InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana
_________________________________________
.........................[8.000 membres].........................
 
Resum número 6
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Si voleu donar d'alta una adreça electrònica, cliqueu damunt l'enllaç: http://infomigjorn.drac.com/alta
Si voleu posar-vos en contacte amb l'administrador d'InfoMigjorn, escriviu a l'adreça InfoMigjorn@telefonica.net
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic (http://drac.com)

 
1) Joan Solà - Nicolau d'Olwer
2) Joan Tudela - L'homenatge pendent
3) Eugeni S. Reig - ¿Iaio i iaia o avi i àvia?
4) Breu, profund i en català
5) El català lluita contra el perill de deixar de ser la llengua del carrer
6) L'enfonsament de TV3
7) Pel valencià a les webs oficials
8) Periòdics digitals en llengua catalana
 
==================================================================
 
 
1) Joan Solà - Nicolau d'Olwer
 
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI
 
 
Nicolau d'Olwer
 
En pocs dies s'han produït dos fets cabdals relacionats amb la vida i l'obra de Lluís Nicolau d'Olwer (Barcelona, 1888 - Mèxic, 1961), un dels nostres personatges moderns més polifacètics, intel.ligents i productius, a desgrat dels avatars que entrebancaven contínuament la seva vida (diversos exilis, diverses detencions i fins perill de ser executat per Franco). Els dos fets són la publicació de l'Epistolari entre ell i Joan Coromines (2008) i la lectura a la Universitat de Barcelona de la tesi doctoral de Montserrat Vilà, Lluís Nicolau d'Olwer, medievalista (1904-1938).
Aquest generós epistolari (un dels múltiples que se n'han publicat o estan per publicar, si no s'han perdut) ens revela els diferents aspectes de la seva vida i la seva activitat política i sobretot cultural dels difícils anys de l'exili (1939-1961). La novel.la sobre la guerra civil que algú deia anys enrere que encara ens faltava, la trobareu, superba, contundent, dramàtica, minuciosa, precisament en epistolaris com aquest. Els editors (Josep Ferrer i Joan Pujadas) tenen l'excel.lent iniciativa de publicar també amb generositat diversos documents al.ludits en les cartes. Llegiu, aquí, dos d'aquests annexos, insuperables: la llarga carta (unes 30 p.) de Coromines a Francesc de B. Moll del 1954 (en què s'explicita la posició clara i sàvia de Coromines sobre la llengua estàndard i sobre el paper de l'IEC) i la resposta de Nicolau a una enquesta de la revista mexicana Las Españas, del 1952 (amb un llenguatge envejablement elegant i un domini de la situació mundial literalment increïble).
La tesi de Vilà s'afegeix a la bibliografia ja considerable sobre l'autor (la trobareu al pròleg de Massot a l'Epistolari), ara focalitzada en l'aspecte que diu el títol, i ens fa veure l'etapa de formació de Nicolau, amb el mestratge de Lluís Segalà, Rubió i Lluch i Massó i Torrents. D'aquesta formació derivarà la seva concepció de la literatura com a cultura en el sentit més ampli, lligada, d'una banda, al cos social del qual emana i, d'una altra, a l'aparell polític. El Nicolau polític (va ser ministre d'Economia i governador del Banc d'Espanya durant el govern Azaña, etc.) deia que "només amb la llibertat política podria la nostra terra assegurar-se la persistència i l'expandiment de la seva cultura, que tinc per l'essència de la seva personalitat". Vilà valora les diverses síntesis que Nicolau va fer de la nostra història de la literatura (de 1901 a 1927); tot seguit se centra en els seus estudis de cultura catalana medieval, començant per l'etapa llatina, amb els treballs cabdals L'escola poètica de Ripoll en els segles X-XIII (1923) i La Catalogne à l'époque romane (1930) (Eulàlia Duran, com a membre del tribunal, recordà els importants estudis del nostre personatge sobre Abelard, en gran part inèdits), i finalment aborda les seves contribucions a les cròniques de Jaume I i Muntaner, a la narrativa cavalleresca (Tirant i Curial) i a l'humanisme i Bernat Metge.
 
