InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 350 (dimarts 13/07/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig

 

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

 

acudit

Joc de paraules o historieta breu d'intenció humorística.

–¿Vols que t'explique un acudit molt graciós que he sentit este matí?

–No cal que me l'expliques, jo entenc els acudits que em conten sense necessitat d'explicacions. Tu conta-me'l i prou.

El la narració Un aplec en Sant Esperit de Jordi Valor i Serra podem llegir:

El pare Frederic contava algun acudit adequat a l'auditori, i el de correus li acabà per dir al nostre Ernest:

–Ai, don Ernest; qui fos ara fadrí en aquest planteret de xiquetes que hi ha ací per a triar!… I acabà: I vosté, moix que moix.

La paraula acudit –sovint pronunciada [ako'dit]–, participi substantivitzat del verb acudir, és una creació expressiva deguda a l'enginy del nostre poble. La paraula encara és viva en algunes zones del nostre domini lingüístic, sobretot en la zona del valencià nord-meridional. El 7 de juny del 2006 Josep Saborit va enviar un missatge a la llista Migjorn en el qual deia: «Recorde que el pare d'una amiga meua és de Fageca, una vila xicoteta del Comtat. La meua amiga em deia que la seua àvia emprava acudit de forma habitual: "vine filla meua, que·l contaré un acudit".» La paraula no apareix enregistrada en els diccionaris valencians dels segles xviii i xix (Carles Ros, Josep Escrig, Joaquim Martí i Gadea) però sí que l'arreplega en el seu diccionari Pere Labèrnia que era de Traiguera (Barcelona, 1864, 2ª edició) a on trobem: «acudit 'occurrencia viva y repentina' Joan Coromines en el seu DECat (VI, 443b14) arreplega la frase següent que apareix en un article anònim publicat en la revista El Camí el 14 d'octubre de 1935: «encara riem de l'acodit». Com veiem, l'any 1935 ja era corrent entre valencians la pronuncia [ako'dit]. A més, l'ús del valencià normatiu en les escoles i els mitjans de comunicació ha fomentat el coneixement del mot i ha fet que en l'actualitat estiga assumit pràcticament per tothom. He vist que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació de l'AVL inclou la paraula xiste, que és, simplement, la paraula castellana chiste adaptada a la nostra ortografia normativa. Pense que si l'AVL decidix normativitzar el mot xiste incloent-lo en el Diccionari normatiu del valencià serà un greu error que contribuirà a desvirtuar i despersonalitzar la nostra llengua i no aportarà cap avantatge. Jo considere que cal normativitzar únicament els castellanismes que, o bé són molt antics en la nostra llengua, o bé aporten algun significat o algun matiç que contribuïx a enriquir-la. El mateix verb acudir és un castellanisme, però del segle xvi. La paraula xiste no aporta absolutament res de nou i no crec que siga molt antiga entre nosaltres. Jo, nascut a Alcoi l'any 1942, recorde que en la meua infància, els meus avis i altres familiars del meu entorn, no usaven mai la paraula castellana chiste, usaven sempre la paraula chascarrillo, que també és castellana.

Si l'AVL decidira normativitzar xiste, l'única explicació que li trobaria és la voluntat d'intentar arraconar acudit perquè és una d'aquelles paraules que se'ls ha penjat l'estigma injust, fals i arbitrari de “no valencianes”. Si cerquem la paraula acudit en el Diccionari valencià-castellà de la RACV no la trobarem. Si cerquem chiste en el Diccionari castellà-valencià de la RACV trobem succeït, gracieta. ¿De veritat hi ha algú que crega sincerament que hi ha hagut mai cap valencià que haja dit “conta'm una gracieta”, “¿vols que et conte una gracieta?”, “vull contar-te una gracieta” o alguna cosa semblant? No cal inventar-se lèxic ni copiar-lo del castellà quan disposem del lèxic viu que ha creat la gent que parla la nostra llengua en les places i carrers dels nostres pobles i ciutats. El que s'ha de fer és salvar-lo si està en risc de perdre's, dignificar-lo i potenciar-lo.

 

En valencià també es diu:

La llengua estàndard sol emprar: acudit

En castellà es diu: chiste

 

NOTA 1:

- Valor i Serra, Jordi Un aplec en Sant Esperit dins Narracions alacantines de muntanya i voramar (Sicània, València, 1958, pàg. 68)

- Labèrnia i Esteller, Pere, Diccionari de la llengua catalana: ab la correspondència castellana y llatina: considerablement aumentat y corretgit per una societat de literats, cultivadors de la llengua catalana (2a edició, Espasa Germans, Barcelona, 1864-1865)

 

NOTA 2: Done les gràcies a Joaquim Martí Mestre pe la seua ajuda.

 

 

2)

 

Softcatalà presenta la traducció al català del gestor de correu Thunderbird 3.1

 

Softcatalà, conjuntament amb el projecte Mozilla Messaging [1] i la resta de la comunitat Mozilla [2], presenta la traducció al català de la nova versió 3.1 del popular gestor de correu Thunderbird.

