InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana
_________________________________________
.........................[8.000 membres].........................
 
 
Resum número 13 (dilluns 22/09/2008)
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Si voleu donar d'alta una adreça electrònica, cliqueu damunt l'enllaç: http://infomigjorn.drac.com/alta
Si voleu posar-vos en contacte amb l'administrador d'InfoMigjorn, escriviu a l'adreça InfoMigjorn@telefonica.net
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic (http://drac.com)

 
1) Joan Solà - Accents diacrítics
 
2) Eugeni S. Reig - Acostar, atansar i apropar
 
3) Curs d'Introducció a l'estadística per a (socio)lingüistes
 
4) Web Linguistica Occitana
 
5) Pàgina 26 - Diari electrònic valencià
 
6) Ja podeu llegir el número 49 de Paper de Vidre
 
7) Ha eixit el número 503 del setmanari EL PUNT (Edició del País Valencià)
 
 
==================================================================
 
 
1) Joan Solà - Accents diacrítics
 
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dissabte 20 de setembre del 2008
 
 

Accents diacrítics

 

A l'agost es va celebrar a les Preses el Festival Internacional de Música i Dansa anomenat Ésdansa (és + dansa). L'inventor del nom hi va veure la forma verbal és i va creure que l'havia d'accentuar. A mi em sembla un cas molt clar d'ús extralimitat d'un recurs lingüístic. Quan veiem el cartell, no tenim més remei que pronunciar la paraula com a esdrúixola, i ens sona estranya; amb una mica de sort i barrinant barrinant, descobrim de què es tracta, la pronunciem plana i descansem...

Aquest tipus d'accent es va introduir per diferenciar paraules homògrafes que no són homòfones, o encara que ho siguin. Per exemple: (adverbi i nom) per diferenciar-lo de be ('anyell', amb e oberta), (nom, tònic) per diferenciar-lo de l'adjectiu ma (àton) o sòl 'terreny' per distingir-lo de l'astre (tots dos amb o oberta). Les gramàtiques en porten una seixantena de casos, si hi comptem les formes flexives com ara ós, óssa, óssos, ósses. Avui som molts els que trobem excessiva aquesta manera de fer: en un context determinat ¿qui confondrà mai el nom amb l'adjectiu (que d'altra banda, ja es troba en regressió definitiva davant la meva)? O bé, ¿és millor aquest remei que l'hipotètic mal?

Fabra, a la gramàtica pòstuma i en documents inèdits que més o menys formaven part del manuscrit, més aviat va tendir a reduir l'enorme llista, tot i que el seu tarannà lògic més aviat s'abellia d'aquest tipus de microdistincions. Però la cosa es va hipertrofiar per un altre cantó: es va tendir a accentuar les paraules de la llista també quan formaven part de derivats o compostos, casos en què ja no es donava el fenomen de la coincidència amb cap altre mot, com en el cas que provoca aquest article. I així, els manuals accentuen repèl i contrapèl (a causa de pèl), besnét -a i renét -a (com nét -a), subsòl  i entresòl (com sòl) o rodamón (com món), que ja no tenen cap mot paral.lel. Això passa sobretot amb el nom déu: trobem adéu, redéu, semidéu. L'actuació és contradictòria: ens fan accentuar el plural cóms (innecessàriament) però no els plurals mans, mons (igualment innecessaris); i és també absurda per això que hem vist d'innecessari i perquè la dèria ens porta a casos com rodamón, Intermón, Linguamón, que ja són clarament un atemptat a la pedagogia, o a cognoms com Dedéu, Esperandéu; i, pendís avall, a posar dos accents a Déuloféu (per "raó" de Déu i de féu) o a posar un accent contra natura, com el d'avui o com el de Déudonat.

