InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 353 (dilluns 13/09/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Sumari del número 72 de la revista Llengua Nacional
 
 
3) Francesc Esteve - La constitucional desigualtat
 
4) Albert Pla Nualart - Català a la terrasseta (15, 16, 22, 23, 29 i 30 de juliol)
 
5) Alexandre Pineda Fortuny - Resposta a Albert Pla
 
6) Eva Guillén Casanova - Col·labora amb la campanya A la universitat en català!
 
7) Entrevista a Ferran Suay: “L'eina per a la normalitat lingüística és la sobirania”
 
8) Concurs de fotos de dominis .cat
 
 
1)
 
Sumari del número 72 de la revista Llengua Nacional
 

editorial

• Declaració sobre el gènere

sociolingüística

• El català des de la caverneta (mediàtica). Marcel Fité

• El català (re)insereix. (Impressions de Can Brians). Bernat Joan i Marí

• Empreses i normalització lingüística. Jordi Madern i Mas

lèxic

• Les marques de «baix» registre en els diccionaris. Jaume Salvanyà

• Festes de moros i mores i cristians i cristianes. Eugeni S. Reig

• Cos de bombers. Jaume Corbera

• El veí i el veïnat. Gabriel Bibiloni

• «Vertigen» i llatinismes anàlegs en «-gen». Lluís Marquet

• Una incorporació interessant de clític al verb. Robert Gòmez-Ten

• Els mesos de l'any. Eugeni S. Reig

• Sobre la «sicalipsi». Albert Jané

sintaxi

• He arribat, he vist, he vençut. Albert Jané

• Malgrat. Albert Jané

• Relatiu sintètic i relatiu amb prolepsi. Josep Ruaix i Vinyet

de pertot

• El kuna, una llengua nacional. Daniel Ruiz-Trillo

• Els veïns d'Occitània. Pere Ortís

necrològica

• Alexandre Ribó ha passat a millor vida. Ramon Sangles

amics i mestres

• El professor Josep Moran. Joan Martí i Castell

• Xavi Sarrià: de professió, el compromís amb la seva gent. Agnès Toda

bibliografia

• Furs de València. Josep Ferrer

• Petit atles lingüístic del domini català. Montserrat Adam Aulinas

• Refranys geogràfics. Ricard Serra

• Torcebraç entre dues cultures. Joel Joan

• Nau Testament. Ramon Sangles

 

2)
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 17 de juliol del 2010
 

Amb bones paraules
 

Si no fos per l'esport de l'equitació la paraula sella potser hauria agafat el camí de l'oblit, i, encara així, pateix una certa crisi, perquè en el món d'aquest esport la imitació dels usos espanyols fa dir de cada vegada més montura. La cosa encara es complica més perquè en espanyol la paraula silla, a més de tenir el significat de 'sella', és el nom per a designar les cadires. Aquesta polisèmia del mot ha creat la necessitat d'oposar silla (la cadira) a silla de montar (la sella). Doncs bé, la pressió de l'espanyol en els nostres esquemes mentals és tan gran que ja hem sentit i llegit més d'un cop sella de muntar, com si hi pogués haver alguna sella que no fos de muntar. Recordem aquell film que en la versió catalana es titulava Selles de muntar calentes, títol que no és precisament traducció directa de l'original, Blazing saddles. Tan bé que hauria quedat Selles calentes o Selles que cremen. Aquesta és una mena de castellanisme camuflat, perquè totes les paraules són catalanes, però castellanisme evident.

Una cosa semblant passa amb tenda de campanya. Vagi per endavant la meva convicció que hauríem de defensar enèrgicament la distinció clara de significats entre tenda i botiga. Una botiga és un establiment on es ven qualsevol cosa, siguin aliments, roba, mobles o peces de lampisteria. Una tenda és un abric fet d'una estructura de pals coberta de roba gruixada o material equivalent que té diverses finalitats. Provinent del llatí (tila) tendita, '(tela) estesa', és una paraula present en totes les llengües del voltant (francès tente, anglès tent, italià tenda, occità tenda, etc.), amb l'únic significat esmentat.

