InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 305 (dilluns 26/04/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Joan Solà - Jaume Cabré: el Pamano (2/2)
 
2) Gabriel Bibiloni - Cercant l'origen d'un prejudici (2)
 
3) Antoni Llull Martí - Hòstia, òstia i ostra
 
4) Màrius Serra - Lo lo?
 
5) Presentació del llibre Al cor, la quimereta
 
6) Presentació del llibre DIETARIS 1936 de Nicolau Primitiu Gómez Serrano; edició a cura d’Emili Casanova i Josep Daniel Climent
 
7) Escola de Pares i mestres: llegir amb els autors
 
8) Concert, teatre, recital de poesies i presentació de la campanya, SÍ AL VALENCIÀ
 
 
 
11) Joan Tudela: Cadascú parla el català a la seva manera.
 
 
1)

 

 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 22 d'abril del 2010
 
 

Jaume Cabré: el Pamano (2/2)

 

Els vaig dir que la novel·la Les veus del pamano reflecteix aspectes de la llengua actual del carrer. Ho veiem, per exemple, en casos com ara la construcció condicional amb com («com m'assabenti que l'estàs rondant, et mato») o en la manca de verb subordinat en les perífrasis amb deixar ¾No l'heu anat a veure? ¾No ens deixen»), tots dos d'influència castellana. Trobem aquí també casos d'ús del verb estar que dècades enrere els més primmirats no volien acceptar, però els novel·listes ja deien que no hi veien gaire solució: «estava tan guapíssima l'Elisenda, aquella tarda plujosa de desembre», «Li va pegar un parell de cops i no va estar dolç en cap moment». La pressió d'aquesta llengua es fa més visible en el terreny lèxic i fraseològic, especialment, esclar, en l'argot: «un inspector capullo», «Que et creus que m'inventaria una cosa així, carinyo?», «això és que [la senyora] ha tingut un mal polvo», «una dona se li havia instal·lat al cotxe tan panxa» o fer una cosa d'una sola tacada. I en l'ús d'alguna altra paraula difícil d'esquivar, com pijo o mal rotllo. En fraseologia s'ha arribat a fer general l'expressió fugida endavant, i aquí hi trobem també altres casos com «Hi ha tons [de veu] que no admeten volta de full» o per si les puces. Un altre detall molt poc trobable en els manuals auxiliars són certes el·lipsis que a mi em semblen no genuïnes: «i el Quique esbufegava quan jo» (quan ho feia jo), «no tenien l'honor de gaudir de la seva intimitat. I la Cecilia Báscones la que menys» (la que en tenia menys). Entre els ensopecs coneguts hi ha la construcció superlativa «ella, la dona més intel·ligent que no he conegut mai», on hi sobra el no.

 

Entre els innombrables aspectes positius esmentaré el recurs estilístic al parlar de la vall d'Àssua: «Diguen lo que diguen. Estàvom separats», «M'agrada que patisques per jo». O bé a algun artifici gràfic per caracteritzar un personatge: «va venir a parar akí perkè era amik del Pako Burés. Del poble, krek». O les originalitats amb què l'autor ens sorprèn sovint: «El gat es dirà Nossecometdius», «comptava les bigues de les golfes per nosequantena vegada» (amb la vacil·lació nosse- / nose-). La puntuació és sempre un aspecte difícil en una novel.la on es barregen el llenguatge directe amb l'indirecte i les diferents maneres de parlar. Un dels casos ben puntuats aquí són les dislocacions o extraposicions d'elements: «Ni la remor del riu, no se sentia», «On és, el pare?», «Per què, no ho vols?».

 

Deixo estar els detalls, que en aquesta obra s'integren hàbilment en una llengua de gran qualitat, de gran força expressiva, clara i natural. Escoltem el moment que l'Elisenda, pal de paller de la novel·la, perd definitivament la vista: «Un dimecres de finals d'agost, l'Elisenda Vilabrú es va llevar com sempre a dos quarts de set del matí i es va estranyar que la llum de l'alba no taqués les cortines. Va encendre el llum de la tauleta i de bon començament va pensar que se n'havia anat la llum. Palpà la bombeta i notà que s'estava escalfant. Feia setmanes que ja no llegia, que no podia fixar la vista [...], que palpava les coses i les decisions [...]. Aquest dimecres de finals d'agost a dos quarts de set del matí, va apagar el llum inútil i s'estirà un altre cop, de cara al sostre invisible. Respirà fondo i es va disposar a penetrar serenament en el món de les ombres eternes». O aquest altre fragment: «I m'agradaria moltíssim saber per què una mestra grisa, amb problemes de pit, amb problemes de fill, amb problemes de marit i amb problemes de pes, s'està convertint en un detectiu que ensuma el rastre d'un heroi imprecís, o potser d'un malvat, i qui deu ser la dona que m'ha pres la felicitat. Per què».