El Thunderbird [3] és un client de correu i de grups de discussió ràpid, flexible i segur. El programa inclou les característiques més útils que pot necessitar un gestor de correu modern: filtres de missatges, gestió del correu brossa [4] amb autoaprenentatge, safata d'entrada global [5] i, a més, lectura de canals RSS [6] i podcasts [7]. A més, es pot personalitzar mitjançant complements. D'aquesta manera, cada usuari pot gestionar-se el correu de la manera que vulgui. Per exemple, amb l'extensió Lightning Calendar [8], l'usuari pot controlar-se l'agenda, organitzar-se les tasques i convocar reunions, o bé, amb l'extensió Personas per al Thunderbird [9], pot canviar l'aparença de l'aplicació i fer-la més atractiva.

La versió 3.1 és un pas més en l'evolució de la versió 3.0, apareguda fa poc més de mig any. D'entre les diferents novetats, en destacaríem:

      * Millores de rendiment i seguretat, prenent com a base part del codi del mateix Firefox 3.6.
      * Unes capacitats de cerca més potents: ara es permet fer cerques aniuades (una condició dins d'una altra), i es pot filtrar ràpidament els missatges d'acord amb diferents propietats, això és, si són llegits, el nom del destinatari, o si s'han destacat o marcats amb cap etiqueta.
      * Un auxiliar de migració per a usuaris de la versió 2.0: des d'un diàleg se suggereix a l'usuari com vol mantenir el seu compte, i alhora es poden instal·lar complements addicionals per a certes
        funcionalitats.
      * Seguint el mateix model que amb el Firefox, també s'ha creat un lloc d'assistència per a l'usuari final:
http://support.mozillamessaging.com/ca/kb [10] Ara cal l'ajuda dels voluntaris per a ampliar-lo i traduir-lo en diferents llengües.

Podeu baixar-vos el Thunderbird 3 en català des del Rebost de Softcatalà [11].

Per a més informació, podeu consultar:

      * Característiques del nou Thunderbird 3.1 [12]
      * Mozilla.cat [13]: amb informació del Thunderbird i la resta
        d'aplicacions de la tecnologia Mozilla

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més informació sobre els programes que aquesta associació ha traduït al català, podeu consultar el seu lloc web a http://www.softcatala.org.


 

[1] http://www.mozillamessaging.com/
[2] http://www.mozilla.com/
[3] http://www.softcatala.org/wiki/Thunderbird
[4] http://softcatala.org/wiki/Thunderbird:Correu_brossa
[5] http://softcatala.org/wiki/Thunderbird:Safata_d%27entrada_global
[6] http://softcatala.org/wiki/Thunderbird:RSS
[7] http://ca.wikipedia.org/wiki/podcasting
[8] http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla/Calendar/Lightning
[9] https://addons.mozilla.org/ca/thunderbird/addon/10900
[10] http://support.mozillamessaging.com/ca/kb
[11] http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Thunderbird
[12] http://www.mozillamessaging.com/ca/thunderbird/features/
[13] http://www.mozilla.cat/

3)

Publicat a Directe.cat divendres 9 de juliol del 2010

 

http://www.directe.cat/noticia/52767/el-deure-de-coneixer-el-catala-no-es-equivalent-al-del-castella

 

El deure de conèixer el català no és equivalent al del castellà
 
La sentència del Tribunal Constitucional espanyol (TC) dóna un valor no equivalent al deure de conèixer el català al de conèixer el castellà. Els magistrats consideren que el deure de conèixer el català 'no és jurídicament exigible amb caràcter generalitzat', tal com sí determina del castellà la Constitució, sinó només com un deure 'individualitzat i exigible'. A més, el Constitucional declara inconstitucional que el català sigui 'preferent' en les administracions públiques i els mitjans de comunicació, ja que 'implica la primacia d'una llengua sobre una altra', i 'imposa' així 'el català sobre el castellà, en perjudici de l'equilibri inexcusable entre dues llengües igualment oficials'.

 

L'article 6.2 de l'Estatut estableix que els ciutadans de Catalunya 'tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficial i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les'. Segons la sentència del TC, aquest article 'seria inconstitucional i nul en la seva pretensió d'imposar un deure de coneixement del català equivalent en el seu sentit al que es desprèn del deure constitucional de coneixement del castellà'.

El TC recorda que l'article 3.1 de la Constitució estableix el deure de conèixer el castellà com a 'deure general de coneixement', però remarca que el deure de conèixer el català de l'Estatut és 'un deure que no és jurídicament exigible amb caràcter general' i que s'ha de concebre 'com un deure de naturalesa diferent al que només es pot predicar del castellà'.

'El fet que la Constitució no reconegui el dret a utilitzar les llengües cooficials diferents del castellà no impedeix que els estatuts d'autonomia garanteixin tal dret', afegeixen, però 'una altra cosa és, en canvi, que també exigir el dret de conèixer-les'.

