès, stylo à bille (ploma de bolla), o stylo-bille, o pointe-bille o bic (del gran fabricant Marcel Bich); en italià, penna a sfera; en portuguès, (caneta) esferográfica; en alemany, Kugelschreiber (instrument per a escriure d'esfera); etc. En general, es parteix del nom de ploma, l'instrument predecessor, incorporant-hi algun element que expressa la idea central de punta esfèrica. En català potser haurem de menjar bolígraf per a sempre; és a dir fins que s'inventi una altra cosa, que, si les coses no canvien, tindrà el mateix nom que en espanyol. Tanmateix, com que no hi ha res que hagi de ser necessàriament definitiu, puc fer algunes propostes per si de cas: un esferogràfic, o, més curt i col·loquial, un esfero, un puntaesfera, o una que em cau especialment simpàtica i que no em direu que no quedaria ben bé: un puntabola. Si el metge del Busto va inventar quirófano i l'emprenedor Árboles, bolígrafo, nosaltres també podem fer d'inventors. Si la parauleta esdevé ús general o queda registrada només en aquest article, això ho veurem d'aquí a vint anys. O no.

 

3)
 
Publicat en el DIARI DE BALEARS dilluns 20 de setembre del 2010
 

Comerciar en català no fa mal a ningú

Jaume Corbera

Un dels àmbits on la llengua catalana costa de més de normalitzar, a les Balears, és el del comerç, i no només en les relacions entre proveïdors i botiguers o detallistes, que és complicada per la quantitat de documents que mou, sinó també en les relacions dels botiguers amb els clients. Aquesta és una relació molt personificada, en què el botiguer intenta atreure l'atenció i la confiança de les persones, totes en general, perquè totes són compradors potencials, però de manera individualitzada, amb familiaritat, amb la pretensió que el possible client es senti tractat com si hi hagués de sempre una relació amical entre ell i el venedor. Fixau-vos que la publicitat normalment es dirigeix al públic en 2a persona, normalment del singular ("tu") i de vegades també en plural ("vosaltres"), però mai ho fa en 3a persona ("vostè", "vostès"), perquè aquesta implica distanciament, el qual no convé a qui pretén convèncer-nos de la bonesa del servei o del producte que ofereix.

Si això és així, i ho podem comprovar contínuament, pareix que hauria de ser fàcil veure, per part dels comerciants, que als catalanoparlants ens és més familiar, més amical, ens inspira més confiança, que se'ns dirigeixin en la nostra llengua, la llengua normal de les nostres relacions amb l'entorn. Dic "hauria de ser fàcil veure", però la realitat és que són ben pocs els qui ho veuen, perquè la majoria, la immensa majoria, de botiguers continuen presoners del sentiment diglòssic que els fa pensar que adreçar-se al públic és un acte social de tanta importància que s'ha de fer en la llengua socialment prestigiada pel poder, i ni hi pensen, a utilitzar el català; i, si hi pensen, el descarten, per por de ser vists com a "localistes", "folkòrics", o, fins i tot, "antiespanyols".

La tasca de les institucions de govern hauria d'haver estat, durant aquestes dècades d'autonomieta, la d'anul·lar (o almenys intentar-ho) aquest sentiment diglòssic i convèncer els botiguers que relacionar-se amb els clients (també) en català no els havia de perjudicar, sinó que, ben al contrari, els beneficiaria. I ja no es tracta, simplement, que t'entenguin si parles en la llengua pròpia del país, sinó que t'hi parlin i hi retolin els avisos i les comunicacions, i hi redactin tots aquells escrits que generin per a atendre el públic. De fet hi ha exemples a balquena que ho demostren, que retolar en català no perjudica les vendes: a Catalunya avui en dia són milers, bastants, els establiments retolats en català, i mantenen la seva clientela sense problemes especials per aquesta qüestió, i molts dels clients no són, ni tan sols, catalanoparlants. A ciutats petites i pobles de l'interior, per exemple, fins i tot és difícil trobar-hi rètols en castellà. Quasi quasi es pot dir que en aquestes poblacions s'hi ha assolit la plena normalització del català.

