InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana
_________________________________________
.........................[8.000 membres].........................
 
 
Resum número 29 (dilluns 27/10/2008)
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Si voleu donar d'alta una adreça electrònica, cliqueu damunt l'enllaç: http://infomigjorn.drac.com/alta
Si voleu posar-vos en contacte amb l'administrador d'InfoMigjorn, escriviu a l'adreça InfoMigjorn@telefonica.net
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic (http://drac.com)
 
 
1) Joan Solà - «N'hi dono cinc» / «Li'n dono cinc»
 
2) Eugeni S. Reig - tocar ferro
 
3) Les llengües en joc, el joc entre llengües. L'ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya
 
4) IV Jornada - La Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries i la seva aplicació a l'Administració de Justícia
 
5) Representants dels estudiants entreguen al Parlament un escrit en defensa del català a la universitat
 
6) Estudiants de la Pompeu critiquen durament la política lingüística de la seva universitat
 
7) La Lluna en un Cove: Revista de relats de ficció en català
 
8) Premis Octubre, cent per cent valencians
    Els Octubre es queden a València
    Els Octubre, més valencians que mai    
 
===============================================================================
 
 
1)
 
Joan Solà - «N'hi dono cinc» / «Li'n dono cinc»
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dissabte 25 d'octubre del 2008
 
 

«N'hi dono cinc» / «Li'n dono cinc»

 

 

Suposem que hem de pronominalitzar els dos complements [1] i [2] d'expressions com les següents: Dóna [1] {el préssec / la poma / els plàtans / les taronges / pa / això} [2] al nen. A la major part del domini lingüístic el resultat és el següent: Dóna-l'hi (el préssec, la poma, això), Dóna'ls-hi (els plàtans, les taronges), Dóna-n'hi (de pa). Aquests resultats són els normals almenys des de l'origen de la reforma del català modern. Però Fabra en tres dels punts anteriors va proposar unes formes diferents de les vistes: Dóna-la-hi (la poma), Dóna-li-ho (això) i Dóna-li'n (de pa). Les dues darreres són preses de les parles meridionals (que conserven li'l, li la, li'ls, li les, li ho, li'n de la llengua clàssica), i la primera (la hi) resulta de la norma purament ortogràfica de no apostrofar la paraula la (article o pronom) davant una paraula començada en (h)i o (h)u àtones, una norma (excepció) que Fabra no va justificar mai i que molts voldríem veure abolida d'una vegada, perquè no té cap utilitat. Les dites tres formes la hi, li ho i li'n no han aconseguit d'imposar-se ni poc ni molt no tan sols a la llengua parlada sinó tampoc a la llengua escrita: des de fa anys hi ha molts autors que usen les reals, n'hi ha que mantenen les proposades per disciplina i n'hi ha molts que les usen a mitges i amb vacil.lacions: alguna sí i alguna no, ara sí ara no. Crec que aquesta síntesi respon estrictament a la realitat. Fabra va dir clarament que una proposta del gramàtic que no aconseguia d'imposar-se s'havia de retirar. El nostre cas és transparent i pur en aquest sentit: pur vol dir que no és degut ni a influència d'una altra llengua ni a factors externs; simplement són uns casos tan poderosos que no s'esborren de la nostra ment ni passant per l'escola. És per això que som molts que demanem l'acompliment de la sentència del nostre primer gramàtic.

Però hi ha uns casos de li'n que no donen n'hi i cal que en siguem conscients. Un dels casos clars és amb el verb anar-se'n. Si anem al taller de les motos i ja no hi veiem el Ricardo que ens arreglava la nostra però que buscava una altra feina, preguntem a l'amo: ¿I el Ricardo? ¿Ja se li n'ha anat? i no pas ¿Ja se n'hi ha anat?, perquè aquesta segona frase voldria dir que se n'ha anat a un lloc determinant, i no és pas el cas. Un altre és amb alguna expressió gramaticalititzada com tant se li'n dóna: La corda que li lligava les mans li feia mal, però tant se li'n donava. Amb el verb faltar sembla que hi ha vacil.lació: Si no és mort poc li'n/n'hi deu faltar. En canvi, amb l'expressió gramaticalitzada Déu n'hi do (que més d'un proposem d'escriure d'una vegada deunidó) el que no és possible és li'n. Per tant, ens trobem amb un cas força clar que ofereix alguna excepció no menys clara, i la norma seria ben fàcil. Entretant, els bons escriptors haurien de decidir-se a deixar de vacil.lar: o tots moros o tots cristians. Si tenen por és que no són bons escriptors.