I això no vol dir que no puguem recórrer a l'accent, esporàdicament, per advertir tal o tal pronunciació o distinció en un text antic, dialectal, etc.: per exemple, a àls 'altra cosa', missèr 'advocat' o , hipocorístic de Diumenjó; o a «éls li dixeren que éls hi farien tot que poguessen» (DECat, IV: 790). Ho explica perfectament Ruaix. Es tractaria d'un «ús potestatiu» semblant al de l'ús esporàdic de certs guionets, de què també parla Fabra a la gramàtica pòstuma (i l'oblit del qual ha portat avui tanta polèmica).

 

Joan Solà

 
 
NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabiliat d'enviar també a la llista InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
==============================================================================
 
2) Eugeni S. Reig - Acostar, atansar i apropar
 
Publicat en el número 502 del setmanari EL PUNT (edició del País Valencià) (14 de setembre del 2008)
 
 

Acostar, atansar i apropar

 
Per a expressar el concepte de “posar més a prop en distància o en temps” els valencians usem i hem usat sempre –junt al verb atansar– el verb acostar, verb que ja tenim documentat l'any 1250. El verb apropar –format a partir del substantiu prop– el tenim documentat per primera volta l'any 1889. És, com veiem, un verb de creació molt recent i que no feia cap falta perquè ja tenim verbs patrimonials que ens resolen perfectament el problema. Apropar, en realitat, és un castellanisme mental. Com que el castellà, de cerca fa acercar, els catalanoparlants, aplicant el mateix raonament, de prop hem fet apropar. Apropar és un verb invasor que la llengua normativa s'encarrega de difondre i que, a poc a poc, va matant els verbs patrimonials catalans acostar i atansar que hem usat i mantingut vius des de fa un grapat de segles. Apropar, per ara, afortunadament, només ha penetrat en els parlars valencians del Maestrat i del Baix Vinalopó, però l'ús sistemàtic que en fa la llengua culta, a la llarga, serà nefast. Tenim en contra el fet que, a Catalunya, a hores d'ara, apropar ha desplaçat quasi per complet els verbs acostar i atansar, que han quedat reduïts, en els parlars de Catalunya, a meres relíquies. Per un altre costat, el fet que la llengua castellana també tinga el verb acostar, però amb un significat radicalment diferent, també és negatiu, si tenim en compte el servilisme lingüístic tan pronunciat i tan lamentable que patim.
 
 
================================================================================
 
3) Curs d'Introducció a l'estadística per a (socio)lingüistes
 
La Xarxa CRUSCAT (de l'IEC) us ofereix la quarta edició del curs d'Introducció a l'estadística per a (socio)lingüistes i dos cursos avançats més d'estadística. Les sessions dibuixen, en els nivells introductoris, una visió general de les tècniques estadístiques a l'abast de la sociolingüística (i de les matèries afins) i l'especialització, en els nivells d'aprofundiment, per mitjà de pràctiques amb l'ordinador entorn de l'anàlisi factorial i les proves no paramètriques.

Els cursets els impartirà l'assessor estadístic de la Xarxa CRUSCAT, el Dr. Jaume Llopis, tindran una durada de deu hores cadascun i es duran a terme a l'Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585).

En primer lloc, el Curset inicial tindrà lloc el 2 i 3 d'octubre, de 9 a 14h a l'aula 0.2.

El programa inclourà:
1. Conceptes d'individu, població, variable, mostra i matriu de dades.
2. Nocions d'estadística descriptiva.
3. Comparacions de dues poblacions: t de Student.
4. Comparacions de més de dues poblacions: ANOVA.
5. Relacions entre variables: correlació i regressió.
6. Anàlisi factorial.
7. Anàlisi de conglomerats.
8. Variables categòriques.
9. Inferència amb variables categòriques.
10. Anàlisi de correspondències.

En segon lloc, el Curset d'aprofundiment IV - anàlisi factorial tindrà lloc del 9 al 12 de desembre, de 9.30 a 12 h a l'aula 1.6, el dimarts 9 i el dijous 11, i a l'Aula d'Informàtica, el dimecres 10 i el divendres 12.

Per acabar, el Curset d'aprofundiment V - Proves no paramètriques tindrà lloc del 12 al 16 de gener, de 10 a 12 h, a l'Aula d'informàtica de la Facultat de Filologia.