 

Joan Solà

 

 
NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabilitat d'enviar també al butlletí InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
 
2)
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 17 d'abril del 2010
 
Trobareu les dues parts de Cercant l'origen d'un prejudici, que varen ser publicades en l'Espira els dies 10 i 17 d'abril del 2010, refoses en un sol article, en l'enllaç:
 
Amb bones paraules
 
Cercant l'origen d'un prejudici (2)
 
Gabriel Bibiloni

Haurem d'anar al segle XX per a trobar el fenomen de l'excepció dels topònims, i serà ben avançat aquest segle quan el fet es generalitza. Segurament no hi ha un únic responsable d'aquesta nova pràctica, però sí que podem apuntar clarament a una persona clau: Antoni Maria Alcover. Tot i que Alcover, format a l'ombra de Tomàs Forteza primer i de Schädel després, va optar per la unitat de la llengua literària, l'introductor a Mallorca de la dialectologia també va introduir en aquella llengua literària alguna escletxa dialectalitzant. Alcover pensa que els topònims han d'anar amb article salat per la seva naturalesa, tot i que mai no ho va raonar. És el mateix que pensava de les rondalles, que no va dubtar a escriure amb llenguatge dialectal, però aquest és un tema que mereixeria un altre article.

Quant als topònims, la influència d'Alcover degué ser inicialment limitada, si bé el seu punt de vista va ser reforçat a la segona meitat del segle XX pel seu continuador Francesc de B. Moll. Tanmateix, en el primer terç del segle el tractament tradicional dels topònims, amb article literari, és el que predomina clarament. Per exemple, Joan Rosselló de Son Fortesa («Havia penjades vint-i-set guàtleres pels rostolls i mongetars de La Pobla», En Rupit, 1904). A La Ciutat de Mallorques (1906) de Miquel dels Sants Oliver no hi ha un sol topònim amb article salat (el Molinar, el Jonquet, l'Hostalet, el Portitxol, la Torre de les Puntes...). Maria Antònia Salvà sempre va escriure La Llapassa. Sembla que Miquel Ferrà seguia el mateix criteri (veig que escriu La Pobla a una lletra de 1947 adreçada a Agustí Duran i Samper). Cal destacar especialment el model lingüístic de La Veu de Mallorca i La Nostra Terra. A la primera hi podem llegir frases com «Hem obtingut les majories absolutes a La Pobla, Porreres, Campos, Les Salines, Maria» (Joan Estelrich, La Veu de Mallorca, 1931). La Nostra Terra, feliçment reeditada fa molt poc, és un referent imprescindible: en els cinc immensos volums de l'edició esmentada la toponímia s'escriu regularment amb l'article literari, amb alguna excepció escadussera. Heus-ne ací uns quants exemples (indic l'any i la pàgina de l'edició de 2009): «El talaiot de les Païsses» (1929, 403), «Ens referim a les escoles de Bunyola, Maria de la Salut, La Pobla, Petra, [...] Manacor (Espinagar, Puig de l'Anà, Els Fangars)» (1929, 406), «Al senyor Batlle president de la Pobla, per felicitar-lo [...]» (1930, 301), «perllongant el camí veïnal de Ca els Reis a la Calobra» (Antoni Parietti, 1930, 336), «Al port de Pollença s'ha inaugurat un camp d'aterratge [...] eixir de Palma i volar damunt La Pobla i Pollença» (1933, 422), «la construcció d'uns petits ports de refugi a Cala Pi i a l'illot de La Porrassa» (1933, 423), «El funicular [...] tendrà tres castellets metàl·lics entre l'estació inferior de Ca'ls Reis, a la vora del camí de la Calobra [...]» (Antoni Parietti, 1934, 267), «A La Pobla ha acabat la sembra de les mongetes» (1934, 278), «La Myrmica albuferensis Lomnicki de l'Albufera de La Pobla i de La Porrassa» (Guillem Colom, 1936, 417). Etcètera. Aquest és el millor català que s'escriu a Mallorca en el primer terç de segle, una referència de què no podem desentendre'ns.