En espanyol la paraula tienda va agafar molt prest el significat de 'botiga', atès que molt sovint els llocs de vendre eren tendes en el sentit estricte. L'expansió del nou significat va ser intensa i avui tienda és equivalent a qualsevol petit comerç. Això ha potenciat el sintagma tienda de campaña per a l'objecte que les altres llengües diuen amb el simple mot tenda. Crec que tienda de campaña, inicialment un terme militar, és una creació espanyola (no la veig usada en francès ni en cap altra llengua) que trobam documentada a partir del segle XVII.

El diccionari Fabra recull tenda amb el valor de «establiment on es venen al detall comestibles i, a vegades, merceria i altres gèneres», una definició que es manté aproximadament en els diccionaris posteriors. Els diccionaris precedents només assenyalaven la correspondència tenda-tienda, incloent-hi el significat de 'botiga'. Segurament la definició de Fabra respon a un ús barceloní del moment, i res no hi exclou una possible interferència de l'espanyol. A Mallorca, fins a una castellanització molt recent (en què s'introdueix tenda i colmado) sempre hem dit botiga als establiments de venda de comestibles, i, precisament, es diu tenda —clar castellanisme— a tots els comerços que no són de comestibles.

El fet que tenda aparegui en documents antics associat a llocs de venda o obradors no té, en principi, res d'especial. Segurament aquests llocs eren tendes en sentit estricte —és clar en els mercats— o hi ha una metonímia de les tendes en el sentit de veles protectores de les instal·lacions. Això no lleva que la paraula bàsica per als comerços de tot tipus en català ha estat sempre botiga. Però per damunt els dubtes que puguem tenir sobre el grau d'interferència de l'espanyol en l'evolució d'aquests mots, s'imposa defensar, en nom de la claredat i la funcionalitat, la distinció entre tenda i botiga, una distinció, a més, que practiquen totes les llengües europees. De la mateixa manera que aquí defensam la distinció entre respondre i contestar, seguir i continuar, forma i manera, destí i destinació, i tantes altres que avui la desídia o la manca de conviccions fan fugir a la desbandada.

Amb aquesta perspectiva, els nostres excursionistes i amants del càmping han de parlar de la tenda, sense acompanyants innecessaris. I si no en tenen, que vagin a la botiga a comprar-ne una.
 
3)
 

 Publicat en el número 1366 de la revista El Temps (17 d'agost del 2010)

 

 

La constitucional desigualtat

 

 Francesc Esteve

 

Encara en la línia resistencialista i d'anar fent sense soroll, pròpia dels darrers trenta anys, l'atenció respecte a la sentència del Tribunal Constitucional espanyol sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en matèria de llengua s'ha centrat en el possible colp al català com a llengua vehicular de l'ensenyament. En canvi, ha restat en un segon pla l'aportació que posa a prova el caràcter democràtic i equitatiu del sistema, la que equipara en el pla jurídic les condicions d'ús real de les llengües: el deure de conèixer el català. L'Estatut estableix aquest deure en paral·lel al que fins ara només s'havia reservat com un privilegi del castellà: “Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les”.


Sembla un acte lògic d'igualació amb el que la Constitució espanyola només afirma explícitament del castellà (art. 3.1): “El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la”. Com que l'apartat següent del mateix article diu “Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus Estatuts”, qualsevol mortal podia esperar que, en estricta igualtat i “d'acord amb el seu estatut”, com mana la Constitució, conèixer el català fos un deure igual al del castellà. Això, que és d'una equitat evident per a qualsevol ment equànime, no ho és per als eximis jutges del Tribunal Constitucional espanyol. Per a ells, la declaració del mateix deure per a dues llengües oficials és una garantia constitucional d'igualtat per al castellà i una desmesurada pretensió inconstitucional per al català.