El curs costa 30 euros (15 euros si sou estudiants). Si hi esteu interessats, us hi heu d'inscriure enviant un correu a l'adreça cruscat@iec.cat i formalitzar-ne el pagament al compte corrent
2013-0500-11-0202585052, amb l'assumpte «Nom Cognom Estadística».
 
Ens heu de fer arribar un comprovant de pagament al correu electrònic cruscat@iec.cat, al fax 934 035 757 o bé per correu postal al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.

Natxo Sorolla
Xarxa CRUSCAT
Institut d'Estudis Catalans
cruscat@iec.cat
http://demolinguistica.cat

===============================================================================
 
 
4) Web Linguistica Occitana
 
http://www.revistadoc.org/
 
 
================================================================================
 
5) Pàgina 26 - Diari electrònic valencià.
 
Pàgina 26
Diari electrònic valencià. Informació plural i independent
 
http://www.pagina26.com
 
 
================================================================================
 
6) Ja podeu llegir a la web
 
http://www.paperdevidre.net
 
el número 49 de Paper de Vidre
 
 
================================================================================
 
 
7) Ha eixit el número 503 del setmanari EL PUNT (Edició del País Valencià) diumenge 21 de setembre del 2008
 

 DOSSIER
 
• ELS SOCIALISTES VALENCIANS,  trien nou secretari general el pròxim cap de setmana en un conclave marcat per la dispersió d'opcions i la decidida intervenció de la secretària d'Organització federal, Leire Pajín.
 
OPINIÓ
• Aquesta setmana, trobem les opinions de: Lliris Picó, Vicent Álvarez, Vicent Luna i Sirera, Albert Ferrer i Orts, Lluís Martínez Benaches, Eugeni S. Reig (Clar i en valencià), Dolors Jimeno (Viatge), Xavier Aliaga (l'Escriptori) i Mònica Baixauli (Cinema).
 
ENTREVISTA
• PETRA MARIA PÉREZ,   és la directora de l'Institut de Creativitat i Innovació Educativa i aporta claus per a conéixer més bé els contextos en què els xiquets i els adolescents se socialitzen i també per a promoure pautes de millora en el procés educatiu.
 
POBLE- Alaquàs
• ELS QUADERNS D'INVESTIGACIÓ  d'Alaquàs incorporen una nova secció d'entrevistes i històries de vida sobre la immigració i enceten una proposta d'interactivitat entre els editors i els lectors a fi que aquests darrer participen més en la seua elaboració.
 
SOCIETAT
• LA BICI LLUITA PER UN LLOC AL TREN  dins els actes programats amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat organitzats pels col•lectius socials que supleixen la nul•la implicació de l'Ajuntament de València en l'esdeveniment.
RECPORTATGE
• EL DESGAVELL DE LA CIUTADANIA  la polèmica assignatura que aterra als instituts de secundària del País Valencià deixant al seu pas problemes amb els horaris, imprevisió per part de Conselleria i desconcert i incertesa en els professors. Els més perjudicats, malauradament, els alumnes.
 
CULTURA
• REFLEXIONS DES DE DALT D'UN ESCENARI   amb l'obra que Dagoll Dagom presenta al Teatre Micalet de València, una tragicomèdia que gira sobre la vida a través del teatre.
 
AQUESTA SETMANA A PRESÈNCIA:
- Dossier:  Quan Espanya ens estima. 
- Quadern d'educació: Pública o concertada.
- Entrevista: Montserrat Guibernau.
- Llibres: “Encara no m'estimes”.
 
 
================================================================================
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Si voleu donar d'alta una adreça electrònica, cliqueu damunt l'enllaç: http://infomigjorn.drac.com/alta
Si voleu posar-vos en contacte amb l'administrador d'InfoMigjorn, escriviu a l'adreça InfoMigjorn@telefonica.net
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic (http://drac.com)
 
==============================================================================