InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 325 (dilluns 31/05/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Joan Solà - Lliçons
 
2) Gabriel Bibiloni - Més sobre gentilicis
 
3) Antoni Llull Martí - Missers, mossens i mossons
 
4) Màrius Serra - Sanguines?
 
5) Josep Maria Espinàs - Neix el surrealisme telefònic
 
6) David Paloma - Catalanades (Ressenya del llibre LE PETIT DICO D'AQUÍ)
 
7) Josep Lluís Bausset - El PP contra el valencià
 
 
9) Presentació del llibre Los valencianos en Buenos Aires. Historia, identidad y lengua de María del Carmen Alonso
 
10) Joan Tudela: El català és una llengua del segle XXI.
 
 
1)

 

 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 27 de maig del 2010
 

Lliçons

 

El dia que el Barça va guanyar la Lliga, tots els jugadors, catalans o no, acabaven la seva breu intervenció cridant «Visca el Barça i visca Catalunya». Alguna cosa hi ha al darrere d'aquesta expressió, com a mínim dues: que els jugadors se senten bé en aquest equip i segurament també en aquest país, i que l'expressió d'aquest desig és avui una cosa perfectament normal, és a dir no extemporània, no estrafolària, no vergonyant, que s'hagi de fer només en privat, amb la boca petita o amb una riallleta que no sabrem mai què amaga.

 

Més d'un comentarista hi va afegir el que tothom va repetint des de fa mesos i anys: l'important d'aquest equip no són els valors individuals (de Xavi, de Messi, d'etc.), que aquests al capdavall els dóna generosament la natura; no: són «els valors treballables», deia Manel Fuentes, una distinció decisiva en aquest cas i en tants altres de relacions humanes. ¿Què és al cap i a la fi un equip de futbol sinó un grup de joves, de vegades encara molt tendrets, plens de pulsions i necessitats i enveges i desitjos i dubtes i ganes de treballar bé? Potser no havíem vist mai un entrenador que tothom lloés precisament per haver sabut cohesionar aquest grup.

 

I més d'un jugador hi va afegir que el Barça ha sigut objecte d'una gran campanya mediàtica agressiva de Madrid, però que «hem estat units i no han pogut amb nosaltres». Ho van dir ells i ho diuen les webs dels rotatius El Mundo i Marca. A la roda de premsa del partit de Champions Dinamo de Kiev-Barça (desembre del 2009), Guardiola va parlar, com fa sempre, en totes les llengües que sap (i cal treure's el barret: parla amb naturalitat almenys en quatre); i els ucraïnesos es van sentir encuriosits amb el català i ell els va dir que som un país amb llengua pròpia i l'usem, i que ell a les rodes de premsa respon en català, en castellà, en anglès o en italià si el periodista li pregunta en aquestes llengües, ves si era fàcil i transparent i lògic i natural i pacífic; i ells el van aplaudir; ells sí, però El Mundo va llançar als seus innombrables ciberlectors aquesta «pregunta» (retòrica) enverinada: «¿Le parece bien que Guardiola utilice la Champions para hacer una reivindicación nacionalista?» I ja teniu la xarxa dels dos rotatius esmentats farcida de milers d'intervencions amb insults de tota mena i gravetat. Això sol, senyors polítics catalans que encara feu equilibris, perdeu els anys i irriteu els ciutadans fins a la desesperació, això sol és un motiu clar que despertar-nos d'una vegada i intentar deslligar-nos d'aquesta España integrista, totalitària, que ens subjuga i ens escup a la cara des de fa segles i ara potser més que mai.

 

El mateix dia es produïa a Barcelona el gran, colossal escàndol de la consulta sobre la Diagonal. Els polítics del PSC (i totes les forces de l'Estat) han fet, tant com han pogut i en tots els indrets que han pogut, la traveta a les consultes populars sobre el sobiranisme, unes consultes organitzades i pagades de la seva butxaca per voluntaris del poble. La consulta de Barcelona no sabrem mai l'immens capital que ens ha costat a tots, però els que ho saben parlen de tres a quatre milions d'euros. ¿Tenim paraules per qualificar aquests dos fets, actuals i simultanis i el comportament dels polítics i dels ciutadans en l'un i en l'altre? A les consultes populars, mancades de cap suport mediàtic, organitzades per gent inexperta i generalment jove, i amb tots els obstacles que el poder constituït ha pogut posar-hi, la resposta ha sigut fins ara del 20%; a Barcelona, amb un desplegament mediàtic sense precedents i un pressupost que només es pot qualificar d'escàndol, la resposta va ser del 12%. Els ciutadans no devem ser tan cecs, tan ignorants, tan de la barretina com algú voldria.