Després de la guerra les coses canvien. La fixació dels estereotips sobre l'article de la toponímia és en gran mesura un efecte de l'arreplega i exposició alfabètica dels topònims fetes a partir dels anys 50 del segle XX, que consignen els noms en la seva forma col·loquial. Els primers grans reculls són els de J. Mascaró Pasarius, tot i que el diccionari Alcover-Moll abans va fer aquesta tasca. Això genera en molta gent la idea que aquella forma dels reculls és l'única possible, i que aquell article és l'article "natural" del topònim. Aquesta percepció és reforçada després per la retolació moderna, que sol partir dels reculls esmentats. La retolació antiga, de dimensions escasses, solia basar-se en les formes castellanitzades (La Puebla, el Arenal) o sense article (Mercadal, Alquería Blanca). El decret de toponímia del Govern de les Illes Balears de 1987 (amb dos articles teòricament oficials), precedit d'un debat entre els experts que va agafar per sorpresa molts d'ells i que va ser dirimit salomònicament per la Secció Filològica, va tancar en fals el problema. Avui, a la llengua publicada, la toponímia és un camp on xoquen tradicions i rutines, sensibilitats, temors, voluntat de rigor i prejudicis. Els lingüistes hem de mirar de desintegrar aquests darrers, si bé, com va dir aquell, és més fàcil desintegrar un àtom.

3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 130)
 
 

Hòstia, òstia i ostra


 

Antoni Llull Martí


Victima era el nom que donaven en llatí a l’animal ofert als Déus en sacrifici. Sembla que tenia un sentit general, que tant podia referir-se a un sacrifici en honor dels déus com a un per demanar-los o agrair-los algun benefici. El mot hostia també significava ‘víctima’, però sembla que es deia generalment de la sacrificada en honor dels déus. Amb l’adveniment del cristianisme, hòstia passà a designar, en la celebració de l’eucaristia, el pa, la neula rodona, que figura el cos de Crist, la Víctima per excellència.

Però hi ha un altre mot semblant, que no hi té res a veure més que la coincidència fonètica, amb un significat molt distint. Òstia procedent del llatí ostrea, és avui en dia desusat o només usat dialectalment (no figura al diccionari normatiu) però segons el diccionari d’Alcover i Moll encara s’usa a Menorca per designar una classe d’ostra. De fet, òstia era la forma usual en català, i també en castellà, fins ben entrada l’edat moderna. Alguns maliciosos feien jocs de paraules utilitzant la semblança dels mots hòstia i òstia, cosa que tenia mal a pler l’Església, que degué fer el possible per a consolidar l’ús de la forma portuguesa ostra, quan aquesta s’introduí al castellà i al català a principi del segle XIX.

La interjecció de sorpresa o disconformitat hòstia o hòsties, considerada irreverent, per la qual cosa molts la substitueixen per ostres, potser tengui un origen totalment desproveït de malícia. En temps antic s’usava el verb ostar, amb el sentit de ‘esquivar’ o ‘llevar’, i procedent, com el seu germà francès, oster (actualment ôter), del llatí obstare, i l’imperatiu d’aquest, osta! es troba ja en el català medieval com a interjecció, i fou usual durant segles. I és ben possible que en algun moment, aprofitant-se de la semblança dels dos mots, qualcú el substituís per hòstia! en un procés similar, però invers, al de la substitució d’aquest per ostra!

Res té a veure amb aquests mots que venc comentant ostiari, el menor dels graus de l’orde sagrat, que procedeix del llatí ostiarius ‘porter’, i després ‘oficial palatí’. Potser li digueren ostiari perquè aquell a qui havia estat conferit tenia la missió de guardar les portes de l’església o perquè estava a la porta d’entrada al sacerdoci.
 
4)
 
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 22 d'abril del 2010
 

Motacions

per Màrius Serra

Lo lo?