Amb quina fonamentació? No feu cas de la faramalla de les vuit-centes pàgines de la sentència. Molts dels conceptes bàsics es despatxen en un paràgraf i amb un exercici de retòrica rància i volgudament incomprensible, a fi d'amagar una trista i sovint sectària misèria argumental. I així es ventila el deure de conèixer el català. Tingueu la paciència de llegir i intentar comprendre –i hauria de ser fàcil, ja que no s'hi usa cap tecnicisme legal– el paràgraf literal següent: “El deber constitucional de conocimiento del castellano, antes que un deber ‘individualizado y exigible' […] es en realidad el contrapunto de la facultad del poder público de utilizarla como medio de comunicación normal con los ciudadanos sin que éstos puedan exigirle la utilización de otra […]. En el caso de las lenguas cooficiales distintas del castellano no existe para los poderes públicos una facultad equivalente, pues los ciudadanos residentes en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales tienen derecho a utilizar ambas en sus relaciones con la autoridad y sólo obligación –constitucional– de conocer el castellano, lo que garantiza la comunicación con el poder público sin necesidad de exigir el conocimiento de una segunda lengua.”

Que què diu? No espereu cap argumentació jurídica d'alt nivell ni una concatenació lògica d'una xarxa conceptual de preceptes constitucionals o estatutaris. El Tribunal Constitucional fa una simple i pedestre argumentació circular: el català no es pot exigir com a deure perquè no es pot suposar que tots els ciutadans el coneixen, cosa que només es pot presumir del castellà, precisament com a resultat del deure de coneixement que s'imposa. Cercle tancat i fi de l'argumentació.

Una sentència així no pot merèixer respecte: per insolvent, per sectària i per radicalment desigualitària. La Constitució espanyola no sols no veta enlloc el deure de conèixer les llengües oficials, ans el suggereix com a efecte de l'oficialitat. I, en qualsevol cas, la voluntat popular sobirana afirmada pel parlament de Catalunya, per l'espanyol i pel poble català en referèndum hauria de prevaler, si és un estat democràtic, sobre les elucubracions autogratificants, circulars i extemporànies d'una colla de jutges caducats.

El sistema ha mostrat la seua cara i el seu talante: el mateix deure per a dues llengües oficials és una garantia constitucional d'igualtat per al castellà i una imposició intolerable i inconstitucional per al català. Si ningú creu encara que normalitzarem el català només a força d'escola i d'immersió, sense disposar del que té tota llengua normal (la garantia que tothom la coneix i que no cal demanar permís ni invocar drets per parlar-la), pot continuar per aquesta via, si és que en troba i no topa amb el mur. O potser ja ens han deixat clar que, si el català ha de viure –i no sols malviure i resistir–, és més fàcil abandonar els maltractadors i establir-se com a independent: com a estat independent, vull dir.

 

4)
 
Català a la terrasseta
(15, 16, 22, 23, 29 i 30 de juliol)

Albert Pla Nualart / Filòleg

 

Article publicat en el diari AVUI, pàgina 48, dijous 15 de juliol del 2010
 
Guiris i guris

També deien guiris als guàrdies civils, i d'aquí ve, segons sembla, el nostre guri o guripa, que en argot català vol dir guàrdia municipal. Tant el guiri com el guri tenen un lloc al diccionari d'ús D62 i el mereixen al normatiu DIEC. I un consell final: per estalviar-vos multes, quan vingui el guri feu-vos el guiri.

Les víkings

A més de guiris, l'argot popular també diu viquings als escandinaus. En sentit recte i normatiu, els víkings van desaparèixer al segle XI, però el seu mite perviu. I es fa difícil, per no dir ridícul, mantenir-los plans i de gènere invariable en llengua col·loquial. “En Joan surt amb una víking”, única opció normativa, no va enlloc, fins i tot ho diu Ruaix.

I és que el seu mite, almenys a les nostres platges, ni és pla ni és masculí. L'ÉsAdir ja admet vikingues, i jo les acabaria de fer nostres, ortogràficament parlant, seguint l'estela dels atrevits biquinis que van popularitzar als anys 60.

 

Article publicat en el diari AVUI, pàgina 56, divendres 16 de juliol del 2010
 

La gandula

Un dels paradisos de l'estiu és prendre la fresca en una gandula. Però a la gandula, aquest seient plegable de lona amb potes en aspa, li disputen el territori l'hamaca i la tumbona. La invasió de la tumbona és flagrant, perquè ve de tumbarse. La de l'hamaca, en canvi, és ben subtil, perquè ja és catalana quan penja entre dos cocoters. L'hamaca té origen antillà i vol dir xarxa de pescar en arauac. Els indis, abans que arribés un estressat Colom, hi jeien sense cap sentiment de culpa. Tampoc sembla que en tinguin cap els castellans quan la fan sinònima de tumbona. El català, en canvi, pencaire malaltís, només n'accepta el sentit original i per a l'altre té la gandula, perquè vol deixar ben clar que jeure no és cap virtut.
 