Joan Solà
 
 
NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabiliat d'enviar també a la llista InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
====================================================================
 
 
2) Joan Tudela - L'homenatge pendent
 
Publicat en el diari AVUI dilluns 28 de juliol del 2008
http://paper.avui.cat/article/cultura/134553/lhomenatge/pendent.html
 

 

L'homenatge pendent

 

Joan Tudela
 
 
Aquest article d'opinió encarna dues xifres rodones: fa el número 300 dels que he publicat en aquest diari i fa el número 70 dels que he publicat en aquesta secció. L'homenatge de què parlo, però, no és cap autohomenatge com a articulista, sinó l'homenatge que el país té pendent amb tot de persones d'una biografia lingüística diferent a la meva: els catalanoparlants que s'han incorporat al català a l'edat adulta. 
 
El camí que ha de seguir una persona adulta que s'incorpora a la parla d'una segona llengua no és fàcil. Comença amb una difícil pujada, en què l'esforç és enorme i els resultats d'entrada són penosos; durant aquesta fase, hi predomina la traducció. Un cop superada aquesta meritòria primera fase, es tracta de guanyar la batalla de la fluïdesa. Finalment, el nou catalanoparlant s'adona que ja ha adquirit la plena fluïdesa a l'hora de parlar en català: sap parlar en català, però no el parla prou bé; per tant, arriba el repte de la correcció, que és un camí que fa baixada i que és molt més fàcil de transitar que no pas la pujada inicial. Moltíssimes persones han fet aquest recorregut, encara que no sempre han completat el camí assolint la correcció: no passa res.
 
De fet, els únics que tenim l'obligació d'escriure i parlar molt bé la nostra llengua som els que la tenim com a eina de treball, com ara periodistes, escriptors, traductors, actors i dobladors. En el nostre cas, un català deficient és una indecència professional. I els dirigents polítics, què? Tenen l'obligació de l'exemplaritat en tot; per tant, també en la correcció lingüística. El president de la Generalitat el primer.
 

===================================================================

 
 
3) Eugeni S. Reig - ¿Iaio i iaia o avi i àvia?
 
Publicat en el setmanari EL PUNT (Edició del país Valencià)
 
 

¿Iaio i iaia o avi i àvia?

 

Per a denominar el pare o la mare, tant del pare com de la mare d'una persona, la nostra llengua té les paraules avi i àvia. La paraula àvia és exactament la paraula llatina avia, femení de avus, del mateix significat. La paraula avi és un masculí analògic format a partir d'àvia, molt probablement perquè els infants coneixen i criden primer l'àvia que l'avi.

Els xiquets xicorrotius, quan comencen a parlar i no són capaços de pronunciar correctament les paraules que els diuen les persones grans perquè, per a la seua mentalitat infantil són massa llargues o massa complicades, creen un llenguatge propi en el qual les paraules de la llengua que aprenen són substituïdes per vocables infantils elaborats repetint la primera o la darrera síl·laba de la paraula en qüestió. Així, repetint la primera síl·laba, de pare fan papa, de mare, mama, de pixar, pipi, de cagar, caca, de nonir (variant formal que usen els adults quan s'adrecen als xiquets en lloc de dormir), nono, de biberó, bibi, etc. Però en alguns casos la paraula infantil es forma repetint la darrera síl·laba, com quan de germaneta fan tata. D'eixa manera és com els xiquets que encara no saben parlar han creat la paraula iaia, repetint el final de la paraula àvia. La paraula iaio és un masculí analògic format a partir del femení iaia. Joan Coromines en el seu DECat (I, 516b15) diu: “[...] però més estesa, és la forma iaia del llenguatge infantil del català central, occidental, etc. (també val., eiv. i men., segons AlcM); [...]” I en el mateix DECat (IV, 875a11) diu: “En el Continent la variant afectiva iaio, iaia, resta pertot, si fa no fa, com a terme de parentiu, especialment en el llenguatge infantil o acriaturat [...]”