Així, el Constitucional fa una interpretació d'aquest deure, ja que creu que l'Estatut 'admet amb naturalitat una interpretació diferent i conforme a la Constitució' que passa per un deure 'individualitzat i exigible'. Així, avisa que 'seria improcedent' que el poder públic de la Generalitat pogués tenir la facultat 'd'utilitzar exclusivament la llengua catalana en les seves relacions amb els ciutadans', sinó que es tracta 'no d'un deure generalitzat per a tots els ciutadans de Catalunya, sinó de la imposició d'un deure individual i d'obligat compliment que té el seu lloc específic i propi en l'àmbit de l'educació' i en les relacions que 'vinculen a l'administració catalana amb els seus funcionaris'.

Dues llengües 'd'ús normal' davant de les administracions
Pel que fa la definició del català com a llengua pròpia de Catalunya, el TC determina que aquest 'no pot suposar un desequilibra del règim constitucional de la cooficialitat de les dues llengües en perjudici del castellà'. En aquest sentit, avisa que si es pretén deduir que 'només el català és llengua d'ús normal i preferent del poder públic, ni que sigui només del poder pública autonòmic, s'estaria contradient una de les característiques constitucionalment definidores de l'oficialitat lingüística'. Pel TC, 'tota' llengua oficial és 'd'ús normal per i davant dels poders públics'.

Així, s'afegeix que 'tota llengua oficial és, també allí on comparteix aquesta qualitat amb una altra llengua espanyola, llengua d'ús normal per i davant de les administracions'.

El català, llengua 'no preferent'
Tal com ja es va establir en la resolució del 28 de juliol, el TC ha declarat inconstitucional el caràcter 'preferent' del català en l'administració i en els mitjans de comunicació. Segons els fonaments, el concepte preferent 'implica la primacia d'una llengua sobre una altra en el territori de la comunitat autònoma, imposant, en definitiva, la prescripció d'un ús prioritari d'una d'elles, en aquest cas del català sobre el castellà' i 'en perjudici de l'equilibri inexcusable entre dues llengües igualment oficials i que en cap cas poden tenir un tracte privilegiat'.

Així, es considera que la definició del català com a llengua pròpia de Catalunya 'no poden justificar la imposició estatutària de l'ús preferent' i 'en detriment' del castellà, en les administracions i els mitjans públics. Afegeix, però, que això és 'sense perjudici de la procedència de que el legislador pugui adoptar, en el seu cas, les adequades i proporcionades mesures de política lingüística' que serveixin per 'corregir' les 'situacions històriques de desequilibri' que puguin existir entre les dues llengües.

Ser atès en català, només exigible als poders públics
Pel que fa als drets lingüístics dels consumidors i usuaris, el TC considera que 'el deure de disponibilitat lingüística de les entitats provades, empreses o establiments oberts al públic no pot significar la imposició a aquestes', al seu titular o al seu personal, 'd'obligacions individuals d'ús de qualsevol de les dues llengües oficials'. De fet, considera que 'el dret de ser atès en qualsevol de les llengües només pot ser exigible en les relacions entre els poders públics i els ciutadans'. Per aquest motiu, el tribunal creu que en les relacions entre privats no es pot entendre que l'Estatut 'imposi' aquesta obligació als ciutadans.

 

4) 

 

Publicat a Directe.cat divendres 9 de juliol del 2010

http://www.directe.cat/noticia/52730/el-catala-no-pot-ser-l-unica-llengua-vehicular-a-l-escola-segons-el-tc

 

A partir d'ara, el castellà pot ser llengua vehicular en l'ensenyament
 
El Tribunal Constitucional espanyol (TC) determina que el català no pot ser l'única llengua vehicular en l'ensenyament a Catalunya. Així ho deixa clar en la sentència sobre l'Estatut, en la interpretació de l'article 35 sobre els drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament i en l'anàlisi del 6.1. 'El castellà no pot deixar de ser també llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament', s'assegura en la resolució. El Constitucional constata que l'Estatut 'omet en la seva literalitat tota referència al castellà com a llengua docent', però deixa clar que 'amb la menció del català no es priva el castellà de la condició de la llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament'.

 

L'article 35 de l'Estatut estableix que 'totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix aquest Estatut' i que 'el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i el no universitari'. A més, afegeix que 'els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no universitari'. Aquest punt és sotmès a interpretació del tribunal, que també analitza la frase de l'article 6.1 que afirma que el català és 'llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament'.

Els magistrats del Constitucional considera que l'article 35 admet una interpretació dins de la Constitució 'en el sentit de que no impedeix el lliure i eficaç exercici del dret a rebre l'ensenyament en castellà com a llengua vehicular i d'aprenentatge a l'ensenyament'. De fet, el TC remarca que 'com a principi, el castellà no pot deixar de ser també llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament' i que el català 'ha de ser' llengua vehicular, 'però no l'única que gaudeixi d'aquesta condició, predicable amb igual títol del castellà en tant que llengua així mateix oficial a Catalunya'.