Un dels bons llibres d’aquest Sant Jordi és Això del català, d’Albert Pla Nualart (Columna). El responsable del model de llengua que ha anat forjant aquest diari hi fa un seguit de consideracions sobre la possibilitat de reformar alguns aspectes crítics de la normativa. Potser el cas que crida més l’atenció és el del lo neutre, documentat des del segle XVI. El lo, sí, però no pas com a “tot lo dia” ponentí, sinó com a “esmena tot lo incorrecte”. Naturalment, un segle de tenir-lo (lo lo) proscrit pesa tant que no podem pretendre passar de la proscripció a la prescripció d’una revolada, però la decisió fabriana de deixar-lo (lo lo) al marge de la normativa ha estat negativa. Un exemple em bastarà per justificar-ho. L’any 2003 vaig traduir un excel·lent llibre d’aforismes del físic Jorge Wagensberg del castellà al català: Si la natura és la resposta, quina era la pregunta? (Tusquets). Vaig topar amb la paret del lo en desenes d’aforismes. El número 10 fa: “Lo real se nutre de lo probable”. Què me’n diuen? D’entre els diversos subterfugis que ens permetem, vaig triar el més proper al lo proscrit: “Allò real es nodreix d’allò probable”. Uf. És allò del català.

 
5)
 
Presentació del llibre Al cor, la quimereta
 
 

La Biblioteca Pública de Lleida i Tabarca Llibres us conviden a la presentació de la novel·la Al cor, la quimereta de l’escriptora valenciana Encarna Sant-Celoni i Verger, a cura de Rosa Fabregat
i de la mateixa autora, que inclourà la lectura d’obra poètica i en prosa.


L’acte tindrà lloc el dia 30 d’abril, a les 19.30h, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Pública de Lleida (Rambla d’Aragó, 10).

 

 

6) 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DIETARIS 1936 de NICOLAU PRIMITIU GÓMEZ SERRANO; edició a cura d’Emili Casanova i Josep Daniel Climent.

27 d’abril de 2010. Fira del Llibre de València, Jardins de Vivers de València, Sala Museu 2. Organitza: Biblioteca Valenciana

 

Nicolau Primitiu Gómez Serrano ha sigut una de les personalitats valencianes més rellevants del segle XX. I això per diversos motius. Per la seua participació en la major part de les entitats valencianistes des de la dècada del 1920, pels textos sobre valencianisme que publicà, per la seua defensa del valencià, del seu ensenyament i la seua projecció sobre la societat valenciana, per la importància de la seua biblioteca particular, germen de l’actual Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, pels seus estudis sobre arqueologia, toponímia i costums valencianes o per ser l’impulsor i ànima de l’Editorial Sicània que publicà llibres en valencià durant el franquisme.

A més a més és autor d’uns singulars i valuosos Dietaris que abasten des del 1916 fins al 1959, i que ocupen aproximadament dèsset mil pàgines, escrits amb una intenció notarial tant de reflectir les vivències i les opinions d’ell, de la seua família i del cercle d’amics, com de descriure i presentar les circumstàncies, les situacions i els fets viscuts o coneguts que afecten els valencians.

En aquesta edició presentem el primer volum dels tres corresponents a la sèrie Els dietaris de la Guerra Civil (1936-1939). El primer abasta l’any 1936; el segon, l’any 1937, i el tercer, el bienni 1938-1939.

Els Dietaris de la Guerra Civil són, al nostre parer, els més importants i els més ben escrits per Nicolau Primitiu; i això és així pel tema, per l’època, per la dedicació i per la cura de l’autor, la qual cosa es reflecteix en una millor llengua, en un estil més acurat i en una major riquesa de matisos i situacions. Fins i tot ens atrevim a afirmar que no hem trobat cap dietari, ni en castellà ni en valencià, a l’altura dels de Nicolau Primitiu: pel contingut, pel to, per la proximitat de l’escriptura amb la notícia, per l’esperit neutral que traspua, per la seua personalitat i, és clar, per l’esperit valencianista i pel model de llengua emprat.

 

Més informació en:

http://www.firallibre.com/index.php/ca/programa/details/452-presentacion-del-libro-dietaris-1936-nicolau-primitiu-gomez-serrano

http://bv.gva.es/agenda/sm_agenda/noticias_val.php


 

7) 
 
Escola de Pares i mestres: llegir amb els autors
 
Cicle de conferències i tallers sobre la importància de llegir a casa

Fira del Llibre de València - 26 d’abril al 30 d’abril
 
Coordinadora: Gemma Lluch (Universitat de València)
Organitza: Associació d’Editors del País Valencià
Col·labora: Cefire de València
FAPA València
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Universitat de València)
Màster d’Assessorament Lingüístic i Cultura Literària (IIFV-Universitat de València)

Xerrades dirigides a pares i mestres en el marc de la fira del llibre sobre com podem acostar els nens i els adolescents a la lectura a través dels seus autors. Dos autors i un il·lustrador ens contaran com ho fan per a crear històries que interessen els nostres fills i estudiant. Des de Què llegeixes?, sabrem com ho fan per enganxar-los a l’ordinador per parlar de llibres i des de l’Escola Gavina, les activitats que fan perquè els seus estudiants siguen lectors entusiastes.