 

Joan Solà

 

 
 
NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabiliat d'enviar també a la llista InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
 
==============================================================================
 
 
2)
 
Eugeni S. Reig - tocar ferro
 

tocar ferro    

L'expressió tocar ferro, d'origen medieval, significa 'prevenir-se contra la mala sort, contra la desgràcia, contra l'infortuni'. En l'edat mitjana era costum llogar, per a cometre assassinats, individus que quasi sempre eren malcarats i sovint tenien defectes físics com ara ser geperuts, coixos o torts. Quan es veia que s'acostava algú de mal aspecte, s'avisava l'amic dient-li ‘toca ferro', que volia dir que agafara l'espasa, el punyal o qualsevol arma adient, que en aquella època eren de ferro, a fi de posar-se en guàrdia per a defendre's d'una possible agressió. Aquesta expressió ha arribat fins als nostres dies i, en l'actualitat, és encara emprada per les persones supersticioses. En castellà, per a expressar el mateix concepte, s'usa l'expressió tocar madera. Si cerquem l'entrada tocar en la primera edició del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (1995) trobem: «tocar ferro (o tocar fusta) Prevenir-se contra la mala sort». En la segona edició del DIEC ho diu exactment igual. El Diccionari de la Llengua Catalana de l'Enciclopèdia Catalana, tercera edició ampliada i actualitzada (Barcelona, novembre de 1993) arreplega tocar ferro però no tocar fusta. En les entrades ferro i fusta no diu res, però en l'entrada tocar diu: «10 tocar ferro fig OCULT Prevenir-se contra la mala sort». En canvi, en el Gran Diccionari de la Llengua Catalana de l'Enciclopèdia Catalana (1a edició, Barcelona 1998), en l'entrada tocar, diu: «tocar ferro (o fusta) fig OCULT Prevenir-se contra la mala sort». Es veu molt clar que està copiat del que diu la primera edició DIEC, que es va editar tres anys abans que el GDLC. ¿Què significa que en el DIEC i en el GDLC diga «tocar ferro (o tocar fusta)»? Considere que és una mostra més de servilisme lingüístic envers el castellà. Com que en castellà es diu tocar madera, nosaltres fem la traducció literal i la convertim en normativa. Ho trobe vergonyós. Jo sóc partidari d'acceptar els castellanismes que, o bé són molt antics entre nosaltres i podem considerar-los com a lèxic nostre d'origen castellà, o bé és convenient acceptar-los per la seua utilitat. Acceptar calcs del castellà, com ara tocar fusta, que no són gens antics i que, damunt, són totalment innecessaris perquè són inútils, em sembla un autèntic suïcidi.

En el Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover-Moll no diu absolutament res de tocar fusta, però en canvi l'expressió tocar ferro apareix tant en l'entrada tocar com en l'entrada ferro. En l'entrada tocar diu: «Tocar ferro: prevenir-se contra la mala sort». I en l'entrada ferro diu: «Cult. pop.—Es general la superstició de creure que tocar ferro o qualsevol objecte metàl·lic és eficaç per a evitar un malefici. Per això, en tenir por d'alguna persona o cosa que porta mala sort, la gent supersticiosa procura «tocar ferro».—Diuen que mossegar ferro amb certa freqüència, evita el mal de queixal (Arx. Trad. i, 185).»

El Diccionari de locucions i frases fetes de Joana Raspall i Joan Martí arreplega tocar ferro però no tocar fusta. Diu: «tocar ferro Conjurar un malefici. | Ex: Dius que no t'ha succeït mai cap desgràcia anant amb cotxe? Toca ferro! No fos cas que en sortir d'aquí tinguessis un accident. ║SIN: no cridar massa, no refiar-se. | Ex: Ara per sort les coses marxen bé. [Toca ferro, no cridis massa, no te'n refiïs], que duri!»

El Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català de Joan Abril Español arreplega tocar ferro però no tocar fusta. Diu: «tocar ferro (v. sin. no cridar massa) tocar madera»

El Diccionari de sinònims de frases fetes de M. Teresa Espinal (2004), en l'apartat PREVENIR-SE, recull tocar ferro i tocar fusta i en els dos casos diu: «SV prevenir-se contra la mala sort (IEC)» Es veu ben clar que l'autora ha inclòs tocar fusta únicament i exclusivament perquè ho ha vist en el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.

