InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
 
Butlletí número 245 (dilluns 11/01/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Joan Solà - Puyal, acadèmic
 
 
3) Antoni Llull Martí - Empegueïment i vergonya
 
4) Màrius Serra - Mirífic?
 
5) TELEVISIÓ SENSE FRONTERES  
 
6) Ramon Farré - El català, TV3 i el RACC
 
7) Presentació de "The Architect of Modern Catalan. Pompeu Fabra (1868-1948)"
 
8) Joan Tudela: Com més fem servir el català, més contribuïm a mantenir la diversitat lingüística del planeta.
 
 
1)

 

 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 7 de gener del 2010
 
 

Puyal, acadèmic

 

No els ho he pogut dir abans perquè dijous passat no hi va haver Suplement (ai, aquest Suplement, que de tant en tant ens sorprèn amb «novetats» com aquesta, que només desorienten els lectors!): el senyor Joaquim Maria Puyal ja és membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Dic ja perquè és un dels pocs reconeixements institucionals i clamorosos que devien faltar a qui ha sigut el factòtum de la catalanització de l'esport. Repassant els fulls de presentació amb què Jaume Cabré es va encarregar de convèncer els membres de l'esmentada corporació, de tant en tant em deia: som un país que ha de recomençar contínuament! Abans de retransmetre els partits en català, Puyal en va retransmetre uns 500 en castellà a Ràdio Barcelona!, i només el seu enginy, el seu neguit, la seva altíssima competència van capgirar la situació: va aconseguir que la Caixa pagués el canvi: ¿l'hauria fet, l'hauria pogut fer, s'hi hauria arriscat una ràdio sobtadament? Vet aquí una altra cara de la moneda, gairebé tan important com la de la personalitat: nosaltres ens hem de pagar la nostra cultura trinco-trinco i remant contracorrent, quan les cultures normals compten amb el totpoderós i incondicional suport d'un Estat. Doncs aquella primera retransmissió del partit Barcelona - Las Palmas (anotem-ne la data: 5.IX.1976) reprenia les retransmissions estroncades amb la República: l'etern recomençar. Puyal és un de tants casos d'escriptors, professors, professionals de qualsevol ram que ens hem vist obligats a conèixer l'única cultura i l'única llengua reconegudes per l'Estat i a guanyar-nos el pa i esmerçar el lleure i la creativitat en aquesta única llengua, i fins després no hem passat al català; un després que només s'ha donat en casos comptats, des de Verdaguer fins a Puyal, passant per Carles Riba.

La va encertar de ple: l'entusiasme dels oients va garantir el futur d'aquell home intel·ligent, valent i treballador. I treballador: durant mesos ell i el seu mentor lingüístic, Jordi Mir, van picar pedra preparant aquell dia emblemàtic, recuperant expressions i paraules, creant-ne de noves per aconseguir una llengua àgil, amena, rica, dinàmica i normativa. Que ningú no es pensi que els «miracles» sorgeixen del no-res: sorgeixen d'hores, mesos, anys de preparació i col·laboració entre especialistes.

Després van venir els coneguts i originals programes amb què Puyal va renovar i dignificar lingüísticament el panorama televisiu: Vostè pregunta, Vostè jutja, La vida en un xip, Tres pics i repicó, El joc del segle, Un tomb per la vida.

No cal explicar per què un professional de la ràdio i la televisió és reconegut com a autoritat lingüística. Quan Fabra aixecava, pedra a pedra, l'admirable edifici d'una llengua que es volia recuperar, que volia ser igual que les seves companyes d'Europa, el filòleg explicitava que li calia la complicitat d'escriptors i periodistes: només les propostes assumides per qui controlava la comunicació pública tenien el futur assegurat. Avui la força dels mitjans audiovisuals ha esdevingut, de molt, la força més poderosa i essencial de la societat. I aquí tenim Puyal des de bona hora, fent atractius uns programes en una llengua que, novament, tossudament, es volia reincorporar al món públic i tecnològic de les altres. Però això no és pas tot: el seu mestratge ràpidament es contagiava, feia escola. I aquí tenim l'esplèndida florida: Antoni Bassas, Xavier Bosch, Marcel Gorgori, Manel Fuentes, Ricard Torquemada, Eduard Boet, Pilar Calvo, Mònica Terribas… No em direu que no val la pena de servir una llengua amb tenacitat si, de tant en tant, veiem que ens passen al davant, obrint-nos camí, persones d'aquesta categoria, d'aquesta cultura, d'aquesta bonhomia.