Lloc Fira del Llibre de València. Jardí dels Vivers.
Dies: 26, 27, 28, 29 i 30 d’abril.
Horari: de les 19’30 a 20’50 hores. Atenció, el primer dia l’activitat comença a les 18.00 hores.
Les conferències tenen com a tema central la importància dels creadors en el foment de la lectura per a infants i joves. Els pares i professors podran conèixer per què escriuen, il·lustren i creen per als seus fills i alumnes, com ho fan, com saben comunicar-se amb ells, què fan per a interessar-los en les seues històries. Pares i mestres poden aprendre dels autors preferits dels infants i joves.
 
Sessions i conferenciants

 
1. "Llegim amb Jordi Sierra i Fabra” per Jordi Sierra i Fabra
Dilluns, dia 26 d’abril a les 18’00 a 19’30 hores
Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil el 2007. Amb més de 9 milions de llibres venuts a Espanya, Jordi Sierra i Fabra és sens dubte l’escriptor per a adolescents per excel·lència és el 8é autor més llegit en els centres escolars (MEC). Ha creat la Fundació Jordi Sierra i Fabra per ajudar a joves escriptors i la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra per l´Amèrica Llatina
a Medellín, Colòmbia. Més informació a
http://www.sierraifabra.com/ant/secciones/Catala/

2. “Llegir amb els il·lustradors: novel·la gràfica i discapacitat. La funció social i integradora del còmic “ per Miguel Ángel Giner Bou i Cristina Durán
Dimarts, dia 27 d’abril a les 19’30 a 20’50 hores
Els dos il·lustradors formen l’estudi La Grua estudio i són membres actius de l’APIV. Són autors de les il·lustracions de llibres per a infants, per a adolescents, de còmics, novel·la gràfica, publicitat i animació. Entre els seus llibres destaquem Una posibilidad entre mil, novel·la gràfica autobiogràfica que conta la seua experiència en el món de la discapacitat a través de la història de la seua filla Laia. Més informació a
http://www.lagruaestudio.com/
 
3. “Llegim amb Gemma Pasqual”, amb Gemma Pasqual
Dimecres, dia 28 d’abril a les 19’30 a 20’50 hores
Una dona compromesa que estima la seua terra i la seua gent va decidir canviar de vida donant un nou ús a l’ordinador: en comptes de programaris i comptabilitat, que és el que hi feia fins aleshores, el va utilitzar per a inventar-se històries. Històries fetes especialment per als joves, que són la gent que li agrada més. Guanyadora de premis com Premi Mallorca de Narrativa Juvenil 2008 per l’obra La Relativitat d’anomenar-se Albert. Premi Barcanova 2007 de Literatura Juvenil per l’obra Llàgrimes sobre Bagdad o Premi Benvingut Oliver 2007 de Literatura Juvenil per l’obra La Mosca, assetjament a les aules. Més informació a
http://www.gemmapasqual.cat/

4. “Llegim amb els autors a Internet. El fòrum Què llegeixes?”, per Oriol Comas i Carlota Torrents
Dijous, dia 29 d’abril a les 19’30 a 20’50 hores
Dins del Pla de Foment per la Lectura del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, la Institució de les Lletres Catalanes desenvolupa el nou portal Què llegeixes. I ho fa amb la col·laboració del Departament d’Educació i la Subdirecció General de Biblioteques, i amb el suport de Vilaweb. Aquest fòrum sobre llibres neix després de l’èxit del “Què llegeixes? Connecta’t als llibres!” creat l’any 2005, i després de l’interès dels participants del primer QL? a eixamplar les eines del primer portal i crear un espai de trobada i comunicació entre lectors. Oriol Comas s’ha encarregat de la creació i el desenvolupament del Què llegeixes, Carlota Torrents n’és la cap de producció i l’administradora general. Més informació a
http://www.quellegeixes.cat/

5. “Llegim amb els autors a l’escola”, per Albert Dasí (director de l’Escola Gavina)
Divendres, dia 30 d’abril a les 19’30 a 20’50 hores
L'Escola Gavina és un espai i un temps per fer créixer persones. Per això, hi ha un equip de mestres amb un projecte educatiu compartit amb les famílies, de compromís per la llengua, per la cultura i el territori. El medi, les instal·lacions i l'equipament afavoreixen el conjunt del projecte i l'aconseguiment d'objectius. L'escola gavina és una empresa cooperativa consolidada al llarg de trenta anys, amb el ferm propòsit de fer escola i guanyar futur. Una de les activitats principals és el foment de la lectura a través dels autors valencians. Més informació a
http://www.escolagavina.cat/

 
Nota:
El Cefire de València certificarà l’activitat als professors assistents i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Universitat de València) certificarà l’assistència.
 