A les Balears som molt lluny d'aquesta situació, encara que a tots els pobles n'hi ha, de comerços retolats en català (i no em referesc només al rètol que hi dóna el nom, sinó també als cartells i avisos interiors), i sobreviuen igual de bé (o de malament) que els altres. Fins i tot hi ha qualque gran superfície que en un moment concret va decidir que podia usar el català en tota la retolació, i sé ben cert que això no li ha fet perdre clients (potser qualque fanàtic ultra de l'espanyolisme...), perquè sempre és plena, i no tothom que hi va és catalanoparlant. I hi ha una perfumeria, amb seu social a Petra, però present per tot Mallorca, que té el català com a llengua de relació amb els clients, i no pareix que li vagi més malament que a les altres. I algunes entitats bancàries del país (del nostre, vull dir), entre les quals una de les més poderoses de l'estat, usen el català amb tota normalitat sense que això els hagi causat pèrdues (vaja, ho supòs, perquè segur que si fos així ja no l'usarien).

Amb una paraula, usar el català comercialment no fa mal a ningú i sé ben cert que, ben al contrari, és un atractiu més per a moltes de persones que són sensibles a aquesta qüestió i, davant diverses ofertes comercials semblants, prefereixen aquella que té en compte la nostra llengua. Això ho han entès bé, per exemple, els nous propietaris de la companya aèria Spanair: mentre va ser mallorquina o gestionada des de Mallorca, Spanair es comportava com una companyia forastera, amb el castellà i l'anglès com a llengües principals de relació (no record si n'hi havia qualcuna altra, però no hi era el català); ara que és propietat majoritària d'empresaris de Catalunya, el català és una de les llengües de relació de la companyia, que fins i tot l'ha introduït a la revista que ofereix als viatgers dins els avions, la qual es pot llegir en castellà, català o anglès. Si a Catalunya, una de les comunitats europees més dinàmiques econòmicament, el català hi és present pertot i aquesta presència no hi dificulta el guany econòmic, sinó que fins i tot possiblement el potencia, ¿enteneu per què aquesta resistència de les empreses balears a incorporar la llengua pròpia del país en la relació amb el públic? No és una qüestió d'ideologia, sinó d'imatge i de complicitat amb la població catalanoparlant.

Podeu estar ben segurs que no és per ideologia que Spanair parla en català actualment (com ho fan, per internet, també Iberia i AirEuropa i RyanAir i EasyJet, i potser qualcuna altra), en canvi sí que és per ideologia (feixistitzant) que no ho fa aqueixa companyia alemanya dirigida aquí per un senyor de llinatge germànic que fa uns dies va ser encarregat d'insultar la memòria del Rei En Jaume i a tots els mallorquins a Santa Ponça. Diuen que els qui demanam la normalitat del català som uns "radicals" que volem imposar no sé què, però la realitat demostra que allà on el català funciona com una llengua normal la societat és tranquil·la, no hi ha conflicte, la gent es sent satisfeta i l'economia no pateix ni més ni menys per aquesta raó. Amb l'impuls institucional adequat i oportú des de fa anys probablement avui a les Balears la llengua catalana seria molt més present dins la vida comercial; la poca iniciativa institucional, però, ens ha fet estancar en aquesta situació de minorització social del català i ha encoratjat la postura dels qui ens voldrien desapareguts. Jo, en qualsevol cas, tenc ben clar amb quina companyia aèria no he de volar mai mentre s'hi mantengui al capdavant aqueix personatge digne del III Reich.

4)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 30 de setembre del 2010
 
Motacions

per Màrius Serra
 

Andròmina?