 

Joan Solà

 

 

NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabiliat d'enviar també al butlletí InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
 
2)
 
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 2 de gener del 2010
 
Amb bones paraules

Que els pronoms febles continuïn febles

Gabriel Bibiloni

A Mallorca i a Menorca —poc a les Pitiüses— un dels trets típics del parlar col·loquial és l'accentuació dels pronoms postposats al verb, dits també enclítics. En lloc de míra-la es diu mira-là, en què el pronom es fa amb vocal neutra tònica. En lloc de fér-ho i anàr-hi es diu fer-hó i anar-hí. Si el pronom queda reduït a una forma sense vocal, com a mira'l, llavors s'accentua la darrera vocal del verb (mirà'l, amb vocal neutra), cosa que, per analogia, produeix en alguns llocs mirà-la o mirà-les, sempre amb neutra tònica. Si són dos els pronoms enclítics, se sol accentuar el segon (donau-la-mè, posau-vos-hí), però de la mateixa manera que alguns diuen mirà-la, també n'hi ha que diuen donau-mè-la i, evidentment, donau-mè'l. A les Pitiüses, com deia, el fenomen és reduït i es limita a desplaçar l'accent en els casos en què queda un conjunt esdrúixol (miràr-la, aixecàu-vos, però coneixèr-les, mira-mós; donàu-me'l però donau-me-là). Segurament, aquest ús actual eivissenc, degut a la necessitat d'esquivar una estructura esdrúixola, va ser un primer estadi a les altres dues illes, on el desplaçament es va fer després absolut.

En els llocs on la vocal neutra tònica ha passat a e oberta (Binissalem, Maó, etc.) la vocal (a o e) accentuada es fa e oberta (acosta-mè'l o acosta'l-mè, coneixer-sè o —a Maó— coneixet-sè, amb assimilació consonàntica). Això mostra que el desplaçament de l'accent és anterior al canvi en la pronúncia de la vocal. Però a Sóller, en què la o àtona ha esdevingut u, no es diu fer-hó sinó fer-hú, cosa que indica que el canvi vocàlic és previ al desplaçament de l'accent, un desplaçament produït a l'Edat Moderna.

Una conseqüència curiosa d'aquest fenomen és una greu alteració en una part del sistema per acció de l'analogia. Les formes casà't o preparà't (pronunciau la a accentuada com a vocal neutra o e oberta) originen per simetria vestí't ('vesteix-te'), bullí'l ('bull-lo'), fregí'm un ou ('fregeix-me un ou') o construï-lí un galliner (construeix-li un galliner). Un canvi que fa les expressions difícilment comprensibles per als catalans de fora de les Illes. Igual que els canvis que combinen desplaçament de l'accent i assimilació consonàntica (acosta'ts-hí, ço és, 'acosta'ls-hi') i ja no diguem altres deturpacions com nem-mon-nós ('anem-nos-en', sentit a Menorca).

Francesc de B. Moll, a la Gramàtica catalana de 1968, estableix que «En els verbs que van seguits de pronoms personals dèbils, s'ha de considerar carregat l'accent damunt la mateixa síl·laba del verb que seria tònica si no dugués pronom; cal evitar, doncs, el dialectalisme mallorquí i menorquí que consisteix a transportar l'accent al pronom dèbil o a la darrera síl·laba del verb.» I tot seguit posa uns exemples de pronúncia dialectal i pronúncia literària (estàndard en la terminologia actual). Després de Moll, molts de planificadors de la llengua hem recomanat sistemàticament que se segueixi la norma de l'il·lustre filòleg. La darrera mostra és el criteri fixat per la Universitat de les Illes Balears per als registres formals dels mitjans de comunicació orals o audiovisuals de les Illes, primordialment IB3, criteri que estableix que en aquests registres formals mai no s'ha de col·locar l'accent fora del seu lloc natural. Val a dir que cal lamentar que aquest criteri —i altres— no és seguit com convindria fer-ho. Molts de locutors no en fan el més mínim cas, i és una llàstima, perquè en pateix les conseqüències la construcció del model de llengua pública que amb esforç entre molts portam a terme. Un model de llengua que no es pot permetre ni la vulgaritat ni la pèrdua de claredat i comprensió immediata per tothom.

 

3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 111)
 
 

Empegueïment i vergonya

 
Antoni Llull Martí
 
 

Actualment, empegueir-se i avergonyir-se, en la majoria de casos, venen a significar el mateix, però el seu origen és molt distint, i pel que fa al primer, bastant envitricollat. Permeteu-me que us l'expliqui, resumint molt el que en deia Coromines.