 
8)
 
Concert, teatre, recital de poesies i presentació de la campanya, SÍ AL VALENCIÀ

Dilluns 26 d’abril, a les 18.00 hores
Col·legi Major Lluís Vives.
Entrada gratuïta

Organitza:
Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA)

 

9)

Presentació del llibre “L’ús interpersonal del català entre el professorat d’Elx-Vinalopó i de l’Alacantí 2008-2009″

Dins dels actes culturals que l’Associació Cívica per la Llengua El Tempir ha organitzat per a la XVIII Trobada d’Escoles Valencianes del Baix Vinalopó i Baix Segura, que tindrà lloc al parc municipal d’Elx, el pròxim 16 de maig, us informem de la presentació del llibre L’ús interpersonal del català entre el professorat d’Elx-Vinalopó i de l’Alacantí 2008-2009 de Joan-Carles Martí i Casanova, al Casal Jaume I d’Elx, el pròxim 29 d’abril, a les 20.15 hores. Hi intervindran Josep-Enric Escribano, president d’El Tempir, que presentarà la nova col•lecció La Rambla del Vinalopó, i l’autor de l’obra.

Aquest llibre, un anàlisi de la realitat sociolingüística del món docent del migjorn valencià, naix arran d’una enquesta telefònica realitzada aleatòriament a dos-cents quaranta-sis professors de les tres comarques més meridionals del nostre domini lingüístic. Abans d’això, però, fa una recapitulació prèvia de tots els estudis que s’han publicat sobre la situació del valencià a l’antiga Governació d’Oriola les darreres dècades, especialment durant la darreria del segle XX, tal com ho podreu comprovar si consulteu l’índex d’aquesta publicació.

Us hi esperem!

(Font: ACL El Tempir d’Elx)

10)

Publicat en el diari Levante-EMV dissabte 24 d'abril del 2010

http://www.levante-emv.com/panorama/2010/04/24/politecnica-celebra-setmana-per-llengua/699164.html

Els campus de Vera, Gandia i Alcoi acullen des d'el dilluns 26 d'abril activitats literàries, teatrals i musicals

 

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APN) del seu Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional, ha organitzat la Setmana 25 d'Abril per la Llengua, que començarà el proper dilluns 26 d'abril fins el 30 als campus de Vera, Gandia i Alcoi.


Durant els cinc dies, el programa d'aquesta iniciativa inclou representacions de teatre, activitats literàries, degustacions gastronòmiques, projeccions de cinema, relats de contes, poesia i actuacions musicals. Pel escenari aniràn desfilant Xavi Castillo, Marina Rossell, Àngels Gregori, Pep Gimeno "Botifarra", Rapsodes, Gossos i Oliva Trencada, entre altres, que formaran part d'una variada oferta cultural i lúdica .


Al campus de Vera el dilluns 26 destaca l'actuació de Xavi Castillo amb el seu espectacle "Hamlet". El dimarts 27 Marina Rosell i Àngels Gregori protagonitzen el recital "Passeig particular. Poesia i canço".El dimecres 28 Pep Gimeno "Botifarra"presenta el seu darrer disc "Te'n cantaré més de mil". L'últim dia, dijous 29, el protagonisme serà per a la literatura amb la lectura col·lectiva de les "Rondalles" d'Enric Valor i la gastronomia amb la degustació de menjars i begudes típiques. Tancaran la Setmana el concert de Gossos.


Al campus de Gandia destaca la jornada "Connecta't al valencià del dimarts 27 amb una conferència i demostració sobre el programari lliure i altres recursos web en la nostra llengua. El cinema, la literatura i la música -amb l'actuació d'Oliva Trencada- posaràn el punt final a les activitats.


El 30 d'abril, Isabel Clara Simó presentarà el seu llibre "Homes" a la seu de la UPV a Alcoi.


 

11)
 
Cadascú parla el català a la seva manera.
 
Joan Tudela
 
Del llibre Llengua i comunicació, cent raons per viure en català
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l’existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com