Segons la resolució, 'res impedeix que l'Estatut reconegui el dret a rebre l'ensenyament en català i que aquesta sigui llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els nivells de l'ensenyament'. 'Però res impedeix, en canvi', s'afegeix, 'que el castellà no sigui objecte d'idèntic dret ni gaudi, amb la catalana, de la condició de llengua vehicular en l'ensenyament'. De fet, els magistrats asseguren haver descartat 'des d'un principi tota pretensió d'exclusivitat d'una de les llengües oficials en matèria d'ensenyament'.

El TC constata que l'Estatut 'omet en la seva literalitat' cap referència al castellà com a llengua docent, però afegeix que aquest 'silenci' obeeixi a 'un propòsit deliberat d'exclusió', ja que 'el precepte estatutari es limita a assenyalar el deure d'utilitzar el català normalment com a llengua vehicular', però 'no com l'única, sense impedir per tant –no podria fer-ho- igual utilització del castellà'.

D'aquesta manera, s'estableix que l'article 35.1 'no és inconstitucional interpretat en el sentit que amb la menció del català no es priva al castellà la condició de llengua vehicular i d'aprenentatge'. Així, es determina que la interpretació constitucionalment 'admissible' és 'la que condueix a l'existència d'aquell dret a l'ensenyament en castellà'.

 

5) 
 
 
per Harvey Hames
 
 
 
Traducció en català, feta per Pere Casanellas, membre de l'Associació Bíblica de Catalunya (http://www.abcat.org/), d'una conferència donada en anglés per Harvey Hames, professor de la Universitat Ben Gurion del Nàgueb, amb seu a la ciutat israeliana de Be'er Sheva.
 
6)
 
Publicat en el diari EL PAÍS dilluns 5 de juliol del 2010
 
Podeu traduir el text amb www.internostrum.com

La devaluación del valenciano

Los retrocesos de la lengua propia en la Administración, Educación y RTVV contradicen los compromisos adquiridos por el presidente de la Generalitat

Neus Caballer

"No habrá un paso atrás en cuanto a la difusión y a la presencia social y en el sistema educativo del valenciano". Aún era solo candidato cuando Francisco Camps se presentó ante su electorado el 12 de abril de 2003 -en plena campaña de las autonómicas- como el barón territorial del PP enfrentado al Ministerio de Educación de Aznar por los polémicos recortes del horario lectivo del valenciano, catalán, gallego y euskera contenido en la derogada Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza. También propuso, como colofón de su programa, la creación de una Universitat Lliure de Valencia. La iniciativa, según la describió el actual presidente de la Generalitat, pretendía la educación superior on-line para "estudiar valenciano desde cualquier rincón del mundo".

El valenciano en las universidades se ha estancado, debido a que dependen del voluntarismo del profesorado. Y, sobre todo, a la falta de formación con que llegan los estudiantes de Bachillerato. La falta de continuidad del valenciano en los institutos hace que de los 138.223 alumnos de Infantil y Primaria que estudian valenciano sólo 58.626 continúan en la ESO.

Una de las razones: los puestos de trabajo docente de los institutos no están catalogados. La batalla de los agentes educativos y sociales para que la Administración exija el requisito lingüístico a todos los aspirantes a ocupar una plaza de Secundaria se quedó en el camino definitivamente el 15 marzo de 2009, con el anuncio de la primera huelga general de la enseñanza no universitaria.

Rotas las negociaciones con la Plataforma per l'Ensenyament Públic -por el empecinamiento de Camps y de Alejandro Font de Mora, su consejero más longevo en el cargo con casi ocho años al frente de la política educativa- Educación dio marcha atrás al acuerdo de catalogar en septiembre las plazas de Secundaria.

Desde 2003 la enseñanza en valenciano ha crecido a un ritmo anual del 3%. "Si tenemos en cuenta el aumento de población, es una de las cifras más bajas de la historia desde 1983", ha denunciado Escola Valenciana.

Con estos mimbres, Camps ha optado por modificar el espíritu de la Llei d'Ús i Ensenyament de 1983 sin pasar por las Cortes. El borrador de las instrucciones de inicio del próximo curso, limita el bilingüismo en los colegios de los 142 municipios castellanohablantes y abre la puerta a que los padres de alumnos contrarios a la lengua puedan vetar el valenciano. La consejería justifica este extremo en una "exención" que figura en el desarrollo de la LUEV. Es decir, la excepción hecha norma.

Tampoco ha hecho mella en Camps, el consenso social de sindicatos, partidos, universidades y entidades culturales -incluida la Acadèmia Valenciana de la Llengua- para implantar el requisito lingüístico en la Administración valenciana. El pasado martes 29, el PP dio cerrojazo en las Cortes a las enmiendas en esa dirección de la Plataforma pel Requisit Lingüistic, defendidas por la oposición. Sólo el 1,2% de la Administración atiende en valenciano, pese a que el 65% de los 190.000 funcionarios están capacitados.