 
El mot llatí pecu, i pecus que acabà arraconant-lo, significa ‘bestiar', especialment el bestiar menor (ovelles, cabres), i en català antic, medieval, s'usà el mot pec (i el seu femení pega) amb el sentit de ‘cap de bestiar' (un derivat del mateix mot llatí, pècora és el nom que actualment donen a Itàlia a una ovella, i origen del nostre pècora que en la nostra llengua té un sentit molt distint). Amb el temps, pec agafà la significació de ‘beneit, estúpid', i la versió més antiga que es coneix del refrany «qui ase va a Roma, ase en torna», és «qui foll va a Roma, pec se'n torna», que es troba en documents del segle XIII, com la Crònica del rei En Jaume. Després aparegueren els derivats peguea (peguesa) ‘beneitura' i el verb empeguir i empegueir, que usats com a reflexius significaren, literalment ‘mostrar-se com un beneit', i que aviat agafaren el sentit actual de ‘avergonyirse, ruboritzar-se'. Fora de les nostres illes, empegueir-se és un mot antiquat, molt rar, usant-se al seu lloc el més general avergonyir-se. Pecus també significava ‘diners, riquesa' (tenir molt de bestiar era el més ostentós signe de benestar), i d'aquesta accepció sortiren els mots peculi, peculiar, pecúnia.
 
Vergonya, que té germans en altres llengües romàniques (castellà vergüenza, italià vergogna, portuguès vergonha) és usat també des de temps molt antic (recordau les paraules del rei En Jaume als seus cavallers, quan es returaren, anant a entrar a la Ciutat de Mallorca, davant l'envestida dels moros: «Vergonya, cavallers, vergonya»). Prové del llatí verecundia, que al seu torn és derivat de verecundus, provinent del verb vereri, ‘ser modest, tenir respecte'. Un verb derivat de vereri, revereri, ha produït en la nostra llengua els mots reverència, reverent i reverend. Atenció amb aquests dos darrers, idèntics en la pronunciació, però no en la grafia!
 
Altres derivats ben antics són avergonyir, avergonyit (abans envergonyit), vergonyant (el qui té una necessitat, però està empegueït de demanar ajuda i si ho fa és d'amagat, per exemple pobre vergonyant).
 
 
4)
 
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 7 de gener del 2010
 

Motacions

per Màrius Serra

 

Mirífic?

 

Acabo de llegir un dels llibres menys portàtils de Joan Francesc Mira: Vida i final dels moriscos valencians (Bromera, 2009). És la dosi anual de llibre-objecte (de regal) profusament il·lustrat amb què ens obsequia aquesta editorial d'Alzira cada temporada nadalenca. La col·lecció du un títol gens enganyós: Grans Obres. Bé prou que ho són, de grans, atès que cada volum, tot i no ser gens gruixut, raneja els 25x35 centímetres i aquest format demana prestatgeries espaioses. Segur que ahir, dia de Reis, l'últim llibre de Mira va fer un bon paper entre els embalums acolorits de tota mena que omplien les cases. Fa un parell d'anys ja vaig fer-me amb una altra d'aquestes Grans Obres de Bromera: Almansa 1707, després de la batalla. Mira hi fa divulgació històrica amb ARE de cappare: amenitat de narrador, rigor d'assagista i eficàcia d'articulista. És un regal de luxe. L'operació d'editar textos divulgatius de longitud moderada sobre els episodis clau de la història valenciana és admirable i mereix triomfar, també, entre els que som valencians del nord. Més encara quan descobrim que d'una obra admirable en podem dir, també, mirífica. Mira és mirífic. S'ho mereix.

 
5)
 
TELEVISIÓ SENSE FRONTERES  
 
 
 
Vols col·laborar?
 
 
Televisió sense fronteres pot enviar-te un plec de signatures a  casa, (sols conté 16 signatures per a omplir) per si alguna persona de les que coneixes està interessada a signar.
 
Sols ens has de donar la teua adreça postal i t´enviarem el plec i un sobre de franqueig en destí perquè una vegada emplenades les que pugues ens ho envies.

Moltes gràcies pel teu interès i suport.

Pots contactar:  campanyatv3@acpv.cat
 
Salutacions


Comissió Promotora ILP
Sant Ferran, 12 – 46001 – València
Tel. 96 391 83 93 / 94 / 97 / 99

fedataris@acpv.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Què és una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)?
 