La clara i el xampú

Per apagar la set no hi ha res com la cervesa amb llimonada. Però heu d'aprendre a demanar-la. A Madrid n'heu de dir clara con limón, o us la duran amb gasosa. A Londres, shandy. I a Berlín, radler, que vol dir ciclista, perquè va ser en un bar freqüentat per ciclistes de Baviera on va néixer el 1922. A París és panaché, que vol dir barreja. A Bilbao, pika; i a Navarra, lejía. Ja veieu, doncs, que un error pot ser fatal. I a Catalunya? Dir-ne una clara és el més habitual, però a mesura que aneu cap al sud s'imposa el xampú. Els diccionaris encara callen, però el Termcat ja s'ha decantat pel xampú.

 
Article publicat en el diari AVUI, pàgina 44, dijous 22 de juliol del 2010
 

Tot s'hi val

La xafogor no és amiga del civisme, i Hereu, que ho sap, ens adverteix que “A Barcelona tot hi cap però no tot s'hi val”. El primer hi és Barcelona però el segon pertany al verb valdre-s'hi, que no és als diccionaris perquè s'ha format fa poc a partir del gir no s'hi val. És un verb defectiu, com caldre, i sol ser negatiu. Vol dir que una acció (no) està permesa. Així, diem que un gol no val i que fer-lo amb la mà no s'hi val. En castellà estàndard diuen sempre no vale, però en països com Mèxic i Veneçuela és habitual sentir no se vale, fins i tot volent dir no hi ha dret. I això, que no hi ha dret, pensem els barcelonins que, malgrat la gran campanya, hem de tancar finestres i morir-nos de calor, o aguantar l'aldarull al carrer fins a la matinada.

“Ja et val!”

Molts pares catalans corregeixen els fills quan diuen val o vale per expressar acord, els fan dir entesos!, d'acord! Com a molt els deixen passar algun OK. També està de moda entre els adolescents dir ja et val!, que és com dir-li a algú com et passes! Als pares correctors us suggereixo que proveu de fer-los dir ja hi vas ja!, molt viu en alguns dialectes. Però si us contesten ja et val!, val més que de moment ho deixeu córrer. I, per si us serveix de consol, sapigueu que no està tan lluny de ja ho val!, que a Mallorca sempre s'ha dit per mostrar sorpresa i estupefacció.


Article publicat en el diari AVUI, pàgina 52, divendres 23 de juliol del 2010
 

La mort del vós

Vostès i vosaltres

Però la batallà entre vós i vostè encara s'està lliurant avui en plural. La teniu ben viva en aquest mateix diari. Jo us he dit la teniu, perquè us parlo a vosaltres, que és plural tant de tu com de vós. D'altres columnistes us diuen la tenen perquè us parlen de vostès. El vós és prou viu, si més no en l'inconscient, perquè el vosaltres no s'interpreti encara com un tuteig extemporani sinó com un respecte càlid. “Escolteu” m'inclou i us inclou; “Escuchen”és l'ordre freda d'un funcionari. Hi ha alguna cosa molt catalana en aquest parlar d'igual a igual que, perdut el vós, hauríem almenys de salvar en el vosaltres.

 
Article publicat en el diari AVUI, pàgina 32, dijous 29 de juliol del 2010
 

Així que

Corregint exàmens de brillants universitaris m'adono que ja no reconeixen l'així que temporal com una forma del català. Me'l canvien per quan, tan bon punt, tan aviat com... La norma actual admet dos així que: el temporal (“Truca'm així que arribis”) i el consecutiu (“No hi ha feina, així que pots marxar”), que equival a o sigui que, de manera que. Tot i que aquest així que ja el feien servir autors medievals, no fa gaires anys alguns filòlegs el consideraven un castellanisme. Una percepció que alguns parlants encara tenen. Sembla, però, que el so anglès (“I don't wanna see you, so leave me alone”), a través del doblatge de pel·lícules, l'ha fet tan habitual que ara ja ben pocs joves el troben normal en sentit temporal, l'únic sentit que abans ningú no qüestionava.
 