En dos legislaturas, Camps ha recibido al menos dos advertencias sonoras alertando del retroceso del uso del valenciano de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Con todo, donde más intransigente se ha mostrado ha sido con la unidad de la lengua catalana y valenciana, que estuvo a punto de dinamitar una ponencia consensuada de la AVL.

En noviembre de 2004, Camps rechazó de plano la doble denominación sobre la que trabajaba una ponencia de la AVL, en aras de la normalización lingüística. Su fobia a la "unidad lingüística" ha llevado a su consejero a practicar la "insumisión" en las 35 sentencias del Tribunal Superior de Justicia que reconocen el título de Filología Catalana -el único acreditado en el Estado- en las oposiciones docentes. Harto de la judicialización el juez del TSJ, Rafael Manzana, sentó precedente en julio y condenó a la Administración valenciana por "faltar, reiteradamente a su obligación de respetar y cumplir las sentencias firmes". Del "ni un paso más", a imputar a la Administración Camps de "conducta temeraria", en palabras del juez.

La precaria difusión multimedia

En la actualidad existen 14 estudios de doblaje, que dan trabajo a 400 personas, que "dependen económicamente de la televisión valenciana". Y lo hacen con "un presupuesto inestable" desde 1998, que supone un 1,6% del presupuesto total de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Los estudios advierten en su informe sobre La situación del doblaje en la Comunidad Valenciana, que "el poco doblaje hecho queda relegado a Punt 2" y proponen usar las nuevas tecnologías y la TDT para difundir el valenciano, ya que "una programación estable contribuye a fidelizar la audiencia".

Pero, el "objetivo" de "aumentar la cuota de doblaje" en Canal 9 carece, de momento, de voluntad política. El consejero socialista en el consejo de administración del ente, José Ignacio Pastor, aporta múltiple documentación sobre la "batalla" para lograr que las reuniones y comunicaciones se hagan en la lengua propia de acuerdo con la ley. La negativa contundente, recogida en seis páginas, recurre a argumentos tan peregrinos como que la famosa Declaració d'Ares del Maestrat -que lanzaron al alimón en 2003 el entonces consejero de Educación, Esteban González Pons y su secretario David Serra- "no dice nada respecto a las comunicaciones entre consejeros de un ente público".

Del compromiso en el uso del valenciano al veto al requisito lingüístico

- 12 de abril de 2003. Francisco Camps promete: "No daré un paso atrás" en el uso del valenciano.

- 20 de noviembre de 2003. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) alerta de que "la salud del valenciano es precaria" y pide un mayor impulso a los 20 años de la Llei d'Ús i Ensenyament (LUEV).

- 25 de noviembre de 2004. Camps lleva el conflicto lingüístico a las Cortes en vísperas del memorando de la Unión Europea que reconoce la lengua.

- 25 de octubre de 2005. La AVL urge a firmar un "nuevo pacto cívico" ante el retroceso del valenciano.

- 18 de septiembre de 2007. A los 25 años de la LUEV, Escola Valenciana vuelve a pedir que se cataloguen las plazas docentes de Secundaria.

- 5 de marzo de 2008. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) juzga si el Consell vulnera el derecho a estudiar en valenciano, tras una denuncia de Escola.

- 15 de marzo de 2009. Rotas las negociaciones con la Plataforma per l'Ensenyament Públic, el consejero Alejandro Font de Mora renuncia en público a la catalogación de plazas.

- 27 de marzo de 2009. El Consell de Camps veta un acto, de Escola Valenciana en la Biblioteca Sant Miquel dels Reis, horas antes de comenzar.

- Julio de 2009. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia califica la actitud del Consell de "temeraria" ante los incumplimientos de una treintena de sentencias que reconocen el título de Filologia Catalana.

- 21 de junio de 2010. Un borrador de Educación dificulta el valenciano en los centros castellanohablantes.

- 29 de junio de 2010. El PP vota en contra de las enmiendas de la oposición para exigir el requisito lingüístico en la Administración valenciana

 

7) 

Publicat en el diari Levante-EMV dilluns 5 de juliol del 2010

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/07/05/bilingues-eficientes/720448.html

 

Podeu traduir el text amb www.internostrum.com

Son más rápidos y eficientes en determinadas tareas en las que se utilizan funciones ejecutivas

El grupo de investigación de Neuropsicología y Neuroimagen Funcional de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), dirigido por el catedrático de Psicología Básica, César Ávila Rivera, ha descrito que las personas bilingües son más rápidas y eficientes en determinadas tareas en las que se utilizan funciones ejecutivas debido a una diferente forma de control cerebral, ha informado este lunes la institución académica en un comunicado.

El estudio desarrollado por el grupo de investigación de la universidad pública de Castellón, en el que también han participado dos profesores de la Universitat Pompeu Fabra, ha puesto de manifiesto que las personas bilingües utilizan el lóbulo frontal inferior izquierdo, el área de Broca, para responder estímulos donde se realizan funciones ejecutivas --como ordenar formas por color o forma--, mientras que las personas monolingües utilizan la parte derecha para responder los mismos estímulos.