¿Què pensaríem d'un adult que, en el seu llenguatge quotidià diguera habitualment papa, mama, pipi, caca, nono, bibi, tata? Doncs exactament això mateix és el que hem de pensar dels que usen iaio i iaia en lloc d'usar avi i àvia, paraules patrimonials de la nostra llengua heretades del llatí i quasi idèntiques a les que empraven els antics romans fa més dos mil·lennis. Usar un llenguatge infantiloide i acriaturat en contextos formals toca en el ridícul. Ara bé, ja sabem que la capacitat de l'ésser humà per a fer el ridícul és gairebé infinita.
 
===================================================================
 
 
4) Breu, profund i en català
 
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 36. Dilluns, 28 de juliol del 2008
http://paper.avui.cat/article/cultura/134550/breu/profund/catala.html

Breu, profund i en català

Ada Castells

Publicacions de la Universitat de València ha ampliat la seva col·lecció Breviaris amb quatre nous títols per donar eines en català al món del pensament i la ciència. Es tracta de La lluita per la vida, de Charles R. Darwin i Alfred R. Wallace; els Assaigs, de Victor Klemperer; Contra els galileus, de l'emperador Julià, anomenat l'Apòstata, i de Sobre la traducció, de Paul Ricoeur.

El llibre de Darwin i el seu col·lega Wallace arriba amb una introducció dels professors Manuel Costa i Juli Peretó, que ha sigut l'encarregat de traduir-lo. És un recull de textos i cartes dels dos científics mentre estaven gestant la teoria que trasbalsarà la concepció dels nostres orígens com a espècie.

Klemperer, conegut pels diaris on descriu l'ascens i la penetració del nazisme, presenta tres textos sobre literatura universal, el paper de l'intel·lectual en la societat i la filologia a l'exili. Estan introduïts per Antoni Martí Monterde i la traducció l'ha fet Marc Jiménez. Al text sobre el paper de l'intel·lectual analitza com Hitler va saber crear la idea d'enemic amb molta precisió i eficàcia.

Contra els galileus és un text de l'emperador Julià que ens arriba amb un estudi de Joan Francesc Mira. L'escriptor destaca la peculiaritat d'aquest mandatari romà, que va promulgar un edicte de llibertat religiosa l'any 362. I per acabar, Guillem Calaforra ha traduït un mestre que reflexiona sobre la seva feina, Paul Ricoeur. El filòsof francès, especialista en els mestres de la sospita -Nietzsche, Marx i Freud- compara el traductor amb Sísif, ja que fa una feina que mai no arriba al seu objectiu.

=====================================================================

 
5) El català lluita contra el perill de deixar de ser la llengua del carrer
 
 
Publicat en el diari PÚBLICO dimecres 25 de juny del 2008
 
Podeu traduir la notícia amb www.internostrum.com
 
 
El catalán lucha contra el peligro de dejar de ser la lengua de la calle
 
 
El catalán es, al margen del castellano, la lengua del Estado con más vitalidad a juicio de los expertos. Lo es por hablantes (7,2 millones) y producción literaria, pero también por una política lingüística que, en Catalunya, arrancó en 1977 y lo ha llevado a ámbitos que tuvo vetados.
 
Pero a día de hoy, el catalán libra su gran batalla del uso social en la calle.
 
Más del 15% de la población catalana es inmigrante y su integración no es fácil. Menos a nivel lingüístico. La mayoría opta por el castellano pese a que la Generalitat se bate el cobre para que el catalán sea lengua de integración como lo fue para centenares de miles de gallegos, andaluces o extremeños llegados en los sesenta y setenta.
 