 

Joan Solà
 
 
NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabilitat d'enviar també al butlletí InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
 
2)
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 22 de maig del 2010
 
Amb bones paraules
 
 

Gabriel Bibiloni

 

L'article "De serbis i altres gentilicis discutibles", publicat fa dos dissabtes, ha generat una bona quantitat de reaccions i consultes sobre la problemàtica dels gentilicis. Per això no serà sobrer fer-ne un altre article.

Els gentilicis són com la resta de les paraules: uns són patrimonials, existents des del moment en què la llengua s'estava formant i resultat de l'evolució de gentilicis llatins. Uns altres —la immensa majoria— s'han anat incorporant a la llengua posteriorment, ja sigui aplicant mecanismes interns de derivació, ja sigui com a manlleus d'altres llengües, entre elles el mateix llatí (cultismes). Per exemple, grec, francès i alemany són paraules evolutives, sorgides dels mots llatins graecu, francense, alemannu; eivissenc és un gentilici format per derivació a partir de Eivissa; europeu és pres com a cultisme del llatí europaeus; i extremeny és pres del castellà extremeño.

La quasi totalitat dels gentilicis catalans s'han format aplicant al topònim un sufix dels que la llengua té disponibles, uns molt productius (com els que veiem a andorrà, mallorquí, eivissenc, solsonès, formenterer, etc.) i uns altres que semblen veritablement insòlits (bugerró, selvatgí, mariando). I de vegades el gentilici es forma per procediments diferents de la sufixació (taujà, de Santa Eugènia de Mallorca).

Pel que fa als gentilicis corresponents a topònims estrangers —i llevat d'un petit nombre que deriven directament del llatí vulgar—, els papers oficials diuen que s'han format aplicant un determinat sufix, però la veritat és que són manlleus. És a dir, el procés pot ser un fenomen de sufixació però calcant el mecanisme operat en una altra llengua. Per això molt sovint —però no sempre— el gentilici català i el gentilici de la llengua que el crea originalment coincideixen en el sufix. I per això sovint les diverses llengües presenten aquesta coincidència. Diem maltès i no maltenc ni maltí ni malter ni maltià, igual que es diu maltese en francès, anglès i italià, maltés en espanyol, maltês en portuguès, etc. De la mateixa manera, són gentilicis manllevats a la llengua original —o a una llengua internacional— napolità, moscovita, xipriota, monegasc, bretó o malgaix, formes coincidents en les diverses llengües del voltant.

Tanmateix, no podem perdre de vista el fenomen de la subordinació del català a l'espanyol i el fet que tota novetat lingüística ens arriba a través d'aquesta darrera llengua. En general, els gentilicis apareguts després de l'Edat Mitjana ens han vingut via espanyol, i només una tasca codificadora, de laboratori, i la consegüent vehiculació social han aconseguit de substituir alguns d'aquests gentilicis per altres considerats més desitjables. És interessant observar com el Labèrnia, el millor diccionari català del segle XIX, registra gentilicis amb forma clarament espanyolitzant, com caldeo, cananeo, europeo, húngaro, polaco, xino, i altres amb forma avui superada, com parisiench o parisiense. A partir de Fabra hem vehiculat formes com paquistanès (en lloc de paquistaní), polonès (en lloc de polac), romanès (en lloc de rumà), ucraïnès (en lloc de ucranià), bosnià, iranià, iraquíà, israelià o kuwaitià (en lloc de bosni, iraní, iraquí, israelí i kuwaití), o altres com canadenc o londinenc, amb terminació que tampoc no coincideix amb l'espanyola.