El área de Broca izquierda, donde precisamente se produce la respuesta para cambiar de lengua, está situada en el hemisferio izquierdo frontal del cerebro y es la responsable del procesamiento del lenguaje realizando tareas relacionadas como la producción del habla y en el caso de las personas bilingües, de control de la lengua que se utiliza. Varios estudios conductuales habían encontrado esta diferencia en las funciones ejecutivas entre bilingües y monolingües, pero hasta ahora, no se había realizado la descripción neural.

"Las conclusiones son muy importantes, porque evidencian un aspecto desconocido del bilingüismo, que va más allá de las ventajas lingüísticas, y es que las personas bilingües son más eficaces al responder a determinados estímulos", explica el investigador César Ávila, quien asegura que el estudio demuestra que el bilingüismo no solo tiene efectos sobre el cerebro a nivel lingüístico, sino que funciona de forma diferente, destacando la importancia de introducir las lenguas a edad temprana porque produce beneficios cognitivos.

Para realizar el estudio, los científicos han contado con la participación de estudiantado voluntario de la Universitat Jaume I y la colaboración del Hospital General de Castellón, donde se hacen las resonancias magnéticas funcionales. La muestra estaba integrada por dos grupos extremos, por una parte, jóvenes que han desarrollado el bilingüismo (valenciano y castellano) desde edad muy temprana y por otra, jóvenes monolingües de castellano de otras comunidades autónomas o países de habla hispana.

La investigación se publicará próximamente en la prestigiosa revista NeuroImage, una publicación que recoge artículos vinculados a las funciones cerebrales, bajo el título 'Crear un puente entre lengua y atención: Bases cerebrales del impacto del bilingüismo sobre el control cognitivo', (Bridging Language and Attention: Brain basis of the impact of bilingualism donde cognitive control).

Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto más amplio del programa Consolider-Ingenio 2010 llamado 'Bilingüismo y neurociencia cognitiva', un consorcio formado por cuatro universidades españolas (Jaume I, Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona y Universidad del País Vasco) que tiene como objeto estudiar el bilingüismo, en concreto sus bases neuronales.

Ahora, el grupo continúa con la investigación para conseguir replicas de este patrón con tareas más complicadas, como por ejemplo empleando términos lingüísticos porque "si pensamos que el proceso es evolutivo y lo demostramos en tareas similares, pueden confirmar con más fuerza los resultados obtenidos", concluye el catedrático de Psicología Básica.

8) 

 

Publicat a
 

El doblatge en català no és l'apocalipsi del cinema

 

Dimecres passat es va aprovar la llei de cinema. Una iniciativa legislativa destinada a garantir normalitat lingüística en un sector en què la realitat del país no s'hi reflectia. En una societat en què la llengua autòctona comparteix presència social amb el castellà, és més que just i raonable que el ciutadà que assisteixi a les sales de cinema tingui la possibilitat de contemplar les pel·lícules en català, si més no en igualtat de condicions que el qui opta per fer-ho en espanyol.

Allò que en diferents àmbits de la cultura s'ha regulat d'una manera natural en el camp de la cinematografia no ha estat així. Per aquest motiu era inevitable la intervenció dels poders executiu i legislatiu. La norma legal s'ha aprovat amb un gran sentit de l'equitat. Els doblatges o subtitulats es faran en un 50% per cadascuna de les llengües.

És sota aquesta premissa justa que no s'entén com han posat el crit al cel els distribuïdors i els exhibidors per les conseqüències nefastes que, segons ells, tindrà l'entrada en vigor de la llei.

Segons va deixar dit divendres el Gremi d'Empresaris de Catalunya i Fedicine (la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics), el preu que haurem de pagar per veure i escoltar cinema en la nostra llengua serà la disminució del nombre de pel·lícules que es projectaran a Catalunya, la mala imatge a l'estranger, el tancament de sales i la pèrdua de llocs de treball. Tot un paisatge apocalíptic que fins i tot podria fer que les pel·lícules només es puguin veure en el seu idioma original, sense cap mena de subtítol. Potser arribarà un moment en què al ciutadà català no li caldrà el doblatge, però ara per ara té tot el dret que les institucions vetllin per la defensa de la seva llengua.

9) 
 
Publicat en EL PUNT dimarts 6 de juliol del 2010

Escola Valenciana adverteix del soterrament del valencià en les jornades sobre plurilingüisme organitzades per Educació

Representats de l'entitat es concentren a les portes de l'Oceanogràfic per a repartir informació sobre el seu model d'escola plurilingüe

Escola Valenciana ha criticat hui les jornades sobre plurilingüisme organitzades per la Conselleria d'Educació que se celebren a l'Oceanogràfic en constatar la «nul·la presència de la nostra llengua» i la «consolidació de l'apagada entorn a una autèntica educació plurilingüe en el nostre territori».