Una ILP és una iniciativa ciutadana per aconseguir l'aprovació d'una llei mitjançant la recollida de signatures. El projecte de llei es presenta a la Mesa del Congrés espanyol avalat per un grup de persones de reconegut prestigi que fan d'impulsores del projecte, i a partir d'aquest moment es disposa d'un màxim de 9 mesos per a recollir un mínim de 500.000 signatures vàlides en el conjunt de l'Estat espanyol.
 

Punts de recollida de signatures
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

 

A. REQUISITS PER A RECOLLIR CORRECTAMENT LES SIGNATURES

1. HE D'EMPLENAR AMB ZEROS A L'ESQUERRA UN DNI QUE TINGA MENYS CARÀCTERS QUE CASELLES? / No, no és necessari emplenar amb zeros. Es pot començar a escriure per l'esquerra i deixar tots els espais en blanc a la dreta que siguen necessaris.

2. ES POT ESCRIURE FORA DE LES CASELLES QUE HI HA RESERVADES PER AL DNI, PER EXEMPLE, PER A AFEGIR LA LLETRA DEL NIF? / Sí, és possible escriure fora de les caselles, però cal tenir la precaució de fer-ho amb cura perquè resulte llegible. En tota la ILP el més important és la claredat de les dades escrites. Si les dades no s'entenen, la signatura no resultarà vàlida.

3. HE D'ESCRIURE ALGUNA COSA EN LA ZONA ON POSA EL DELEGAT? / No, aquest espai està reservat per a la certificació oficial que es realitzarà en les oficines del Cens Electoral.

4. COM A FEDATARI/ÀRIA, PUC REPARTIR ELS PLECS ENTRE ELS MEUS FAMILIARS I CONEGUTS PERQUÈ M'AJUDEN A RECOLLIR SIGNATURES? / La persona fedatària podrà ajudar-se de les persones de la seua confiança, però sempre tenint en compte que haurà d'assegurar-se que coneixen perfectament les normes per emplenar els plecs i que l'única persona autoritzada a signar una certificació de plecs és el fedatari/ària. La millor forma d'ajudar en la recollida de signatures és fent-se fedatari. L'èxit d'aquesta iniciativa depèn del nombre de fedataris/àries que es puguen aconseguir.

5. PUC FOTOCOPIAR ELS PLECS DE SIGNATURES? / No, els plecs són documents oficials numerats i segellats per la Junta Electoral Central. Qualsevol reproducció total o parcial dels mateixos és invàlida amb caràcter general. Si coneixes algun cas de reproducció de plecs, has de comunicar-lo a l'Oficina de Coordinació per a procedir a resoldre aquest error.

6. HI HA PERSONES QUE NO VOLEN DONAR LA SEUA DATA DE NAIXEMENT, ÉS VÀLIDA LA SIGNATURA RECOLLIDA? / No, les dades sol·licitades han d'estar completes. És un requeriment de la Junta Electoral Central, no és una petició capritxosa de la Comissió Promotora de la ILP.

7. QUIN DOMICILI HA DE FIGURAR EN LA SIGNATURA (DINS DEL PLEC)? / En la signatura ha de figurar el domicili censal (el rellevant a efectes electorals), independentment del que pose en el DNI. Cal tenir en compte que les signatures les verificarà el Cens Electoral i aquesta és la dada de domicili que comprovaran.

8. VAIG A REALITZAR UN VIATGE, PUC RECOLLIR SIGNATURES EN ALTRA PROVÍNCIA? / Sí, un fedatari/ària ho és per a tot el territori de l'Estat Espanyol.

9. HI HA GENT QUE M'ESTÀ SIGNANT EN EL PLEC I NO SÓN DE LA MEUA LOCALITAT O PROVÍNCIA, SÓN VÀLIDES AQUESTES SIGNATURES? / Sí, no hi ha obligació de signar només en la província on s'està censat.

10. HI HA PERSONES QUE NO SABEN ESCRIURE LA SEUA SIGNATURA PERÒ VOLEN ADHERIR-SE A LA CAMPANYA, PODEN SIGNAR? / Si. Poden signar amb una aspa en la casella corresponent com farien davant de qualsevol organisme de l'Administració en un document oficial.

 

B. REQUISITS PER A PODER SIGNAR

11. UNA PERSONA QUE COMPLEIX 18 ANYS DURANT L'ANY 2009, POT SIGNAR? / Sí, sempre i quan tinguen els 18 anys al finalitzar la ILP . Però no poden signar els menors d'edat.

