InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana
_________________________________________
.........................[8.000 membres]..........................
 
Resum número 1
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Si voleu donar d'alta una adreça electrònica, cliqueu damunt l'enllaç: http://infomigjorn.drac.com/alta
Si voleu posar-vos en contacte amb l'administrador d'InfoMigjorn, escriviu a l'adreça InfoMigjorn@telefonica.net
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic (http://drac.com)
 
1 ® Joan Solà - " Hoquei "
2 ® Joan Tudela - Domini lingüístic?
3 ® Francesc Esteve - ¡Castellano y cierra España!
4 ® Eugeni S. Reig - Desgavell lingüístic
5 ® Eduard J. Verger - La calmosa prepotència
 
====================================================================
 
1 ® Joan Solà - " Hoquei "
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI
 
 

" Hoquei "

 

Em pregunta un lector com ha de grafiar, en un escrit en català, un cognom com ara López. O certs topònims. I com els ha de pronunciar. Pregunta més fàcil de formular que de respondre.

Comencem per la grafia. Pel que fa als topònims podríem dir, com a resum, que això rai: cal atenir-se a la tradició, recollida prou bé als diccionaris i les enciclopèdies. Per exemple, el nom de la ciutat de Chicago s'escriu amb ch magrat que es pronuncia com la x del català oriental: no ha tingut eco, crec que amb raó, la provatura d'escriure'l amb x. Pel que fa als noms i els cognoms, avui comença a quedar clar que aquestes paraules són simplement noms «propis», «propietat» de qui els té, i per tant no els podem tocar. Ja és molt: durant el franquisme tot això era confús, confusionari. Ara bé: resulta que trobem aquestes paraules escrites de manera variable: Pedro, Pere; Corominas, Coromines; Colón, Colon. La guia més segura és atenir-se a la voluntat del propietari, si ens consta. En principi, els cognoms no tenen variació, però en la nostra cultura això és poc segur, perquè arrosseguem una tradició de disbarats polítics i lingüístics. L'ideal fóra que cada «propietari», si és escriptor, fos coherent: sempre així, sempre aixà o bé diferentment segons la llengua en què escriu. Així, la col.lega d'aquest suplement Patrícia Gabancho accentua el seu nom de pila: ergo, ella vol catalanitzar-lo (almenys quan escriu en català). Si aquesta coherència no consta, aleshores no hi ha solució i el millor remei és atenir-se a la llengua del propietari, si la sabem. Una altra cosa: ara ja és possible de normalitzar els noms i els cognoms, i això és el que hauríem de fer per evitar més confusions.

Per a la pronunciació, l'ideal fóra saber la voluntat del propietari i/o la seva llengua d'origen. Avui als territoris catalanoparlants això és simplement una urgència i no m'estranyaria que demà passat hi hagués alguna proposta més o menys oficial per a una multitud de noms i cognoms (i topònims) que fins ara ens eren desconeguts. És el cas, per exemple, de Rijkaard. Pel que fa a Sánchez/Sànchez, Lòpez/López, etc., grafia i pronunciació, la guia és la voluntat del propietari o bé l'origen.

Els noms comuns tampoc no estan estabilitzats del tot, però ara la «culpa» ja no és de ningú: és només cosa de l'evolució de la llengua. ¿Com s'han de pronunciar paraules amb h com ara haima, haiku, handbol, handicap, hegelià, hàmster, halar 'menjar', hawaià, hoquei? Tant pel que fa a l'accent (si hoquei és pla o agut, etc.) com pel que fa a la h (aspirada o muda), no hi ha resposta unívoca: crec que no passa res si durant uns anys els uns pronuncien aquestes paraules d'una manera i els altres d'una altra, i el temps dirà. El mateix diccionari oficial mostra aquest estat de llengua diguem «vacil.lant» o inacabat. Així, a les definicions de hanseàtic, halític, haploïdia, hawaià hi ha grafies com «la hansa», «l'halita», «d'haploide», «al hawaià», amb h aspirada o muda.

 

Joan Solà

 

NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabiliat d'enviar també a la llista InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
====================================================================================
 
2 ® Joan Tudela - Domini lingüístic?
 
Publicat en el diari AVUI dilluns 2 de juny del 2008
 
Domini lingüístic?
 
Joan Tudela
 
Espriu triava bé les paraules: "Quant al fet lingüístic andorrà, és d'una importància immensa. Les Valls són l'únic tros de la nostra àrea idiomàtica en el qual el català ha estat, és i serà oficialment establert, en tots els actes i cerimònies públics i privats, amb una absoluta, única, indiscutida sobirania". Subratllem que, del conjunt de terres de parla catalana, Espriu en diu "la nostra àrea idiomàtica". N'hi ha que seguim el seu exemple. Però la majoria en diu domini lingüístic.
 
El reconeixement de la unitat de la nostra llengua i l'existència d'un mercat cultural compartit és, per a nosaltres, una qüestió de vital importància. És per això que hauríem de deixar de parlar de domini lingüístic i, també, de dialecte. Tant se val que la ciència lingüística internacional faci servir aquests termes. El llenguatge del nostre discurs públic ha de prendre nota de les connotacions que té cada paraula en un moment determinat i actuar en conseqüència. Jo crec que és ben clar que domini lingüístic i dialecte haurien de ser substituïts, al discurs públic, per àrea idiomàtica i variant territorial, que són expressions neutres.
 
En aquest sentit, m'ha agradat que les bases del premi Vicent Andrés Estellés de poesia de Burjassot del 2008 estableixin que "poden optar a aquest premi els poemaris o reculls de poesia escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua". Si volem defensar de debò la unitat de la nostra llengua hem de deixar de parlar de domini lingüístic a l'hora de referir-nos al conjunt dels territoris de parla catalana, i de dialecte a l'hora de referir-nos al valencià.
 
===================================================================