Segons els membres d'Escola Valenciana que assisteixen a l'esdeveniment «l'atenció a l'alumnat nouvingut i els programes d'immersió lingüística han estat literalment maltractats i l'atenció a les llengües minoritzades, totalment ignorada».

Especialment han lamentat les intervencions «desafortunades, amb escàs rigor científic», del director general de millora de la qualitat de la Comunitat de Madrid i del secretari de política lingüística de la Xunta de Galícia, i han ressaltat la «mediocritat» dels participants, amb excepció de les intervencions de Roy Lyster (Universitat McGill, Montreal), sobre models de correcció, i de Miguel Martínez López (Universitat de València) sobre aspectes neurolingüístics del bilingüisme.

«Font de Mora pretén enfonsar i soterrar el valencià amb aquestes suposades jornades sobre plurilingüisme», ha afirmat el president d'Escola Valenciana, Diego Gómez, que junt a altres representants de l'entitat s'ha concentrat hui a les portes de l'Oceanogràfic per a repartir informació sobre el seu model d'escola plurilingüe.

Gómez ha titllat d'«hipòcrita Font de Mora per vanagloriar-se de la llibertat d'elecció lingüística tot i la marginació de les línies en valencià i ha anunciat que el V Congrés de l'entitat que se celebrarà en 2011 se centrarà en el plurilingüisme educatiu «amb rigor».

10) 

Publicat en EL PUNT dissabte 10 de juliol del 2010

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/-/17-politica/193059-llenya-per-a-tots-seguidistes-inclosos.html

Llenya per a tots, seguidistes inclosos

 

Alfons Esteve

 

Tres dies ha trigat el govern valencià a deixar amb el cul a l'aire els sindicats que li han donat suport en l'aprovació de la llei de la funció pública. Tampoc és que això siga una novetat en l'actuació d'aquest govern, però aquesta vegada ni s'han preocupat per dissimular la punyalada: encara no s'havia refredat la llei aprovada en les Corts que els principals i presumptes guanys pactats han anat a la paperera. I el PP encara els ha obsequiat amb una garrotada suplementària: els han llevat gran part dels alliberats sindicals que els pertoquen segons els acords signats.

 

El 29 de juny, les Corts van aprovar, a instàncies del govern valencià, la Llei per a l'ordenació i la gestió de la funció pública. Des que es va presentar el primer esborrany d'aquesta llei, gran part de la societat civil s'hi va mostrar contrària, ja que, entre altres deficiències, no recollia l'exigència de la capacitació lingüística en valencià —el que es coneix popularment com a requisit lingüístic— per als aspirants a funcionari, un requisit que tenen totes les comunitats autònomes no castellanoparlants des de la dècada de 1980 i que és imprescindible si la nostra administració ha de funcionar en valencià i ha atendre-hi els ciutadans.

 

Cal dir que abans d'aprovar-se en les Corts, el projecte de llei es va portar a negociació amb els sindicats. I que CCOO i la Intersindical Valenciana es van comprometre a incloure-hi el domini del valencià per a l'accés a empleat públic en un acord pres en la Mesa per l'Ensenyament en Valencià, juntament amb organitzacions tan representatives socialment com Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana o la FAPA-València, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes. Però, en les negociacions entre el PP i els sindicats, només la Intersindical Valenciana es va negar a pactar el projecte si no contenia la capacitació en valencià i altres mesures, mentre que CCOO i UGT hi donaren el vot favorable. Finalment, el passat 29 de juny, la llei de la funció pública es va aprovar, sense l'obligatorietat de la capacitació lingüística en valencià, amb l'autorització perquè el govern faça nomenaments digitals de personal i amb una administració més sotmesa a la voluntat del partit en el poder.

 

Els arguments que han donat els sindicats signants de l'acord amb el PP per donar suport a la llei són que s'hi inclouen millores substancials per als empleats públics. La realitat, però, és que això dista molt de ser cert, perquè el Govern valencià ja anunciat que, de moment, no desplegarà la carrera professional. I els fets són que ja ha aplicat sense cap mirament les retallades salarials a tot el funcionariat. I que les presumptes millores pactades, una vegada integrats a l'acord alguns sindicats i aprovada la llei, s'han convertit en pur fum.

 

Però, a més, i per reblar el clau, el conseller Font de Mora, tres dies després d'aprovar la llei, ha anunciat, unilateralment i sense negociació prèvia, que redueix el nombre d'alliberats sindicals de la funció pública docent no universitària. I això ho ha fet sense contemplacions: a tots els sindicats per igual i en funció de la seua representativitat. És a dir, tant als qui han fet l'oposició i s'han negat a donar suport a una llei que va contra els interessos dels valencians, com als que li han donat un xec en blanc.