Un apartat interessant és el dels gentilicis hispànics acabats en -enyo. El català no fa servir el sufix -eny per als gentilicis lligats a topònims del país. De fet, és un sufix que ens és estrany i que no té cap llengua llevat de l'espanyol. Per això amb encert hem aplicat altres sufixos als gentilicis que l'espanyol fa acabar en -enyo, i hem fet angolès, congolès, moçambiquès, brasiler, però no hem defugit madrileny, extremeny o malagueny. Amb alguns gentilicis hispànics americans sembla que hi ha usos divergents i que l'afer no està ben resolt. El DIEC, d'una banda, du costa-riqueny, hondureny, panameny i porto-riqueny, mentre que en altres casos permet l'alternança entre un sufix -enc considerat preferent (nicaragüenc, salvadorenc) i el sufix -eny considerat secundari (nicaragüeny, salvadoreny). Altres fonts, però, prefereixen costa-ricenc o costa-ricense, hondurenc, panamenc, porto-ricenc o porto-ricense.

Finalment, crec que cal defensar amb energia alguns gentilicis ben catalans, antics i irrenunciables, que ara són tristament substituïts per formes espanyoles. El cas més emblemàtic podria ser lisbonès, al qual ha usurpat el lloc l'engendre lisboeta. Igual que és una vergonya que el català contemporani hagi substituït el topònim Lisbona, àmpliament usat pels nostres clàssics i per totes les llengües europees, per la forma espanyola Lisboa. És igual si també és portuguesa: en català no hi ha dubte que ha de ser Lisbona.

 

3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 137)
 

Missers, mossens i mossons
 
Antoni Llull Martí
 

Quan jo era al·lot era encara usual referir-se als advocats amb el mot misser, però consider que avui en dia és un anacronisme, com ho és dir-li apotecari a un farmacèutic, però si qualcú vol utilitzar aquests mots de procedència popular, li reconec tot el dret a fer-ho.

Misser, en principi era un títol aplicat a persones de molta autoritat o a gent lletrada, procedent dels mots llatins mi senior, com l'italià méssere i l'antic francès messire. Durant els últims segles de l'edat mitjana, s'usaren en català dues formes distintes procedents una i altra del llatí senior, i amb el mateix significat: sényer i senyor, de les quals sortiren els tractaments de respecte mi sènyer i mi senyor per una banda, i mon sènyer i mon senyor, per l'altra. Aviat aquestes combinacions es convertiren en un sol mot: mossènyer i monsenyor, i de la combinació del primer amb En, usual en denominacions com mossènyer En Tal, es passà a mossèny' En Tal, per arribar a mossèn' En Tal, i acabar dient mossèn tot sol, mot que amb el temps quedà en exclusiva per a la gent d'església, com misser només per als advocats, i ambdós mots acabaren usant-se també, abusivament, com a noms de professió.

A Eivissa encara s'usa mossènyer, sense acurçar, com a tractament, o com a substantiu, per anomenar el rector d'una parròquia, i s'empra sense l'article, com mostra una dita eivissenca recollida al Diccionari català-valencià-balear: Es dia que no em fi la clenxa, vengué Mossènyer, per donar a entendre que un esdeveniment es produeix quan un menys l'espera. I es diu a ca (i no a cal) Mossènyer.

De mossèn sortí el mallorquí col·loquial mosson, que fou igualment usat com a títol per a gent de respecte, i finalment com a substantiu. A principi del segle XX, un mosson era un que volia mantenir l'aparença de senyor sense esser ric ni de casa noble. Una cançó popular d'aquell temps diu que dins Ciutat hi ha mossons / que duen guants tot lo dia / i quan ve devers mig dia / es gat jeu dins es fogons.
 
4)
 
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 27 de maig del 2010
 

Motacions

per Màrius Serra

 

Sanguines?

 

M'acullo a aquesta varietat de taronges de suc vermell per fer-me ressò de la mort del meu president. No, no parlo ni de Van Rompuy (sic) ni de Zapatero (sic, encara) ni de Montilla (encara) ni de Laporta (encara). Parlo del poeta Edoardo Sanguineti, president del grup d'escriptors Oplepo al qual pertanyo (encara). A mig any de festejar el seu vuitantè aniversari a Nàpols, en una de les trobades oplepianes, m'arriba la notícia de la seva mort. L'últim text de Sanguineti ha estat, justament, el sonet “epilogo, ovvero sonetto”, publicat en una de les plaquetes de l'Opificio de Letteratura Potenziale. Fa així: “posso anche, caro mio, chiudere in versi/ spiegando che si illude, per sedurre/ (e molto ci si illude) con diversi/ accorgimenti: vedi che ridurre/ a tutto si può un niente (con perversi,/ come noi, poliformi) onde condurre/ il tutto a un niente (e qui, bene conversi/ e convertìti, è possibile addurre/ esempi, i favorevoli, gli avversi,/ senza fine, onde, quindi, indurre e abdurre/ abducendo, inducendo, i presi, i persi/ che noi saremo: e aiuto, occurre, accurre!)/ lunga è la storia, e me, qui, mi congedo:/ io ho detto e molto e poco, forse, credo:”