12. POT SIGNAR UN ESTRANGER? / No. Està específicament recollit en la llei orgànica 3/84 que regula una Iniciativa Legislativa Popular.

13. POT SIGNAR UN CIUTADÀ DE L'ESTAT ESPANYOL RESIDENT A L'ESTRANGER? / Sí, sempre que estiga apuntat en el C.I.R.A. (Cens d'Espanyols Residents Absents).

14. HI HA UN ESTRANGER QUE POT VOTAR EN LES ELECCIONS MUNICIPALS, POT SIGNAR? / No, ha d'estar inscrit en el Cens General, no en el local.

 

C. RECTIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ DE DADES EN ELS PLECS DE SIGNATURES

15. ES POT USAR TYPEX PER A CORREGIR ALGUNA DADA ERRÒNIA? / No, no és possible usar correctors líquids per a corregir problemes. L'ús d'un corrector invalida la signatura.

16. ES POT RATLLAR UNA DADA ERRÒNIA I ESCRIURE-LA CORRECTAMENT? / Sí, sempre que la correcció quede perfectament clara. Cal repetir que en la recollida de dades el més important és la claredat. No obstant això, és preferible que la signatura es repeteixca a presentar una esborradura.

17. COM S'ANUL·LA UNA SIGNATURA ERRÒNIA? / Es pot fer de diverses formes: ratllant en diagonal, amb un aspa que cobreixca l'espai per a la signatura, o simplement deixant-la com està.

18. DESPRÉS D'ANUL·LAR UNA SIGNATURA, CAL FER UNA ALGUNA COSA MÉS? / Sí, cal tenir-la en compte per a després certificar el nombre exacte de signatures vàlides que conté el plec.

 

D. SOBRE ELS PLECS JA SIGNATS

19. QUAN S'ENVIEN ELS PLECS DE SIGNATURES, AL FINAL O SEGONS ES VAGEN OMPLINT? / Segons es vagen emplenant. L'Oficina de Coordinació de la ILP necessita anar rebent els plecs per a anar calibrant l'abast de la Iniciativa.

20. COM S'ENVIEN A L'OFICINA DE COORDINACIÓ ELS PLECS SIGNATS? / En la documentació us adjuntem un sobre de franqueig en destí per a l'enviament dels plecs sense cost.

21. COM ES CERTIFICA UN PLEC? / La certificació d'un plec es fa emplenant per part del fedatari l'espai reservat per a això al final de les signatures del plec. La certificació es produeix quan s'emplenen els camps Nom i Cognoms de fedatari, el lloc, la data, el nombre de signatures vàlides en el plec i la signatura.

22. HE DE LLIURAR ELS PLECS SIGNATS AL MEU DELEGAT PROVINCIAL? / No, els plecs s'envien a l'Oficina de Coordinació de la ILP o, si escau, al coordinador de la teua organització. Serà aquesta oficina la que s'encarregarà d'enviar-los a l'Oficina del Cens Electoral.

23. SE M'HAN ACABAT ELS PLECS, PUC DEMANAR MÉS? / Sí, existeixen plecs suficients a la disposició de tots els fedataris. Es poden sol·licitar per telèfon o correu electrònic, aportant nom del fedatari, adreça d'enviament i nombre de plecs que es desitgen.

24. SE M'HAN ACABAT ELS SOBRES DE FRANQUEIG EN DESTÍ, PUC DEMANAR MÉS? / Sí, es poden sol·licitar més a l'Oficina de Coordinació de la ILP seguint el mateix procediment que la petició de plecs. S'ha d'indicar el Nom, adreça d'enviament i nombre de sobres.

 

E. CONSERVACIÓ DELS PLECS I OBTENCIÓ DE PLECS NOUS

25. PUC DOBLEGAR ELS PLECS DE SIGNATURES? / Sí, però cal recordar sempre que prevaleix el criteri de claredat en les signatures. Un nombre excessiu de doblegades pot fer que algunes signatures siguen il·legibles.

26. SE M'HA TRENCAT O PERDUT UN PLEC, PUC INCÒRRER EN ALGUNA RESPONSABILITAT COM A FEDATARI? / No. Només és necessari incloure una nota quan s'envien els altres a l'Oficina de Coordinació de la ILP avisant d'aquest fet. Cal tenir en compte que en aquesta Oficina es controlen el nombre de plecs que té cada fedatari.