Així com

Passa una cosa semblant amb així com. Fa uns anys l'ús que tothom veia correcte i coneixia era el d'oposició (“Així com abans tot era alegria, ara tot és pena”) i l'equivalent a tal com. La norma, però, va acceptar-ne el sentit copulatiu, equivalent a i també (“Ha publicat molts articles, així com alguns llibres”), i és amb aquest valor, el menys genuí, que avui el trobem per tot arreu, com una mala herba descontrolada. I és que quan admetem nous sentits per a una mateixa forma sempre correm el perill que tinguin tant d'èxit que els antics esdevinguin una raresa.


Article publicat en el diari AVUI, pàgina 52, divendres 30 de juliol del 2010
 

Jerez, Xerez, xerès

Mèxic i Mèjic

Mèxic és un cas semblant. Els mexicans escriuen México i mexicano perquè és la grafia històrica, però ho diuen com si llegissin Méjico i mejicano, forma que la RAE també admet. El català obvia el so i parteix de la grafia, que llegeix com qualsevol altra x. El mateix fan l'anglès i el francès. Normativament, doncs, ho hem de dir amb ks, però la pronúncia més estesa és gz, i encara hi ha la tradicional: la que partint del so castellà diu Mèjic i mejicà, unes grafies que potser ja és tard per reivindicar però que haurien evitat l'estrany so ks per anomenar un país tan lligat a la nostra història.

 
5)
 
Publicat a
  • Avui 17-07-2010 Pàgina 24

Resposta a Albert Pla

Alexandre Pineda Fortuny
 
El lingüista Albert Pla Nualart, en la seva columna del 9 de juliol, dóna per acceptada la paraula xiringuito davant del gal·licisme guingueta. Personalment em sona malament com guixeta, prefereixo taquilla. Tanmateix, el lingüista valencià Eugeni S. Reig, autor del magnífic llibre (excepte el títol) Valencià en perill d'extinció, defensa com a ben viu a València i a tota l'Horta el mot barracó, per substituir el castellanisme xiringuito. Com el xupito de beguda alcohòlica que els xiquets i xiquetes valencians en diuen colpet, que és preciós i concret. Per defensar-ho, ho sostinc amb el darrer discurs a la universitat del mestre Joan Solà, que ens recomana per enriquir la llengua recórrer als dialectes vius, deixant-nos de supeditacions que tots sabem que van més enllà de la llengua i que són producte d'altres realitats històriques gens innocents.

 
6)
 
 
Col·labora amb la campanya A la universitat en català!
 
Darrerament sentim a parlar de la problemàtica lingüística a les universitats. És quelcom que ens preocupa, especialment ara que es parla de la reforma de la Llei d'Universitats de Catalunya (LUC) i del decret de requisit lingüístic per als professors universitaris. Sovint els nostres estudiants no poden realitzar els estudis de grau en català, ni troben oferta dels postgraus en català. Molts estudiants no veuen reflectits els seus drets lingüístics, i es troben, a més, amb el problema d'haver de defensar-se per la imatge que els altres professors o companys puguin tenir d'ells a causa de la manca de seguretat lingüística.
 
El repte va més enllà de les universitats: la societat catalana necessita professionals ben preparats que puguin exercir les seves professions en el futur en llengua catalana i és a la universitat on els han de donar les eines per fer-ho. Encara moltes universitats tenen por que la llengua catalana pugui posar obstacles  a que estudiants estrangers vinguin a casa nostra, sense tenir en compte que el català pot ser una porta, un atractiu més per venir a estudiar a casa nostra i conèixer noves realitats, i que la seva arribada és compatible amb el benestar lingüístic dels estudiants autòctons. Per un estudiant universitari entendre una llengua és molt fàcil, sobretot amb les bones eines que ofereixen els serveis lingüístics universitaris catalans, perquè els fa més multilingües i els enriqueix. I cal maldar per tot això.
 