 
5)
 
Publicat en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA dimarts 11 de maig del 2010
 

Neix el surrealisme telefònic

Josep Maria Espinàs

Sóc un admirador bocabadat del que en podríem dir tecnologia comunicativa. L'aparició d'un telèfon de paret o de sobre taula sense cable, que et permetia parlar amb qui et trucava passejant-te pel pis, va suposar per a mi una petita meravella. Després va ser el mòbil.


La meva modernització en el camp de les comunicacions s'ha acabat amb el telèfon mòbil. Reconec que és molt pràctic. Això sí, només el faig servir d'acord amb el seu nom: telèfon. No l'utilitzo com a agenda, ni com a calendari, ni com a màquina fotogràfica, ni per enviar missatges escrits ni per fer cap operació que no sigui estricament la d'enviar i rebre trucades.


Senzillament, per a mi és un telèfon de butxaca, francament còmode. Fa pocs dies el vaig engegar per parlar amb l'amic Pau, amb qui havia quedat en un restaurant. Passaven 10 minuts de l'hora que, en principi, ens havíem de trobar i pensant en un possible malentès li vaig enviar aquest missatge de veu: «Pau, sóc en Josep Maria. Sóc al Lázaro, i et truco per veure si venies, si tardaries molt o per saber què passa. Espero que rebràs aquest missatge. Adéu, fins ara».


Es veu que el mòbil d'en Pau també posa per escrit els missatges de veu que rep. Ignoro com es produeix aquesta meravella de la tècnica. L'únic que puc dir és que, segons el text que li va aparèixer al meu amic en castellà, jo li havia dit el següent: «Paul, soy Marian. He llamado a los nietos para ver si venías... o algo ha pasado. Pero que abonar el Michael
ya lo pillarás. Venga, adéu».


Extraordinari: s'ha inventat el surrealisme telefònic.

 
6) 
 
Ressenya del llibre LE PETIT DICO D'AQUÍ
 
Publicat a la revista PRESÈNCIA (23 de maig del 2010)
 

«Le petit dico d'aquí»

Autor: Gerard Jacquet

Editorial: Editions Trabucaire

PVP: 20 euros

 

Un recull d'expressions que es diuen al Rosselló, èxit editorial a la Catalunya Nord

Més enllà de distreure, l'autor del petit diccionari (le petit dico) afirma que l'objectiu del llibre és subratllar “la riquesa del patrimoni oral” i “encoratjar a fer servir la llengua catalana en la vida quotidiana”. 

 

 

Catalanades

 

 

Gerard Jacquet és poeta, pintor, actor, narrador i locutor a Radio France Bleu Roussillon. En el seu currículum s'hi afegeix de fa poc un projecte lingüístic que va néixer a la ràdio estatal amb seu a Perpinyà i que, de manera extraordinària, ha vindicat el català del Rosselló: es tracta de l'emissió regular d'unes càpsules lingüístiques que, gràcies a l'editorial Trabucaire i a l'empenta de Jacquet, s'han convertit en dos volums de diccionari (i un CD que acompanya el segon volum).

L'obra és escrita en francès i ja ha venut més de 12.000 exemplars. Es podria dir que complementa el Diccionari del rossellonès, que Pere Verdaguer va publicar el 2002, però amb un estil ben diferent: Jacquet comenta amb humor, no exempt de recerques etimològiques i de comparacions amb altres llengües, formes i expressions que ha sentit aquí i allà. N'hi ha més de cinc-centes (és una llàstima que el CD només n'inclogui 39), la majoria de les quals pertany al lèxic (acocolar ‘arraulir', mistó ‘bonic', rumar ‘socarrar'…) i a la fraseologia (fer venir basca ‘empipar', llamp te farigui ‘maleït sigui'…). Són formes del català del Rosselló, tècnicament diferents de les catalanades presents en el francès del Rosselló (com ara atabaler, barraca, emprenyar…). Aquestes catalanades formen el gruix de l'obra. L'humor està en les explicacions que acoloreixen les entrades, també en els exemples que l'autor extreu de la llengua oral, servint-se de dos personatges habituals: el senyor Xacarustes i Kevin, un nen de set anys que sovint fa emprenyar i atabaler. L'obra fins i tot conté receptes, com la de la llet ferrada. Com a repertori miscel·lani, els dos volums també incorporen catalanades fonètiques: en són exemples el reforç col·loquial de la <t> final o elisions del tipus brana en lloc de barana.  