Fóra bo que els responsables de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ens explicaren per quins motius han decidit incorporar el castellanisme innecessari tocar fusta en el DIEC.

Quan jo era menut, qual algun xicon deia toca ferro, un altre s'agafava ostentosament els genitals volen fer veure que tenia els testicles de ferro. Actualment he vist que quan algú diu toca fusta, simultàniament, es toca el cap volent expressar, per tal de fer una gracieta, que té el cap de fusta. Diuen que els pobles tenen la sort que es mereixen, la sort que es guanyen a pols. Nosaltres hem passat de ser un poble amb els testicles de ferro a ser un poble amb el cap de fusta. No cal fer cap comentari.

 

================================================================================
 
 
3)
 
Les llengües en joc, el joc entre llengües. L'ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya
     
 
 Col·lecció: VÀRIA. SÈRIE ESTUDIS
 Mireia Galindo Solé
 192 pag. 2008. P.V.P: 14 euros
 ISBN: 978-84-9779-649-1
 
Quantes llengües s'escolten a les hores del pati de Catalunya? ¿En quina llengua expliquen els acudits els nostres nens i nenes? ¿És cert que els infants catalans ja no saben renecs en català? Les respostes a aquestes i altres preguntes les trobareu en aquest llibre, una radiografia recent de la situació lingüística als patis de les escoles catalanes. S'hi examina, d'una banda, què parlen els escolars en les seves converses durant les estones d'esbarjo, és a dir, quines llengües hi ha en joc; i, de l'altra, quan i com aquests infants se serveixen de les llengües que tenen a l'abast per aconseguir els seus objectius o, dit en altres paraules, com funciona el joc entre llengües. Saber què parlen i com parlen les futures generacions de catalans ens permet saber alguna cosa més sobre la salut actual del català i, el que és més important, ens dóna pistes per intentar millorar-la. Les llengües en joc, el joc entre llengües és un llibre que evita caure tant en el rebentisme («els docents no se'n surten de catalanitzar») com en el catastrofisme («el català retrocedeix arreu i poca cosa s'hi pot fer»), i, en comptes de plorar i lamentar-se, proposa iniciatives per fer que el català visqui durant molts anys més.
 
================================================================================
 
4)
 

IV Jornada - La Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries i la seva aplicació a l'Administració de Justícia


Dia: divendres 24 d'octubre del 2008
Hora: 16 h
Lloc: Museu d'Història de Catalunya (Barcelona)

Més informació a:
http://www.juristesperlallengua.cat/

 
Font:
InfoZèfir
 
 
================================================================================
 
5)
 
Representants dels estudiants entreguen al Parlament un escrit en defensa del català a la universitat
Publicat en el diari digital directe.cat dijous 23 d'octubre del 2008
 

Representants dels estudiants entreguen al Parlament un escrit en defensa del català a la universitat

Denuncien que no es respecti l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya que demana el nivell C de llengua catalana als professors
La comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada, 'fa temps que no passa per les aules' si afirma que la imatge d'un estudiant d'intercanvi que 'aixeca la mà' per demanar que la classe es faci en castellà 'és falsa'.

Així ho ha explicat un dels portaveus d'Estudiants en Acció, Jordi Domènech, que a més ha assenyalat que 'acostumen a ser estudiants d'intercanvi de l'estat espanyol' els qui més ho demanen. Per 'defensar el català' a les universitats representants d'Estudiants en Acció, juntament amb la Plataforma Universitària pel Català (PUC) i la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), han entregat aquest dijous un escrit als diputats.

Els rectors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya 'intenten fer creure' que la normalització lingüística a l'ensenyament universitari és 'incompatible amb la qualitat', segons el sindicat Estudiants en Acció (EA). Els representants dels sindicats estudiantils denuncien que no es respecti l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya que demana als professors de les facultats a tenir el nivell C de català.

Els delegats estudiantils han acudit aquest dijous al Parlament per protestar contra la petició de Ciutadans de retirar aquest acord del Consell i per demanar als diputats que defensin 'els drets dels estudiants catalans' a les universitats mitjançant 'la promulgació d'un decret'.

Jordi Domènech ha explicat que han entregat als diputats un document on es demanen per escrit 'les dues peticions'. El president de la Generalitat, José Montilla, el president del Parlament, Ernest Benach, i el cap de l'oposició, Artur Mas, han recollit en mà el document.
 
================================================================================