És per tot plegat que diverses entitats estem realitzant la campanya “A la universitat en català!” per donar a conèixer la situació que està patint el català a les universitats catalanes i sensibilitzar a la població, a les universitats i a les administracions a fi de fomentar, de manera paulatina, avenços en la situació del català a les universitats. La campanya l'organitzem la Plataforma per la Llengua,  l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Estudiants en Acció (EeA), l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), la Plataforma Universitària pel Català (PUC), el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) i Joves de Mallorca per la Llengua (JML), i comptem, a més, amb la col·laboració d'altres entitats com Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià i Força Catalana de Perpinyà. El motiu bàsic de la campanya consisteix a recollir milers de postals signades a tots els territoris de llengua i parla catalanes per demanar la millora de la situació de la nostra llengua a les universitats, i també a aplegar adhesions en format electrònic, que trobareu al web www.alauniversitatencatala.cat. La campanya s'estructura en deu reivindicacions que us detallem a continuació:
 
1. Poder rebre l'ensenyament de tots els graus íntegrament en català.
2. Més oferta de postgraus i màsters oficials en català.
3. Que tot el professorat que s'incorpori a les universitats conegui suficientment la llengua catalana.
4. Que s'anunciï i es respecti la llengua de la docència.
5. Poder fer els exàmens, les pràctiques i els treballs en català.
6. Que hi hagi un reconeixement oficial de la recerca feta en català.
7. Disposar de bibliografia específica en català.
8. Que l'estudiantat de mobilitat i intercanvi conegui el català.
9. Que totes les universitats elaborin un reglament d'usos lingüístics i el compleixin.
10. Que els futurs professionals siguin competents en llengua catalana.
 

Des d'aquesta tribuna us voldríem animar a distribuir i a signar postals, i també a recollir-ne tantes com sigui possible, per correu postal via franqueig pagat, bé anant als actes públics que s'organitzin, bé posant urnes de recollida, bé distribuint-les entre les associacions en què participeu. Les entitats organitzadores estem a la vostra disposició i us animem a participar-hi, a partir del web de referència de la campanya. Creiem que si aconseguim moltes postals signades podrem incidir positivament en l'ús del català a les universitats, sense excloure ningú, perquè el català és un valor afegit i una eina d'innovació. Volem que tal i com l'Estatut de Catalunya subratlla, el català sigui llengua vehicular a les universitats i que aquestes entenguin els avantatges que, a tots nivells, el seu ús suposa. Perquè el català a la universitat sempre suma.
 

Eva Guillén Casanova
Àrea d'Universitats
Plataforma per la Llengua
 
 
 
7)
 
Publicat a
 
 
Entrevista a Ferran Suay
PSICÒLEG I PRESIDENT DE TALLERS PER LA LLENGUA

“L'eina per a la normalitat lingüística és la sobirania”

 
En català, sense traumes. Ferran Suay, professor de psicobiologia a la Universitat de València, investiga les respostes humanes a situacions estressants. I expressar-se en una llengua minoritzada com el català, ho és. Ho explica al llibre “Sortir de l'armari lingüístic”, on dóna consells per millorar el nostre comportament amb la llengua i aprendre a viure en català sense haver de patir per fer-ho

Des de quan s'estudia els catalanoparlants des d'un punt de vista psicològic?

Començàrem a fer-ho a finals de 2003. Posàrem en marxa uns tallers d'assertivitat lingüística per a catalanoparlants, els Tallers per la Llengua, i l'experiència ha derivat en aquesta mena de guia de conducta per a viure en català, Sortir de l'armari lingüístic, de la qual també és autora Gemma Sanginés.

Però que és el que porta a abordar, com a psicòleg, el fet de parlar català?

Qualsevol que siga la política lingüística de les autoritats competents, el darrer filtre que determina l'autèntic nivell d'ús d'una llengua és el parlant. Nosaltres estudiem la conducta dels parlants en tant que persones individuals, com ens comportem amb la nostra llengua: com i quan l'abandonem, l'amaguem o la mantenim en una situació on la llengua dominant és una altra, el castellà. I si sabem i entenem per què ho fem podem transformar-ho en una conducta capaç de proporcionar-nos una mica més de satisfacció personal com a catalanoparlants, sense haver de patir per fer-ho.