El mes que demà comença dóna nom als premis Octubre, la nit literària que organitza Eliseu Climent des de fa (o farà) 39 anys a València. Corre la brama que el premi de narrativa es diu Andròmina perquè Rosa Raga, la dona de Climent, va obrir un diccionari a l'atzar i va assenyalar amb el dit aquest nom. Una andròmina designa un objecte tan atrotinat que ja no serveix per a res, tot i que en plural també pot referir-se als embolics d'alguna persona enredaire o manifassera. D'andròmina diuen que prové l'entranyable endimari que em clavava mon àvia geltrunenca sempre que l'atabalava amb les meves falòrnies de nen fantasiós. Coromines el deriva del nom mitològic Andròmeda, personatge d'una faula que hauria esdevingut sinònim de mentida, fantasia o embolic. És (o era) un mot en desús fins que, de sobte, les festes majors han posat de moda les curses de vehicles extravagants amb rodes (sofàs tunejats, bòlids diversos) en baixada lliure per algun carrer inclinat. Enguany, a les festes del meu barri barceloní d'Horta van celebrar-ne la tercera edició. En podien haver dit cursa de ginys, fòtils o carraques, però han decidit dir-ne cursa d'andròmines. I ha quallat.

 
5)
 
 

RECULL DE NOTÍCIES DE VALENCIANISME.COM

 

SETMANA DEL 20 AL 26  DE setembre

 

 

Malestar a la Facultat de Dret de la UV per la supressió de la megafonia en valencià

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2536&Itemid=1

 

 

Per a l'aplicació informàtica Google Maps, Torrent és "Torrente"

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2539&Itemid=1

 

 

L'occità ja és la "llengua preferent" d'Aran i oficial a tota Catalunya

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2540&Itemid=1

 

 

Gandia encén la flama del Correllengua en el 10é aniversari del traspàs d'Enric Valor

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2542&Itemid=1

 

 

 
6)
 
Publicat en el diari digital VILAWEB dijous 30 de setembre del 2010

S'ha mort l'enginyer i lingüista, Jaume Vallcorba i Rocosa

Les seves investigacions sobre alguns aspectes de la llengua són fonamentals

Jaume Vallcorba i Rocosa (Barcelona, 1920), s'ha mort a la seva ciutat natal als noranta anys. Enginyer de professió, i lingüista per passió, com el seu admirat mestre Pompeu Fabra, és autor d'estudis capitals sobre qüestions de la nostra llengua no superats encara, com per exemple, sobre els usos dels verbs 'ésser' i 'estar'. Ara, el fet d'haver investigat fora de l'àmbit universitari segurament que ha contribuït a privar-lo del ressò que els seus estudis mereixen.

Afortunadament, la importància de la seva aportació podrà ser comprovada àmpliament, perquè hi ha en vies de publicació un recull de tots els seus treballs sobre llengua, titulat 'Obra gramatical i lingüística completa', una obra magna que consta de tres volums de set-centes pàgines cadascun. De fet, el primer volum, que ja és a punt de sortir, conté els tres llibres publicats per ell mateix (com ara 'Els verbs “ésser” i “estar” en català') i quatre monografies més, inèdites fins ara. El segon volum aplega un seguit d'articles i de textos breus escrits entre el 1963 i el 2007; i el tercer, les 1.409 notes que va publicar al 'Bloc Maragall' entre el 1979 i el 2005.

El conjunt d'aquesta obra, fonamental per a la recuperació del català 'de sempre', conté les investigacions més sòlides que s'hagin fet sobre algunes estructures pròpies del català.

Però Jaume Vallcorba, pare de l'editor Jaume Vallcorba i Plana, no solament fou un sòlid estudiós de la nostra llengua, ans també va tenir un paper de primer ordre en la represa de l'ensenyament del català des del 1962, com a membre de la Delegació d'Ensenyament de Català d'Òmnium Cultural.

Redactor dels cursos per a la formació de nous professors de català i creador i impulsor, amb Manuel Miquel i Planas (Sant Adrià de Besòs, 1916 - Barcelona, 2001) del 'Butlletí Interior dels Seminaris d'Ensenyament de Català', hi publicà incomptables estudis gramaticals i d'orientació sobre la recuperació del català genuí. Amb voluntat divulgativa, del 1960 al 2005 va publicar una nota setmanal al 'Bloc Maragall' en què recordava, o aclaria, punts essencials de gramàtica. Igualment, va aportar treballs diversos a la revista Llengua Nacional.