 

F. ELS FEDATARIS

27. QUIN DOMICILI HA DE POSAR EL FEDATARI EN LA DECLARACIÓ JURADA? / En la declaració jurada ha de figurar el domicili que figura en el DNI.

28. ES PUBLICARAN ELS NOMS DELS FEDATARIS-COORDINADORS DE CADA PROVÍNCIA PER A POSAR-ME EN CONTACTE AMB ELLS? / No. L'Oficina de Coordinació de la ILP no farà públic cap nom a fi de preservar la identitat de les persones.

 

G. DATA LÍMIT PER A SIGNAR

29. QUAN S'ACABA LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR? / 24 de març de 2010.

 


OFICINA DE COORDINACIÓ DE LA ILP

“TELEVISIÓ SENSE FRONTERES”

CARRER DE SANT FERRAN, 12
46001-VALÈNCIA

TELÈFONS: 96 391 83 93/ 94 / 97 / 99
www.televisiosensefronteres.cat


 
6) 
 
Publicat en el diari digital VILAWEB dijous 31 de desembre del 2009
 
 
El català, TV3 i el RACC
 
Ramon Farré i Roure
 
Vull dedicar el darrer post de l'any al català. És la meva llengua, la que vaig aprendre a casa, la llengua amb la qual estimo i comprenc el món. I és una llengua amenaçada.
 
No he buscat els estudis sociolingüístics per saber si el català gaudeix de bona salut i si cada cop té més parlants o menys.

 

No em vull deprimir, encara que sospito que si llegeixo els informes de Política Lingüística, o com es digui el departament del Govern que se n'ocupa, acabaré pensant que la llengua catalana cada cop és més parlada, contradient la meva experiència quotidiana.

 

Fa un parell de dies, vaig veure TV3 pocs minuts abans de les 9 de la nit. Hora de gran audiència. Van passar una desena d'anuncis, si no em vaig descomptar. Quatre en castellà. La resta eren de TV3 i de la Generalitat (quatre anuncis! que hi ha eleccions a la vista?) en català. Només faltaria!

 

El darrer exemple de la setmana de la poca preocupació pel català me l'ha donat el RACC, una institució nostrada. He patit un problema en el meu cotxe que m'ha obligat a trucar al centre de sinistres del RACC. Només contestar-me he vist que d'interlocutor se m'adreçava en castellà i que em demanava que, si us plau, m'hi adrecés en castellà, altrament no m'entendria de res.

 

Així no anem bé. Hem perdut tremp. Es nota que a la Generalitat manen els qui els preocupa ben poc la llengua pròpia i que les institucions catalanes estan força endormiscades. L'escassa repercussió de la "Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón" n'és un altre símptoma.

 

A aquest pas, el català serà el llatí dels nostres dies, i ja se sap que ningú no parla llatí avui. Per l'any nou m'he fixat com a objectiu treballar per la pervivència de la llengua. Disculpin si els demano que s'hi vulguin afegir.

 
 

7)
 
Presentació de "The Architect of Modern Catalan. Pompeu Fabra (1868-1948)"
 
 
El rector de la Universitat Pompeu Fabra us convida a l'acte de presentació de "The Architect of Modern Catalan. Pompeu Fabra (1868-1948)", una selecció de textos de Pompeu Fabra traduïts a
l'anglès.
En el decurs de l'acte hi intervindran Núria Basi, presidenta del Consell Social de la UPF; Salvador Giner, president de l'Institut d'Estudis Catalans; Josep Bargalló, director de l'Institut Ramon
Llull; Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, i Josep Joan Moreso, rector de la UPF.

Prèviament, a les 16.30 hores, tindrà lloc una taula rodona sobre la projecció internacional de Pompeu Fabra, a càrrec de Joan Costa, professor de la UPF i editor de l'obra; Joan Solà, catedràtic de la Universitat de Barcelona; Xavier Lamuela, catedràtic de la Universitat de Girona; Joan Martí, president de la secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i Josep M. Murgades, catedràtic de la Universitat de Barcelona.

20 de gener del 2010
18.00 hores
Auditori del campus de la Comunicació - Poblenou
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138 Barcelona

Si us plau, confirmeu la vostra assistència trucant al telèfon 93 54220 28 o bé escrivint a
actes.institucionals@upf.edu
 
8)
 
Com més fem servir el català, més contribuïm a mantenir la diversitat lingüística del planeta.

Joan Tudela

Del llibre Llengua i comunicació, cent raons per viure en català
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com