Sortir de l'armari lingüístic parteix de la base que parlar en català és estressant. Una afirmació prou sorprenent.

Però fàcil d'entendre. Parlem una llengua minorada, subordinada, i per tant poden aparèixer dificultats parlant aquesta llengua que no t'apareixen parlant la dominant. Si t'adreces a un desconegut en català saps que pot dir-te que no t'entén, que pots trobar-te que algú et diga que li parles en cristiano i que si la cosa arriba a més i acabes anant a la policia, tens les de perdre. Això vol dir percepció d'incertesa, de control relatiu –no podem controlar la llengua que tria l'altre– i d'amenaça, precisament el característic de tot allò que ens estressa.

El més usual és plegar-se al castellà?

És el que els sociolingüistes anomenen norma de convergència a la llengua dominant. Nosaltres darrerament hem optat per dir-li timidesa lingüística. Les persones tímides abandonen les seues preferències en benefici de les d'uns altres. I si sempre eres tu el que cedeixes, et retorna una imatge sobre tu mateix que no és gens agradable.

I com es cura?

Es tracta d'aprendre a fer-hi front sense ser tu el que baixe del burro en totes les ocasions. Comencem una conversa sempre en català i continuem fent-ho, com a mínim, fins que ens diguen que no ens entenen. Si ens acusen de radicals, no entrem en la trampa de justificar la nostra elecció per qüestions ideològiques o polítiques. Amb dir ‘parle en català perquè m'agrada', ‘perquè m'és més còmode' o ‘perquè vull', n'hi ha prou.

L'estrès per parlar en català varia segons el territori de l'àrea lingüística?

La diferència és que al País Valencià hi ha un govern obertament genocida lingüístic que genera un estrès addicional als catalanoparlants que no volen deixar de ser-ho. Mentre que al Principat, per exemple, els governs són dèbils respecte a la llengua. L'eina necessària per a una autèntica normalitat lingüística es la sobirania, i no la té. Si et manes a tu mateix, fas el que vols; si et mana un altre, fas el que vol l'altre: situació també estressant.

Que augmente l'ús del català està en mans dels propis parlants?

En absolut. La responsabilitat és dels governs, que han de garantir la completa normalització de la llengua, que si algú no m'entén siga problema seu.

 

8)
 
Concurs de fotos de dominis .cat

Com cada estiu ja és aquí el concurs del Fotobloc, i participar i guanyar premis està a la mà de tothom! Si mires al teu voltant t'adonaràs de la quantitat de dominis .cat que veus cada dia: a la xarxa ja som més de 43.000 i a la vida real ens n'envolten una bona pila. Els veus a la tele, els llegeixes als diaris, els transportes en vehicles, els vesteixes en samarretes, els passeges en bosses...

Per a concursar només cal que ens enviïs una foto (o moltes, com tu vulgues) on es vegi clarament qualsevol domini .cat que tingui una web activa i amb contingut. No cal que sigues la persona titular del domini, només cal que vulgues guanyar una càmera de fotos o un fort descompte per registrar o renovar un .cat, i que tingues ganes de promocionar gratuïtament alguna pàgina .cat que t'agrade. Perquè a més de publicar les fotos al Fotobloc, cada dia en publiquem una al
Facebook i Twitter de puntCAT, i aleatòriament s'aniran publicant indefinidament al giny que mostra les fotos del Fotobloc.


Fins al 30 de setembre esperem les teues fotos i a partir de l'1 d'octubre, i durant una setmana, es tancarà el concurs per començar la doble avaluació de les imatges, mitjançant votació popular per una banda i amb un jurat professional per una altra. En joc hi ha tres càmeres de fotos digitals compactes per a les tres millors imatges (dues triades pel jurat i una segons el públic), a més d'importants descomptes per a registrar o renovar dominis .cat. Pots consultar les bases del concurs a la web del fotobloc.

Segur que tens ben a mà un dispositiu per fer fotos, doncs fotografia qualsevol .cat i participa al nostre concurs!

Fundació puntCAT

 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com