 

David Paloma

 

 


 
7) 
 
Publicat en el diari Levante-EMV dimecres 26 de maig del 2010
 
El PP contra el valencià
 
Josep Lluís Bausset
 
No és que no ho sabera, però cada volta el PP es destapa més, tot i el seu intent d'enganyar-nos, volent erigir-se en defensor del valenciano. Volen fer-nos creure, demagògicament, que només ells, són els qui representen l'essència del valencianisme! I no són sinó una gent que manipula i que a base de mentides, trampes i martingales, vol acabar amb la nostra llengua.

Les últimes perles del PP vénen de la Generalitat, que és el seu cortijo particular, i del Senat. El diari Levante-EMV portava una notícia que hauria de fer caure la cara de vergonya als senyors del PP, i d'una manera particular al amiguito del alma i al seu conseller d'Educació (?): «El Consell prohíbe al Colegio Parroquial de Picassent dar sus clases en valenciano». Tot i l'informe favorable de la Inspecció de zona, ha denegat als pares dels xiquets (on hi ha la llibertat d'elecció que proclamen els del PP?) que el col·legi Sant Cristòfol Màrtir de Picassent, puga tindre una línia en valencià. Però la raó que han donat per prohibir les classes en valencià, és d'antologia: «El equilibrio en el normal uso y enseñanza de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, se veria perjudicado en esta població», en cas de les classes en valencià.

Diuen això i no els cau la cara de vergonya! I pitjor encara: la nostra societat no reacciona davant l'insult al valencià, que fa la Conselleria d'Educació. No vull ni pensar què dirien, si en un col·legi es denegara una línia en castellà. Però si això passa amb el valencià, no passa res.

L'altra perla és del Senat, on el 28 d'abril es va votar una proposició per ampliar l'ús dels altres idiomes de l´Estat. Tots els senadors del PP van votar en contra. És així com es defensa el valencià? Per altra part, es defén el valencià tolerant les agressions als casals Jaume I, a l'escola la Masia, a la seu d'El Micaet o del Bloc. Què passaria si eixes agressions es produïren al País Basc? Per què allà es condemnen els actes terroristes contra les seus dels partits polítics, i al País Valencià mai queda ningú detingut? És així com el Govern Valencià, amb el Conseller de Governació (i també la Delegació del de Madrid) defenen la llibertat i el valencià? Vergonya, senyors del PP, vergonya!
 
8)
Publicat en VILAWEB divendres 28 de maig del 2010
 

El govern valencià diu que Madrid li nega el múltiplex per la reciprocitat amb TV3

La negociació amb el govern català roman encallada

El govern valencià ha anunciat avui que el govern espanyol li ha denegat el tercer múltiplex i que d'aquesta manera no hi ha 'la capacitat ni l'espectre per encarar la reciprocitat' amb TV3. La negociació amb el govern català sobre la reciprocitat fa molts mesos que no avança: la Generalitat de Catalunya demana que el Consell concedeixi un canal dels dos múltiplex que té perquè hi emeti TV3, però el govern de Camps diu que ho farà si disposa d'un tercer múltiplex que el ministeri d'Interior espanyol li denega.


 

9)
 
Presentació del llibre Los valencianos en Buenos Aires. Historia, identidad y lengua de María del Carmen Alonso

Participen:

Josep Miguel Orts, professor
Francesc Ferrer, editor
María del Carmen Alonso, autora

L'acte tindrà lloc dilluns 31 de maig a les 19,30 en la llibreria Bernat Fenollar, carrer de Bernat Fenollar, núm. 10 - València.
 
L'obra de la doctora Alonso conté la investigació que, en resum, es va exposar en la Jornada de Sueca de Taula de Filologia Valenciana el 28 de novembre proppassat.
 
 
10)
 
El català és una llengua del segle XXI.
 
Joan Tudela
 
Del llibre Llengua i comunicació, cent raons per viure en català
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com