Resultat: 25 anys després de la primera llei de la funció pública valenciana, l'article del coneixement de valencià —que, recordem-ho, és la llengua oficial i pròpia: la que hauria de ser la normal en l'administració valenciana— continua igual de devaluat en la nova llei. Per a què ha servit, doncs, aquest trist paper de seguidisme i de submissió de CCOO i UGT al govern del PP? Per a què ha servit signar una llei que queda com a reaccionària i antivalenciana al costat de la que el 1992 –fa ja 18 anys! – l'ex-franquista Manuel Fraga va aprovar exclusivament per incloure el domini del gallec quan governava a la Xunta? No sabien que el Govern Valencià, una vegada aconseguit els seus objectius de presentar a la societat que la llei tenia el suport sindical, faria el que ha fet sempre i no sols contra la llengua?

 

Tothom sap que amb qui incompleix la paraula no es poden fer tractes. La història general ens ha donat molts exemples i la història particular del PP n'és plena. El Govern valencià no n'és l'excepció i per això no ha tingut cap problema a repetir la història amb els qui els fan el joc contra el valencià, contra una administració valenciana i contra els valencians com a ciutadans i com a opositors. «La història és la mestra de la vida», afirmava Ciceró. Alguns n'haurien de prendre nota, ara que en el pecat ja porten la penitència. La part pitjor és que ens arrosseguen també a tots els altres: sindicats, empleats públics i ciutadans valencians.

 

 

11) 

Publicat en el diari Levante-EMV dissabte 10 de juliol del 2010

http://www.levante-emv.com/panorama/2010/07/10/madames-et-monsieurs-amb-vostes-joan-fuster/721639.html

Traducció. Malgrat ser un intel·lectual en el sentit francés i un gran admirador de la cultura gal·la, l´obra de Joan Fuster encara no havia estat mai traduïda al francés. Però ara, gràcies a l´impuls de l´Institut Virtual Internacional de Traducció de la Universitat d´Alacant i l´editorial Anacharsis, arriba a les llibreries franceses el «Dictionnaire a l´usage des oisits», el «Diccionari per a ociosos» escrit en 1964 per l´homenot de Sueca.

Paco Cerdà

Potser semble increïble que el Llibre dels Fets de Jaume I estiga traduït al japonés i que l´obra de Joan Fuster encara no tinguera una versió francesa. Sí que hi havia traduccions a l´anglés, italià i castellà del pensador de Sueca. Però és ara quan Fuster es llança —o millor dit: el llancen— al mercat francés amb una traducció del seu Diccionari per a ociosos. Ho fan, diuen, per a divulgar a escala internacional l´obra d´un clàssic modern valencià. No obstant (i veïent el preu de 20 euros que costa el llibre), tal volta Fuster no callaria allò que recull el seu Diccionari per a ociosos: «No entenc aquells qui diuen que menyspreen els diners. Costen tant de guanyar!». O potser un altre aforisme recollit al llibre: «No hi ha cap servilisme que sigui desinteressat». Així de corrosiu i fusterià (que potser és dir el mateix) es mostra Joan Fuster al seu assaig més conegut després de la bíblia nacionalista de Nosaltres, els valencians.


El Dictionnaire a l´usage des oisits acaba de ser publicat per l´editorial francesa Éditions Anacharsis (Toulouse), i distribuïda a tota França i a la francofonia per Les Belles Lettres. El traductor al francés ha sigut Jean-Marie Barberà, professor emèrit de la Université de Provence i traductor també del Tirant lo Blanc a la llengua de Montaigne. El llibre compta amb un avant-propos del professor de la Universitat Jaume I Vicent Salvador, i un préface de Dominique Maingeneau, professor de la Université de Paris Est-Créteil.


Destaca, a la sobrecoberta del llibre, la descripció que es fa de Joan Fuster: «Poeta i assagista valencià, va ser un polígraf magistral que consagrà la seua vida a una obra literària i filosòfica sense equivalent, majoritàriament realitzada a l´ombra de la nit franquista, i fins ara completament ignorada a França». Així doncs, també ignoraran al país veí l´Epitafi que Joan Fuster (mort en 1992) deixà escrit al seu Diccionari per a ociosos: «Ací jau/j f/va morir/com va viure/sense ganes». O aquella reivindicació que fa al llibre sobre el Cinisme: «En el fons, allò que anomenem "cinisme" no és sinó l´antídot de la hipocresia. La figura simètricament oposada al "cínic" no és el "virtuós", ni tan sols el "purità": és el "fariseu"». Amb aquest estil descarnat i provocador està escrit l´assaig de Joan Fuster més conegut fora de València i que, sota l´aparença d´un diccionari fictici, reflexiona al voltant de l´amor, la bellesa, la barbaritat, el nacionalisme, la novel·la o el sexe.


En l´edició francesa del Diccionari per a ociosos han col·laborat, a més de l´Institut Virtual Internacional de Traducció de la Universitat d´Alacant, l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Instituto Cervantes, el Projecte Digicotracam, l´Ajuntament de la Nucia i la seu universitària de la Nucia. Ha sigut, afirmen els impulsors, «una unió d´esforços i institucions per a la millora del coneixement i difusió exterior dels clàssics valencians». I Joan Fuster ja ho és.

 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com