Vice-president de la Junta Permanent de Català de la Generalitat (1981-2001) i membre de la Junta Consultiva d'Òmnium Cultural (1979-2002), el 1967 obtingué el Premi Pompeu Fabra dels Jocs Florals de la Llengua Catalana i el 2003 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi per la seva continuada tasca d'estudi, de defensa i d'ensenyament del català.

 
7)
 
Publicat en Nació Digital.cat dimecres 22 de setembre del 2010
 

L'aranès ja té llei

El Síndic d'Aran celebra un "dia històric" i avisa que l'aranès està a "la unitat de vigilància intensiva"

El Ple del Parlament ha aprovat amb els vots del tripartit i CiU la Llei de l'Occità, aranès a l'Aran, que reconeix, protegeix i promou aquesta llengua en tant que és una de les oficials de Catalunya, tal com estableix l'Estatut. Aquesta llei regula el seu ús a les institucions, a les escoles o als mitjans de comunicació, entre d'altres. El síndic d'Aran, Francesc Boya, ha parlat de "dia històric" i ha avisat de la situació actual de l'aranès, "a la unitat de vigilància intensiva".

PPC i C's han denunciat que la Llei no compleix la sentència del TC quan es parla de llengua "preferent" i han polemitzat amb els altres grups sobre el títol de la Llei per referir-se a "l'occità, aranès a l'Aran".

----------------------------

Publicat a

La llei de l'occità

 
El dimecres 22 de setembre s'aprovà la llei de l'occità. Ahir dijous 23 de setembre aquest periòdic diu que s'aprovà la llei de l'aranès. És un error. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 declarà oficial l'occità a tot Catalunya. En canvi el projecte inicial de la llei es deia llei de l'aranès, però el Parlament, assessorat per lingüistes, i el mateix CAOC en canvien el títol i ara és la llei de l'occità, aranès a l'Aran.

L'occità és oficial a tot Catalunya i l'aranès és oficial a l'Aran, com ja era abans, i ara a més és preferent.

L'arbre occità té diferents branques i una és l'aranès, no confonguem les coses que la llei és clara. L'aranès és oficial a l'Aran i l'occità és oficial a Catalunya.

 
8)
 
Publicat a
 
 
Roser Bosch

Honorables senyors consellers de la Generalitat de Catalunya: el 22 d'abril passat, vaig anar a veure un familiar malalt a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Agafo el tren a Vallfogona de Balaguer, pugen dos nois romanesos, em diuen que fa sis anys que viuen a Catalunya, que tothom els parla en castellà, per tant, només han après el castellà. El revisor del tren em parla en castellà! Arribo a l'estació de Lleida, pregunto a un guàrdia de seguretat per la porta de sortida, em parla en castellà! A l'hospital, el metge que atén el meu familiar és cubà, em parla en castellà! Ve una auxiliar d'infermeria, em parla en castellà, diu que és romanesa, que fa tres anys que ha arribat a Catalunya. Vaig a la cafeteria, la noia que m'atén em parla en castellà i etc. Aquesta és la desastrosa situació en què es troba l'ús social del català a Catalunya. Tots els immigrants que han arribat a Catalunya els hem integrat en castellà.
 
Com poden acceptar vostès, responsables de la Generalitat, aquesta pèrdua progressiva de l'ús de la nostra llengua i no posar-hi les mesures necessàries per solucionar-ho?
 
Ja fa anys que el professor Joan Solà, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2009, denuncia la greu situació en què es troba l'ús social del català a Catalunya, però el SOS contundent que els va enviar va ser dramàtic: “Catalunya no pot estar ni un dia més en aquesta situació” (maig del 2009). Ja fa més d'un any! I què han fet?
 
Com poden tenir aquesta passivitat davant d'uns fets tan importants? Arreu de tot Catalunya, quan s'atén una persona nouvinguda o bé una persona que ja fa 50 anys que viu a Catalunya, es canvia al castellà? Facin molta pedagogia, conferències, cursets explicatius... per tal que els catalans s'adonin que cal dignificar la llengua catalana, que no canviïn mai de llengua perquè aquest ha de ser un fet normal en un país mil·lenari, Catalunya.
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com