El mercado, sobre el que el Govern ha intervenido sin demasiado éxito para garantizar la igualdad, es el otro frente. El catalán está en minoría en el sector del ocio (no hay juegos de ordenador o de consola y la oferta en el cine es irrisoria), ha retrocedido en televisión con las plataformas digitales y la TDT y es simbólico en la Justicia. Su uso ha aumentado en ámbitos como el comercio o el laboral. En las aulas sigue siendo mayoritario tal y como fija el sistema de inmersión lingüística, que la Generalitat se niega a revisar diciendo no a la tercera hora de castellano que decretó Zapatero.
 
El catalán es hegemónico en primaria. Lo es menos en secundaria y aguanta el tipo en la universidad. Un informe sobre usos lingüísticos de alumnos de 15 años revela que es ajeno para la mitad de adolescentes fuera del colegio, pierde en el patio y es valorado por debajo del castellano y el inglés para encontrar trabajo.
 
En el País Valenciano el Gobierno de Camps, del PP, no revisa el modelo educativo en catalán pero racanea con la oferta y deja a casi 100.000 alumnos sin inmersión por falta de plazas. En Baleares –donde una facción del PP quiere convertirlo en lengua optativa– el Gobierno progresista de Antich ha enojado a los españolistas al revisar el modelo del PP substituyendo el sistema de un tercio en catalán, otro en castellano y otro en inglés por el de inmersión similar al catalán.
 
=====================================================================
 
 
6) L'enfonsament de TV3
 
http://www.fco.cat/elcalbot_163.html
 
Aquest estiu s'ha consumat l'enfonsament de l'audiència de TV3 (quarta en el rànquing quan havia estat primera) i encara més la del 33. No és estrany. Han expulsat bona part de l'audiència que tenien, catalanista i centrista (ells en dirien convergent), que els donava el primer lloc. I la que voldrien tenir, l'audiència a la que ara es dirigeixen, està perfectament còmoda a TVE o a Tele5 i no sent cap necessitat de canviar. Això de rebutjar els que tens per buscar els qui voldries tenir, ha enfonsat TV3. Però és un advertiment també per Catalunya Ràdio. I fins i tot per l'Avui.
 
====================================================================
 
7) Valencià Respectat - Pel valencià a les webs oficials
 
http://www.salvemelvalencia.tk/
 
 
=====================================================================
 
 
8) Periòdics digitals en llengua catalana
 
 
Pàgina 26
Diari electrònic valencià. Informació plural i independent.
 
VilaWeb
Diari electrònic independent
 
e-notícies
El diari de referència en català
 
Racó Català
El punt d'informació dels Països Catalans
 
Diari digital de Catalunya
Notícies d'actualitat catalana Política, societat, cultura, opinió
 
El diari digital laMalla.net
 
directe.cat
informació amb independència
 
eldemà
Setmanari d'informació general
 
ANNA notícies
 
Tribuna catalana:
 
Tribuna Mallorca:
 
El Singular digital
Diari d'actualitat nacional
 
ACN
Agència catalana de notícies
 
Portal informatiu de TVC i Catalunya Ràdio
 
RàdioCatalunya.ca
La veu independent dels Països Catalans
 
Bondia Andorra
 
Bondia Lleida
 
El Debat
 
La Clau
 
Sa Meua
 
Viure als Pirineus
 
Comunicació21
 
Nació Digital
 
Cultura21
 
Edició electrònica del diari El Punt
 
Edició electrònica del diari AVUI
 
Edició electrònica del DIARI DE GIRONA
 
Edició electrònica del setmanari EL TEMPS
 
Edició electrònica d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
 
Edició electrònica de DIARI DE BALEARS
 
Cercador de Notícies en català
 
===================================================================
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Si voleu donar d'alta una adreça electrònica, cliqueu damunt l'enllaç: http://infomigjorn.drac.com/alta
Si voleu posar-vos en contacte amb l'administrador d'InfoMigjorn, escriviu a l'adreça InfoMigjorn@telefonica.net
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic (http://drac.com)
===================================================================3